Kreditkort utan UC – är det möjligt? Vilka alternativ finns?

Det är inte möjligt att beviljas ett kreditkort utan att först ha genomgått en kreditprövning. Då majoriteten av alla svenska betalkort är anslutna till antingen VISA eller Mastercard, och dessutom utfärdas av en bank, är det svårt att hitta ett kreditkort utan UC.


Kontokredit utan UC – ett alternativ till kreditkort

Följande kreditgivare erbjuder i dagsläget kontokredit utan UC – som ett flexibelt alternativ till kreditkort utan UC.

[table “45” not found /]

Exempel på kontokreditgivare

Ferratum Money
Ferratum Money erbjuder sina låntagare Ferratum Credit. Kreditgränsen är 25 000 kronor och återbetalningen är flexibel som den hos Credway. Ferratum kan acceptera upp till sex stycken betalningsanmärkningar. Kreditvärdigheten kontrolleras via Creditsafe och registreras därför inte i något UC-register. För den som inte valt full kredit kan när som helst höja sin kreditgräns (max 25 000 kronor) om återbetalningen skötts enligt avtal.

EverydayPlus
Genom Everyday Plus kan konsumenten ansöka om en kreditgräns på upp till 20 000 kronor och välja att ta ut en klumpsumma eller fördela krediten på flera mindre uttag. Transaktionerna sker antingen via internet eller genom att använda mobiltelefon och SMS. Att ansöka är kostnadsfritt och konsumenten betalar endast för den kredit som är utnyttjad. Kreditupplysningen genomförs via Bisnode och inte UC.

FlexLimit
FlexLimit är en aktör på kreditmarknaden som erbjuder flexibla krediter till privatpersoner. Kreditgränsen ligger på 20 000 kronor och låntagaren bestämmer själv hur mycket den vill föra över till sitt privatkonto. Direktbetalning inom 15 minuter görs till Nordea och Handelsbanken, för andra tillkommer en bankdag. FlexLimit använder sig inte av UC.

Credway
Ett annat kreditföretag som erbjuder kontokrediter är Credway. Företaget har en gräns på 30 000 kronor och konsumenten bestämmer själv över dess nyttjande. Som för alla potentiella låntagare görs en kreditupplysning och Credway använder sig av Bisnode. Även återbetalningen av den nyttjade krediten är flexibel, dock måste konsumenten alltid betala det lägsta belopp som anges på fakturan.

Tänk på att alla lån ska betalas tillbaka och att det tillkommer ränta samt eventuella avgifter. Ta aldrig ett lån som du riskerar att inte kunna betala tillbaka.


Kreditupplysning

Vad innebär en kreditupplysning?

Kreditkort utan UC?En kreditupplysning ligger till grund för kreditgivarens riskbedömning och innehåller information om en persons ekonomiska situation. Förutom konsumentens personuppgifter visar upplysningen om det finns eventuella betalningsanmärkningar, skuldsaldo hos Kronofogden samt andra lån och krediter. Den visar också hur många kreditupplysningar som tagits de sista 12 månaderna.

Alla kreditgivare genomför en kreditprövning av en potentiell låntagare innan ett lån beviljas. Detta för att få en bild av den sökandes möjlighet att återbetala de lånade pengarna samt bedöma hur stor risk utlåningen medför.

Banker är enligt lag skyldiga att göra en kreditupplysning och det går därför inte att ansöka om ett kreditkort och samtidigt undvika en prövning hos dem. Det finns andra kreditgivare på marknaden som utfärdar kreditkort, eller alternativ till kreditkort, med lägre ställda krav och utan UC, exempel på dessa återfinns under rubriken ”Lån och krediter utan UC”.

Vad är UC?

En kreditupplysning likställs ofta felaktigt med UC. UC är en förkortning för Upplysningscentralen som ger ut kreditinformation till de banker och kreditgivare som efterfrågar detta. Verksamheten ägs av storbankerna och är en viktig del i låneprocessen, både för banken/kreditgivaren liksom för den sökande. Banker, bilfirmor och webbshoppar är några av dem som efterfrågar kreditinformation på sina kunder och det vanligaste är att använda sig av Upplysningscentralens tjänst, därför har ordet kreditprövning i många avseenden blivit synonymt med UC. Det finns dock flera verksamheter som erbjuder denna typ av upplysningstjänst och som har andra tillvägagångssätt än Upplysningscentralen, det är därför viktigt att särskilja ordet Kreditprövning med ordet UC.

