Ta lån som t.ex. student utan fast inkomst eller jobb 2019?

Det finns många aktörer inom lånebranschen som konkurrerar om att erbjuda de bästa lånen för dig som kund. Detta ger dig som vill ta lån möjligheten att välja mellan olika långivares erbjudanden och hitta ett som passar dina förutsättningar i belopp, upplägg och ränta. Välj mellan en traditionell bank eller en privat kreditgivare, beroende på hur stort belopp och till vilket syfte varierar antalet långivare. Information om räntor och villkor återfinns på långivarnas hemsidor där du som kund också kan läsa om eventuella förmåner samt hitta längsta amorteringstid. För att jämföra används med fördel en låneförmedlare som underlättar ditt beslut när du ska bestämma dig för vilken långivare du vill ta lån hos.


Jämför innan du tar ett lån 2019

Jämför olika långivare innan du ansöker om att ta ett lån. Använd tabellen nedan för att se vilka långivare som t.ex. erbjuder möjligheten att låna pengar trots betalningsanmärkning.

 LångivareMin. lånMax lånMin. räntaMax räntaÅlderAnmärkningNästa steg
1
Advisa5.000 kr600.000 kr2.95%33.20%18 år+AccepterasBesök
2
Lendo10.000 kr500.000 kr2.95%29.95%18 år+AccepterasBesök
3
Consector10.000 kr600.000 kr2.90%18.95%18 år+NejBesök
4
Zmarta1.000 kr600.000 kr2.95%29.50%18 år+AccepterasBesök
5
Freedom Finance5.000 kr600.000 kr2.95%29.50%18 år+AccepterasBesök
6
Axo Finans5.000 kr600.000 kr2.95%24.00%18 år+NejBesök
7
Bank Norwegian5.000 kr600.000 kr6.99%22.99%23 år+NejBesök

Vi uppdaterar regelbundet uppgifterna men kontrollera alltid dagsaktuella villkoren med respektive långivare innan du ansöker om att låna pengar.


Om att ta ett lån

Ta lånDet blir allt vanligare att vi tar lån idag. Förutom de uppenbara behoven av att ta ett lån, som vid hus- eller fordonsköp, finns det många situationer i vardagen där ett extra kapital kan behövas. Allt från att finansiera en renovering av huset, köpa loss marken till ett fritidshus eller täcka reparationskostnaderna när frysen har gått sönder. Även mindre lån, så kallade snabblån, ökar i popularitet, mycket tack vare dess möjlighet att låna mindre summor för oförutsägbara utgifter under en kortare tid.

När du tar ett lån upprättas ett avtal mellan dig och långivaren som säger att de som långivare är beredda att låna ut pengar till dig som du sedan ansvarar för att betala tillbaks med ränta. Lånet i sig består av den lånade summan inklusive ränta och avgifter. Räntan är den kostnaden som du som låntagare får betala för att låna pengarna och utgår från den dagen pengarna finns på ditt konto. Hur hög den är varierar beroende på en rad faktorer så som dina ekonomiska förutsättningar, lånets säkerhet eller avsaknad av sådan, lånebeloppets storlek samt typ av kreditgivare.

För att teckna det bästa lånet rekommenderas det att du som kund jämför lån och räntor från flera olika långivare. Detta för att du ska hitta det lån som passar dig bäst i kostnad och upplägg. Ett sätt är att använda sig av en låneförmedlare som hjälper dig att jämföra upp till 25 olika långivare och deras erbjudanden samtidigt. Detta ökar chansen för att du hittar det bästa och billigaste lånet.

Hur mycket får jag låna?

När du som konsument väl bestämt dig för att ta ett lån är nästa fråga, hur mycket lån får jag ta? Svaret på denna fråga beror på en rad olika faktorer relaterade till dina ekonomiska förutsättningar och hur pass hög kreditvärdighet du anses ha. Med de ekonomiska förutsättningarna menas den inkomst du har samt hur stor del av den som är disponibel varje månad. För långivarna kan de bästa omständigheterna sammanfattas med en säker och hög inkomst samt låga omkostnader i hushållet och därmed bädda för ett högre lånebelopp.

En annan faktor som är avgörande för hur stort lån du kan ta är din kreditvärdighet. Kreditvärdigheten baseras på information om dina ekonomiska förhållanden, hur ofta du tagit lån samt hur du skött dina avbetalningar. Kreditvärdigheten påverkas negativt om du som låntagare inte betalt dina räkningar, eller tagit flera lån hos olika kreditgivare.

