Jämför försäkring

Alla bästa försäkringarna 2024
Jämför & teckna försäkring idag
Olika billiga försäkringstyper
Vanliga frågor om försäkringar

Bästa försäkringarna 2024 (bäst i test)

ICA Försäkring

De bästa försäkringarna för de flesta kan tecknas via ICA Försäkring. De erbjuder generellt starka och prisvärda skydd för bl.a. hem, bil, person och djur. Deras konsumentomdömen är mycket positiva i de flesta kategorier och som ICA-kund får du dessutom stammisbonus på försäkringskostnaderna.

Konsument.se rekommenderar ICA Försäkring.

Se ditt pris hos ICA Försäkring →


Jämför försäkringar

Konsument.se listar de bästa försäkringarna i Sverige. Klicka dig vidare för att teckna din försäkring direkt via nätet.


Allt om billiga försäkringar i Sverige

Om du planerar att teckna en billig försäkring så finns det flera saker du först bör förstå och ta hänsyn till.

Olika försäkringsbolag erbjuder olika typer av försäkringar med ibland vitt skilda villkor. Ibland kan ett enskilt bolag ha möjlighet att täcka samtliga dina försäkringsbehov men i andra fall kan du behöva teckna avtal med flera olika bolag.

Tänk noggrant igenom dina behov på förhand och använd sedan vår tabell för att få en översikt av försäkringsmöjligheterna hos de olika svenska bolagen.

En försäkring innebär att du betalar för ett skydd mot någon typ av risk, till exempel att bilen ska gå sönder, ett eventuellt inbrott i huset eller att resan ska bli inställd. Har du en tjänst hos ett försäkringsbolag betalar du en summa varje månad för att behålla din försäkring, försäkringsbolaget använder sedan dessa pengar för att kunna hjälpa till den dagen olyckan är framme. Grundtanken är att sprida risken mellan ett stort antal individer för att sedan kunna använda de gemensamma inkomsterna för att täcka utgifterna som en av gruppens individer inte kan klara på egen hand. En försäkring och ett försäkringsbolag arbetar med andra ord under förutsättning att de flesta som tar försäkringen slipper använda den. På så sätt uppstår en buffert av alla medlemmars ekonomiska insats, som kan användas för att hjälpa den som hamnar i knipa och behöver utnyttja försäkringen.

Olika typer av försäkringar

Det finns flera olika typer av försäkringar. En av de grundbultar som samhället vilar på är socialförsäkringen, som bygger på att alla människor är skyddade av staten, något som finansieras av skattemedel. Socialförsäkringar är ett begrepp som används som ett samlingsnamn för flera olika trygghetsbärande system i Sverige, och som betyder att vi ser till att skydda varandra genom att erbjuda bidrag och support av olika slag. Ett exempel är ersättningsprincipen, som innefattar inkomstbortfall om du skulle förlora jobbet och därmed också den fasta inkomsten, eller fristående kassor som till exempel Försäkringskassan. Den svenska socialförsäkringen är en del av vårt välfärdssamhälle och en viktig del av samhällets struktur, men den skyddar inte mot allt. Du kan därför ofta behöva ta kompletterande försäkringar för att skydda egendom eller för att få extra hjälp vid hälsorelaterade problem.

Traditionen att försäkra både sig själv och sin egendom går långt tillbaka i tiden, och redan på Medeltiden hittas den första svenska försäkringen i form av ett kooperativt brandstodsbolag. Att tillsammans skydda staden eller byn mot brand, skadedjur eller översvämningar var grunden för de tidiga försäkringarna som snabbt kom att inkludera även en reseförsäkring: under medeltiden deponerade europeiska affärsmän ett belopp hos researrangören innan avresa, och summan betalades tillbaka först när man kom tillbaka oskadd. Gick inte resan enligt planerna, det vill säga att resenären inte återvände, tillföll pengarna försäkringsgivaren och systemet kunde ibland ge upphov till ren vadslagning där beloppet som till slut betalades ut kunde vara flera gånger större än den ursprungliga insatsen.

