Slantar

Kreditgivaren Slantar drivs och ägs av företaget Credit Invest Sweden AB, ett dotterbolag till det svenska finansföretaget LendyTech. Slantar erbjuder små och korta lån riktade till privatpersoner. Kreditföretaget har bedrivit verksamhet sedan 2011 och utlåningsverksamheten genomförs i enlighet med Finansinspektionens regler. Företagets målsättning, som de själva uttrycker det, är att erbjuda konsumenter ansvarsfulla och bättre krediter där låneprocessen genomsyras av transparens, enkelhet och tydlighet. Krediterna hanteras inom företaget och säljs inte vidare vilket gör att all kommunikation mellan låntagaren och kreditgivaren sker direkt utan tredjeparter. Detta ska leda till korta och snabba beslutsvägar som borgar för kundtrygghet.

Besök Slantar och ansök


Översikt

Låna: 3.000 – 30.000 kr
Löptid: 1 – 5 år
Eff. ränta: 28,07%
Startavgift: 0 kr

Villkor

Betalningsanmärkning: Ja
Lån utan UC: Ja
BankID / Mobilt BankID: Okänt
Helgutbetalning: Nej

Krav

Minst 20 år gammal
Fast inkomst
Folkbokförd i Sverige
Ingen skuld hos Kronofogden

Bolagsuppgifter

Varumärke: Slantar
Bolag: Credit Invest Sweden AB
Org. nr: 556999-3958
FI institutnummer: 44081

Trygghet

Tillstånd av Finansinspektionen
Ansvarsfull kreditgivare
Tydliga villkor
Tryggt val av långivare

Representativt exempel från Slantar.nu: “Kreditbelopp: 20 000 kr, Återbetalningstid: 1 år, Nominell fast årsränta: 25 %, Avgifter: 0 kr, Totalt belopp att återbetala: 23 340 kr, Effektiv årsränta: 28,07 %”


Slantar omdöme 2018

SlantarCredit Invest Sweden AB, som driver Slantar.nu, har sedan 2017 tillstånd av Finansinspektionen att bedriva verksamhet med konsumentkreditgivning. Det innebär att bolaget uppfyller de strikta krav som myndigheten ställer på t.ex. ett högt skydd för konsumenter. Finansinspektionen har även säkerställt att företaget har tillräckligt med buffertkapital för att minimera risken för likvidation eller konkurs.

Det innebär att Slantar är ett tryggt val.

Kom ihåg att du som konsument alltid har 14 dagars ångerrätt om du har ingått ett avtal och tecknat ett lån eller en försäkring på distans (t.ex. via internet).


Låna pengar via Slantar.nu

Slantar erbjuder konsumenter så kallade blancolån, lån utan säkerhet, där minsta godkända ansökningsbelopp ligger på 3 000 kronor och högsta belopp uppgår till 30 000 kronor. Det är kreditgivaren, i detta fall Slantar, som beslutar om det ansökta beloppet beviljas eller inte. Löptiden för lånet varierar mellan 1 år till som längst 5 år och väljs av låntagaren under ansökningsprocessen. Det är endast möjligt att ha en kredit åt gången och lånet inklusive dess kostnader ska betalas till fullo innan en ny ansökan om kredit kan göras. Varje månad finns fakturan på ”Mina sidor” och den sökande får också en påminnelse via mejl att betalningen ska vara Slantar.se tillhanda den 27:e varje månad.

Hur går ansökan till?

Ansökan om lån görs på kreditgivarens hemsida genom att fylla i uppgifterna för storleken på lånet samt hur lång löptid som önskas. Storleken på lånet samt dess löptid står i direkt relation till den månatliga kostnaden vilket framgår på sidan. Konsumenten har möjlighet att justera både summa och löptid för att hitta en månadskostnad som passar, vilket gör kreditgivningen relativt flexibel och individuellt anpassad. Kostnaderna för lånet presenteras för konsumenten som kan välja att gå vidare med sin ansökan när denne gjort sitt val. Den sökande fyller i sina uppgifter, legitimerar sig genom BankID och Slantar gör en kreditupplysning via Bisnode för att säkerställa kreditvärdigheten. Vid beviljat lån betalas summan ut efter två bankdagar.

Vem kan ansöka om lån?

Det finns vissa krav för att ansöka om lån hos Slantar. Den sökande måste ha uppnått en ålder av 20 år eller vara som äldst 65 år. Förutom det krävs det att den sökande är folkbokförd i Sverige och har ett svenskt personnummer. Några ytterligare krav ställer inte kreditgivaren på den sökande förutom att denne ska vara kreditvärdig, ett beslut som grundar sig på en inhämtad upplysning av den sökandes ekonomi.

