Lösa lån

Vill du lösa lån och andra dyra krediter och bli skuldfri snabbare?

Bästa långivarna för att lösa lån
Slipp dina dyra lån och krediter
Läs om hur det fungerar och få tips
Få lägsta möjliga ränta när du löser lån

Bästa sättet att lösa lån (2024)

Det bästa sättet att lösa lån är via en låneförmedlare som Lendo. De jämför många olika banker och andra långivare och hjälper dig att få den bästa räntan och villkoren. Genom en snabb ansökning på ca 2 minuter så kan du får erbjudanden om att lösa lån på upp till 600 000 kr.

Konsument.se rekommenderar Lendo.

Lös lån via Lendo →


Jämför långivare för att lösa dina lån

Följande långivare erbjuder möjligheten att ta ett större lån med rimliga villkor för att kunna lösa fler mindre lån och krediter. Kom ihåg att du alltid har 14 dagars ångerrätt om du ansöker om ett lån online.

LångivareOmdömeLånebeloppLöptidRäntaAnmärkningNästa steg
Lendo
Lendo
10 000 kr - 600 000 kr1 - 15 år5,20% - 33,93% OKAnsök nu →
Likvidum
Likvidum
5 000 kr - 600 000 kr1 - 20 år4,95% - 25,95% OKAnsök nu →
Enklare
Enklare
5 000 kr - 600 000 kr1 - 20 år5,07% - 33,46% OKAnsök nu →

Vad innebär det att lösa lån?

Att lösa lån innebär att betala tillbaka ett eller flera befintliga lån i förtid, oftast med syfte att minska den totala skuldbördan och/eller få bättre lånevillkor. Det kan handla om att ta ett nytt lån med bättre villkor för att betala tillbaka de gamla lånen, eller om att använda sparade pengar för att bli av med skulden. Många väljer att lösa dyra krediter och lån för att minska räntekostnaderna och få en bättre ekonomisk översikt. Detta kan vara särskilt fördelaktigt om de befintliga lånen har höga räntor eller ogynnsamma villkor.

Det kan vara ett steg mot en mer stabil ekonomisk situation och kan även positivt påverka ens kreditbetyg på lång sikt. Det är dock viktigt att vara medveten om att det kan finnas kostnader förknippade med att lösa lån i förtid, som ränteskillnadsersättning eller andra avgifter som kan tas ut av långivaren.


Fördelar och nackdelar med att lösa dina lån

Att ta steget att lösa sina lån kan komma med en rad fördelar samt vissa nackdelar, och det är viktigt att vara medveten om båda sidorna innan man fattar ett beslut.

Fördelar:

 1. Räntebesparingar: Genom att lösa dyra lån och krediter kan du ofta sänka din totala räntekostnad avsevärt.
 2. Förbättrat kreditbetyg: Att lösa gamla skulder kan förbättra din kreditvärdighet vilket kan vara fördelaktigt inför framtida låneansökningar eller hyreskontrakt.
 3. Ökad ekonomisk översikt: Med färre lån och krediter blir det enklare att hålla koll på den egna ekonomin.
 4. Lägre månadskostnad: Ofta kan den totala månadskostnaden minskas genom att samla dyra lån och krediter till ett lån med bättre villkor.
 5. Minskad stress: En bättre ekonomisk situation kan leda till minskad stress och oroskänslor.

Nackdelar:

 1. Avgifter: Det kan finnas avgifter förknippade med att lösa lån i förtid, exempelvis ränteskillnadsersättning eller andra administrativa avgifter.
 2. Lockelse att spendera: Det finns en risk att man ser det ökade ekonomiska utrymmet som en möjlighet att spendera mer, vilket kan leda till nya skulder.
 3. Lång återbetalningstid: Om det nya lånet har en längre återbetalningstid kan du sluta betala mer i ränta över tid, även om den månatliga kostnaden minskar.

Olika sätt att lösa dyra lån och krediter

Att lösa dyra lån och krediter kan vara en strategisk finansiell åtgärd för att komma ur en skuldspiral eller sänka sina månatliga utgifter. Det finns olika vägar man kan ta för att lösa dessa lån och varje alternativ kommer med sina unika fördelar och utmaningar. Här går vi igenom två av de mest använda metoderna: samlingslån och omstartslån.