Dagens moderna försäkringar kretsar dock främst kring bostad, hälsa och fordon av olika slag.

Innan du tecknar en försäkring

  • Tänkt noggrant igenom dina försäkringsbehov
  • Balansera dina behov gentemot dina ekonomiska förutsättningar
  • Jämför olika försäkringsbolag och deras respektive billiga försäkringar
  • Läs noggrant igenom försäkringsvillkoren
Försäkring

Det är viktigt att tänka igenom vilken försäkring du behöver för att komplettera de du redan har, och för att försäkra dig om att du varken betalar för mycket eller är dubbelförsäkrad i vissa avseenden, medan vissa aspekter och delar i vardagen ligger utan försäkring. När det kommer till försäkring gäller det att läsa igenom villkoren och det finstilta, för att förstå vad som gäller och vad försäkringen täcker och inte täcker. Tack vare smarta jämförelser online kan du snabbt se skillnader och likheter mellan olika bolag och produkter och hitta fram till just den försäkring som du behöver.

När det handlar om försäkringar gäller det att föreställa sig alla möjliga tänkbara scenarion. Förhoppningsvis kommer inget av dem att inträffa, och du slipper utnyttja din försäkring, men det gäller som sagt att vara väl förberedd och veta vad din försäkring innehåller. Många försäkringar har dessutom flera nivåer, där du välja att göra tillägg och addera extra skydd mot ytterligare en mindre summa varje månad eller kvartal. Fundera på om dessa tillägg och paket är något för dig – ofta kan de vara mycket bra och ge billiga försäkringar som hade kostat mer var för sig.

Ett vanligt misstag när det kommer till försäkringar är att tänka att du hellre har för mycket än för lite, vilket lätt gör att du tecknar flera försäkringar som överlappar varandra, utan att egentligen ha koll på vad de skyddar mot och vilka hål som finns i försäkringarna. En annan aspekt är huruvida du eventuellt behöver addera ett extra skydd för att täcka detta eller om det är oväsentligt i sammanhanget. Att se över sina försäkringar och undvika alltför stor spridning mellan olika typer av försäkringar och försäkringsbolag kan underlätta detta, även om det samtidigt kan vara ekonomiskt fördelaktigt att spela ut olika alternativ mot varandra och använda dig av olika företag och produkter för att komponera ihop ett försäkringsskydd som passar just dig och din situation.


Jämför försäkringar

Det finns många olika typer av försäkringar i olika kategorier. Vanligast är försäkringar som rör hälsa, familjen, bostad, bilar, båtar, resor eller husdjur, men det finns i princip en billig försäkring för varje tillfälle och livssituation. Det gäller att du tänker på vilka försäkringar du faktiskt har, vilka som är aktiva och vilka som behöver förnyas, samt vilka som kan bytas ut mot mer aktuella försäkringar.

Den som har barn vet att en gravidförsäkring ofta följs av en utökad familjeförsäkring eller en speciell barnförsäkring, medan den äventyrliga har mer fokus på reseförsäkringen, som kan behöva ses över den dagen resorna till Mallorca byts ut mot äventyrsresor i Sydamerika. Detsamma gäller försäkringar för husdjur som behöver växa och åldras i takt med att djuret gör det. Du behöver också regelbundet se över din bostads- och familjeförsäkring för att se till att den verkligen täcker det nuvarande behovet och att du inte betalar för något som inte längre finns eller som ingen längre nyttjar.

Det känns en aning klurigt att förstå hur olika försäkringar fungerar och hur de kan komplettera varandra utan att överlappa allt för mycket. Om du tycker det känns snårigt att jämföra försäkringar och försäkringsbolag som finns på den moderna marknaden, kan ett jämförelseverktyg av den typen som presenteras ovan vara något för dig. Här får du en tydlig överblick över vad som gäller och vilka företag som erbjuder vad.


Vanliga frågor och svar

✅ Vilka är de vanligaste försäkringstyperna i Sverige?

