Annuitetslån

Bäst annuitetslån just nu
Annuitetslån – vad är det?
Kalkylator, formel & beräkning
Räkna ut hos långivaren

Bästa annuitetslån 2024

Det bästa annuitetslånet hittar du via Lendo. Med en enda ansökning på ca 2 minuter så jämför de omkring 40 olika långivare åt dig. Du kan sedan välja ett låneerbjudande med annuitet vilket innebär att du betalar samma fasta belopp varje månad. På så sätt vet du på förhand hur mycket du ska betala och kan enklare planera din ekonomi.

Konsument.se rekommenderar Lendo.

Ansök nu via Lendo →

Räkneexempel: Annuitetslån 12 år. Effektiv årsränta 6.98%. Ett lån på 200 000 kr kostar då 2032 kr/månad (144 avbetalningar), dvs totalt 292 653 kr. Ingen start-/aviavgift. 6.77% nominell ränta (rörlig ränta, sätts individuellt baserat på dina förutsättningar). Ansökan kommer att skickas till de kreditgivare som bäst matchar din profil, uppdaterat 2023-10-06.

Återbetalningstid 1-15 år. Maximala räntan är 34%. Räntespann mellan: 5,20%-33,93%.


Jämför annuitetslån

LångivareOmdömeLånebeloppLöptidRäntaAnmärkningNästa steg
Lendo
Lendo
10 000 kr - 600 000 kr1 - 15 år5,20% - 33,93% OKAnsök nu →
Likvidum
Likvidum
5 000 kr - 600 000 kr1 - 20 år4,95% - 25,95% OKAnsök nu →
Enklare
Enklare
5 000 kr - 600 000 kr1 - 20 år5,07% - 33,46% OKAnsök nu →

Vad är annuitetslån?

Ett annuitetslån är en typ av lån där amortering och räntebetalning täcks av ett fast belopp varje månad. Först betalar du av räntan på lånet och efter det de kvarstående kostnaderna. Allteftersom lånet avbetalas minskar den andel som är räntekostnad medan amorteringsdelen ökas. Ett annuitetslån har alltid samma månadskostnad till den dagen lånet är helt återbetalat.

En amorteringsplan för annuitetslån kan se ut som så, att den kostnad du betalar av varje månad i början av återbetalningsperioden kommer bestå av en räntekostnad och en amorteringskostnad, där räntedelen kommer vara högre. I slutet av återbetalningsperioden är det då amorteringen som utgör den större andelen och räntekostnaden den mindre. Ett vanligt exempel på annuitetslån är studielån.

Ett exempel: Du tecknar ett annuitetslån på 60 000 kronor, den fasta årsräntan ligger på 3 %. Löptiden ligger på 2 år. Månadsbetalningen beräknas till 2 579 kronor. Månad ett blir räntekostnaden 150 kronor, och du betalar 2 429 kronor i amortering. Däremot betalar du endast 6 kronor i ränta sista betalningen, plus 2 573 kronor i amortering. Lånets totala kostnad landar på 1 893 kronor.

Fördelen med ett annuitetslån är att du har en exakt kontroll på din månadskostnad, och du vet precis hur mycket du ska betala av under lånets löptid.

Välj annuitetslån när:

  • Du vill betala samma belopp varje månad
  • Din betalningsförmåga är mindre i början av återbetalningsperioden
  • En fast månadsbetalning är viktigare än den totala kostnaden

Ändrad annuitet och bibehållen annuitet

Annuitetslån

Inom återbetalningsformen för annuitetslån ryms det två typer av annuitet – ändrat annuitet (också känt som äkta annuitet) och bibehållen annuitet (också känt som falsk annuitet). En ändrad annuitet innebär att din kreditgivare kan beräkna ett nytt annuitetsbelopp för din månatliga amortering ifall en ränteändring sker. I dessa fall kommer kreditgivaren att beräkna det nya annuitetsbeloppet baserat på tre huvudsakliga faktorer, dessa är:

