Bästa ISK-konto 2024

Det bästa ISK-kontot just nu
Öppna ISK-konto och kom igång
Låg skatt (bara 1,086% för 2024)

Bästa ISK-kontot 2024 (bäst i test)

Det bästa ISK-kontot öppnar du hos Avanza. Till skillnad från storbankerna så betalar du 0 kr i avgift och kontot är alltså helt gratis för privatpersoner. Avanza har ett stort utbud av fonder, aktier och värdepapper och du slipper att deklarera dina affärer då skatt dras automatiskt. Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Konsument.se rekommenderar Avanza.

Öppna ISK-konto hos Avanza →


Jämför ISK-konton

ISKEgenskaperOmdömeNästa steg
Avanza Bästa ISK 2024
0 kr i avgift
Automatiskt, slipp deklarera dina affärer
Öppna ISK
Nordnet Näst bästa ISK 2024
0 kr i avgift
Slipp deklarera vinster och förluster
Öppna ISK

Bland de många olika sparformerna som finns är det inte lätt att veta hur och var du ska investera dina sparade pengar. Det finns sparkonton, kapitalförsäkringar och aktiedepåer i olika bolag och banker, det finns fonder och ett stort utbud av valmöjligheter. Ett omtalat och relativt enkelt sparande inför till exempel pensionen är investeringssparkonto, ISK. Men vad är ISK? Hur gör du? Vad gäller? Vilka fördelar och nackdelar finns det med ISK?

Ett investeringssparkonto är en förhållandevis ny sparform som utformats för att förenkla för privatpersoner som vill spara i aktier, fonder, certifikat, derivat, warranter och strukturerade produkter. Du kan endast handla med noterade aktier och inte i bolag där du äger mer än 10 % av det totala aktiekapitalet. ISK kan ägas av en privatperson eller ett dödsbo. Du kan ha flera olika ISK och exempelvis spara till dina barn samtidigt som du sparar till dig själv. Eftersom omyndiga får lov att inneha ett eget investeringssparkonto är det en möjlig och vanlig form att spara till barn. Företag eller andra juridiska personer får inte investera i ISK.


Beskattning

Inom ISK är alla transaktioner skattefria och du behöver inte heller deklarera för varje transaktion. Istället tas en årlig schablonskatt ut för varje konto. Denna beskattning av en schablonintäkt för ISK är förhållandevis låg och anses av många som relativt fördelaktig inom sparandeformer. Du kan också använda din skatt på ISK till att kvitta andra eventuella förluster av eget kapital. Dock behöver du betala skatt även om värdet på kontot sjunker.

När du sparar i ISK kan du när som helst sälja eller köpa. Eftersom vinster inte beskattas kan du därför sälja och köpa som i en vanlig depå, men utan att deklarera varje köp eller försäljning och utan att betala kapitalskatt. Kostnader i form av förvaltningsavgifter för fonder eller courtage på olika aktiemarknader kan dock, precis som i en vanlig aktiedepå, förekomma.


ISK eller kapitalförsäkring?

ISK - Investeringssparkonto

I valet mellan kapitalförsäkring eller ISK finns flera stora skillnader. En av de större är beskattningen och avgifterna. Medan skatt för ISK räknas enligt schablon på värdet enligt olika brytpunkter under året plus dina årliga insättningar, fokuserar kapitalförsäkringen på värdet vid årets början samt insättningar under året. Investeringssparkonto skatt är också avdragsgill mot andra kapitalförluster i deklarationen.

Med ISK kan du sätta in pengar att investera som på ett vanligt konto. Du kan månadsspara eller sätta in summor vid olika tillfällen som det passar. Kapitalförsäkringen bygger på månadssparande och engångsbelopp, även om det går att göra några extrainsättningar.

Med ISK äger du dina tillgångar och kan rösta och delta vid bolagsstämmor. Med en kapitalförsäkring är du förmånstagare och det är i slutändan försäkringsbolaget som är registrerad ägare av investeringarna. Du har därför varken rösträtt eller deltaganderätt vid bolagsstämmor eller bolagsengagemang.

