Strandia Finans

Strandia Finans är ett varumärke som ingår i aktiebolaget GF Money Consumer Finance, tidigare SMSFinans.se. Tjänsten och varumärket för snabblån har funnits på marknaden i cirka 10 år. Hos Strandia Finans är minsta tillåtna lånebelopp 500 kronor upp till ett totalt lånetak på 12 000 kronor. Lånebeloppen varierar sedan i intervaller om 250 kronor, det vill säga, du kan låna exempelvis 10 250 kronor eller 11 750 kronor. Med andra ord är det enkelt att anpassa lånebelopp efter behov.

Ansök direkt – helt kostnadsfritt


Översikt

Låna: 500-12 000 kr
Löptid: 30-90 dagar
Eff. ränta: 352.26 %  
Startavgift: 188 kr

Villkor

Betalningsanmärkning: Nej
Lån utan UC: Ja
BankID / Mobilt BankID: Ja
Helgutbetalning: Nej

Krav

Minst 18 år gammal
Fast inkomst
Folkbokförd i Sverige
Ingen skuld hos Kronofogden

Bolagsuppgifter

Varumärke: Strandia Finans
Bolag: GF Money Consumer Finance Aktiebolag
Org. nr: 556876-2578
FI institutnummer: 44085

Trygghet

Tillstånd av Finansinspektionen
Ansvarsfull kreditgivare
Tydliga villkor
Tryggt val av långivare

Villkor: De kostnader som tillkommer på respektive lånebelopp är räntan som baseras på aktuellt lånebelopp. Vid utebliven eller försenad återbetalning utgår en första påminnelseavgift om 60 SEK och förseningsavgift om 125 SEK efter fem dagar från förfallodatum, efter 10 dagar utgår ytterligare en inkassoavgift på 180 SEK. Om ingen inbetalning har kommit efter andra påminnelsen går ärendet vidare till Kronofogdenmyndigheten vilket kan innebära att kredittagaren får en betalningsanmärkning. Exempel: Låna 8000 kr i 90 dagar, Räntekostnad 2200 kr, effektiv ränta 352,26%”


Omdöme

Strandia FinansGF Money Consumer Finance AB, som driver Strandia Finans, har sedan 2017 tillstånd av Finansinspektionen att bedriva verksamhet med konsumentkreditgivning. Det innebär att bolaget uppfyller de strikta krav som myndigheten ställer på t.ex. ett högt skydd för konsumenter. Finansinspektionen har även säkerställt att företaget har tillräckligt med buffertkapital för att minimera risken för likvidation eller konkurs.

Det innebär att Strandia är ett tryggt val.

Kom ihåg att du som konsument alltid har 14 dagars ångerrätt om du har ingått ett avtal och tecknat ett lån eller en försäkring på distans (t.ex. via internet).

Ansök direkt – helt kostnadsfritt


Lånet

När du beviljas ett lån tillkommer oftast även en rad kringkostnader för arbete, exempelvis kreditupplysning, administration, fakturahantering och så vidare. Strandia Finans har enligt avtal rätt att debitera sådana kostnader, vilket ska tydliggöras på hemsidan. I nuläget tillkommer inga extra kostnader vad gäller aviavgifter eller uppläggningsavgifter.

För att du ska beviljas ett lån hos Strandia behöver du uppfylla en rad olika villkor. Syftet är att säkerställa att samtliga låntagare kan betala tillbaka, samt minimera risken för att skuldsatta personer ska hamna i större trångmål. De krav som kreditgivaren ställer är bland annat att den sökande har deklarerat en inkomst om minst 150 000 kronor för det senaste taxeringsåret. Du får heller inte ha några betalningsanmärkningar eller ha ett pågående ärende hos Kronofogden. Visar det sig att du inte uppfyller kraven kan antingen lånet utebli, alternativt erbjuds du ett lägre lånebelopp.

Ränta och återbetalning

När du lånar pengar betalar du dels tillbaka det lånade beloppet – kallat amortering, och dels betalar du ”hyra” för tjänsten, vilket är det som kallas för ränta. Amortering är aldrig en kostnad, medan ränta (tillsammans med övriga avgifter) är priset du betalar för att låna pengar.

