5 saker som bör finnas med i din hemförsäkring

När man skaffar en hemförsäkring så är det lätt att stirra sig blind på priset. Om man inte gör det utan tittar på innehållet i försäkringarna så är det lätt att bli vimmelkantig. Det finns många olika delar i en hemförsäkring och beroende på vilken variant du väljer så kommer du ha olika delar av hemmet och privatlivet försäkrade. För att förenkla för dig som konsument när du ska välja hemförsäkring så har vi tagit fram 5 saker som bör finnas med i din hemförsäkring.

Händelser utanför bostaden

Det kan vara så att du olyckor sker och då täcker de flesta hemförsäkringar skador som sker i hemmet. Men skador utanför hemmet kan också vara bra att ha ett skydd för. I det här fallet handlar det om egendomsskada och om du till exempel har ett källarförråd eller någon annan plats utanför hemmets väggar där du förvarar saker. En bra hemförsäkring har ett omfattande skydd för händelser utanför bostaden.

Reseförsäkring

Om du blir sjuk eller skadar dig när du är utomlands så kan läkarbesök och vård bli en riktigt dyr historia. Ibland köper man till en extra reseförsäkring för varje resa och de gånger du köper resan med ett kreditkort så omfattas ofta resan av en försäkring den vägen. Trots det så är det bra att alltid ha ett skydd i din hemförsäkring för skador och olyckor som sker på resande fot.

Rättsskydd

Om du av någon anledning hamnar i kläm med någon annan person, kanske vid försäljning av en bostadsrätt eller liknande så kan rättsskyddet täcka kostnader för jurister vid en process eller förhandling. Det grundbeloppet som ingår i många försäkringar kan dock gå åt ganska fort om förhandlingarna drar ut på tiden. Fundera därför på om det kan vara bra att ha en extra omfattande hemförsäkring som har högre belopp för rättsskydd än det som är standard. Om du hamnar i en rättstvist så kan det kan vara den mest prisvärda försäkringen som du någonsin har köpt.

ID-Skydd

Ett allt vanligare moment i hemförsäkring är ID-skydd som innebär att du får rådgivning, assistans och kompensation vid ID-kapning. Idag kapas väldigt många identiteter i Sverige varje år och det kan bli en dyr historia om man inte agerar snabbt och får bra hjälp. Kolla upp om din försäkring innefattar ID-skydd eller om du kan lägga till det så har du säkrat upp hjälp vid den här typen av situationer.

Högt tak på värdering av lösöre

Lösöre är alla sakerna som vi har i huset, det vill säga TV, Stereo, Ipads, kläder med mera. Det kan kännas som att man inte äger så mycket saker och att deras värde därmed inte uppgår till alltför mycket. Men en välsorterad garderob kan bara den ha ett värde uppåt 100.000 kr så om din försäkring har ett maxtak på 100.000 kr eller 200.000 kr för lösöre så räcker inte det så långt. Om ni är flera personer i familjen så kan ni behöva ett ganska väl tilltaget tak på lösöre. Om det sker en brand och stora delar av ert hushåll förstörs så vill man åtminstone få pengar som gör att ni kan börja på en ny kula utan bekymmer.