Slå ihop lån

Vill du slå ihop lån för att få bättre ränta och villkor? I den här guiden hittar du:

Tips om var du kan slå ihop dina lån
Jämförelse av olika svenska långivare
Allmän information, tips och råd
Vanliga frågor om sammanslagning av lån

Slå ihop lån och krediter (2024)

Det bästa sättet att slå ihop dina lån och krediter är via den populära låneförmedlaren Lendo. Genom sitt samarbete med en mängd svenska banker och långivare så kan du snabbt och enkelt få låneerbjudanden med så låg ränta och bra villkor som möjligt. Det är kostnadsfritt att ansöka och du förbinder dig inte till någonting.

Konsument.se rekommenderar Lendo.

Slå ihop lån via Lendo →


Här kan du slå ihop flera lån till ett

Hos följande långivare kan du ansöka om ett större lån för att slå ihop dina mindre befintliga lån till ett enda.

LångivareOmdömeLånebeloppLöptidRäntaAnmärkningNästa steg
Lendo
Lendo
10 000 kr - 600 000 kr1 - 15 år5,20% - 33,93% OKAnsök nu →
Likvidum
Likvidum
5 000 kr - 600 000 kr1 - 20 år4,95% - 25,95% OKAnsök nu →
Enklare
Enklare
5 000 kr - 600 000 kr1 - 20 år5,07% - 33,46% OKAnsök nu →

Det huvudsakliga målet med att slå ihop lån är att förenkla skuldförvaltningen, minska den totala månadskostnaden och/eller sänka den totala räntekostnaden. Denna process kan också förbättra låntagarens kreditvärdering på lång sikt genom att minska antalet öppna krediter och möjliggöra en mer konsekvent betalningshistorik.


Vanliga anledningar till att vilja slå ihop sina lån

Det finns flera anledningar till varför individer överväger att slå ihop sina lån. Denna process kan erbjuda olika fördelar som kan vara attraktiva beroende på personens unika finansiella situation och lånevillkor. Nedan följer några av de vanligaste anledningarna till att man kan överväga att slå ihop sina lån:

Förenklad ekonomisk hantering

Med flera olika lån och kreditkonton kan det vara utmanande att hålla reda på alla betalningsdatum, räntesatser, och månatliga belopp. Varje lån kan ha olika betalningsdatum och räntesatser, vilket kan skapa förvirring och öka risken för försenade betalningar.

 • Enkel översikt: Att ha bara en räntesats och ett betalningsdatum att komma ihåg kan förenkla din ekonomiska hantering avsevärt.
 • Minskat pappersarbete: Mindre pappersarbete och färre kontoutdrag att gå igenom varje månad.

Sänkta månadskostnader

Att slå ihop lån kan leda till en lägre sammanlagd månadskostnad, vilket kan vara särskilt fördelaktigt om du har en stram budget.

 • Lägre räntesatser: Om du kan få en lägre räntesats på det nya lånet jämfört med dina befintliga lån, kan detta sänka din månatliga betalning.
 • Längre återbetalningstid: I vissa fall kan en längre återbetalningstid sprida kostnaden över en längre period, vilket också kan minska den månatliga betalningen.

Lägre räntekostnader

Beroende på räntesatsen för dina befintliga lån och den räntesats du kan kvalificera dig för på ett nytt lån, kan slå ihop lån potentiellt sänka de totala räntekostnaderna över tid.

 • Besparingar över tid: Även en liten minskning av räntan kan resultera i betydande besparingar över tid.

Förbättrad kreditvärdering

Hur du hanterar dina skulder har en direkt inverkan på din kreditvärdering. Genom att slå ihop lån kan du potentiellt förbättra din kreditvärdering på flera sätt.

 • Färre öppna konton: Att minska antalet öppna kreditkonton kan vara fördelaktigt för din kreditvärdering.
 • Lägre kreditutnyttjande: Om du kan sänka din totala skuldbelastning och därmed din kreditutnyttjandegrad, kan det också vara fördelaktigt för din kreditvärdering.

Minskad stress

Att hantera flera lån och kreditbetalningar varje månad kan vara stressande och tidskrävande. Att slå ihop lån kan minska denna stress genom att förenkla din skuldhantering.

