Innehåll

Hur fungerar en företagsförsäkring?

Försäkringar när det gäller dig som privatperson är kanske mer självklart. Du försäkrar dig själv, din bil, din båt, ditt fritidshus och många andra saker men kanske glömmer att det är lika viktigt att ha en försäkring för ditt företag. Försäkringen är extra viktigt om du har anställda så de är försäkrade under arbetstid och på väg till och från arbetet.

Vad finns behovet?

Det är viktigt att ordentligt titta över företaget och dess verksamhet. Vad finns det för behov och vad är viktigt att försäkringen skall täcka. Skärskåda din verksamhet noggrant och se till att du får fullständig koll. Det kan vara en djungel så ring gärna och prata med lite olika försäkringsförmedlare för att få en bättre inblick i vad för typ av försäkring som behövs.

Analys av utbudet

När du väl har gjort en grundlig analys av ditt företag och vet vad som behövs försäkras är det dags att göra research och hitta de försäkringar som matchar dina behov. Teckna den försäkringen som ger dig bäst skydd och där du inte behöver betala för saker som inte behövs. Försök att anpassa din försäkring så mycket det går. Många försäkringsförmedlare har möjlighet att anpassa försäkringen efter just ditt behov vilket är en oerhörd fördel.

Olika typer av försäkringar

Det finns en rad olika typer av försäkringar som kan vara aktuella för dig som företagare:

  • Ansvarsförsäkring
  • Egendomsförsäkring
  • Personalförsäkring
  • Transportförsäkring

Ansvarsförsäkring

Ansvarsförsäkringen ger dig som företagare ett tryggt skydd om det blir tal om skadestånd. Orsaken till skadeståndet skall då bero på företaget, de anställda eller produkterna som företaget tillverkar. Ansvarsförsäkringen kan hjälpa till och ersätta skadeståndet och i denna försäkring finns det ofta juridisk hjälp att få från den försäkringsförmedlare där du har din försäkring. Det finns olika ansvarsförsäkringar för olika branscher så se till att du får en ansvarsförsäkring anpassad efter dig och ditt företag.

Egendomsförsäkring

Egendomsförsäkringen täcker alla egendomar som finns i företagets lokaler. Egendomsförsäkringen kan också gälla själva den fysiska lokalen. Till egendom räknas bland annat inventarier, maskiner och varor. Denna försäkring ersätter om det uppkommer skador vid till exempel brand eller inbrott. När det gäller egendomsförsäkringen är det viktigt att verkligen ha koll på det faktiska värdet av allt lösöre och se till att försäkra ett tillräckligt stort belopp.

Personalförsäkring

Det viktigaste du som företagare har så är det din personal så därför är det extra viktigt att ha bra försäkringar. Inom kategorin personalförsäkringar ingår det flera olika försäkringar:

  • Sjukförsäkring
  • Olycksfallsförsäkring
  • Pensionsförsäkring
  • Livförsäkring

Sjukförsäkring

Sjukförsäkringen kan se till att din personal får ersättning även för de sista 20 % som inte Försäkringskassans ersättning täcker. Sjukförsäkringen gäller vid sjukdom eller vid ohälsa och gör att din personal slipper inkomstbortfall vid längre tids frånvaro.

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkringen är en försäkring som gäller vid en olycka. Försäkringen gäller endast till och från jobbet och på själva arbetsplatsen. Denna typ av försäkring gäller inte på de anställdas fritid vilket kan vara en viktig aspekt att tänka på.

Pensionsförsäkring

Att betala in en viss procent av lönen i en pensionsförsäkring anser många vara en attraktiv löneförmån och något som du som företag bör göra för att attrahera din personal. Pensionsförsäkringen blir en extra del utöver det som betalas in till tjänstepensionen.

Livförsäkring

Livförsäkringen gäller till de anställdas anhöriga om det skulle bli så tragiskt att din personal dör på grund av något som ditt företag orsakat.

Transportförsäkring

Jobbar ditt företag med att transportera saker är också en transportförsäkring lämplig att ha. Transportförsäkringen kan innehålla:

  • Varuförsäkring vid transport
  • Transportöransvarsförsäkring

Varuförsäkring vid transport

Behovet för denna typ av försäkring finns om du som företag köper, säljer eller äger varor och gods och skall transportera dessa saker från punkt a till punkt b. Oftast är det noga reglerat mellan köpare och säljare vilket ansvar som gäller men var noggrann så att försäkringarna täcker för de bitar där du som företag har ansvarsskyldighet.

Transportöransvarsförsäkring

Är du en speditör och transporterar varor åt ett annat företag är det också viktigt att ha en ansvarsförsäkring. Om varorna eller godset blir skadat, försvinner, minskas eller försenas, är det du som blir skadeståndsskyldig och då är det nödvändigt att ha just denna typ av ansvarsförsäkring.