Samlingslån

Samlingslån, även kallade konsolideringslån, är en metod där man tar ett nytt lån för att betala av flera befintliga lån och krediter. Syftet med ett samlingslån är att samla flera mindre lån med högre räntor till ett större lån med en lägre ränta. Här är några nyckelpunkter:

 • Räntebesparingar: Genom att samla dyra lån och krediter under ett nytt lån med lägre ränta kan du minska de totala räntekostnaderna.
 • Överskådlighet: Med ett enda lån att hålla reda på blir din ekonomi enklare att hantera, vilket kan minska stress och göra det lättare att hålla koll på betalningarna.
 • Längre återbetalningstid: Samlingslån kan ha en längre återbetalningstid, vilket kan sänka den månatliga betalningen men öka de totala räntekostnaderna över tid.

Omstartslån

Omstartslån är speciellt utformade för personer med betalningsanmärkningar eller som haft ekonomiska svårigheter. Här är några aspekter av omstartslån:

 • Ny chans: Omstartslån ger dig en möjlighet att starta om ekonomiskt, samla alla befintliga lån och krediter under ett nytt lån med bättre villkor.
 • Återuppbyggnad av kreditvärdighet: Genom att betala av gamla skulder och hålla sig till de nya betalningsvillkoren kan man börja återuppbygga sin kreditvärdighet.
 • Specialiserade långivare: Det finns långivare som specialiserar sig på omstartslån och som kan erbjuda bättre villkor jämfört med traditionella banker för personer med lägre kreditvärdighet.

Lånen som du tjänar mest på att lösa

Att prioritera vilka lån som ska lösas först kan vara en strategisk åtgärd som påverkar din ekonomiska hälsa både på kort och lång sikt. Här går vi igenom några kategorier av lån som kan vara särskilt fördelaktiga att lösa, och varför.

Högräntelån

Högräntelån, som kreditkortsskulder och snabblån, är ofta de dyraste formerna av skuld. Dessa lån har ofta räntor som är avsevärt högre än andra typer av lån, vilket kan leda till en snabb upptrappning av din totala skuldbörda om de inte betalas av i tid.

 • Räntekostnader: Lösa dessa lån tidigt kan spara dig en betydande summa i räntekostnader över tid.
 • Skuldminskning: Att bli av med högräntelån kan också minska den totala skuldbördan snabbare, vilket förbättrar din ekonomiska situation och kreditvärdighet.

Lån med lång återbetalningstid

Lån med långa återbetalningstider, som hypotekslån eller vissa typer av personliga lån, kan ackumulera stora mängder ränta över tid, även om de har relativt låga räntor.

 • Totala räntekostnader: Att lösa dessa lån tidigt kan minska den totala mängden ränta du betalar över lånets löptid.
 • Snabbare amortering: Snabbare amortering av principbeloppet kan leda till en snabbare uppbyggnad av eget kapital i tillgångar som fastigheter.

Lån med ogynnsamma villkor

Vissa lån kan ha ogynnsamma villkor, som höga avgifter, straff för försenade betalningar, eller ingen möjlighet till förtida betalning utan straff.

 • Undvikande av avgifter: Att lösa dessa lån kan hjälpa dig att undvika framtida avgifter och minska den ekonomiska bördan av dyra villkor.
 • Förbättring av lånevillkor: Genom att lösa ogynnsamma lån och omfinansiera med lån som har bättre villkor, kan du potentiellt sänka din månatliga betalning och förbättra din ekonomiska situation över tid.

Genom att identifiera och lösa de lån som är mest kostsamma, eller som har de mest ogynnsamma villkoren, kan du ta ett viktigt steg mot att förbättra din finansiella hälsa och minska din skuldbörda.


Hur fungerar det med bundna lån?

Bundna lån, som ofta är associerade med hypotekslån, har en fast ränta under en viss period. Detta kan vara fördelaktigt då det ger förutsägbarhet i månadskostnaden. Men att lösa ett bundet lån i förtid kan vara mer komplicerat jämfört med lån med rörlig ränta.

Förtidsinlösen av bundet lån:

Om du väljer att lösa ett bundet lån i förtid kan det finnas kostnader involverade. Dessa kostnader kompenserar långivaren för förlorade ränteintäkter som skulle ha genererats under den bundna perioden.

Förfarande för att lösa bundet lån:

 1. Kontakta långivaren: Det första steget är att kontakta din långivare för att få information om villkoren för förtidsinlösen.
 2. Undersök avgifter: Det kan finnas avgifter associerade med förtidsinlösen, inklusive ränteskillnadsersättning (som vi kommer diskutera mer i nästa avsnitt).
 3. Bedöm ekonomisk inverkan: Det är viktigt att bedöma den ekonomiska inverkan av att lösa lånet i förtid, inklusive potentiella besparingar och kostnader.
 4. Beslut: Om fördelarna med att lösa lånet i förtid överväger kostnaderna, kan du fortsätta med att betala av lånet.