 • Ökad överskådlighet: Att ha en klar och enkel översikt över din skuldsituation kan vara mindre stressande.

Före och efter en ihopslagning

Att slå ihop lån är en process som kan ha en betydande inverkan på din finansiella situation. Det är viktigt att ha en god förståelse för hur din ekonomi ser ut både före och efter en ihopslagning.

Före ihopslagningen

Innan du går vidare med att slå ihop dina lån, finns det flera faktorer och överväganden som bör tas i beaktande:

 • Översikt över nuvarande skulder: Det är essentiellt att ha en klar bild av alla dina nuvarande skulder, deras räntesatser och återbetalningsvillkor.
 • Kreditvärdighet: Din nuvarande kreditvärdighet kan påverka de villkor du kan få på det nya lånet.
 • Månadsbudget: En noggrann genomgång av din månadsbudget för att förstå hur mycket du har råd att betala varje månad.

Efter ihopslagningen

Efter att ha slagit ihop dina lån, bör din ekonomiska situation och hantering av skulder vara mer förenklad:

 • Ny månatlig betalning: Du kommer nu ha en enda månatlig betalning att hålla reda på, vilket kan förenkla din budgetering.
 • Ny räntesats: Den räntesats du får på det nya lånet kan vara lägre än de genomsnittliga räntorna på dina tidigare lån, vilket kan leda till besparingar över tid.
 • Förbättrad kreditvärdighet: Över tid kan regelbundna betalningar på ditt nya lån bidra till att förbättra din kreditvärdighet.
 • Minskad stress: Med enklare skuldhantering och möjligen lägre månadskostnader, kan du uppleva minskad finansiell stress.

Det är viktigt att fortsätta med en ansvarsfull hantering av din ekonomi och eventuella andra krediter för att säkerställa att du bibehåller en stabil finansiell grund efter ihopslagningen.


Vanliga krav från långivarna

När du överväger att slå ihop lån, är det viktigt att vara medveten om de vanliga krav som långivare ställer. Här är några av de grundläggande kraven som du kan stöta på när du undersöker möjligheten att slå ihop dina lån:

1. Ålder och svenskt medborgarskap

De flesta långivare har en minimiålder för att ansöka om ett lån, oftast 18 eller 20 år. Dessutom kan det krävas att du är svensk medborgare eller har permanent uppehållstillstånd.

2. Inkomst

Långivare vill se bevis på stabil inkomst för att vara säkra på att du har möjlighet att betala tillbaka lånet. Inkomstkraven kan variera mellan olika långivare.

3. Kreditvärdighet

Din kreditvärdighet är en viktig faktor som långivare tar hänsyn till. En god kreditvärdighet kan ge dig tillgång till bättre räntor och villkor.

4. Anställning

Vissa långivare kan kräva att du har fast anställning, medan andra kan vara villiga att överväga andra inkomstkällor.

5. Skulder

Långivarna kommer att se över dina nuvarande skulder och din skuld-till-inkomstkvot för att bedöma din förmåga att hantera en ytterligare skuldbörda.

6. Övriga krav

Beroende på långivare och lånetyp, kan det finnas andra krav såsom en medlåntagare, säkerhet, eller specifika dokument som behöver lämnas in.

Det är alltid bäst att noggrant undersöka och förstå de krav som ställs av olika långivare innan du ansöker om att slå ihop lån. Att vara väl förberedd och ha all nödvändig information tillgänglig kan underlätta processen och öka dina chanser att få godkänt lån med fördelaktiga villkor.


Vilka typer av lån går egentligen att slå ihop?

När du överväger att slå ihop lån, är det viktigt att veta vilka typer av lån som kan inkluderas i processen. Här går vi igenom några av de vanligaste låntyperna som kan slås ihop:

Snabblån

Snabblån, även kända som sms-lån eller mikrolån, har ofta höga räntor och korta återbetalningsperioder. Att slå ihop snabblån kan vara en mycket fördelaktig strategi för att sänka din månatliga betalning och totala räntekostnad.

Privatlån

Privatlån, eller blancolån, är oprioriterade lån som kan användas för olika ändamål. De kan ofta slås ihop till ett enda lån med en lägre ränta, vilket kan leda till besparingar över tid.

