Ansvarsförsäkring

Bästa ansvarsförsäkringarna 2023
Välj rätt ansvarsskydd för ditt företag
Allt du behöver veta om ansvarsförsäkring
Expertens svar på vanliga frågor

Bästa ansvarsförsäkringen 2023

Konsument.se rekommenderar att man använder en specialiserad försäkringsförmedlare för att hitta rätt ansvarsförsäkring:

FörsäkringsförmedlareEgenskaperBetygNästa steg
Söderberg & Partners Försäkring för bl.a. ansvar, egendom, avbrott och rättsskydd
Underlättar att jämföra många olika alternativ och priser
Villkorsgaranti med 10% lägre pris i snitt
Få en anpassad offert baserad på verksamhet och behov
Få en offert

Vad är ansvarsförsäkring?

En ansvarsförsäkring är en typ av företagsförsäkring som utgör en kritisk komponent i ett företags riskhanteringsstrategi. Den erbjuder ett ekonomiskt skyddslager för händelser då ditt företag kan komma att hållas ansvarigt för skador eller förluster som drabbar tredje parter eller deras egendom.

När oväntade händelser inträffar och ekonomiska anspråk riktas mot ditt företag så kan en ansvarsförsäkring fungera som en livlina genom att täcka kostnaderna för rättsliga förfaranden, skadeståndsbetalningar och andra rättsliga utgifter.


Därför bör ditt företag ha en ansvarsförsäkring

Ansvarsförsäkringen fungerar inte bara som en rent ekonomisk skyddsåtgärd utan har också en djupare inverkan på hur ditt företag uppfattas av externa intressenter. Genom att investera i ansvarsförsäkring visar du en tydlig avsikt att ta ansvar för ditt företags handlingar och deras påverkan på omgivningen.

Detta kan bygga förtroende och stärka ditt företags rykte som en ansvarsfull aktör på marknaden. Dessutom kan det avskräcka potentiella tvister och rättsliga påföljder, vilket i sin tur minskar riskerna för omfattande ekonomiska förluster.


Fördelar med ansvarsförsäkring

Några av de fördelar som följer med att inneha en ansvarsförsäkring omfattar bland annat momenten nedan.

  • Finansiellt skydd: Ansvarsförsäkringen fungerar som ett ekonomiskt skyddsnät genom att täcka kostnaderna för bl.a. skadestånd och rättsliga utgifter i händelse av en tärande rättslig tvist.
  • Juridisk expertis: Försäkringsbolaget står vanligtvis för juridisk expertis och juridiska företrädare som kan vägleda och företräda ditt företag under en rättsprocess.
  • Rykte: Att demonstrera att ditt företag är villigt att ta ansvar för sina handlingar kan stärka din image och skapa förtroende hos kunder, leverantörer och partners.
  • Riskhantering: Genom att identifiera och förbereda sig för potentiella risker minimerar du de negativa effekterna av oväntade händelser.

Se över dina försäkringsbehov

Att bestämma rätt omfattning och typ av ansvarsskydd är en komplex uppgift som kräver en noggrann analys av ditt företags verksamhet och dess exponering för olika risker. I denna fas är det viktigt att du tänker på följande:

  • Verksamhetens art: Vilken typ av tjänster eller produkter erbjuder ditt företag? Vilken nivå av risk är förknippad med dessa?
  • Storlek på verksamheten: Storleken på ditt företag kan påverka de potentiella ekonomiska konsekvenserna av en skada eller förlust.
  • Branschspecifika risker: Vissa branscher har unika risker och regler som måste beaktas vid val av ansvarsförsäkring.
  • Tidigare erfarenheter: Om ditt företag har haft tidigare incidenter eller skador är det viktigt att ta hänsyn till dessa erfarenheter vid bedömningen av försäkringsbehov.

Typer av ansvarsskydd

Det finns en rad olika typer av ansvarsskydd som kan vara relevanta för olika företag. Här har vi på Konsument sammanställt de vanligaste typerna av ansvarsskydd, med en kort beskrivning intill. Kika nedan för att få en bättre uppfattning om vilket som skulle passa ditt företag bäst.

Byggherreansvar

Speciellt relevant för byggprojekt, en sådan här byggnadsförsäkring skyddar byggherren mot potentiella ekonomiska anspråk i händelse av skador på byggnadsprojekt.

Cyberförsäkring & dataansvar

I en alltmer digitaliserad värld täcker denna försäkring skador som kan uppstå på grund av cyberangrepp såsom dataintrång och andra IT-relaterade incidenter. Företag som hanterar känslig information måste vara medvetna om risken för dataintrång och hur det kan påverka tredje parter.

Drönarförsäkring

För företag som använder drönare i sin verksamhet är detta skydd viktigt för att täcka eventuella skador orsakade av drönare.

Förmögenhetsbrottsförsäkring

Skyddar mot förluster som kan uppstå på grund av bedrägeri eller stöld av företagets tillgångar, t.ex. i fallet då en anställd begår ekonomiskt brott.

Patientansvar

Inom vården täcker denna patientansvarsförsäkring skador som kan uppkomma på grund av vårdrelaterade misstag och ger en ökad trygghet för både vårdgivaren och patienten.

Produktansvar

Särskilt viktigt för tillverkare och säljare. Som namnet antyder så täcker produktansvarsförsäkringen anspråk relaterade till skador orsakade av deras produkter.

Professionsansvar

Yrkesutövare som läkare, advokater, revisorer och andra rådgivare kan ha nytta av detta skydd i händelse av påståenden om yrkesmässiga fel eller försummelse.

Transportansvar

För företag som transporterar gods eller passagerare behövs en försäkring för att täcka skador och anspråk under transporten.

VD- och styrelseansvarsförsäkring

Skyddar företagsledare mot anspråk och skadeståndskrav som kan uppstå på grund av beslut eller handlingar i deras befattning.


Är det krav på att ha ansvarsförsäkring?

Det finns ingen allmän regel om obligatorisk ansvarsförsäkring för alla företag, men det kan vara specifika branschkrav eller lagar som gör det obligatoriskt för vissa verksamheter. Det är klokt att noga granska lokala regler och branschstandarder för att fastställa om din verksamhet måste ha ansvarsförsäkring.

Även om det inte är obligatoriskt så är det starkt rekommenderat att ha en ansvarsförsäkring för att säkerställa att ditt företag är skyddat mot potentiella ekonomiska förluster och rättsliga utmaningar.


Sidansvarig

Erik Gustafsson
Erik Gustafsson
Försäkringsexpert hos Konsument.se
Erik Gustafsson är utbildad försäkringsrådgivare med mångårig erfarenhet från försäkringsbranschen. Erik är ansvarig för försäkringsområdet på Konsument.se vilket innebär att han kontinuerligt granskar och uppdaterar information och uppgifter om olika försäkringstyper och bolag.

Senast uppdaterad: 2023-09-13 av Erik Gustafsson