Att lösa bundna lån i förtid kan vara fördelaktigt om marknadsräntorna har sjunkit eller om du har funnit bättre lånevillkor någon annanstans. Men det kräver en noggrann utvärdering av både de potentiella fördelarna och kostnaderna.


Så fungerar ränteskillnadsersättning

Ränteskillnadsersättning är en kompensation som låntagaren betalar till långivaren när ett fast räntelån löses i förtid. Denna ersättning är menad att kompensera långivaren för förlorade ränteintäkter som uppstår när lånet betalas tillbaka innan den avtalade löptiden har upphört.

Beräkning av ränteskillnadsersättning

 1. Ränteintäkter: Långivaren beräknar de ränteintäkter som de skulle ha fått om lånet hade fortsatt enligt ursprungligt avtal.
 2. Aktuell marknadsränta: Långivaren jämför de ursprungliga ränteintäkterna med de ränteintäkter som de skulle kunna få om de lånade ut pengarna igen till den aktuella marknadsräntan.
 3. Ersättningsbelopp: Skillnaden mellan de ursprungliga ränteintäkterna och de möjliga ränteintäkterna vid den aktuella marknadsräntan blir beloppet för ränteskillnadsersättningen.

Viktiga överväganden

 • Information från långivaren: Det är viktigt att begära en detaljerad beräkning och förklaring från din långivare om hur ränteskillnadsersättningen beräknas.
 • Juridiska ramar: De exakta reglerna och metoderna för beräkning av ränteskillnadsersättning kan variera beroende på jurisdiktion, så det är klokt att vara medveten om de lokala lagarna och reglerna.

Ränteskillnadsersättning kan vara en betydande kostnad när man överväger att lösa ett fast räntelån i förtid, och det är viktigt att noggrant överväga denna aspekt innan man fattar ett beslut.


Finns det andra alternativ?

Att lösa dyra lån och krediter är ett av flera steg du kan ta för att förbättra din finansiella situation. Det finns andra strategier och alternativ som kan vara värda att överväga baserat på din unika ekonomiska situation och de specifika omständigheterna kring dina lån och krediter. Här är några alternativ och strategier utöver att lösa lån:

Förhandling med långivaren

Ibland kan det vara möjligt att förhandla om bättre villkor med din nuvarande långivare, särskilt om din kreditvärdighet har förbättrats eller om din ekonomiska situation har ändrats positivt sedan du ursprungligen tog lånet.

 • Räntesänkning: En av de mest betydelsefulla förändringarna du kan förhandla fram är en lägre ränta, vilket kan minska både din månatliga betalning och den totala mängden ränta du betalar över lånets löptid.
 • Förlängd återbetalningstid: Att förlänga återbetalningstiden kan minska din månatliga betalning, även om det också kan öka den totala mängden ränta du betalar över tid.

Rådgivning och skuldsanering

Om du kämpar med skulder kan professionell rådgivning och skuldsanering vara värdefulla resurser.

 • Skuldrådgivning: Professionella skuldrådgivare kan hjälpa dig att förstå din skuldsituation, identifiera möjliga lösningar och utarbeta en plan för att hantera och minska din skuldbörda.
 • Skuldsanering: Skuldsaneringsprogram kan hjälpa dig att konsolidera dina skulder, förhandla fram lägre räntor och avgifter med dina långivare och utarbeta en hanterbar betalningsplan.

Utvärdera och justera din budget

 • Översyn av utgifter: Genom att noggrant granska och kategorisera dina utgifter kan du identifiera områden där du kan minska kostnaderna och frigöra pengar för att betala av skulder.
 • Öka inkomsten: Söka extra arbete, sälja oönskade föremål eller utnyttja andra inkomstmöjligheter kan skapa extra pengar som kan användas för att betala av skulder.

Skuldförvaltningsplaner

 • Förhandla villkor: Skuldförvaltningsplaner innebär ofta att en rådgivare förhandlar med dina långivare för att få bättre betalningsvillkor, som lägre räntor eller avgifter.
 • Konsolidering: Dessa planer kan också inkludera konsolidering av flera skulder till en enda betalning, vilket kan göra det enklare att hantera din skuldbörda och säkerställa att betalningar görs i tid.

Varje strategi och alternativ har sina egna fördelar, nackdelar och överväganden. Det är viktigt att utvärdera varje alternativ noggrant, och i vissa fall kan det vara klokt att söka professionell rådgivning för att säkerställa att du gör det bästa valet för din finansiella framtid.