En annan stor skillnad är avgifterna för respektive sparandeform. ISK är gratis att ha och du kan ha flera olika konton för olika ändamål. Avgifterna för en kapitalförsäkring varierar, men det är vanligt med en startavgift vid uppstart. Därutöver har du vanligtvis en fast årsavgift och dessutom en procentuell avgift på det totala kapitalet. Det finns också riskavgifter för att teckna själva försäkringen samt ibland också avgifter på insättningar. För både ISK och kapitalförsäkring gäller courtage för aktier och förvaltningsavgifter för fonder. En del kapitalförsäkringar har ibland olika bindningstid. Om du behöver disponera pengarna innan denna bindningstid nått sitt slut kan även detta medföra en extra avgift. Att ta ut pengar från ISK är fritt från avgifter och fungerar som vilket annat konto som helst.


Aktier i ISK

Om du har en traditionell aktiedepå och vill flytta aktier till ISK, kommer detta att räknas som en försäljning och deklareras som vinst/förlust av kapital i deklarationen. Därefter kan du föra över aktierna och fortsätta ditt sparande med ISK enligt de regler om beskattning och ägande som gäller här.

Vad gäller kapitalförsäkring är det helt andra regler. Eftersom du inte står som registrerad ägare till aktier och värdepapper i kapitalförsäkringen går det heller inte att flytta över dessa till ISK.

Det är möjligt att flytta sitt investeringssparkonto till en annan bank, utan att det tillkommer några extra skatter. Däremot är det möjligt att du får en avgift hos banken du flyttar i från.


ISK och fonder

På samma sätt som med aktier fungerar det att flytta fonder till sitt investeringssparkonto. Om du vill flytta fonder till ISK räknas det som en försäljning när du tar fonderna ur den traditionella depån. En eventuell vinst av kapital från denna försäljning kommer att tas med i deklarationen. Skatten på vinst av kapital är 30 % vilket kan bli förhållandevis stora summor. På andra hållet kan du passa på att flytta dina värdepapper till ISK under perioder när du ligger på minus och får på så vis en avdragsgill förlust av kapital i deklarationen.


Ta ut pengar

Ett investeringssparkonto är ett helt eget konto där du äger dina tillgångar. Det är i regel gratis att starta och du kan när som helst välja att ta ut pengar från investeringssparkonto om du behöver inför andra investeringar. Det är också relativt enkelt att ta ut pengar från investeringssparkonto för att flytta mellan olika ISK.


Utländska aktier

Relativt många väljer att investera på aktiemarknader i utlandet via investeringssparkontot. Du bör då tänka på att reglerna kring utländskt sparande skiljer sig en del från att bara ha svenska värdepapper. Det är därför värt att läsa på innan du beger dig utanför landet. Du bör även kontrollera att banken eller finansbolaget hanterar att den utländska källskatten rapporteras in till Skatteverket. De flesta banker och finansbolag sköter detta, men det finns undantag och det är ett extrajobb att behöva skicka in dessa uppgifter till Skatteverket själv. I de fall då utländsk valuta behöver omvandlas på kontot görs det av banken till gällande valutakurser. Tillgångarna redovisas därför generellt sett på ISK till SEK, svenska kronor, i de fall då du inte särskilt angett annat.


Små skillnader mellan olika investeringssparkonton

Ett investeringssparkonto har oftast samma villkor och ser ut på samma sätt oberoende var du öppnar ditt sparande. Beskattningsregler, köp och säljordrar är ofta desamma, det är i regel gratis att öppna ett ISK och du slipper deklarera för varje köp- eller säljorder. Men det kan förekomma en del skillnader gällande avgifter och hur de hanterar sina kundaffärer hos de olika finansbolagen och bankerna. Det lönar sig därför att jämföra och läsa på om olika finansbolag för att hitta ett ISK som känns fördelaktigt.

Avanza

Hos Avanza sköter du hela ditt sparande i ISK online och loggar in med ditt BankID. De tar även hand om utländsk källskatt och alla deklarationsuppgifter. Konsument.se rekommenderar Avanza.