  • Den restskuld som du för tillfället har
  • Hur lång kredittid som återstår
  • Vad den nya räntesatsen landar på

Det finns både för- och nackdelar med en ändrad annuitet. Till de positiva aspekterna hör att denna form av annuitet inte kommer påverka din återbetalningsperiod. Ligger återbetalningstiden på 24 månader kommer detta inte ändras även om en ränteförändring äger rum. Det som kan vara mindre positivt med en ändrad annuitet är att du inte vet med säkerhet hur räntenivån kommer påverkas och då inte heller kan förutse hur stora dina inbetalningar kommer bli.

Bibehållen annuitet är dock den vanligaste typen av annuitet hos de flesta långivare. Till skillnad från ändrad annuitet innebär en bibehållen annuitet att den annuitet som bestämdes när lånet beviljades förblir densamma även om räntan ändras. Varje gång du gör en inbetalning kommer det alltså vara på samma belopp. En nackdel med en bibehållen annuitet är dock att risken finns att återbetalningsperioden blir längre än vad som först avtalades. Detta beror på att om räntan höjs går en större del av månadsbeloppet till att betala av räntan och detta resulterar i att en mindre del av beloppet amorteras. Därför kan det vara så att du vid den avtalade återbetalningsperiodens slut fortfarande har amorteringar kvar att göra på lånet. Skulle räntan stiga kraftigt kan det till och med leda till att skulden ökar då det avtalade beloppet kanske inte täcker hela räntan. I ett sådant fall omförhandlas vanligen annuiteten så att räntekostnaderna täcks. Skulle räntan däremot sänkas kommer du att kunna återbetala krediten innan den avtalade återbetalningstiden är över.


Alternativet till annuitet – rak amortering

När du ska återbetala den lån du har beviljats finns det två typer av amortering. Det är annuitet som vi har gått igenom här ovan, och rak amortering. Om du väljer en rak amortering innebär detta att du kommer betala tillbaka samma summa på ditt lån varje månad (alternativt kvartal) När den totala lånesumman minskar kommer dessutom räntan att bli lägre och med detta minskar även beloppet som du betalar. Det som kan vara en nackdel med rak amortering är att månadskostnaderna kan bli ansträngande för ekonomin i början av inbetalningsperioden. Det bör du alltså ta med i din beräkning.

Ett exempel: Du lånar 60 000 kronor, den fasta årsräntan ligger på 3 % och lånet har en löptid på 2 år. Du beräknar att en månadsbetalning på 2 500 kronor är rimlig. Utöver detta ska du betala månadsräntan på 0,0025 % av det resterande lånebeloppet. För månad ett är räntan 0,0025 x 60 000 vilket ger en månadsbetalning på 2 650 kronor.

Den sista månaden är ditt skuldsaldo endast 2 500 kronor, då blir räntan 0,0025 x 2 500 och månadskostnaden 2 506,25 kronor. Räntekostnaderna för varje månad är lika med lånets totala räntekostnad, 1 875 kronor. Fördelen med rak amortering är att det alltid är lite billigare än annuitet. På mindre lån är skillnaden relativt liten, men vid större lån rekommenderas du att överväga rak amortering.

Vilket amorteringsbeslut du väljer, annuitet eller rak amortering är upp till dig. Man skulle väldigt enkelt kunna sammanfatta de båda amorteringssätten med att totalkostnaden för lånet blir en aning högre med annuitet och en aning lägre med en rak amortering.

Du bör välja rak amortering när:

  • Du vill bli av med ett lån så fort som möjligt
  • Du vill minska månadsbetalningen successivt
  • Din betalningsförmåga är hög i början av perioden

Vad krävs för att få ett annuitetslån beviljat?