Kreditupplysning

Slantar är ett av de kreditföretag som inte använder sig utav Upplysningscentralens tjänst, förkortat UC. Detta innebär att informationen om den sökandes ekonomiska situation inhämtas via ett annat upplysningsföretag, i detta fall Bisnode. En sådan kreditprövning görs en gång och registreras inte till skillnad från prövningar gjorda via UC. För låntagarens del kan detta anses vara en fördel då allt för många synliga kreditprövningar kan ha en negativ påverkan på kreditvärdigheten.

Lån med betalningsanmärkning

Om den sökande har betalningsanmärkningar är inte detta ett omedelbart hinder för att få ett lån beviljat hos Slantar. I det fall det finns anmärkningar väljer kreditgivaren, att utifrån sina egna riktlinjer, göra en individuell bedömning av den sökandes kapacitet att betala tillbaks lånet. Upp till tre betalningsanmärkningar accepteras förutsatt att ingen av dessa tillkommit under de senaste sex månaderna. Vid en anmärkning inom detta tidsspann ombeds den sökande att vänta med sin låneförfrågan. Slantar beviljar inga lån för sökanden som har skuldsaldo hos Kronofogden.


Priser och avgifter

Lånen som Slantar.se beviljar är så kallade annuitetslån. Detta innebär att kostnaden för lånet ser likadan ut varje månad under löptiden förutsatt att inga påminnelseavgifter tillkommit. Räntan beräknas på ett år och är, för närvarande, fastställd till 25 % som betalas månadsvis. Kreditgivaren har inga extra kostnader och tar inte ut någon avgift för fakturering eller uppläggning. Den sökande betalar endast för lånet och dess ränta.

Prisexempel

Följande prisexempel anges på Slantar.se hemsida och kan anses vara representativt.

Exempel 1 – 10 000 kronor, 2 år. För en beviljad kredit på 10 000 kronor med en nominell ränta på 25 % har låntagaren betalat totalt 13 368 kronor när amorteringstiden på 2 år är över. Månadsbeloppet uppgår till 557 kronor och betalas totalt 24 gånger, den effektiva räntan blir 33,83 %.

Exempel 2 – 15 000 kronor, 4 år. För en kredit på 15 000 kronor uppgår totalkostnaden för lånet till 25 728 kronor räknat med samma räntesatser som i exempel 1. Månadskostnaden blir totalt 536 kronor och betalas av 48 gånger under löptiden.

Observera att räkneexemplen endast är representativa om låntagaren amorterar enligt planen. Vid förlängning av lån eller vid utebliven betalning tillkommer kostnader så som påminnelse- och inkassoavgifter som påverkar den slutliga totalkostnaden av lånet. Ovanstående siffor är hämtade från kreditgivarens hemsida och kan när som helst komma att förändras beroende på ränteläge. För aktuella räntor och avgifter, besök Slantar.se

Kundservice

Som kund hos Slantar.se finns möjligheten att kontakta företaget via kontaktformuläret på hemsidan under fliken ”Kontakt” eller om du har ett konto och loggar in. Deras målsättning är att ge svar till kunden inom 24 timmar. Supporten har öppet på vardagar men stängt på helger, de går också att nå via telefon. För närvarande erbjuder de ingen livechatt.


Vanliga frågor

När betalas lånet ut hos Slantar?

Lånet betalas ut inom 2 bankdagar från dess att ansökan är beviljad. Tiden för utbetalning kan komma att förlängas beroende på om transaktionen infaller på andra dagar än bankdagar. Helgdagar eller röda dagar sker ingen utbetalning.

Kan låntagaren ångra sig hos Slantar?

Den sökande har alltid möjlighet att ångra sig inom 14 dagar från det att lånet är tecknat och ansvarar då för att kontakta kreditgivaren omgående och meddela sitt beslut. Den sökande blir då endast återbetalningsskyldig för utgående ränta.

Kan låntagaren hos Slantar lösa sitt lån i förtid?

Den sökande kan alltid lösa sitt lån i förtid. För att göra detta, kontakta kreditgivarens support för att få aktuellt saldo att betala. Den sökande kan också betala in mer än det angivna beloppet på fakturan för att på så sätt betala av lånet snabbare


Slantar
Genomsnitt 3.3 (65%) baserat på 8 betyg

Senast uppdaterad: 2018-10-17 av Lars Jonsson (Konsument.se)