Nordnet

Hos Nordnet kan du också sköta allt online och slippa deklarera vinster och förluster. Som ett i princip likvärdigt alternativ till Avanza så kan vi även rekommendera Nordnet.

Swedbank

Om du väljer Swedbank finns det olika nivåer och alternativ att teckna dig på, beroende på hur delaktig du själv vill vara och hur mycket du har tänkt dig att spara. Ett ISK konto hos Swedbank kan administreras online via BankID eller med hjälp av bankkontorets personal.

Nordea

Ett investeringssparkonto hos Nordea tillåter bara handel med fonder i basutbudet. Vill du även kunna handla med aktier behöver du ansluta olika tilläggstjänster som även innehåller en del spartips, publikationer och möjlighet att få personlig hjälp.

Handelsbanken

Handelsbankens ISK innehåller även den olika verktyg och hjälp för sparande och handel med värdepapper. Precis som i de andra fallen kan du göra alla dina affärer online i mobil eller dator och logga in med ditt BankID. På Handelsbanken finns det även möjlighet att få hjälp av bankens rådgivare och placeringskunniga personal.


Fördelar och nackdelar med ISK

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att ett investeringssparkonto har ett flertal fördelar, en del fallgropar och några investeringssparkonto nackdelar.

Fördelar

 • En fördel är att kontot är helt kostnadsfritt att starta upp och att inneha. Det tillkommer inga kostnader för själva kontot.
 • En annan fördel är att alla transaktioner som görs inom ISK är skattefria och du betalar endast ett schablonbelopp. Handeln i investeringssparkontot behöver därför inte heller redovisas i deklarationen och inga extra blanketter behövs. Jämfört med en traditionell depå där du skattar 30 % av vinsten är investeringssparkonto skatt i regel mer fördelaktigt.
 • Schablonskatten får kvittas mot inkomst av kapital i deklarationen.
 • Banken har i de flesta fall hand om utländska källskatter och ser till att dessa dras av på rätt sätt.
 • Du kan ha flera olika investeringssparkonton och flytta dina tillgångar mellan dem utan att betala skatter.
 • Investeringssparkontot är skyddat av statlig insättningsgaranti och investerarskydd (detta förutsätter dock att banken omfattas av skyddet).

Nackdelar

 • Den största nackdelen är att schablonskatten dras även när värdet på investeringssparkontot sjunker. Med en vanlig traditionell depå skattar du 30 % endast på vinsten, medan ett ISK konto skatt är ett schablonvärde som betalas oavsett om kapitalet stigit eller sjunkit.
 • En annan nackdel är att det bara är privatpersoner som kan öppna ett investeringssparkonto.
 • Om du vill öppna ett investeringssparkonto och flytta över pengarna från din depå eller kapitalförsäkring räknas detta som försäljning och beskattas med 30% av vinsten.
 • Framtiden för investeringssparkonton är till viss del oviss vad gäller de generösa skattereglerna. De kan komma att ändras, vilket gör sparformen lite osäker på sikt.

Fortsätt till Avanza


Vanliga frågor

Vad betyder ISK?

ISK står för investeringssparkonto och kan, i korthet, betraktas som ett förenklat sätt att spara i fonder eller aktier.

Hur öppnar jag ett investeringssparkonto?

Ett ISK kan bara öppnas av privatpersoner. Jämför olika investeringsparkonton och tilläggstjänster innan du beslutar dig för var du ska öppna ett konto. Du kan normalt öppna ett konto  via företagets hemsida med hjälp av BankID.


Referenser

 1. “Investeringssparkonto”. Skatteverket

Sidansvarig

Anders Larsson
Anders Larsson
Finansexpert hos Konsument.se
Anders Larsson är huvudansvarig för informationen om lån och krediter på Konsument.se. Det innebär att han regelbundet kontrollerar och sammanställer uppgifter om olika lånetyper och långivare. Anders har lång erfarenhet från finansbranschen.

Senast uppdaterad: 2024-04-03 av Anders Larsson