Olycksfallsförsäkring

Här kan du hitta och teckna en olycksfallsförsäkring.

Bästa olycksfallsförsäkringar 2024
Välj enkelt en olycksfallsförsäkring
Det du behöver veta
Svar på vanliga frågor

Bästa olycksfallsförsäkringen 2024 (bäst i test)

Enligt Konsument.se hittar du den bästa olycksfallsförsäkringen hos Hedvig. Du och din familj får ett starkt och prisvärt skydd som gäller dygnet runt och du betalar ingen självrisk överhuvudtaget. Dessutom gäller samma skydd utomlands i upp till 12 månader.

Konsument.se rekommenderar Hedvig.

Se ditt pris hos Hedvig →

Se deras webbplats för mer information och aktuella försäkringsvillkor.


Jämför olycksfallsförsäkringar

OlycksfallsförsäkringEgenskaperOmdömeNästa steg
Hedvig - Olycksfallsförsäkring Olycksfallsförsäkring som tillägg till hemförsäkring
Omfattande skadeskydd för hela familjen
Populärt alternativ på Konsument.se
Se ditt pris →
Konsumentförsäkring - Olycksfallsförsäkring Olycksfallsförsäkring för singel, par och familj
Upp till 1 000 000 kr per person
Låg månadskostnad
Se ditt pris →

Kom ihåg att du alltid upp till 14 dagar ångerrätt gäller när du tecknar en personförsäkring via Internet.


Olycksfallsförsäkring

En olycksfallsförsäkring ersätter kostnader för sjukvård och rehabilitering om du får en kroppskada på grund av en ”plötslig, oförutsedd och yttre händelse”. Genom att teckna en olycksfallsförsäkring och medförsäkra din respektive hjälper försäkringsbolaget till med kostnader som uppkommer om någon av er råkar ut för en olycka.

Väljer du en kombinerad sjuk- och olycksfallsförsäkring är du skyddad mot eventuellt inkomstbortfall till följd av långvarig sjukdom eller försämrad arbetsförmåga.

Om du arbetar på vissa företag, är medlem i ett fackförbund eller tillhör en idrottsklubb är du ibland olycksfallförsäkrad genom jobbet, förbundet eller klubben. Du kan dock fortfarande ha en ytterligare, egen olycksfallsförsäkring som komplement. Om du blir du arbetslös, inte är medlem i facket eller går i pension kan försäkringsskyddet förändras. Då är det upp till dig att teckna en individuell försäkring för att behålla samma skydd.

Sjuk- och olycksfallsförsäkringar är normalt avsedda för vuxna. Om du har barn och vill teckna en motsvarande försäkring så finns det särskilda barnförsäkringar för barn och ungdomar under 18 år. Barnförsäkringen kan du teckna när barnet är nyfött och gäller vanligtvis till och med det år barnet fyller 25. Du kan läsa mer om barnförsäkring här.


Vanliga frågor

✅ Vad gör en olycksfallsförsäkring?

En olycksfallsförsäkring är en personförsäkring som ger dig ersättning för kostnader som uppkommer om du råkar ut för en plötslig, oförutsedd skada som kräver sjukhusvård. Den ger ingen ersättning för skada som du ådragit dig innan försäkringen tecknades.

✅ Vad kostar en sjuk- och olycksfallsförsäkring?

Det varierar beroende på ålder, yrke m.m. men mellan 150-250 kronor i månaden kan du få betala för en kombinerad sjuk- och olycksfallsförsäkring. Om du endast tecknar olycksfallsförsäkring betalar du mellan 25 -150 kronor i månaden. Obs! Titta inte bara på priset utan se på försäkringens innehåll också.

✅ Får jag ersättning från flera olycksfallsförsäkringar?

Utlägg för faktiska kostnader får du bara från ett försäkringsbolag. Däremot det som inte räknas som en direkt kostnad t.ex. funktionsnedsättning efter skada ersättas från flera håll. Glöm inte att anmäla din skada till de försäkringsbolag du har rätt till ersättning från. Utöver din privata olycksfallsförsäkring kan din arbetsgivare, fackförbundet eller annan organisation du är medlem i ha en gruppolycksfallsförsäkring. Det kan också ingå ett tillägg för fritidsolycksfall i din hemförsäkring.


Övriga frågor och svar

Vad räknas som olycksfall?

