Innehåll


Lendify

Lendify är en svensk marknadsplats som för samman investerare och låntagare för möjligheten till peer-to-peer lån (förkortat P2P lån). Företaget grundades år 2014 och är idag en av de större aktörerna inom P2P på den svenska marknaden. Lendify kan ses som en digital plattform med modern struktur och få mellanhänder, som gör det enklare och billigare att ta lån. Syftet är att utgöra ett alternativ till storbankerna och aktiemarknaden men ändå erbjuda kunder bankens vinstrika affärsmodell. Siffror från 2017 visar att Lendify förmedlat lån till ett värde av 135 miljoner kronor.

Företaget är godkända av Finansinspektionen och som investerare i Lendify återfinns flertalet av Sveriges största entreprenörer. I maj år 2017 gjordes en omfattande investering i lånen som uppgick till ett värde av 200 miljoner. Den stora volymen möjliggjorde att antal lån för privatinvesterare ökade och därmed också riskspridningen.

Ansök direkt – helt kostnadsfritt


Översikt

Låna: 20.000 – 500.000 kr
Löptid: 1 – 15 år
Eff. ränta: 3,54% – 24,19%
Startavgift: 0 kr

Villkor

Betalningsanmärkning: Nej
Lån utan UC: Nej
BankID / Mobilt BankID: Ja
Helgutbetalning: Nej

Krav

Minst 18 år gammal
Fast inkomst på minst 180 000 kr/år
Folkbokförd i Sverige
Ingen skuld hos Kronofogden och inga betalningsanmärkningar

Bolagsuppgifter

Varumärke: Lendify
Bolag: Lendify AB
Org. nr: 556968-1744
FI institutnummer: 45028

Trygghet

Tillstånd av Finansinspektionen
Ansvarsfull kreditgivare
Tydliga villkor
Tryggt val av långivare

Omdöme

LendifyLendify AB är registrerat som betalningsinstitut och har sedan 2016 tillstånd av Finansinspektionen att genomföra betaltransaktioner. Det innebär att bolaget uppfyller de strikta krav som myndigheten ställer på t.ex. ett högt skydd för konsumenter. Finansinspektionen har även säkerställt att företaget har tillräckligt med buffertkapital för att minimera risken för likvidation eller konkurs.

Det innebär att Lendify är ett tryggt och säkert val.

Kom ihåg att du som konsument alltid har 14 dagars ångerrätt om du har ingått ett avtal och tecknat ett lån via Internet.

Läs mer och ansök på webbplatsen


Vad är P2P lån?

P2P möjliggör för privatpersoner att under kontrollerade former låna pengar till låntagare och genom ränta gå med vinst. Peer-to-peer är ett alternativ till sparande i aktier och fonder men med en månatlig vinstutdelning som sker i direkt anslutning till återbetalningen av lånet. Lendify är således endast en plattform som knyter samman de som vill investera sina pengar och de som vill låna pengar. Lånet upprättas mellan två personer utan någon banks inblandning. Räntan påverkas inte av börsen då Lendify står utanför dess påverkan.

Läs mer om vad P2P-lån är och hur det fungerar här.

Lendify lån

Att som privatperson ansöka om lån via Lendify kräver att en hel del kriterier är uppfyllda då det ställs höga krav på låntagarna. Lendify börjar med att göra en kreditupplysning där betalningsanmärkningar eller skulder hos Kronofogden indikerar avslag. Låntagaren behöver dessutom uppfylla grundkravet på en taxerad inkomst av 180 000 kronor per år. Förutom det, ska goda chanser finnas till återbetalning av lånet och därför görs en så kallad inkomstkalkyl. Vid behov kan också uppgifter som arbetsgivarintyg och lönespecifikation efterfrågas. Godkännandet av låntagaren är en grundlig process där enbart de med möjlighet till återbetalning godkänns. Höga krav som dessa är en säkerhet för dem som investerar sina pengar i lån via Lendify och det finns ingen garanti att den sökandes begärda lånebelopp godkänns.

Lånet som läggs upp via Lendify är ett annuitetslån där ett fast belopp betalas varje månad. Som låntagare betalas en förmedlingsavgift som varierar beroende på kreditvärdighet och återbetalningstid. Denna avgift inkluderas i lånebeloppet och betalas varje månad i det fasta beloppet. Räntan är avhängig låntagarens kreditvärdighet. Observera att vid utebliven inbetalning tillkommer förseningsavgift samt påminnelseavgift som påverkar det månatliga beloppet.

Hos Lendify finns möjlighet till att lösa lånet helt kostnadsfritt.

