Ferratum Business

Ferratum Business är ett kreditinstitut med säte i Stockholm som erbjuder lån till företag. Ferratum Business ägs av det finska företaget Ferratum Oyj som grundades år 2005 och som har verksamhet i fler än 25 länder över hela världen. Ferratum Oyj:s har sedan starten år 2005 varit en ledande aktör inom mobila finansiella tjänster och erbjuder sina kunder snabba, enkla och innovativa mobila bank-lösningar. Företagslån har de ägnat sig åt sedan ett par år tillbaka.

Ansök direkt – helt kostnadsfritt


Översikt

Låna: 20.000 – 2.000.000 kr
Löptid: Upp till 24 mån
Eff. ränta: Fast låneavgift

Villkor

Betalningsanmärkning: Ja
Lån utan UC: Nej, tar UC
BankID / Mobilt BankID: Ja

Krav

Verksam i minst 6 mån
Minst 750 000 kr årsomsättning
Fysisk placering av företagen
Ägare baserade i Sverige
Separat företagskonto

Bolagsuppgifter

Varumärke: Ferratum Business
Bolag: Ferratum Sweden AB
Org. nr: 556695-9655
FI institutnummer: 80084

Trygghet

Tillstånd av Finansinspektionen
Ansvarsfull kreditgivare
Tydliga villkor
Tryggt val av långivare

Ferratum Business omdöme 2018

Ferratum BusinessFerratum har sedan 2014 tillstånd av Finansinspektionen att bedriva verksamhet med bl.a. utlåning och betalningsförmedling. Det innebär att bolaget uppfyller de strikta krav som myndigheten ställer på t.ex. ett högt skydd för konsumenter. Finansinspektionen har även säkerställt att företaget har tillräckligt med buffertkapital för att minimera risken för likvidation eller konkurs.

Det innebär att Ferratum Business är ett tryggt val.

Kom ihåg att du som konsument alltid har 14 dagars ångerrätt om du har ingått ett avtal och tecknat ett lån via Internet.

Läs mer och ansök på webbplatsen


Bakgrund

Ferratum Business erbjuder endast lån till företag. Tanken är att erbjuda snabba lån till företag som inte har tid att vänta på ett vanligt banklån eller som kanske inte blivit beviljade ett lån av sin bank. Att få ett lån beviljat hos en bank kan ta tid, banker är inte så intresserade av att det ska gå fort. De är intresserade av att minimera risk och detta gör de genom en noggrann och ofta långsam kreditbedömning. Banker har dessutom oftast en bakåtblickande approach vid kreditbedömning och lånar helst ut pengar till gamla etablerade företag. Ferratum har sin bakgrund inom mobillån eller så kallade SMS-lån, och jobbar med snabba ansökningsförfaranden och kreditbedömningar. En kreditbedömning som dessutom till stor del är framåtblickande, för att kunna möta kraven från företag. För företag kan finansiell snabbhet ibland vara helt avgörande, då det kanske plötsligt dyker upp en affärsmöjlighet som kräver en blixtsnabb investering. Det är just denna marknadsnisch som Ferratum Business upptäckt och verkar inom.

Lån

Ferratum Business erbjuder företagslån utan säkerhet på mellan 20 000 kronor och en miljon kronor, med en återbetalningstid på upp till 18 månader. Lånen ges endast till företag och detta företag kan vara en enskild firma, ett handelsbolag, ett kommanditbolag eller ett aktiebolag. Kraven Ferratum Business ställer för att ett företag skall kunna beviljas ett företagslån är:

  • Företaget skall ha bedrivit verksamhet i minst 6 månader.
  • Företaget måste ha en omsättning på minst 750 000 kronor per år.
  • Företagets alla ägare måste vara baserade i Sverige.
  • Företaget måste ha ett separat företagskonto.
  • Företaget måste ha en fysisk adress.

Det ställs inga krav på vilken typ av verksamhet företaget bedriver eller var verksamheten bedrivs rent geografiskt eller om den bedrivs online.