Så hjälper vi dig att lösa dina lån

På Konsument.se strävar vi efter att erbjuda omfattande resurser och stöd för att hjälpa dig att navigera i processen att lösa dina lån. Här är några sätt vi kan assistera:

A. Jämför långivare och produkter

Vi erbjuder en jämförelseplattform där du kan jämföra olika långivare och lånealternativ baserat på dina specifika behov och förutsättningar. Detta kan hjälpa dig att hitta ett lån med lägre ränta eller bättre villkor för att lösa dina befintliga lån.

B. Informationsmaterial och guider

Vår hemsida innehåller en mängd informativa artiklar och guider som kan hjälpa dig att förstå de olika aspekterna av att lösa lån, inklusive fördelar, nackdelar och hur processen fungerar.

C. Digitala verktyg

Våra digitala verktyg, inklusive lånekalkylatorer och budgetplanerare, kan hjälpa dig att få en bättre överblick över din ekonomi och vad det innebär att lösa dina lån.


Varför det är viktigt att låna ansvarsfullt

Att låna pengar kan vara ett kraftfullt verktyg för att uppnå finansiella mål eller hantera tillfälliga ekonomiska utmaningar. Det är dock av största vikt att närma sig lån med en ansvarsfull hållning för att undvika potentiella finansiella fallgropar. Här är några anledningar:

1. Undvika överbelåning

Överbelåning kan leda till en ohållbar skuldsättning som kan vara svår att hantera. Att låna ansvarsfullt innebär att endast ta lån som du har råd att betala tillbaka och undvika att ta på sig mer skuld än nödvändigt.

2. Skydda din kreditvärdighet

Din kreditvärdighet påverkas av hur du hanterar dina lån och krediter. Att låna ansvarsfullt och betala tillbaka lånen i tid kan hjälpa dig att upprätthålla eller förbättra din kreditvärdighet, vilket kan vara fördelaktigt för framtida låneansökningar.

3. Förebygga finansiell stress

Att ha en hanterbar skuldbörda kan minska finansiell stress och göra det enklare att fokusera på andra viktiga aspekter av ditt liv. Det kan också bidra till bättre mentalt välbefinnande.

4. Skapa en stabil ekonomisk framtid

Genom att låna ansvarsfullt och hantera dina skulder effektivt, kan du skapa en stabil ekonomisk grund för framtiden. Detta inkluderar att ha kontroll över din skuldbörda och säkerställa att du har en hållbar finansiell plan.

5. Förbättra finansiell kunskap och medvetenhet

Att vara väl informerad om lån, räntor, återbetalningsvillkor och andra aspekter av lån och krediter kan hjälpa dig att fatta kloka finansiella beslut och undvika vanliga fallgropar.

Att låna ansvarsfullt är en del av en större strategi för att skapa och upprätthålla finansiell hälsa och stabilitet, och är en viktig faktor att överväga när man undersöker möjligheten att lösa lån och krediter.


Återkommande frågor och svar

Hur vet jag om det är värt att lösa ett lån i förtid?

Det beror på flera faktorer som räntan på ditt nuvarande lån jämfört med den ränta du kan få på ett nytt lån, eventuella avgifter för förtida inlösen, och din personliga finansiella situation. Det kan vara hjälpsamt att konsultera med en finansiell rådgivare eller använda online-verktyg och kalkylatorer för att göra en noggrann bedömning.

Kan jag lösa lån trots betalningsanmärkningar?

Det kan vara möjligt att lösa lån trots betalningsanmärkningar, särskilt om du vänder dig till långivare som specialiserar sig på lån till personer med lägre kreditvärdighet. Det är dock viktigt att vara medveten om att räntorna och avgifterna kan vara högre.

Vad händer om jag har svårt att betala tillbaka mitt lån?

Om du har svårt att betala tillbaka ditt lån bör du kontakta din långivare så snart som möjligt för att diskutera dina alternativ. Det kan finnas möjligheter att förhandla fram en lägre månatlig betalning, en längre återbetalningsperiod eller till och med en tillfällig uppehållsperiod för dina betalningar.

Hur påverkar lösa lån min kreditvärdighet?

Att lösa lån kan ha en positiv inverkan på din kreditvärdighet om det leder till en lägre total skuldbörda och om du fortsätter att göra alla betalningar i tid. Det är dock viktigt att vara medveten om att öppna nya kreditkonton eller ansöka om flera lån på kort tid kan ha en negativ inverkan.


Sidansvarig

Anders Larsson
Anders Larsson
Finansexpert hos Konsument.se
Anders Larsson är huvudansvarig för informationen om lån och krediter på Konsument.se. Det innebär att han regelbundet kontrollerar och sammanställer uppgifter om olika lånetyper och långivare. Anders har lång erfarenhet från finansbranschen.

Senast uppdaterad: 2024-05-15 av Anders Larsson