ICA Banken Kreditkort – Bankkort Plus

ICA Banken Kreditkort Bankkort PlusEgenskaper

 • ICA kreditkort kallas för Bankkort Plus
 • Kortet är gratis och du betalar endast för använd kredit
 • Samla poäng och få värdecheckar när du använder kortet
 • Anslut flera kort till samma konto utan extra avgift

Kreditgräns

 • Från 20 000 kronor upp till 100 000 kronor
 • Kontokredit från 10 000 till 50 000 kronor

Bonuserbjudande

 • Trygghetsförsäkring
 • Reseförsäkring
 • Värdecheckar

Ränta

 • Rörlig ränta, kring cirka 10 %

Årsavgift

 • Gratis

Betala räkningar

 • Lös krediten i förtid

Välkomsterbjudande

 • 30 räntefria dagar

Ansök direkt – helt kostnadsfritt


ICA Kreditkort – Bankkort Plus – Omdöme

ICA Banken är en del av livsmedelskedjan ICA Gruppen och bankverksamheten startades år 2001. Idag tillgodoser verksamheten över en halv miljon kunder med tjänster inom privatekonomi där allt från krediter och lån till försäkringar ingår. Banken utvecklades för ICA:s kunder och dess tjänster ger en rad förmåner relaterade till ICA:s verksamhet. Banken välkomnar alla nya kunder, oavsett om de tidigare nyttjat tjänster som livsmedelsbutikerna tillhandahållit. Deras vision är att erbjuda enkla men kompletta finansiella lösningar för att underlätta konsumentens vardag. ICA Banken står under Finansinspektionens tillsyn och har sitt säte i Stockholm.

ICA banken erbjuder betallösningar till sina kunder i form av bankkort och kreditkort. Korten är kopplade till ICA-butikernas poängsystem vilket ger bonus i form av värdecheckar. Även en rad förmånliga försäkringar tillkommer vid användandet av dess betal- och kreditkort. Som kund i ICA Banken ges tillgång till internetbank liksom motsvarande tjänster i app, telefon och butik.

ICA Bankens betal- och kreditkort kallas Bankkort Plus och är anslutet till Mastercard. Förutom krediten finns det en rad förmåner som ingår, se rubriken ”ICA bonus” längre ned på sidan. Kortet kan användas för direktbetalning såväl som för uttag i automater och alla köp registreras på en månatlig faktura. Köp genomförda i ICA-butik är bonusgrundande om inget annat framgår. Vid önskemål kan konsumenten öppna en kontokredit utifrån ett direktkonto där krediten lägger sig som en buffert. Läs mer om detta under rubriken ”Kontokredit”.

Kreditgräns

För att skaffa kredit hos ICA Banken genomför konsumenten en ansökan online. Banken gör en sedvanlig kreditprövning där resultatet baseras på nuvarande uppgifter om den sökandes privatekonomi. Vid beviljande av kredit kan en lägre summa komma att erbjudas om banken anser det rimligt. Kreditgränsen löper från 20 000 kronor upp till maximalt 100 000 kronor och det är slutligen ICA Banken som beviljar storlek på kredit.

Konsumenten har alltid rätt att när som helst, i förtid, lösa hela eller delar av krediten.

Kontokredit

Kontokreditens tilltänkta funktion är att vara ett buffertkonto som kan nyttjas vid behov. Användaren betalar endast för den nyttjade kredit som dras varje månad från kontot. Tjänsten kostar inget extra men kräver att användaren har kreditkortet Bankkort Plus. Ansökan för en kontokredit genomförs i internetbanken och kreditutrymmet sträcker sig från 10 000 kronor till 50 000 kronor. Återigen är det kundens kreditvärdighet som ligger till grund för hur mycket kredit som beviljas.

ICA bonus

Alla köp som görs med ICA:s kreditkort genererar bonus som går att utnyttja vid nästa köp av varor inom kedjan. Kreditkortet kan också generera det som kallas dubbel bonus. För detta krävs att användaren har ytterligare en av ICA:s tjänster så som bolån eller privatlån alternativt ett fondsparande eller försäkring tecknad. Den dubbla bonusen gäller de flesta varor med undantag för sortimentet i Apoteket Hjärtat.