Om du får en kroppsskada genom ofrivillig plötslig händelse räknas det som ett olycksfall. Det innebär att skadorna har uppstått den dag de visat sig. Det kan vara:

 • Solsting
 • Fästingbett
 • Vridvåld mot knä
 • Förfrysning
 • Hjärtinfarkt (om försäkringstagaren inte diagnostiserats för sjukdomar/symptom som högt blodtryck, sockersjuka, höga blodfetter samt hjärt- eller kärlsjukdom vid tidigare tillfälle)
 • Stroke
 • Hjärnblödning eller blodpropp i hjärnan (om försäkringstagaren inte diagnostiserats för sjukdomar/symptom som högt blodtryck, sockersjuka, höga blodfetter koagulationsrubbning, eller hjärt- eller kärlsjukdomar vid tidigare tillfälle)
 • Blödning i hjärnhinnan
 • Lungemboli (om försäkringstagaren inte diagnostiserats för sjukdomar/symptom som ventrombos eller koagulationsrubbning vid tidigare tillfälle)
 • Blodpropp i lungan
 • Bristning i stora kroppspulsådern
 • Oväntad och oförklarlig dövhet
 • Plötslig näthinneavlossning (om försäkringstagaren inte diagnostiserats för sjukdomar /symptom som synnedsättning med 8 dioptrier eller mer eller ögonsjukdom)

Vad räknas inte som olycksfall?

 • Om du får en kroppsskada på grund av ensidig rörelse, överansträngning eller förslitning.
 • Om du får en skada till följd av en smitta genom virus, bakterie, parasit (smitta till följd av färstingbett är undantag), insekt eller annat smittämne.
 • Kroppsskada som uppstått vid användning av medicinska preparat eller genom behandling, ingrepp eller undersökning som inte orsakats av olycksfall.
 • skada som godkänts av patientförsäkringen som behandlings- eller läkemedelsskada
 • Om skadan, trots att den konstaterats bero på olycksfall, enligt läkare inte anses bero på olycksfallet utan på sjukdom, funktionsnedsättning eller andra sjukliga förändringar.

Vad täcker olycksfallsförsäkringen?

Det varierar mellan olika försäkringsbolag. Det vanligaste är att du får ersättning för:

 • Utgifter för sjukvård, tandvård och/eller rehabilitering.
 • Bestående skada (medicinsk invaliditet).
 • Bestående arbetsoförmåga (ekonomisk invaliditet).
 • Vanprydande ärr.
 • Sveda och värk.
 • Dödsfall på grund av olycksfall.

För fullständiga villkor kontakta ditt försäkringsbolag eller jämför försäkringsbolagen som är listade i vår tabell för att hitta ett eller flera försäkringsbolag som erbjuder olycksfallsförsäkring.

Vad är medicinsk invaliditet och ekonomisk invaliditet?

Medicinsk invaliditet betyder att du får kronisk nedsättning av din fysiska funktionsförmåga efter ett olycksfall. Nedsättningen mäts i procent och bedöms av en läkare efter ett tabellverk som är gemensamt för försäkringsbolagen.

Ekonomisk invaliditet innebär att en person förlorat sin framtida arbetsförmåga på grund av ett olycksfall. Nedsättningen bedöms i förhållande till din arbetsförmåga innan du blev skadad. En förutsättning är att olycksfallet också har medfört medicinsk invaliditet.
Ersättning för ekonomisk invaliditet betalas ut när alla möjligheter till arbetsträning och rehabilitering har utretts.

Ingår inte olycksfallskydd i hemförsäkringen?

Nej. Men du kan utöka din hemförsäkring med en olycksfallsförsäkring. Vanligtvis mot en extra kostnad.

Var kan jag teckna en olycksfallsförsäkring?

Om du inte redan har en olycksfallsförsäkring kan du teckna en hos bland annat: Folksam, If, Trygg Hansa, Länsförsäkringar, Moderna Försäkringar, Akademiker försäkring, Ica försäkring, Förenade Liv, Solid försäkring, Bliwa, Lärarförsäkringar, Vardia, Tre Kronor Försäkring, Dina Försäkringar, ACE försäkringar och Gjensidige.

Du kan även teckna din försäkring via banken. Nordea, Swedbank, Danske Bank och Skandiabanken samarbetar med några av ovanstående försäkringsbolag och kan erbjuda förmånliga priser åt sina bankkunder.

Kan jag säga upp en olycksfallsförsäkring?

Ja, du kan säga upp din olycksfallsförsäkring när du vill. Den går under begreppet “personförsäkring” och det finns ingen bindningstid på den sortens försäkring. Det är endast sakförsäkringar där du försäkrar faktiska ting som saker i ditt hem (via hemförsäkring), din bil (via bilförsäkring) eller ditt husdjur (via djurförsäkring) du har ett års avtalstid på.

