Innehåll


Froda

Froda är en svensk kreditgivare som erbjuder företagslån till småföretagare. Företaget grundades år 2016 under namnet Monetise men bytte under år 2017 namn till Froda. Företaget har under sina verksamma år ökat sin omsättning från endast ett par miljoner vid start till att idag ha lånat ut över 200 miljoner kronor till småföretag. Froda, som idag är ett alternativ till traditionella banker, har genom sin låneverksamhet expanderat kraftigt och företaget beräknas inom kort lanseras i flera skandinaviska länder. Verksamheten har sitt huvudsäte på Östermalm i Stockholm, står under Finansinspektionens tillsyn samt uppfyller samtliga krav för att bedriva kreditverksamhet i Sverige.

Ansök direkt – helt kostnadsfritt


Översikt

Låna: 10.000 – 1.000.000 kr
Löptid: 4 – 12 månader
Eff. ränta: Individuell ränta
Startavgift:

Villkor

Betalningsanmärkning: Ja
Lån utan UC: Nej
BankID / Mobilt BankID: Ja

Krav

Verksam minst 12 mån

Bolagsuppgifter

Varumärke: Froda
Bolag: Monetise Capital AB
Org. nr: 556999-3388
FI institutnummer: 80558

Trygghet

Tillstånd av Finansinspektionen
Ansvarsfull kreditgivare
Tydliga villkor
Tryggt val av långivare

Froda omdöme 2018

FrodaMonetise Capital AB, som driver Froda, har sedan 2015 tillstånd av Finansinspektionen att bedriva finansiell verksamhet. Det innebär att bolaget uppfyller de strikta krav som myndigheten ställer på t.ex. ett högt skydd för konsumenter. Finansinspektionen har även säkerställt att företaget har tillräckligt med buffertkapital för att minimera risken för likvidation eller konkurs.

Det innebär att Froda är ett tryggt val.

Kom ihåg att du alltid har 14 dagars ångerrätt om du har ingått ett avtal och tecknat ett lån via Internet.

Läs mer och ansök på webbplatsen


Tjänster

Företaget Froda har specialiserat sig på företagslån som är specifikt utformade för respektive verksamhet. Deras vision är att vara ett bättre alternativ än traditionella banker som kan ställa höga krav och har långa ansökningsprocesser för företagslån. Froda bedömer ett företags kreditvärdighet genom att granska dess inkomster, detta till skillnad från banker som kräver utförliga rapporter samt prognoser om företagets likviditet. Syftet med detta är att skynda på ansökningsprocessen och på så sätt vara ett snabbare alternativ än traditionella banker. Genom att enbart se till hur företagets ekonomi ser ut vid tillfället för ansökan kan låneprocessen vara färdig inom endast ett par dagar.

Företagslån

Den låneform som Froda erbjuder är företagslån. Ett företagslån kan användas på olika sätt. Kanske önskar företaget expandera men saknar ekonomiska medel eller så kräver verksamheten ett större rörelsekapital för att täcka den allmänna driften. Lånet kan också vara behjälpligt för att täcka företagets utgifter, detta kan innefatta inköp av lagervaror, likviditet för kassa eller buffert för en oförutsedd händelse.

Hur går det till?

Hela ansökningsprocessen hos Froda är digital vilket innebär att företagaren sköter hela ansökningen via kreditgivarens hemsida. På förstasidan kan företagaren enkelt fylla i önskad lånesumma samt amorteringstid. När summan är vald skickas ansökan vidare för behandling. För att få tillräckligt bedömningsunderlag begär Froda ut ett bankutdrag samt gör en kreditupplysning på företaget.

Kreditupplysningen påverkar endast privatpersonen bakom företaget om verksamheten bedrivs som enskild firma (EF), vid aktiebolag (AB) genomförs kreditupplysningen på bolaget.

Krav

Det ställs en del krav på den företagare som önskar att ta ett lån via Froda. Dessa har sammanställts nedan i tre olika kategorier. Observera att kraven för ansökan samt beviljande av lån är högst individuella då kreditgivaren gör en samlad bedömning av företagets förutsättningar. Kraven som listas här kan därmed ses som i huvudsak vägledande.