UC3 och UC13

Det finns två olika upplysningsalternativ, UC3 och UC13. Dessa två alternativ innehåller olika mängd information och påverkar konsumentens kreditvärdighet på olika sätt.

UC13 är en mindre personupplysning, också kallad Mikroupplysning, som innehåller följande information: Namn; adress; betalningsanmärkningar samt eventuella skulder hos Kronofogden. Denna typ av upplysning är en mildare variant som inte påverkar konsumentens kreditvärdighet i samma utsträckning då den inte registreras.

UC3 däremot, är mer omfattande och ger en bredare bild av låntagarens ekonomiska situation. Genom detta upplysningsalternativ får kreditgivaren följande uppgifter: personuppgifter; inkomstuppgifter sedan två år tillbaka; fastighetsinnehav; kreditförfrågningar; äktenskapsförord; aktiva krediter/lån; betalningsanmärkningar och skulder hos Kronofogden. Denna upplysning registreras alltid och om flera är genomförda under en kort period kan detta påverka kreditvärdigheten negativt.

De uppgifter som är mest intressanta för en långivare är, generellt sett, betalningsanmärkningar och oreglerade skulder som förfallit till Kronofogden. Både en anmärkning och skuld hos Kronofogden ligger kvar som en markering under 36 månader (efter reglering) och försvårar möjligheten att exempelvis skaffa ett kreditkort. Det kan dock finnas aktörer på kreditmarknaden som ändå väljer att göra en individuell bedömning av den sökande.


Alternativ till UC

Creditsafe

Creditsafe är ett upplysningsföretag som verkat i Sverige sedan 1997 och bedömer kreditvärdighet hos både företag och privatpersoner. Den kreditprövning som görs av privatpersoner liknar den tidigare nämnda UC3 men inhämtar också uppgifter om: skuldsanering; utmätningsförsök; bolagsengagemang; återtagningsmål och fastighetsinnehav. Dessutom gör Creditsafe en så kallad ”scoring” som berättar, utifrån deras analys, hur pass kreditvärdig personen är.

Fördelen med Creditsafe är att den prövning som görs inte registreras, och baseras endast på den information som finns tillgänglig vid det specifika tillfället. En kreditprövning via Creditsafe påverkar alltså inte kreditvärdigheten hos den sökande.

Bisnode

Bisnode är ytterligare ett företag som erbjuder kreditupplysningstjänster. Företaget är en del av en internationell koncern med många olika tjänster, däribland kreditupplysning. Informationen som inhämtas liknar till sitt omfång UC13 och är inte riktigt lika bred som Creditsafes rapport. Inte heller Bisnodes upplysning registreras vilket gör att företaget framhävs som ett alternativ för dem som inte vill att deras kreditvärdighet ska påverkas.

Observera dock att det är långivaren som bestämmer vilket företag som upplysningsinformationen inhämtas av, inte den sökande.


Sammanfattning

UC, som är en förkortning på Upplysningscentralen, förser banker och kreditföretag med information om privatpersoners ekonomiska förhållanden. Det finns flera företag som erbjuder denna upplysningstjänst, bland annat Creditsafe och Bisnode. Kreditupplysningar gjorda via dessa företag registreras eller sparas inte i något register och påverkar därför inte kreditvärdigheten i det långa loppet till skillnad från UC. Företag som valt att samarbeta med dessa kan också, grovt generaliserat, sägas ha lägre krav på låntagaren.

Att teckna ett kreditkort kopplat till VISA eller Mastercard utan kreditprövning via UC går i stort sett inte. Däremot finns det kreditgivare som använder sig av de alternativa kreditupplysningsföretagen, vilket kan vara ett alternativ för den som vill slippa UC. För att kunna använda sig av betalkort och/eller kreditkort går det att ansöka om ett privatlån i form av ”flexibel kredit”. Konsumenten blir beviljad lån upp till en viss gräns och väljer själv hur mycket som ska nyttjas. Pengarna förs därefter över till ett konto som är kopplat till ett betalkort med VISA eller Mastercard. Således får konsumenten en kredit samt möjlighet att använda sig av sitt vanliga betalkort. Tänk dock på att lånet ska betalas tillbaka och att ränta samt eventuella andra avgifter tillkommer. Ta inte ett lån du inte kan betala tillbaka.


Referenser

  1. “Konsumentkreditlag (2010:1846)”. Sveriges riksdag
  2. “UC.se”
Kreditkort utan UC – är det möjligt? Vilka alternativ finns?
Genomsnitt 4.6 (92.31%) baserat på 13 betyg

Senast uppdaterad: 2018-08-31 av Anders Larsson (Konsument.se)