Är jag försäkrad via skolan om jag är student?

Den som studerar på universitet eller högskola är olycksfallsförsäkrad under skoltid och vid resa till och från skolan. Sker olyckan utanför skoltid gäller inte studentförsäkringen utan då är det upp till den studerande att själv teckna en olycksfallsförsäkring för att få ersättning för skador som uppkommer till följd av en olycka.

Gäller olycksfallsförsäkring utomlands?

Olycksfallsförsäkringen gäller även vid vistelse utanför Norden i upp till ett år. Dock kan villkoren förändras och åtminstone ett större försäkringsbolag ersätter inte tandskador eller rese-och behandlingskostnader när du skadar dig utomlands.

Vilken omfattning din försäkring har står i ditt försäkringsbrev. Läs igenom det noga innan avresa för att veta mer om vad som ingår i din försäkring.

Blir jag av med olycksfallsförsäkringen när jag blir gammal?

Den dag du går i pension förlorar du sjuk-och olycksfallsförsäkringen som du haft via din arbetsgivare och hos en del försäkringsbolag omfattas du inte av arbetsgivaren gruppolycksfallsförsäkring även om du fortsätter att jobba efter du fyllt 65 år.

Då kan du istället teckna en privat olycksfallsförsäkring. Är du med i ett pensionärsförbund kan du se om du är olycksfallsförsäkrad via deras gruppförsäkring.

Är olycksfallsförsäkringen avdragsgill?

Nej. Försäkringsavgiften får du inte göra avdrag för i inkomstdeklarationen. Försäkringsbelopp som utbetalas är fria från inkomstskatt.

Hur mycket kan jag få i invaliditetsersättning?

Hur hög ersättning du kan få beror på vilken försäkring du har och vilken grad av invaliditet du bedöms ha.

På Trafikskadenämndens webbplats finns ersättningstabeller för samtliga skador. Där kan du räkna ut på ett ungefär hur mycket du skulle få i ersättning om du råkade ut för en skada. Tänk dock på att det alltid är upp till försäkringsbolaget att bedöma hur hög ersättningen blir.

Kan jag teckna en olycksfallsförsäkring för min hund?

Ja. För att göra det tecknar du en hundförsäkring som innehåller en olycksfallsförsäkring. Du kan läsa mer om hundförsäkringar här.


Om du skadas genom ett olycksfall

 • Kontakta försäkringsbolaget och anmäl skadan. Har du tecknat olycksfallsförsäkring hos flera försäkringsbolag måste du kontakta samtliga.
 • Skador och/eller sjukdomar som inträffat före 1 januari 2015 måste du anmäla inom tre år från skadetillfället. Inträffar skadan och/eller sjukdomen efter det datumet måste du göra din skadeanmälan inom 10 år annars preskriberas rätten till ersättning.
 • Om du får vanprydande ärr, medicinsk och ekonomisk invaliditet har du rätt till ersättning från flera försäkringar. Gäller inte ersättning för faktiska kostnader.
 • Olika försäkringsbolag kan bedöma graden av invaliditet för samma försäkringstagare på olika sätt. Då kan du förhandla med försäkringsbolagen för att se om det som ger lägre ersättning kan ändra sitt beslut.

Missnöjd?

Om du är missnöjd bör du i första hand kontakta din handläggare eller din handläggares chef. Påtala att du är missnöjd med beslutet och hör om försäkringsbolaget kan erbjuda dig en möjlighet att ombepröva beslutet. Går inte det, eller om du fortfarande är missnöjd trots omprövningen kan du vända dig till:

Du kan också ta ärendet vidare till domstol. Har du en hemförsäkring ingår ofta rättsskydd. Då får du ekonomisk ersättning från försäkringsbolaget som betalar en del av dina jurist- eller advokatkostnader. Stäm av med ditt försäkringsbolag vad som ingår i rättsskyddet innan du anlitar ett ombud.


Sidansvarig

Erik Gustafsson
Erik Gustafsson
Försäkringsexpert hos Konsument.se
Erik Gustafsson är ansvarig för försäkringsområdet på Konsument.se vilket innebär att han kontinuerligt granskar och uppdaterar information och uppgifter om olika försäkringstyper och bolag. Erik har mångårig erfarenhet från försäkringsbranschen.

Senast uppdaterad: 2024-05-20 av Erik Gustafsson