Ansökan och beviljande av lån

För att ett företag ska anses vara kreditvärdigt finns det flera aspekter som helst ska vara uppfyllda. Dessa aspekter spelar in i beviljandet av lånet.

  • Intäkter. Dessa ska vara förutsägbara och återkommande med hänsyn till säsongsbranscher.
  • Ordnad ekonomi. En ordnad ekonomi samt väl genomförd bokföring är väsentligt. Alla skatter ska vara betalda till Skatteverket och företaget ska betala ut löner och avgifter i tid.
  • Ej högt skuldsatt. Skuldsaldot i företaget ska vara rimligt och inte utgöra ett hinder för företagets förmåga att kunna betala tillbaka företagslånet till Froda.
  • Ett gott kassaflöde och marginal. Förtaget ska ha återkommande inkomster samt god marginal för att bedriva företaget med dess utgifter.

Ovanstående punkter vägs samman vid en individuell bedömning som sedan ligger till grund för ett eventuellt beviljande av företagslån. Däremot måste grundkraven vara uppfyllda och i detta fall ska verksamhet varit i drift minst 12 månader samt ha dokumenterade inkomster på minst 300 000 kronor.

Återbetalning

Företaget förbinder sig att återbetala hela lånet i enlighet med den amorteringsperiod som anges i lånedokumentet. Betalningen sker genom autogiro och beloppen delas upp varje dag, vilket innebär att amorteringen sker dagligen istället för månatligen. Om inte lånet är avbetalat inom uppsatt tid förbehåller sig Froda att inkassera resterande lånebelopp inom 10 dagar från slutdatum.

Krav på kreditvärdighet

Företaget anses inte ha tillräcklig kreditvärdighet om skulderna anses orimliga och hindrar en eventuell återbetalning av lånet. Detta framgår efter en individuell bedömning. Inte heller skuldsaldo hos Kronofogden är tillåtet.

Priser

Hos Froda är det möjligt att som mest låna en miljon kronor och som minst 10 000 kronor. Återbetalningstiden ligger på maximalt 12 månader och företaget betalar ingen ränta utan ett fast pris för lånet.

Prisexempel

Följande prisexempel anges på Frodas hemsida och kan därmed anses vara representativt för dessa företagslån.

Exemplet visar följande: för ett företagslån på 250 000 kronor och en amorteringstid på 12 månader betalar företaget tillbaks 1 124 kronor dagligen. I det dagliga priset ingår den avgift för lånet som Froda fastställt istället för ränta och i detta exempel uppgår den till 33 240 kronor. Företagslånet har därmed kostat totalt 283 240 kronor efter löptidens slut.

Vid utebliven betalning tillkommer påminnelse- och eventuella inkassoavgifter som i slutändan påverkar totalkostnaden för lånet. Företaget bör därmed observera att exemplet ovan förutsätter att inga inkassoavgifter tillkommit under återbetalningsperioden.

Froda Support

Froda uppmanar sina kunder att vända sig till dem via mejl eller telefon om de har några frågor. Företaget kan därmed nås via kundservice@froda.se samt på telefonnummer 010 – 333 31 10. Frodas huvudkontor är beläget i Stockholm, eventuell besökstid bokas via telefon.


Frågor & svar

Kan vilken bolagsform som helst ansöka om lån hos Froda?

Alla typer av företag kan ansöka om ett företagslån hos Froda.

Används UC vid kreditupplysning?

Ja, Froda använder sig av Upplysningscentralen (UC) för att ta fram en kompletterande kreditupplysning.

Vilka grundkrav måste vara uppfyllda för att bli beviljad lån?

Verksamheten måste ha haft en inkomst på 300 000 kronor de senaste 12 månaderna och varit aktivt i minst ett år. Det får inte heller finnas några skulder registrerade hos Kronofogden.


Froda
Genomsnitt 5 (100%) baserat på 1 betyg

Senast uppdaterad: 2018-06-25 av Lars Jonsson (Konsument.se)