För att överhuvudtaget få låna pengar måste du vara myndig och skriven i Sverige. Du behöver dessutom ha ekonomiska förutsättningar för att klara av att betala tillbaka pengarna. Inget annuitetslån beviljas utan kreditprövning. Kreditprövningen innebär att du ska lämna uppgifter om inkomster, utgifter, tillgångar, skulder, andra lån samt eventuella borgensåtaganden. Det kontrolleras också om du har betalningsanmärkningar och/eller skulder hos Kronofogden. Syftet med en kreditprövning är att motverka överskuldsättning.

I Sverige finns det flera seriösa kreditupplysningsföretag som hjälper såväl företag som privatpersoner att kontrollera sin egen, eller någon annans, kredibilitet. Flera av dessa är rikstäckande, vilket innebär att de har samtliga svenskar över 15 år i sitt register, oavsett om personen har betalningsanmärkningar eller inte. Många kreditupplysningsföretag tillhandahåller kredit- och affärsinformation direkt anpassad för webben alternativt via integrerad lösning (automatisk koppling mellan olika system). Det mest välkända kreditupplysningsföretaget är Upplysningscentralen, vilket ägs av storbankerna. Det finns också andra aktörer som Bisnode och Creditsafe och det är de sistnämnda som långivare använder sig av när de annonserar att de erbjuder lån utan UC kontroll.


Så jämför du lån

Innan du ansöker om ett annuitetslån bör du jämföra så många långivare du kan. I jämförelsetabeller på den här webbplatsen hittar du till exempel uppgifter om lånebelopp och räntekostnader som gör det möjligt för dig att på ett ungefär beräkna vad din amortering och ränta skulle landa på.

När du letar information kommer du med all sannolikhet att stöta på begreppet effektiv ränta. Den effektiva räntan visar hur stor den totala kostnaden för lånet blir, alltså räntekostnader plus alla olika avgifter som exempelvis uppläggningskostnader och aviseringsavgifter. Även fakturaavgifter kan tas ut och detta sker då vid varje betalningstillfälle – oftast månadsvis. För att slippa den kan du välja att betala av ditt lån via autogiro.

Observera att extra avgifter enbart får tas om de är bestämda i förväg, samt om avgiften handlar om kostnader som är aktuella för långivaren och lånet. Det kan vara tillåtet att höja diverse avgifter under amorteringstiden, men det får endast göras om en ökning har skett av de kostnader som avgiften ska täcka. Det måste också framgå tydligt i ditt avtal att långivaren har rätten att höja avgifterna. Därför bör du vara extra noga med att både jämföra den effektiva räntan mellan olika långivare, samt kontrollera avtalet gällande rätten till avgiftshöjningar.


Vanliga frågor

Hur mycket får du låna?

Hur mycket pengar du får låna i ett annuitetslån skiljer sig mellan olika banker och långivare. Det kan vara allt från 5 000 kronor upp till summor på 500 000 kronor. Andra faktorer som påverkar hur mycket du får låna är bland annat din inkomst och hur din förmåga att återbetala lånet bedöms. Innan du tar ett lån bör du se över din egna ekonomi och göra en egen bedömning angående om du verkligen måste ta ett lån. Det är även bra att se efter om du har de medel som krävs för att betala tillbaka lånet, om du bestämmer dig för att ta ett.

Vad är en betalningsplan?

Betalningsplanen visar hur mycket och när du ska betala av på ditt lån. Du har rätt att få en sådan från din långivare. I betalningsplanen ska tydligt framgå när avbetalningar ska göras och på vilka belopp dessa ligger. Hur stor andel av detta belopp som utgörs av ränta, amortering samt avgifter ska också tydligt redovisas.


Sidansvarig

Anders Larsson
Anders Larsson
Finansexpert hos Konsument.se
Anders Larsson är huvudansvarig för informationen om lån och krediter på Konsument.se. Det innebär att han regelbundet kontrollerar och sammanställer uppgifter om olika lånetyper och långivare. Anders har lång erfarenhet från finansbranschen.

Senast uppdaterad: 2024-06-18 av Anders Larsson