Att investera i Lendify

Att investera i Lendify är relativt tryggt då investeraren själv väljer summa, antal lån och löptid. Ett lån kan sträcka sig mellan 1–10 år och regeln är att desto längre pengarna är investerade, desto högre blir avkastningen som betalas ut månatligen i takt med varje låntagares avbetalning. Investeraren väljer därefter själv om vinsten går till återinvestering eller privat uttag. Viktigt att komma ihåg är att alla låneavtal alltid upprättas mellan investeraren och låntagaren, ej Lendify.

Avkastning och avgifter

Lendify ger privata investerare möjlighet att göra en vinst på mellan 2,5 % till 8 % per år efter avräknade avgifter. Målavkastningen varierar beroende på löptid, exempelvis kan en löptid på 5 år resultera i 5% avkastning och den högsta möjliga löptiden på 10 år resultera i 8 % avkastning. I konton med autoinvest varierar avkastningen då längden på de innefattade lånen växlar. För att få en ”ränta på ränta”-effekt återinvesteras pengarna om så önskas.

Som blivande investerare är det bra att känna till att Lendify inte har någon undre eller övre gräns för investering men att summor under 10 000 tenderar bli svåra att fördela till en tillfredställande riskspridning. Enligt Lendify innefattar en sådan riskspridning investeringar fördelade på minst 30 olika lån.

Manuellt konto och autoinvest-konto

En investerare kan välja mellan ett manuellt konto eller Lendifys autoinvest-konto som hjälper till att sprida risken. Autoinvest består av olika lån spridda över riskklasserna A till E, där A är stabilt med lägre avkastning och E ger högst avkastning till större risk. Som investerare och brukare av tjänsten kan pengarna enkelt härröras till respektive lån i autoinvest-kontot.

Vid manuell hantering sköts hela investeringsprocessen av investeraren själv som matchar investering mot lån, risker och löptid. I autoinvest-kontot sköts processen automatiskt med garanterat hög spridning på minimum 30 olika lån. Kapitalet är däremot inte låst under tiden.

Exempel på investeringskapital och riskspridning

Lendify ser en tillfredställande riskspridning när pengarna fördelas utifrån ett minimum av antal lån: En investering på 10 000 kronor fördelas på cirka 30 lån; 50 000 fördelas på cirka 40 lån; 100 000 fördelas på 50 lån. Investeringar av summor över en miljon kronor fördelas slutligen på minst 100 lån.

Risker

Det är investeraren som ensam står med risken då Lendify inte omfattas av den statliga insättningsgarantin. Vid utebliven betalning av lånen sätts en kedja av åtgärder i rullning där låntagaren kontaktas och vid fortsatt avsaknad av betalning förs ärendet vidare till inkasso och därefter, Kronofogden.

Om något skulle ske med Lendify som verksamhet träder kredithanteringsbolaget Lindorff in och hanterar lånen. Vid investering upprättas skuldebrev mellan investerare och låntagare som gäller oavsett om Lendify är verksamt eller inte. De tillgångar som investeras är helt separerade från Lendifys egna tillgångar.

Kreditförlustfonden

Lendify har upprättat en kreditförlustfond för att vid behov täcka upp för de sena inbetalningar som låntagare kan medföra. Ersättningen täcker nominellt belopp och inte utebliven ränta. Kreditförlustfonden ska inte förväxlas med den statliga insättningsgarantin då Lendify inte omfattas av de reglerna. Lendify har därför ingen skyldighet att ersätta förlorat belopp.


Vanliga frågor

Anses Lendify vara ett trovärdigt företag?

Ja, Lendify är ett av de största peer-to-peer företagen i Sverige med godkännande från Finansinspektionen och stöttas av flertalet av Sveriges största entreprenörer.

Vilken avkastning kan en investerare hos Lendiy förvänta sig?

Avkastningen är avhängig summan av investeringen liksom löptiden för lånet. Rent generellt ligger vinsten på mellan 2,5 % till 8 % per år.

Kan vem som helst låna pengar via Lendify?

Nej, det finns en omfattande kontroll som den ansökande måste gå igenom innan ett lån beviljas via Lendify.

Vem är den generella låntagaren hos Lendify?

Den generella låntagaren är i medelåldern och har en taxerad inkomst på 400 000 kronor. Enligt Lendifys egen undersökning är det vanligast att låntagarens huvudsakliga anledning till lånet är att bygga ut eller renovera en fastighet.

Fortsätt till webbplatsen


Lendify
Genomsnitt 3.8 (76%) baserat på 5 betyg

Senast uppdaterad: 2018-05-25 av Lars Jonsson (Konsument.se)