Vad gäller räntesatsen hos Strandia Finans finns en tabell för samtliga lånebelopp. Dels redovisas månadsränta och dels effektiv ränta. Det är viktigt att skilja mellan dessa begrepp när du ska låna pengar. Månadsräntan utgår enbart från det lånade beloppet. Lånar du 500 kronor betalar du en månadsränta på 25 %, vilket ger en kostnad på 625 kronor (500 * 1,25). I korthet ser månadsräntan ut enligt följande:

  • För lånebelopp upp till 2750 kronor är månadsräntan 25 %
  • För lånebelopp mellan 3000 kronor och 3750 kronor är månadsräntan 11 %
  • För lånebelopp mellan 4000 kronor och 9750 kronor är månadsräntan 10 %
  • För lånebelopp mellan 10 000 kronor och 12 000 kronor är månadsräntan 9 %

Det innebär att månadsräntan minskar successivt ju högre belopp du lånar.

Mer relevant är den effektiva räntan. Anledningen är att samtliga kostnader är medräknade i effektiva räntan, det vill säga eventuella uppläggningsavgifter samt administration- och aviavgifter. I likhet med månadsräntan sjunker den effektiva räntan ju högre belopp du lånar. I dagsläget varierar den effektiva räntan från 1 410 % för de lägsta beloppen och ner till 333,84 % för de högsta lånebeloppen.

När du ska betala tillbaka det lån du tagit har Strandia finans tre alternativ för återbetalning – 30 dagar, 60 dagar eller 90 dagar. I regel blir den totala kostnaden mindre ju snabbare du betalar tillbaka lånet. Löptiden för lån hos Strandia finans är standard för snabblån. När du väljer löptid bör du överväga vilken tid som minimerar risken för betalningsförseningar. Missar du att betala en faktura tillkommer en förseningsavgift på 125 kronor samt en dröjsmålsränta på 3 % per månad. Dessutom skickar Strandia finans en påminnelse som kostar 60 kronor. I långa loppet riskerar du att ärendet går till inkasso, vilket är negativt för framtida lån.
Ansökan

Ansökan om lån gör du via Strandia finans hemsida. Först väljer du önskat lånebelopp och den löptid du vill ha för lånet. Sedan fyller du i övriga uppgifter i ett formulär där bland annat personuppgifter, kortnummer, taxerad inkomst och boendeuppgifter uppges. När dessa skickats iväg kommer Strandia finans att ta en kreditupplysning. Eftersom de inte samarbetar med Upplysningscentralen, UC, kommer inte din kreditvärdighet påverkas vid eventuella lån hos storbankerna. När dessa steg är slutförda identifierar du dig enkelt via Mobilt Bank-ID och får ett besked. Alternativet är att ansöka om ett lån via Strandia finans kundtjänst, på telefon. Du har rätt att begära fakturor via e-post eller via diskreta brev.

Efter att avtalet ingåtts har du rätt ångerrätt inom 14 dagar i enlighet med Konsumentkreditlagen (2010:1846). Dina skyldigheter är att betala tillbaka det lånade beloppet samt upplupen ränta. Önskar du att lösa lånet i förtid tillkommer också kostnader för upplupen ränta.

Bra att känna till

Som kredittagare har du en rad rättigheter och skyldigheter. Av den anledningen är det viktigt att du läser igenom låneavtal, allmänna villkor och eventuellt Konsumentkreditlagen. När du ingått avtal gäller bland annat följande:

  • Vid vissa omständigheter, till exempel misskötsel eller olaglig verksamhet, har kreditgivaren rätt att säga upp avtalet.
  • Underskrivet avtal gäller, där varken du eller Strandia finans har rätt att ändra villkoren utan skriftlig godkännande från motstående part.
  • Du kan behöva lämna ytterligare identifikationsuppgifter, exempelvis kopia av körkort eller kompletterande bankuppgifter.
  • Dina uppgifter behandlas enligt Personuppgiftslagen och ansökan sker genom krypterade informationssystem. Ingen utomstående får veta att du lånat pengar.

Kan jag ansöka om flera lån hos Stradia finans?

Nej, du får endast ha ett lån i taget hos stradiafinans.se. Vill du ansöka om ytterligare ett lån måste du först betala tillbaka ditt befintliga lån.

Kan jag förlänga mitt befintliga lån?

Ja, hos stardiafinans.se finns möjligheten att förlänga lånet på 30 dagar, vill du veta mer om detta ska du kontakta kundtjänsten.

När har jag pengarna på kontot?

Stradiafinans.se betalar ut önskad summa så fort lånet har beviljats, om det är under företagets öppettider. Är det efter öppettiderna så sker utbetalningen nästa dag. Har du ett konto hos Handelsbanken eller Nordea sätts pengarna in direkt, hos andra banker kan det dröja lite längre men aldrig mer än en bankdag.

Gå vidare till webbplatsen


Strandia Finans
Genomsnitt 4.8 (95.79%) baserat på 19 betyg

Senast uppdaterad: 2018-05-25 av Lars Jonsson (Konsument.se)