Innehåll


American Express Kreditkort

Egenskaper

 • Företagets fyra vanligaste kreditkort; Blue Cashback, Classic, Premium och SAS Euro Bonus Elite
 • Exklusiva bonuserbjudanden
 • Kreditgräns upp till 1 000 000 kronor

Kreditgräns

 • Blue Cashback – 550 000 kronor
 • Classic – 550 000 kronor
 • Premium – 750 000 kronor
 • SAS Euro Bonus Elite – 1 000 000 kronor

Bonuserbjudande

Kreditkorten från American Express kommer med många förmåner och skiljer sig beroende på vilket kort du väljer. Det kan bland annat röra sig om förtur på konsertbiljetter, reseförsäkringar, uppgradering av hotellrum, rabatterade flygbiljetter eller inbjudningar till exklusiva event.

Ränta

 • Räntan för kreditkorten är 15,99 %

Årsavgift

 • Blue Cashback – Gratis första året, därefter 420 kronor
 • Classic – 395 kronor
 • Premium – Gratis första året, därefter 1 000 kronor
 • SAS Euro Bonus Elite – 4 000 kronor

Betala räkningar

 • I regel betalas en kredit tillbaka på 12 månader

Välkomsterbjudande

 • Gratis första året, alternativt de tre första månaderna

American Express Kreditkort – Omdöme

American Express är ett av världens största kreditföretag på marknaden och erbjuder en mängd olika tjänster relaterade till ekonomi och resor. Företaget grundades redan 1850 och har under sin utveckling växt till ett multinationellt börsnoterat företag. American Express etablerade sig på den svenska marknaden under 1970-talet och förknippas framförallt med samarbetspartners så som resebolaget SAS. Flera av företagets betaltjänster är relaterade till det svenska flygbolaget och erbjuder kunden generösa bonusprogram. Företagets eget märke, American Express, räknas idag till samma klass som VISA och Mastercard och går att använda i stort sett över hela världen.

Kreditgräns

American Express erbjuder krediter på nivåer från 12 000 kronor upp till en miljon kronor. Det finns alltid möjlighet för användaren att höja krediten, detta kan göras när kortet använts aktivt i sex månader. Det kan vara bra att veta att en kredithöjning alltid föregås av en ny kreditprövning. Företaget erbjuder inga tillfälliga höjningar utan en ny ansökan för en permanent kredithöjning måste göras.

Erbjuder flera olika kreditkort

American Express har flera typer av betal- och kreditkort och företaget försöker förse kunderna med ett brett utbud. Det stora utbudet för dock med sig att det krävs en hel del jämförande från konsumentens sida när det är dags att välja kreditkort. Korten har en mängd tilläggstjänster, försäkringar och bonusprogram vars villkor går att läsa på American Express hemsida. Nedan följer information om företagets mest populära kreditkort och dess förmåner.


Amex Blue Cashback Credit Card

Blue Cashback är ett relativt nylanserat kort som är speciellt utformat för att få ekonomisk kickback efter varje köp. När Blue Cashback används registreras alla köp automatiskt och en återbetalning sker på 1,25 %. Den samlade bonusen från köpen betalas ut årligen på användarens bankkonto. Det finns också möjlighet att ansluta exempelvis familjemedlemmar till krediten genom att ansöka om extrakort, all handel som görs av dessa extrakortsinnehavare blir också grund för cashback.

Kreditgräns för detta kort ligger från 12 000 kronor upp till 550 000 kronor med en generell årsränta på strax under 16 %. Användaren kan göra kontantuttag genom kreditkortet men det utgår alltid en uttagsavgift samt ränta och valutaväxlingsavgift.

Förmåner som kortet innefattar är bland annat förtur till konsert- och evenemangsbiljetter, en kompletterande reseförsäkring och Global Assist, en tjänst öppen dygnet runt för American Express kunder.

Sammanfattning av Blue Cashback:

 • Kredit upp till 550 000 kronor
 • Cashback på alla köp gjorda med kreditkortet
 • Reseförsäkring inkluderat Global Assist
 • Förtur för köp av biljetter till konsert och evenemang
 • Maximalt uttag av 5 000 kronor per 14 dagar

Amex Classic Credit Card

Detta kort är ett klassiskt kreditkort med flera förmåner relaterade till samarbetspartnern SAS. Varje köp kopplas till ett bonussystem där ett specifikt antal uppnådda poäng reducerar priset på flygbiljetter. Köp av biljetter på SAS ger även extra poäng. För alla övriga köp genereras också bonus och om användaren handlar för över 100 000 kronor under ett år får denne ta del av en valfri Euro Bonus-resa för halva poängpriset.