Ferratum Business

Ansökan

Att ansöka om ett företagslån hos Ferratum Business är mycket enkelt och går mycket snabbt, hela ansökningsförfarandet sker på Ferratum Business hemsida. Du som söker ett lån för ditt företag fyller i önskat lånebelopp, syftet med lånet, sina personuppgifter, kontaktuppgifter, företagets namn och organisationsnummer, företagets kontaktuppgifter, företagsform, vilken bransch företaget är verksamt inom, hur länge företaget varit verksamt samt beräknad månadsförsäljning. Personuppgifter för en av företagets ägare måste också fyllas i. Som en del i ansökan måste också företagets omsättning verifieras med hjälp av ett bankkonto online, giltigt ID samt ett foto av sökanden tillsammans med giltigt ID måste också bifogas. Ansökningsförfarandet kan verka omständligt men tar bara runt fem minuter och det går också att ansöka via telefon. Efter att ansökan kommit in har Ferratum Business som målsättning att ansökan skall vara behandlad inom en arbetsdag och vid en godkänd ansökan skall pengarna vara på den sökandes konto inom två arbetsdagar efter att ansökan lämnats in. Ansökan är inte på något vis bindande, den sökande kan mycket väl välja att inte gå vidare efter att ha blivit beviljad ett lån hos Ferratum Business.

Ränta

Ferratum Business tar ut en uppläggningsavgift på 2,5 % på alla lån. Räntan sätts individuellt efter kreditprövningen men kommer att ligga, i genomsnitt, på 2,9 % per månad. Den slutgiltiga räntesumman kommer baseras på den kreditbedömning som Ferratum Business gör på låntagarens företag. Låntagaren faktureras därefter månadsvis och skulle låntagaren vilja lösa lånet i förtid medför det inga extra avgifter eller kostnader.

Kreditprövning

Liksom alla andra långivare så som banker och kreditinstitut gör Ferratum Business en kreditprövning i samband med en låneansökan för att avgöra om lånesumman är realistisk, om det är troligt att låntagaren kommer att klara av att betala tillbaka lånet och om det är troligt att låntagaren kommer att klara de månatliga amorteringarna. Ferratum Business har en lite annorlunda metod för sin kreditbedömning, en metod som skiljer sig från andra långivares. Ferratum Business lägger nämligen större vikt vid det sökande företagets kassaflöde än dess kreditpoäng när de överväger att bevilja ett lån och när de beslutar om vilken ränta lånet ska ha. Förutom detta tas alltid en kreditupplysning hos Upplysningscentralen, dels på företaget och dels på den person som står som sökande. Personen som står som sökande är personligt ansvarig för att lånet betalas tillbaka, oavsett om företaget är en enskild firma eller ett aktiebolag.


Vanliga frågor och svar

När får jag pengarna?

Ferratum Business affärsidé är att erbjuda snabba lån till relativt etablerade företag, ett framgångsrecept för företag som kan behöva låna pengar snabbt för att inte gå miste om affärsmöjligheter. Ferratum Business har som mål att godkänna låneansökningar inom en arbetsdag och därefter kunna betala ut en beviljad låneansökan inom 24 timmar efter bifall. Som företag ska du kunna ha dina pengar inom två dagar efter inlämnad ansökan.

Vilka säkerheter behövs för att mitt företags lån ska beviljas?

Då Ferratum Business erbjuder företagslån utan säkerhet måste du som låntagare inte uppge några tillgångar, som till exempel ett hur eller en bil, som säkerhet.

Hur går ansökningsprocessen till?

Ansökningsförfarandet  är snabbt och enkelt men har ändå en klar tyngdpunkt på säkerhet. Det är enkelt att verifiera företagets kassaflöde redan vid ansökan med hjälp av ett bankkonto och att sökanden identifierar sig med hjälp av ett mobil-foto av sig själv och sitt ID känns igen från mobillån-världen. Hela ansökningsförfarandet är befriat från pappersarbete.

Gå vidare till webbplatsen


Ferratum Business
Genomsnitt 4.7 (93.33%) baserat på 18 betyg

Senast uppdaterad: 2018-10-17 av Lars Jonsson (Konsument.se)