Unionen

Unionen är ett av Sveriges största fackförbund med cirka 640 000 medlemmar och riktar sig i första hand till privatanställda tjänstemän och egenföretagare. Föreningen har även en speciell avdelning för chefer, även i offentlig verksamhet, där chefer får hjälp och stöd i sitt arbete. Förbundet ingår i sammanslutningen TCO, Tjänstemännens Central Organisation.

Unionen är ett relativt ungt fackförbund som bildades så sent som år 2008 efter en sammanslagning av Tjänstemannaförbundet HTF (Handelstjänstemän) och Sif (Tjänstemän inom industrin). Motivet bakom sammanslagningen lär ha varit att det inte längre fanns någon större skillnad på tjänstemän inom handelssektorn och tjänstemän inom industrin. Det fanns därför inte längre någon anledning till att ha två separata fackförbund. Denna sammanslagning utökades ytterligare år 2014 när även Farmaciförbundet gick samman med unionen.

Unionen beskriver sin vision som att vara en ledande kraft som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Se pris och bli medlem direkt


Försäkringar

Inkomstförsäkring

UnionenI medlemskapet hos Unionen ingår en inkomstförsäkring. Om du är med i a-kassan, är under 65 år och egenföretagare eller yrkesverksam medlem blir du automatiskt inkomstförsäkrad. Blir du arbetslös och står utan inkomst kan denna försäkring göra att du får totalt upp till 80 % av din tidigare inkomst, ända upp till 60 000 kronor i månaden. Men för att kunna få inkomstförsäkringen måste du ha varit medlem i Unionen och en a-kassa i minst 12 månader innan den kan brukas. Totalt är det 150 ersättningsdagar som finns tillgängliga, vilket motsvarar ungefär sju månader. Vanlig a-kassa har annars ett tak på 14 500 kronor netto i månaden.

Teckna inkomstförsäkring nu

Hemförsäkring

Unionen har inte en egen hemförsäkring utan har ett samarbete med If där de kan erbjuda en hem-/villaförsäkring till förmånliga erbjudanden. I den avtalade försäkringen har du tre alternativ – Stora Hem, Hem Extra och Hem.

I Hem ingår ansvar och rättskydd, egendom i bostaden, egendom utanför bostaden, krishantering, reseskydd i 45 dagar, överfallsskydd och ID-stöld. I både Stora Hem och Hem Extra ingår flyttförsäkring och Otur (allrisk). När det gäller Stora Hem har du även ett års garanti vilket innebär att om du byter till Unionens försäkring från ett tidigare bolag garanteras du ersättning för något som inte ingår i denna försäkring om du kan visa att det täcktes av din gamla försäkring.

Villaförsäkring

Även när det gäller villaförsäkring har du flera alternativ att välja mellan. Villa är en grundförsäkring som täcker det som en vanlig hemförsäkring gör men det ingår även skadedjur, vattenläckage och ersättning för naturskada, storm och översvämning. Men Villa saknar otur (allrisk) och flyttförsäkring vilket du hittar i Villa Extra. Den mest heltäckande försäkringen som du som medlem i Unionen kan teckna är Stor Villa där det ingår:

 • Ett års garanti
 • Hemelektronik ersätts med nytt
 • Hussvamp
 • Huskollen
 • StorskadeXtra
 • Maximerat åldersavdrag
 • Underförsäkringsgaranti
 • Utökat vattenläckageskydd
 • Utökat reseskydd

För att läsa mer om vad dessa täcker och vilka villkor som gäller, kan du besöka Unionens hemsida.

Bilförsäkring

Hos Unionen kan du välja mellan fem olika alternativ gällande bilförsäkringar. Här finns den vanliga trafikförsäkringen där den obligatoriska trafikförsäkringen ingår samt förar- och passagerarolycksfall. Du kan välja att utöka trafikförsäkringen till att gälla stöld, rättsskydd samt räddning och assistans. Hel- och halvförsäkring täcker allt som trafikförsäkring och utökad trafikförsäkring gör. Sedan tillkommer brand, glas och maskinskada. Har du valt helförsäkring täcks du även av en vagnskadeförsäkring. Den mest allomfattande försäkringen är Stor Bil där du även har otur (drulle), VärdeXtra och BilXtra. VärdeXtra innebär att du får motsvarande värde på din bil om den inte går att reparera vid vagnskada eller om den blir stulen. Den får dock inte vara äldre än 2 år och inte gått mer än 40 000 km. BilXtra ger rätt till hyrbil om din bil skulle skadas. Denna kan väljas till på hel- och halvförsäkring.

Unionen kan även erbjuda ett flertal olika gruppförsäkringar. Blir du medlem i Unionen är du skyddad från första dagen av fem olika försäkringar:

 • Olycksfallsförsäkring
 • Sjukförsäkring
 • Diagnosförsäkring
 • Sjukkapital
 • Livförsäkring

Under de 3 första månaderna är dina försäkringar kostnadsfria. Kravet är att du är fullt arbetsför när du blir medlem i Unionen. Du täcks av ett grundskydd under den första tiden för att du ska få tid att sätta dig in i försäkringarna och kunna anpassa dem utifrån dina behov.