Både banker och andra kreditgivare gör alltid en kreditupplysning och efter en samlad bedömning av dina förutsättningar bestäms en summa för lånet. Generella riktlinjer finns för olika lån, om du till exempel vill ta ett bolån har du möjlighet att som mest låna 6,5 x din inkomst. Idag har de flesta banker och kreditgivare en lånekalkyl på hemsidan som du som kund fyller i och omgående får svar på hur mycket du får låna. Detta gäller för alla typer av lån, såväl bolån som privatlån.

Ta lån med betalningsanmärkning

Förr var betalningsanmärkningar en faktor som var svår att kringgå när det kom till låneansökningar. Detta har förändrats idag och även om den generella synen fortfarande kan ses som allvarlig gentemot den med anmärkningar finns det möjlighet till diskussion med långivare ändå.

När det kommer till betalningsanmärkningar är det ett antal faktorer som spelar in i hur den slutliga bedömningen blir. Bland annat är det antalet anmärkningar och under vilken tidsperiod. Någon som fått upprepade anmärkningar under en längre period ses mer kritiskt på än en som registrerats något år tillbaks. Det spelar också roll hur stor summa anmärkningen utfärdats för, skillnaderna mellan 1 000 kronor och flera hundratusen är stor.

En del långivare drar en gräns för hur många betalningsanmärkningar den sökande kan ha samt under vilken tidsperiod som anses acceptabelt. En vanlig gräns är att ingen ny anmärkning får ha tillkommit under det sista halvåret för att du som sökande ska anses vara kreditvärdig.

Vissa långivare har också krav på att den som söker med betalningsanmärkningar har en högre inkomst än vanligt, om grundkravet är en taxerad inkomst på 100 000 kronor normalt kan kravet istället höjas till 150–200 000 kronor beroende på vad du söker. Även åldersgränsen kan höjas. Lån av mindre art, så kallade mikrolån eller snabblån, är det relativt enkelt att få igenom trots anmärkningar och utan att några ytterligare högre krav ställs. För lån av betydligt högre summor kan det vara bäst att samtala med en representant från långivaren för att tillsammans gå igenom förutsättningarna samt den inhämtade kreditprövningen.

En betalningsanmärkning ligger inte kvar för alltid i registret. Som mest ligger den kvar i tre år och därefter påverkar den inte längre kreditvärdigheten hos dig som söker. Har du svårt att få lån kan det därför vara en idé att vänta tills denna tid gått ut och undvika nya anmärkningar under tiden.

Ta lån utan fast jobb

Att ta lån utan fast jobb kan vara krångligt då många banker och kreditgivare har svårt att låna ut pengar till någon utan stadig inkomst. Definitionen på fast jobb är vanligtvis en fast anställning hos en arbetsgivare, detta gör att de med visstidsanställning, projektanställning och vikariat kan möta svårigheter vid en ansökan. Även de som driver egna företag kan anses problematiska då inkomsten inte anses vara lika trygg och stabil som för en heltidsanställd. Kategorin av sjukskrivna, studenter eller föräldralediga har också svårt att få lån på grund av avsaknaden av fast jobb.

Men det finns de kreditgivare som efter en personlig bedömning av den sökandes förutsättningar kan tänka sig att bevilja lån, genom jämförelse och sökande är det relativt enkelt att finna dessa. En konsekvens som följer är dock att räntan tenderar att bli något högre då utlåningen från långivarens sida kan anses som mer riskabel.

Vill du som kund undvika att räntorna skjuter i höjden på grund av detta är det möjligt att ta hjälp av någon närstående som blir medsökande till lånet eller borgenär. Att vara medsökande på lånet innebär kort och gott att ni är två stycken som delar lånet. Om den medsökande har fast inkomst underlättar detta chansen att beviljas lånet. En borgenär eller borgensman, är en person som frivilligt går in och tar över din skuld till banken, inklusive räntan och avgifterna om det skulle visa sig att du inte kan betala tillbaks lånet. Detta kallas också för att ”gå i borgen” för någon.

Ta lån utan fast inkomst

Att ta lån utan fast inkomst medför en liknande problematik som för den som önskar ta lån utan att ha ett fast jobb. Men först kan det var bra att definiera vad som menas med ordet inkomst.

Till inkomst räknas alla former av inbetalningar så som lön från arbete, bidrag, ersättningar, pensioner, sjuklön eller kapitalinkomster från sparande. Däremot räknas inte lån in i detta, exempel på sådant är CSN-lånet som trots att det betalas ut månadsvis inte räknas som en inkomst. Inte heller försörjningsstöd räknas till inkomster, exempel på detta är de bidrag som utbetalas från socialen.