Bolån

Bolån är prioriterade lån som är säkrade med fastigheten som köpts. Det kan vara möjligt att slå ihop andra typer av lån med ditt bolån, förutsatt att du har tillräckligt med kapital i din bostad. Dock bör du vara medveten om att detta kan förlänga återbetalningstiden och öka den totala kostnaden över tid.

CSN-lån

CSN-lån är statliga lån som ges till studenter för att finansiera sin utbildning. Det är generellt sett inte möjligt att slå ihop CSN-lån med andra typer av lån på grund av de särskilda villkor som gäller för dessa lån.


Så går det till – steg för steg

Att slå ihop lån kan vara en process som kräver noggrann planering och förståelse. Här är en steg-för-steg genomgång av hur processen kan se ut:

Steg 1: Översikt över nuvarande lån

Först och främst behöver du en tydlig översikt över alla dina nuvarande lån och krediter, inklusive räntor, återbetalningsvillkor, och kvarvarande skuldbelopp.

Steg 2: Kontrollera din kreditvärdighet

Din kreditvärdighet kommer att påverka de räntor och villkor du kan få på ett nytt lån. Det kan vara klokt att kontrollera din kreditvärdighet innan du går vidare.

Steg 3: Jämför långivare och erbjudanden

Undersök olika långivare och jämför de erbjudanden och villkor som finns tillgängliga för att slå ihop lån. Högst upp på en här sidan på Konsument.se finner du en överskådlig jämförelsetabell som kan hjälpa dig med detta.

Steg 4: Ansök om lån

När du har hittat en långivare med fördelaktiga villkor, är nästa steg att fylla i en låneansökan. Var beredd på att tillhandahålla all nödvändig information och dokumentation.

Steg 5: Granska låneavtalet

Om din ansökan godkänns, kommer du att få ett låneavtal. Det är viktigt att noggrant granska alla villkor, inklusive räntesats, återbetalningstid, och eventuella avgifter, innan du skriver under.

Steg 6: Slå ihop lån

När du har godkänt låneavtalet, kommer antingen din nya långivare att ta hand om processen att betala av dina gamla lån alternativt betala ut beloppet till dig så att du kan göra det själv.

Steg 7: Följ upp och planera framåt

Nu när dina lån är sammanslagna till ett enda lån, är det viktigt att hålla koll på din återbetalningsplan och säkerställa att du gör alla framtida betalningar i tid.


Populära långivare för sammanslagning av lån

Lendo

Lendo, en ledande lånejämförelsetjänst i Sverige, syftar till att främja en mer transparent lånemarknad genom att erbjuda en lättanvänd jämförelsetjänst. Sedan 2007 har de hjälpt både företag och privatpersoner att hitta de mest fördelaktiga lånen. Lendo samarbetar med 40 olika långivare och tillåter ansökningar för lån som sträcker sig från 10 000 SEK till 600 000 SEK, vilket är lämpligt för att slå ihop lån via ett privatlån.’Lendo, en ledande lånejämförelsetjänst i Sverige, syftar till att främja en mer transparent lånemarknad genom att erbjuda en lättanvänd jämförelsetjänst. Sedan 2007 har de hjälpt både företag och privatpersoner att hitta de mest fördelaktiga lånen. Lendo samarbetar med 40 olika långivare och tillåter ansökningar för lån som sträcker sig från 10 000 SEK till 600 000 SEK, vilket är lämpligt för att slå ihop lån via ett privatlån.

Besök Lendo och läs mer


Generella privatekonomitips

Att ha en sund ekonomisk strategi är av största vikt, särskilt om du planerar att slå ihop lån. Nedan följer några omfattande tips och råd som kan vara till hjälp på din finansiella resa:

Budgetering

Att skapa och följa en budget är grunden för god ekonomisk hantering. Genom att kartlägga alla dina inkomster och utgifter får du en klar bild över din ekonomiska situation och kan identifiera områden där du kan minska utgifterna. Här är några steg för att skapa en effektiv budget:

 1. Lista alla inkomster: Inkludera alla källor till inkomst, som löner, bidrag och andra regelbundna inkomster.
 2. Kategorisera och lista utgifter: Dela upp dina utgifter i fasta och variabla kostnader. Fasta kostnader inkluderar utgifter som hyra, lån och försäkringar, medan variabla kostnader inkluderar mat, transport och nöje.
 3. Spårning av utgifter: Använd verktyg eller appar för att spåra dina dagliga utgifter och se till att de ligger inom budgeten.
 4. Utvärdering och justering: Utvärdera din budget regelbundet och gör justeringar vid behov för att säkerställa att du lever inom dina medel.