Bonusen betalas ut en gång i månaden genom att konsumenten erhåller en bonuscheck. Gränsen för att få ut en check ligger på 2 500 poäng och om dessa inte uppnåtts under en månad sparas de tills månaden därpå. Den totala bonusen kan konsumenten hitta i sin ICA-app. Observera att dubbel bonus även gäller dem som är medlåntagare eller medkontohavare.

Trygghetsförsäkring

Med ICA Bankkort Plus kommer en trygghetsförsäkring som omfattar bland annat hemelektronik och hushållsmaskiner. För att försäkringen ska gälla behöver köpen ha gjorts för privat bruk och med kreditkortet. Försäkringen gäller upp till fem år från den dagen köpet gjordes och en ersättning utgår om skada uppstått hastigt och oförutsett. Även en förlängd garanti ingår som gäller ett år extra. På ICA Bankens hemsida går det att läsa mer om trygghetsförsäkringen och de villkor som gäller för ersättningar.

Reseförsäkring

En reseförsäkring ingår också i ICA Bankkort Plus när konsumenten betalar minst 75 % av resans kostnad via kortet eller det konto som kortet är anslutet till. Försäkringen ger ett grundläggande skydd för hela familjen på resan och är ett komplement till hemförsäkringen. Nedan följer en sammanfattning av det som ingår via Bankkort Plus:

 • Högst ersättningsbelopp 35 000 per person, max 100 000 per familj
 • Ersättning vid skada av hyrbil – maximalt 10 000 kronor
 • Självriskskydd vid bärgning av bil – maximalt 3 000 kronor
 • Resestartskydd, dock max 10 000 kronor per bankkort

Blipp – kontaktlös betalning

ICA:s betal- och kreditkort är utrustade med en funktion som kallas ”blipp”, ett annat ord för kontaktlös betalning. Detta innebär att när användaren gör köp för under 250 kronor krävs ingen PIN-kod utan kortet hålls endast mot terminalen. Då registreras även eventuell bonus. Denna ”blipp”-funktion förenklar och effektiviserar betalningsprocessen, dock är inte alla betalterminaler utrustade för denna funktion ännu. ICA Banken har satt en gräns för köp upp till 250 kronor, därefter kommer användaren behöva slå in sin PIN-kod som en säkerhetsåtgärd. PIN-koden kommer också efterfrågas med jämna mellanrum för att säkerställa att kortet hanteras av dess ägare, även vid köp under 250 kronor.

Ränta och avgifter

Att använda sig av ICA Bankens Bankkort Plus är gratis och fler betalkort, för exempelvis familjemedlemmar, kan anslutas till samma kredit och/eller konto. Förutom en frivillig avgift för pappersavi betalar konsumenten endast för den använda krediten.

Räntan som utgår är rörlig och en generell uppskattning av den nominella och effektiva räntan landar på ungefärliga 10 %. Nedan följer två exempel som anses representativa för nyttjandet av krediten på ett Bankkort Plus samt Kontokredit. Exemplen återfinns på ICA Bankens hemsida.

Exempel 1. En kredit på 10 000 kronor uppges ha en rörlig ränta på 10,70 % och en effektiv ränta (inklusive alla ytterligare avgifter) på 11,24 %. Totalt betalar användaren tillbaks 10 814 kronor vilket innebär att krediten slutligen kostat 814 kronor.

Exempel 2. En kredit på 20 000 kronor uppskattas däremot ha kostat totalt 21 304 kronor efter slutgiltig betalning med en effektiv ränta på 11,24 % och rörlig ränta på 10,70 %. Slutgiltig kostnad inklusive ränta och ytterligare omkostnader uppgår då till 1 304 kronor.

Exempel 3. En nyttjad kontokredit på 10 000 beräknas ha en rörlig ränta på 8,70 % och en effektiv ränta på 9,06 %. Totalt uppgår krediten till en kostnad på 10 471 kronor.

Ovanstående exempel förutsätter att återbetalningen genomförts på 12 månader och att konsumenten nyttjat sina 30 räntefria dagar.

Ansök direkt – helt kostnadsfritt


ICA Banken Kreditkort – Bankkort Plus
Genomsnitt 4.8 (95%) baserat på 4 betyg

Senast uppdaterad: 2018-05-25 av Anders Larsson (Konsument.se)