Medlemskap

Utöver standardmedlemskapet hos Unionen finns det andra typer av medlemskap som är anpassade efter din situation, vilka kan ge rabatterade försäkringar och andra förmåner.

Student

Studenter kan bli medlemmar i Unionen till ett rabatterat pris. Som studentmedlem har du möjlighet att bland annat teckna en studentförsäkring som är en form av hemförsäkring. I den ingår allrisk, reseskydd, ansvars- samt rättsskydd, överfallsskydd, ID-stöld och krishantering. Det innebär att dina saker är skyddade i och utanför hemmet, samt att du är skyddad om du hamnar i en rättstvist, utsätts för övergrepp eller får ditt ID stulet. Studentförsäkringen ger även ett extra skydd om något skulle hända med dina saker i samband med att du flyttar. Det finns även möjlighet att teckna en tilläggsförsäkring genom Bliwa, vilken även täcker kostnader som uppstår i samband med en olycka.

Läs mer och bli medlem

Egenföretagare

Som egenföretagare och medlem i Unionen ingår en inkomstförsäkring. Utöver det har du även möjlighet att teckna försäkringar till rabatterade priser. Du kan bland annat välja att teckna personförsäkring, sjukvårdsförsäkring och småföretagsförsäkring. Person- och sjukvårdsförsäkringen erbjuds genom Bliwa medan småföretagsförsäkringen är via Folksam. Småföretagsförsäkringen kan du teckna oavsett vilken bransch du är verksam inom, den skyddar dig om du till exempel råkar ut för ett inbrott eller om du skulle krävas på skadestånd. Om du har ett aktiebolag kan du även teckna ett hängavtal med Unionen vilket tillåter dig att ta del av tjänstepensionen via ITP.

Läs mer och bli medlem

Chef

Om du har en ledande roll i organisationen med ansvar över personal, budget eller verksamheten i stort kan du bli chefsmedlem hos Unionen. Utöver de ordinarie medlemsförmånerna får du en inkomstförsäkring som, precis som den vanliga inkomstförsäkringen, täcker upp till 80 % av din tidigare lön men upp till 150 000 kronor i månaden istället för 60 000 kronor. Mer information om vad som ingår i medlemskapet kan du läsa om på Unionens hemsida.

Läs mer och bli medlem


Låna pengar

Unionen lånar inte ut några pengar själva men har ett nära samarbete med ett par banker där du bland annat kan ansöka om bolån och blancolån. Unionen kan dessutom hjälpa dig direkt per telefon med att ansöka om lånet.

Bolån

Vid ett bolån kan du låna upp till 85 % av marknadsvärdet och lånet kommer med en amorteringstid som vanligtvis ligger mellan 30 till 50 år. Tack vare samarbetet har du rabatt på vilken bindningstid du än väljer. Det görs en kreditprövning och utifrån din ekonomiska situation bestäms amortering och ränta.

Eftersom att Unionen representerar ett så stort antal personer har de lyckats förhandla fram förmånliga lånevillkor för sina medlemmar. Dessa villkor gäller för bankerna SEB och Danske Bank. För att läsa mer om vad varje samarbetspartner erbjuder kan du besöka respektive banks hemsida.

Medlemslån/privatlån

Om du behöver låna pengar till något annat, som inte är ett bolån, kan du ansöka om medlemslån. Detta betecknas även som ett blancolån eller ett privatlån, där du inte behöver lämna någon säkerhet. Du kan ansöka om lån mellan 20 000 kronor och 350 000 kronor. Du får ett besked inom 48 timmar och har du internetbank går det på 24 timmar. Sedan tar det mellan 4–5 bankdagar för pengarna att komma in på kontot.

Bil- och båtlån

Du har även möjlighet att ansöka om ett bil- eller båtlån. Tack vare samarbetet med Union får du medlemsrabatter och förmånliga räntor.


Spara pengar

Genom de banker som Unionen samarbetar med kan de bland annat erbjuda ett sparkonto där du får ränta från första kronan du sätter in. Du kan ta ut pengar när du vill men det påverkar då din ränta som blir lägre på hela ditt saldobelopp. Räntan är rörlig och du har ingen bindningstid. Det här kontot är lämpligt för till exempel månadssparande och för sparande på längre sikt. Du får maximalt sätta in 1 miljon kronor.


Bolagsuppgifter

 • Bolagsnamn: Unionen
 • Org. nr: 802001-5759
 • Besöksadress: Olof Palmes gata 17, 111 22, Stockholm
 • Telefonnummer: 08-50415000

Relaterade länkar


Unionen
Genomsnitt 4.5 (90%) baserat på 4 betyg

Senast uppdaterad: 2018-05-25 av Lars Jonsson (Konsument.se)