Vid en kreditbedömning inhämtas alla uppgifter om din ekonomi, då framförallt den deklarerade inkomsten. Inkomsten som tittas på är inte enbart för föregående år utan även åren innan dess, låga inkomster från förr kan därför ge upphov till en viss tvekan från långivarnas sida. Om det inte finns någon deklarerad inkomst alls blir det vanligtvis svårt att få lån, detta eftersom det faktiskt är olagligt av banker och kreditgivare att försätta individer i skuld som inte kan betala. Av denna anledning är långivare bundna till att ta en kreditupplysning på den sökande för att se att en återbetalning är möjlig. Rent generellt bör du som potentiell låntagare inte utgå från att det finns kreditgivare som lånar ut pengar till den som inte har inkomst eller arbete. Att bevilja krediter utan krav på detta kan som tidigare nämnt vara olagligt och den verksamhet som gör det bör betraktas med skepsis.

Däremot finns det många långivare på marknaden som tar hänsyn till den aktuella situationen hos låntagaren mer än tidigare deklarerade inkomster. Detta innebär att om du som kund här och nu har en fast anställning och inkomst kan detta väga in som mycket positivt vid en ansökan. Chanserna att beviljas ett lån ökar dessutom om det finns en medsökande till lånet, alternativt en borgenär vars innebörder vi gått igenom i avsnittet om att ta lån utan fast jobb. Konsekvensen här är däremot desamma som att låna utan arbete, räntorna blir högre vilket leder till att lånet helt enkelt kostar mer. En avvägning som är helt upp till dig som konsument att avgöra.

Ta lån som student

Alla som någon gång varit student vet att det kan vara utmanande många gånger, inte enbart för att studierna är krävande utan också för att ekonomin inte alltid är så stark. Detta påverkar livet i stort, framförallt när det gäller saker som att ta lån. Samtliga studenter som valt att ta studielån gör detta via Centrala studiestödsnämnden, CSN, som erbjuder ett annuitetslån till fördelaktig ränta. Trots månatliga utbetalningar räknas inte detta som inkomst för studenten som därför får en mycket liten inkomst deklarerad, såvida den inte arbetar vid sidan av studierna.

Det sistnämnda kan vara en avgörande faktor vid ansökan om lån. Det visar nämligen att studenten har en inkomst vid sidan av sitt bidrag och därför har möjlighet till återbetalning. Inkomsttaket är olika för varje termin och då siffror snabbt kan förändras rekommenderas studenten att via CSN:s hemsida kontrollera vilket inkomsttak som gäller för att studielånet fortfarande ska vara aktivt.

Många banker och kreditgivare har definierat studenter som en alldeles egen kundgrupp med anpassade erbjudanden och paketlösningar, även vad det gäller privatlån. Med en stabil extra inkomst vid sidan av studierna, alternativt med en medsökande eller borgenär, kan även studenten ha möjlighet att ta lån.

Ta lån trots kronofogden

Att ha betalningsanmärkningar är en sak men när det kommer till att ta ett privatlån trots skulder hos kronofogden blir situationen mer problematisk. En betalningsanmärkning utfärdas då en betalning inte inkommit och ärendet förts vidare till kronofogden. Om skulden förfaller helt verkställs den inkassoåtgärd som fogden har möjlighet att utfärda för att få in pengarna. Under tiden ligger skulden på ett så kallat skuldkonto och räknas som en aktiv skuld. Det finns knappt någon långivare som lånar ut pengar till någon med aktiva skulder hos Kronofogden. Då en skuld hos denna instans innebär att du som konsument inte skött dina betalningar är detta en varningsklocka hos samtliga långivare på marknaden.

Undantag kan finnas men dessa är få. Från långivarens sida tas inte hänsyn till den sökandes omständigheter, den nuvarande inkomsten eller hur stor skulden är. Det är därför först när denna skuld är helt borta som möjligheten att låna pengar på egen hand är aktuell igen. Innan dess är chansen att få ett lån beviljat försvinnande liten vid undantagsfall där medsökande eller borgenär finns.

Däremot, så snart skulderna är betalda har du möjlighet att söka igen, trots betalningsanmärkning. Då faller du och din ansökan in bland de krav som långivaren har satt upp för dem med anmärkningar. Detta gör att chansen att få ett lån ökar markant samt att du slipper en andra part som står på lånet. Generellt sett rekommenderas det alltid att alla skulder är betalda innan du som potentiell långivare går vidare med din låneansökan, detta för att förhindra en oönskat svår ekonomisk situation.


Ta lån som t.ex. student utan fast inkomst eller jobb 2019?
Genomsnitt 4.6 (92.5%) baserat på 8 betyg

Senast uppdaterad: 2018-12-28 av Anders Larsson (Konsument.se)