Djurförsäkring

Hitta en djurförsäkring för din hund, katt eller häst idag!

Sveriges bästa djurförsäkringar 2024
Djurförsäkring för hund, katt & häst
Vanliga frågor och svar

Jämför bästa djurförsäkringen – bäst i test 2024

Konsument.se har valt ut bästa djurförsäkringarna nedan. Klicka dig vidare om du vill teckna en försäkring via internet. Kom ihåg – som konsument har du alltid en ångerrätt på 14 dagar.

Bästa hundförsäkringarna 2024

HundförsäkringEgenskaperOmdömeNästa steg
Lassie - Hundförsäkring Populär hundförsäkring hos Konsument.se
Marknadens högsta ersättning för veterinärvård
Snabb hjälp varje dag 08-22
Se ditt pris →
Hedvig - Hundförsäkring Ersättning upp till 160 000 kr (fast självrisk 0 kr)
Obegränsade samtal till veterinär
Utan bindningstid, med årlig hälsokontroll
Se ditt pris →
Furry Champ Bred täckning inklusive tidigare besvär
Upp till 60 000 kr och valbar självrisk
Snabb och enkel ersättning
Se ditt pris →

Bästa kattförsäkringarna 2024

KattförsäkringEgenskaperOmdömeNästa steg
Lassie - Kattförsäkring Högt rankade djurförsäkring 3 år i rad
Marknadens högsta ersättning för veterinärvård
Snabb hjälp varje dag 08-22
Se ditt pris →
Hedvig - Kattförsäkring Hög ersättning för veterinärvård (upp till 160 000 kr)
Försäkrar alla katter – unga som gamla
Obegränsat med samtal till FirstVet
Se ditt pris →
Furry Champ Täcker även tidigare besvär
Upp till 60 000 kr ersättning
Snabb och fullt digital ersättning
Se ditt pris →

Bästa hästförsäkringen 2024

HästförsäkringEgenskaperOmdömeNästa steg
Dunstan Hästförsäkring Mest populär på Konsument.se
Ersättning från första kronan
Trygghetsgaranti samt skydd för dolda fel
Hjälp att säga upp din nuvarande försäkring
Se ditt pris →

Vår syn på husdjur har förändrats mycket under de senaste 30–40 åren. I dagens samhälle är det utan tvekan så att husdjur intar en ganska stor plats i människors liv, och att man ofta är starkt känslomässigt bunden till sitt djur. Detta har lett till att antalet djurförsäkringar har ökat och därmed även möjligheten att ge ditt djur bättre vård om olyckan skulle vara framme.

En grupp djur där andelen försäkringar numera är ganska hög är det som ofta kallas hemmadjur, det vill säga hund, katt, kanin, marsvin, fågel, iller och andra djur som du kan ha i en vanlig lägenhet eller villa. För dessa djur är det sällan det ekonomiska värdet som motiverar en husdjursförsäkring, utan det känslomässiga. Eftersom det finns en stor efterfrågan finns det också ett relativt stort utbud av försäkringar.

Den andra gruppen djur som försäkras är djur som används yrkesmässigt och i större antal. Det är djur som hästar, kor, getter, får, grisar och så vidare. Ofta försäkras inte enskilda djur utan man försäkrar en hel besättning där ett minimi- och maxantal anges. Undantaget är hästar samt extra värdefulla djur som till exempel en avelstjur.

De flesta försäkringsbolag erbjuder försäkringar för hund, katt, häst och smådjur. Ska du försäkra lantbruksdjur måste du i de flesta fall vända dig till särskilda bolag specialiserat sig på dessa typer av försäkringar.


Hundförsäkring

Hundar är det smådjur som är vanligast att försäkra. Det kan bero på att en hund oftast kostar flera tusen i inköp om det är en rashund. Ett stort antal bolag erbjuder försäkring för hund, och det finns några punkter att se upp med. Dessutom ligger en relativt normal hundförsäkring i prisklassen 1 500 – 5 000 kronor, så det kan löna sig att sätta sig in i villkoren.

De allra flesta bolag har ett antal premieklasser beroende på ras hos hunden. Det bygger på kunskap om olika rasers benägenhet för skador och sjukdomar. Hos vissa bolag undantar man flera sjukdomstillstånd. Ett exempel kan vara om veterinären upptäcker höftledsfel vid röntgen. Det är inte självklart att du får ersättning, eftersom vissa raser har en benägenhet att få höftledsfel och därför täcker inte försäkringen det.

Hundförsäkringar har en veterinärförsäkring i grunden, alltså försäkring mot veterinärkostnader. Vid ett skadefall betalar du en självrisk, som vanligtvis är en fast summa + en viss procent av totalkostnaden. Just den delen bör du sätta dig in i ordentligt för att undvika överraskningar.