Classic Credit Card går att använda överallt men också här tillkommer en avgift samt ränta för kontantuttag och valutaväxlingsavgift.

Sammanfattning av Classic Credit Card:

 • Klassiskt kreditkort med en övre gräns på 550 000 kronor
 • Generösa Euro Bonus-förmåner och poängsystem
 • Förtur för köp av konsert- och evenemangsbiljetter
 • Maximalt 5 000 kronor kontantuttag per 14 dagar

Amex Premium Credit Card

Precis som Classic Credit Card är detta kreditkort anslutet till SAS och dess poängsystem. Den högsta krediten som ges är något högre, upp till 750 000 kronor och första året utgår ingen årsavgift.

Istället för 10 extra poäng ger Premium-kortet 15 extra poäng och när användandet överstigit 150 000 kronor kan användaren välja bland olika Euro Bonus-resor. Reseförsäkringen som ingår i detta kort är också utökad.

Sammanfattning:

 • Kreditkortet har en övre gräns på 750 000 kronor
 • Även här ingår generösa Euro Bonus-förmåner
 • Användaren har förtur för köp av konsert- och evenemangsbiljetter
 • Maximalt 10 000 kronor i kontantuttag per 14 dagar

Amex SAS Euro Bonus Elite

American Express mest exklusiva och förmånsrika kreditkort med en högsta gräns på 1 miljon kronor. Medlemsavgiften för detta kort är relativt högt och kräver ett medlemskap i Euro Bonus Silver Club. Förutom ökade extrapoäng och kraftigt reducerat pris på Euro Bonus-resor ingår flertalet VIP-förmåner så som inbjudningar till speciella event, internationella bokningar av restauranger och nattklubbar liksom en generös reseförsäkring.

Sammanfattning:

 • Kreditgräns upp till 1 000 000 kronor
 • Euro Bonus Silver-medlem med extra poäng
 • Gedigen reseförsäkring med dygnet runt assistans
 • Connoisseurs-medlemskap
 • VIP-förmåner vad gäller flygresor och evenemang.
 • Maximalt kontantuttag på 25 000 kronor per 14 dagar

Ränta och räkneexempel

Nedan följer exempel på krediter med ränta och avgifter för var och ett av American Express egna kreditkort. Exemplen återfinns på företagets hemsida och anses representativa.

Blue Cashback Credit Card
Exemplet omfattar en fullt utnyttjad kredit på 80 000 kronor som betalas av under 12 månader. Kreditkortet har en årsränta på 15,99 % och en effektiv ränta som uppgår till 18,79 %. Användaren betalar då totalt 93 069 kronor för den lånade krediten.

Classic Credit Card
Vid en nyttjad kredit på 95 000 kronor beräknas en rörlig kreditränta som för närvarande ligger på 15,99 % samt en effektiv ränta på 18,10 %. Den totala kostnaden för krediten uppgår till 110 021 kronor om den betalas av under 12 månader.

Premium Credit Card
Ett kreditkort med nyttjad kredit på 110 000 kronor beräknas ha en rörlig ränta på 15,99 % och effektiv ränta på 19,30 %. Detta ger ett totalbelopp på 128 392 kronor som, enligt exemplet, betalas tillbaks under 12 månader.

Elite Credit Card
Detta exempel tar upp en nyttjad kredit på 135 000 kronor med effektiv ränta på 22,08 % och kreditränta på 15,99 %. Det belopp som ska betalas tillbaka ligger på 160 345 kronor och förutsätts här betalas tillbaka under 12 månader.

Som användare betalas 3 % av kontoskulden varje månad, generellt som lägst 200 kronor. Ytterligare kostnader som tillkommer är årsavgift, som beroende på kort varierar från ett par hundra till ett par tusen kronor varje månad. De flesta kort har däremot avgiftsfritt första året och användaren behöver betala först år två.

Slutligen rekommenderas det att konsumenten noggrant läser igenom de villkor och regler som finns för utbudet av American Express-kort, detta för att få en fullständig bild av kostnader och förmåner.


American Express Kreditkort
Genomsnitt 5 (100%) baserat på 3 betyg

Senast uppdaterad: 2018-05-25 av Anders Larsson (Konsument.se)