Nödfond

En nödfond fungerar som en finansiell buffert och bör vara tillräckligt stor för att täcka minst tre till sex månaders levnadskostnader. Att bygga upp en nödfond kan ta tid, men det är en viktig del av att ha en stabil ekonomisk grund.

Minska onödiga utgifter

Genomgå dina utgifter noggrant för att identifiera och eliminera onödiga kostnader. Det kan innebära att avsluta oanvända prenumerationer, laga mat hemma istället för att äta ute, eller jämföra priser innan du gör stora inköp.

Betala räkningar i tid

Att betala räkningar i tid är kritiskt för att undvika förseningsavgifter och negativ påverkan på din kreditvärdighet. överväg att ställa in automatiska betalningar för att säkerställa att du aldrig missar en betalning.

Använd kreditkort ansvarsfullt

Undvik att maxa ut dina kreditkort och försök att betala av hela saldot varje månad för att undvika höga räntekostnader och skulder.

Spara och investera

Överväg att sätta undan en del av din inkomst varje månad för sparande och investeringar. Detta kan inkludera att spara för pension, investera i aktier eller fonder, eller spara för framtida mål som en insättning på ett hus.

Sök professionell rådgivning

Om du är osäker på din ekonomiska situation eller behöver hjälp med att planera för framtiden, överväg att konsultera en finansiell rådgivare. En professionell kan ge dig personlig rådgivning och hjälpa dig att utarbeta en solid finansiell plan.


De vanligaste frågorna och svaren

Vad är fördelarna med att slå ihop lån?

Att slå ihop lån kan leda till lägre månadskostnader, enklare översikt över din ekonomi, och möjligen lägre räntor om du får en bättre ränta på det nya lånet jämfört med dina befintliga lån.

Hur påverkar det min kreditvärdighet?

Processen att slå ihop lån kan initialt påverka din kreditvärdighet negativt eftersom det ofta innebär en kreditupplysning. Men över tid, om du hanterar ditt nya lån väl och betalar i tid, kan det förbättra din kreditvärdighet.

Kan jag slå ihop lån med dålig kreditvärdighet?

Det kan vara svårare att få ett lån för att slå ihop befintliga lån om du har en dålig kreditvärdighet. Dock finns det långivare som specialiserar sig på att erbjuda lån till individer med mindre än perfekt kredit. Det är viktigt att noga överväga villkoren och se till att du kan uppfylla de nya betalningskraven.

Vad händer om jag missar en betalning på mitt nya lån?

Att missa en betalning kan leda till extra avgifter och negativ påverkan på din kreditvärdighet. Det är viktigt att kontakta din långivare så snart som möjligt om du tror att du kommer att ha svårt att göra en betalning.

Kan jag slå ihop alla typer av lån?

De flesta typer av lån kan slås ihop, inklusive kreditkortsskulder, privatlån, och snabblån. Dock kan vissa typer av lån, som studentlån eller hypotekslån, ha särskilda regler och villkor som kan påverka din förmåga att slå ihop dem.

Finns det några avgifter förknippade med att slå ihop lån?

Det kan finnas avgifter förknippade med det, inklusive uppläggningsavgifter, aviavgifter och i vissa fall ränteskillnadsersättning. Det är viktigt att vara medveten om alla potentiella avgifter innan du går vidare med att slå ihop lån.


Externa resurser


Sidansvarig

Anders Larsson
Anders Larsson
Finansexpert hos Konsument.se
Anders Larsson är huvudansvarig för informationen om lån och krediter på Konsument.se. Det innebär att han regelbundet kontrollerar och sammanställer uppgifter om olika lånetyper och långivare. Anders har lång erfarenhet från finansbranschen.

Senast uppdaterad: 2024-05-24 av Anders Larsson