Nästa steg i försäkringen är medicindelen, som ger ersättning för receptbelagd medicin. Självrisksystemet brukar påminna om veterinärförsäkringen. Ytterligare en del är Rehab, det vill säga. rehabilitering efter en sjukdom eller operation. Det är ganska vanligt att bolagen erbjuder ett paket med veterinärförsäkring, medicinförsäkring och rehab.

Ett av de vanligaste tilläggen är livförsäkring, som ger ersättning om hunden oväntat dör eller försvinner. Särskilt jakthundar är utsatta för risken att bli påkörda och där det inte är säkert att de återfinns. De flesta bolag kräver att hunden är ID-märkt för att få ut du ska kunna teckna denna försäkring.

Just när det gäller livförsäkringen är det inte ovanligt att ägaren vill ha ett högre värde på grund av att hunden är extra meriterad. En hund som till exempel deltagit i utställningar och fått flera priser anses vara mer värdefull, men även hundar som tävlar i bruks eller är utbildade som räddningshundar, eftersökshundar eller liknande. Bolagen ger möjlighet att höja beloppet på livförsäkringen allteftersom hunden blir mer och mer meriterad.

För den som sysslar med hunduppfödning finns särskilda avelsförsäkringar, som bland annat skyddar vid dolda fel hos en såld valp.


Kattförsäkring

Katten är ett mycket vanligt husdjur, både som ren innekatt och som en katt som vistas både ute och inne. Många har det som kallas en bondkatt som du ofta kan få gratis eller näst intill. Det är möjligt att det mycket låga priset för en katt påverkar viljan att försäkra eftersom det bara är runt en tredjedel av alla katter som är försäkrade.

Kattförsäkringens omfattning är betydligt flexiblare än en smådjursförsäkring. I botten ligger en försäkring för veterinärkostnader, som dock kan väljas i ett par nivåer beroende på vilket maximalt försäkringsbelopp du väljer. Om du försäkrar en raskatt gäller det att kontrollera om försäkringen eventuellt undantar vissa sjukdomar eller problem som är vanliga hos just den rasen.

Du kan självklart välja att livförsäkra din katt vilket ger dig ersättning om din katt skulle avlida eller måste tas bort. En livförsäkring ger full ersättning upp tills katten är en viss ålder.

Det finns många olika tillägg, och ett vanligt tillägg är till exempel medicinkostnad. Då får du ersättning för receptbelagda mediciner enligt i stort sett samma principer som för veterinärkostnader.


Hästförsäkring

Ännu finns ett litet antal hästar som används i skogs- och lantbruket, men de allra flesta hästar används för idrott, rekreation, tävlingar och liknande. Globalt sett är ridsporten den största sporten, och den är stor även i Sverige.

De allra flesta är noga med att försäkra sin häst, inte bara för att inköpskostnaden är hög utan också för att vid sjukdom är veterinärkostnaderna vanligtvis mycket omfattande. På marknaden finns många olika hästförsäkringar. En ganska tydlig skillnad jämfört med andra djurförsäkringar är att bolagen oftast har lite olika villkor beroende på hur hästen används. De kan skilja på till exempel användning som ridhäst, travhäst, galopphäst och så vidare. Risken för framförallt skador är väldigt olika beroende på användning och de flesta försäkringar ersätter exempelvis inte benskador hos travhästar och galopphästar eftersom sannolikheten för skador och slitage är så pass stor.

Försäkring för häst är annars uppbyggd som djurförsäkringar i allmänhet, det vill säga att i botten finns en veterinärförsäkring som ersätter veterinärkostnader minus en självrisk. Som påbyggnad till den kan du lägga välja medicinförsäkring, som ger ersättning för receptbelagd medicin och slutligen en livförsäkring. När det gäller den första delen, veterinärförsäkringen, är det viktigt att kontrollera omfattningen. Får du ersättning för veterinärens resekostnader? Ersättning för djurambulans? Du måste också titta på undantagen som finns hos alla bolag. Ofta undantar försäkringsbolagen sådant som beteenderubbningar och lynnesfel. Mycket ofta är också tandvård undantagen.

En del försäkringar innehåller en rehab-del, där du kan få ersättning för rehabilitering efter en operation eller sjukdom. Ofta tar det ganska lång tid för en häst att rehabilitera sig och komma tillbaka till full rörlighet och då kan en rehab-försäkring hjälpa till att få hästen fullt frisk igen.

Du bör också titta på karensperioden. Om en häst blir sjuk betalar du en fast självrisk + en rörlig del. Om hästen behöver ny vård inom karensperioden slipper du den fasta självrisken. Denna karensperiod för hästförsäkringar är ganska kort, ofta bara 3–4 månader.

Livförsäkring för en vanlig ridhäst är inte så komplicerad. Du sätter ett värde som börjar skrivas av efter det att hästen är 15–16 år så att beloppet är närmast noll när hästen är 20–25 år. Däremot kan det bli betydligt mer komplicerat för hästar som används till olika typer av tävlingar. Dels kan hästen meritera sig och bli mer och mer värdefull i avel, dels kan den vinna pengar åt ägaren i olika sammanhang. Det är inte ovanligt att hästägaren har betydligt högre uppfattning om värdet än vad försäkringsbolaget har.