De allra flesta svenska hushåll har en hemförsäkring och de flesta anställda i Sverige har även en tjänstepensionsförsäkring. Trafikförsäkringen är obligatorisk för i princip alla fordon i Sverige. Det är också vanligt att svenskar har en reseförsäkring för utomlandsresor, och har samtliga husdjur försäkrade. På samma sätt har gravidförsäkringar blivit allt vanligare under senare år, liksom en speciell barnförsäkring som skyddar barn och unga vuxna. Dessutom väljer de flesta svenskar en särskild bilförsäkring för att skydda sitt fordon, vilket går hand i hand med en båtförsäkring eller en särskild försäkring för motorcykel. Övriga vanliga försäkringar finns i listan högre upp.

✅ Vad kostar en försäkring?

Försäkringar bygger på att en eventuell risk kan delas mellan alla som betalar för en försäkring, och försäkringsbolaget kan tack vare alla enskilda medlemmar bistå de individer som faktiskt behöver utnyttja försäkringen och skyddet. Detta gör också att priset för en försäkring blir lägre än kostnaden för själva skadan, om den skulle uppstå. Vad som i slutänden avgör hur mycket en försäkring kostar är dock hur stor risk du utgör för försäkringsbolaget samt hur mycket ersättning du kan få ut. Försäkringsbolagen gör olika bedömningar, varför samma typ av försäkring kan komma med flera olika prissättningar, beroende på bolag.

Ofta kan du påverka kostnaden för försäkringen själv. Till exempel får du ofta förmånligare erbjudanden när du väljer att samla flera olika försäkringar hos ett och samma bolag. Väljer du en försäkring med en större självrisk kan du också sänka kostnaderna. Dessutom kan skadeförebyggande åtgärder bidra till minskade kostnader.

✅ Hur vet jag vad min försäkring täcker och inte täcker?

För att förstå hur din försäkring kan skydda dig bör du läsa hela kontraktet noga. Du kan sedan ta del av en sammanfattande jämförelse mellan olika billiga försäkringar och försäkringsbolag för att se om du saknar något du tycker dig behöva, eller se om det finns möjligheter till tillägg. Till exempel kan en extra olycksfallsförsäkring vid utlandsresor vara av intresse, gärna också tillsammans med en utökad reseförsäkring för den som vill känna sig extra trygg.

Spara alltid den information du får när du tecknar försäkringen och förvara den lättillgängligt.

✅ Vilken typ försäkring är viktigast att ha?

Som alltid beror det på din individuella situation. Rent generellt kan dock hemförsäkringen sägas vara en av de viktigaste försäkringarna du kan ha. En sådan kan du teckna oavsett om du äger din bostad eller bor i hyresrätt. I den ingår som regel ett egendomsskydd, vilket ger ersättning för skador på eller förlust av egendom som du hyr, lånar eller äger. Ett grundläggande reseskydd ingår också, samt en rättsskyddsförsäkring om du skulle hamna i ett juridiskt tvistemål. Dessutom ingår också som standard ett överfallsskydd, vilket ger dig ersättning vid skador som uppstår i samband med exempelvis rån eller misshandel, samt en ansvarsförsäkring, vilken är till hjälp om du blir skyldig att betala skadestånd. Om du dessutom äger en bil eller motorcykel som du avser framföra i trafiken är du enligt lag tvungen att ha en trafikförsäkring.


Referenser

  1. https://www.svenskforsakring.se/statistik/

Sidansvarig

Erik Gustafsson
Erik Gustafsson
Försäkringsexpert hos Konsument.se
Erik Gustafsson är utbildad försäkringsrådgivare med mångårig erfarenhet från försäkringsbranschen. Erik är ansvarig för försäkringsområdet på Konsument.se vilket innebär att han kontinuerligt granskar och uppdaterar information och uppgifter om olika försäkringstyper och bolag.

Senast uppdaterad: 2024-03-26 av Erik Gustafsson