Smådjur

Smådjur i hemmet blir ofta till en del av familjen. Många av de här mindre djuren har en ganska lång livslängd. Det finns flera arter av papegojor som har snudd på mänsklig livslängd, och även ett marsvin kan bli uppåt 7–8 år. Smådjursförsäkringar utgör en relativt billig kostnad och ligger vanligen på cirka 50 kronor i månaden för en grundförsäkring.

Försäkring för smådjur omfattar i grunden en försäkring för veterinärvård. Den har, som försäkringar i allmänhet, en självrisk. Självrisken har både en fast del och en rörlig del, och de allra flesta bolag har en övre gräns för kostnader under en viss tidsperiod. Du kan även komplettera med en livförsäkring, som ger ett visst belopp om djuret dör eller måste avlivas. Den gäller oftast inte när djuret har uppnått en viss ålder.

För att försäkringen ska gälla kan det finnas vissa villkor som måste uppfyllas. Det kan vara sådant som att djuret måste ha vissa vaccinationer.


Nötkreatur

Nötkreatur är normalt ingenting som ägs av privatperson och som husdjur. De allra flesta kor ingår i en större eller mindre besättning av nötkreatur. Dessa kan i sin tur vara mjölkproducenter eller köttdjur.

Försäkring för nöt finns dels för ett eller några utvalda djur eller för en hel besättning. Till skillnad från många andra djurförsäkringar är grunden i en nötförsäkring en slags livförsäkring, som ersätter ett djur som dör av sjukdom eller olycksfall, måste avlivas enligt veterinär, stjäls och så vidare. På denna grundförsäkring kan du bygga på med en tilläggsförsäkring för veterinärkostnader. Det tillägget har någorlunda lika villkor som andra djurförsäkringar, det vill säga med en självrisk med ett maxbelopp för försäkringsperiod.

En försäkring för nötkreatur är ofta svår att hantera enbart över Internet, och därför har många bolag särskilda ombud som åker ut till kunden för att titta både på besättningen och lokaler. Försäkring av nöt blir därmed mer individualiserad än många andra försäkringar.


Grisar

En grisförsäkring innehåller även den en livförsäkring som ersätter dig om djuret skulle dö, skadas, försvinna eller om grisen måste kasseras när den slaktas. Det finns ofta även en tilläggsförsäkring för digivning och dräktighetsförsäkring. Du kan endast försäkra hela din besättning och inte enskilda djur.


Alpacka

För alpacka och andra kameldjur är försäkringen uppbyggd på i princip samma sätt som för nöt. Det finns möjlighet att försäkra enskilt/enskilda djur eller en hel besättning. För alpackor och lamor är avelsdjuren av största betydelse, och det är relativt vanligt att man försäkrar enbart avelsdjuren.

Oberoende av hur många djur som försäkras är grunden en livförsäkring, som kan byggas på med en veterinärförsäkring. Villkoren är likartade som till exempel för nöt.


Får/get

De flesta bolag erbjuder enbart livförsäkring för får och get. Det har förstås att göra med att kostnader för större ingrepp oftast vida överstiger djurets värde, och därmed inte anses rimliga. Samma förhållande gäller för övrigt hjortar i hägn. Där tillkommer det faktum att en sjuk hjort inte enkelt låter sig infångas eller undersökas.


Vanliga frågor om djurförsäkring

✅ Om jag har en minigris som husdjur kan jag försäkra den som ett husdjur?

Ja det kan du. Det är inte alla försäkringsbolag som erbjuder detta men det kan finnas en viss skillnad mellan olika bolag om vad minigrisen räknas som.

✅ Finns det djurförsäkringar för lite annorlunda djur som ödlor och illrar?

Ja det finns en del försäkringsbolag där du kan försäkra mer ovanliga husdjur. Det är inte alla som erbjuder lösningar för alla slags djur så jämför olika bolag för att hitta bästa försäkringen för dig.

✅ Vilken är den billigaste hästförsäkringen?

Det finns inget entydigt svar på det eftersom det beror på vilken sorts häst du har. Det styr vilket pris du får betala varje månad och även vad de innefattar. Det är inte bara den kostnad du betalar varje månad som avgör om den är billigast utan även omfattning och ersättning. Se till vad du behöver bäst och välj utifrån det. En bra fullständig försäkring kostar lite mer men kan vara billigare när olyckan väl är framme.


Sidansvarig

Erik Gustafsson
Erik Gustafsson
Försäkringsexpert hos Konsument.se
Erik Gustafsson är ansvarig för försäkringsområdet på Konsument.se vilket innebär att han kontinuerligt granskar och uppdaterar information och uppgifter om olika försäkringstyper och bolag. Erik har mångårig erfarenhet från försäkringsbranschen.

Senast uppdaterad: 2023-12-22 av Erik Gustafsson