Valutahandel

Kom igång enkelt med valutahandel idag. Hos oss får du:

Bästa nätmäklare för valutahandel 2024
Börja med valutahandel idag
Hur du handlar med valutor
Vanliga frågor och svar

Bästa valutamäklare 2024 (bäst i test)

Den bästa valutamäklaren för valutahandel är AvaTrade. De har över 400 000 kunder och har varit aktiva sedan 2006. Förutom valutor så kan du dessutom handla med aktier, fonder, CFD, råvaror och index. Du kan testa plattformen helt gratis tack vare deras demoläge.

Öppna konto has AvaTrade →


Currency trading, valuta trading, foreign exchange trading – det finns många namn för den allt mer vanliga valutahandeln, som pågår världen över. Förr var valutahandel förbehållen de stora bankerna, bolagen och investerarna men i takt med internets utveckling och allt mer avancerade valutaplattformar har det vi kallar valutatrading idag blivit tillgänglig för vanliga privatpersoner.

Valutahandeln beräknas omsätta flera miljarder dollar varje dag och spås växa sig allt starkare tack vare att spekulationer i fastigheters och aktiers upp- och nedgång blivit allt mer svårtolkade. Att handla med valuta kan också i vissa fall kan ge snabbare resultat än aktier (men kan, likt aktier, också leda till förluster). Denna typ av valutatrading var tidigare stängd för privatpersoner men idag finns det flera mäklare och plattformar som ger även den med litet kapital möjligheten att handla valutor. Ett flertal plattformar har så kallade demos i undervisningssyfte för att den som är helt ny på trading ska lära sig behärska detta och fatta klokare beslut.

Valutahandelns marknad är öppen i princip hela tiden då det i stort sett alltid finns någon marknad som håller öppet för handel. Dock brukar öppettiderna sägas vara från söndag kväll till fredag kväll.


Vad är valutahandel?

Valuta handel är enkelt förklarat när du köper en valuta och säljer en annan. Istället för att köpa andra varor såsom olja, mineraler eller guld handlas det med valutor.

Valutatradingen anses vara ett alternativ till andra finanstillgångar så som aktiesparande, fonder och obligationer och har inte samma rörelsevidd som exempelvis aktier, en rörelse på över 2 % per dag anses högst ovanligt. Till skillnad från aktiehandeln finns här inget courtage (avgift för handel) och handeln kan genomföras så gott som dygnet runt

Hur fungerar det?

Valutahandeln grundar sig på spekulationer. Detta innebär att den som handlar försöker sammanställa så realistiska scenarier som möjligt som kan påverka utgången för en viss valuta. Några av de faktorer som spelar in är teknisk analys, räntor, handelsbalans, politisk stabilitet eller oro, ekonomisk tillväxt samt kapitalflöde. Det handlar om att analysera omvärldsförhållanden och förutspå om valutan kommer öka eller minska i värde för att fatta kloka beslut.

En valutahandel görs alltid i par med två valutor då en av dem säljs och den andra köps samtidigt. I valutaparen anges de båda valutorna på följande sätt: SEK/USD. Valutaparet består av en basvaluta och motvaluta (base currency samt quote currency på engelska), i exemplet ovan är den svenska kronan det förstnämnda och den amerikanska dollarn det sistnämnda. Paret benämns just som par och inte var för sig, så när en trader handlar så handlar denne SEK/USD och inte i svenska kronor eller amerikanska dollar. När ett valutapar ökar i värde innebär det att basvalutan ökar i relation till motvalutan, när det minskar i värde är förhållandet det motsatta. Hur relationen mellan valutorna kommer att förändras är det du spekulerar i. Du köper när du tror att basvalutan kommer att stiga i värde gentemot motvalutan, och du säljer när du tror att basvalutans värde kommer att minska. Visar det sig sedan att du haft rätt i din bedömning kan du sälja respektive köpa paret och på så sätt göra en vinst.

Valutaparen brukar delas upp i stora respektive små. Stora valutapar indikerar valutor som handlas mest frekvent i världen och dessa har också en större volatilitet (variationer i värde). Stora par inkluderar valutor som; GPB/USD, EUR/USD, USD/CAD och AUD/USD.

De valutapar som räknas till de små paren handlas med i mindre omfattning än de stora och det är inte svårt att räkna ut att det är här som den svenska kronan ligger. Rent generellt innefattas denna kategori av alla valutor som inte ingår i de stora valutaparen.


Spread, pips och andra viktiga begrepp

När konsumenten handlar med valutapar är det bra att känna till begreppen som används inom trading för att undvika missförstånd. Nedan följer en enkel men överskådlig definition av de mest centrala begreppen för valutahandel.

Spread

En valuta kan ha större spread eller mindre spread och detta syftar helt enkelt till skillnaden mellan priset på köpet och försäljningen.

Pips

Pips syftar till den minsta enheten som uppstår vid en valutakursförändring och kan förklaras på följande sätt.

Exempel. För en SEK/USD är kursen 0,9875 med ett säljpris på 0,9879. Skillnaden mellan dessa är alltså USD 0,0004 vilket du, istället för att redogöra för alla decimaler, kallar 4 pips.

Hävstång

Eftersom den minsta prisrörelsen endast ligger på 1 pip i valutahandel gör detta det svårt för privatpersoner med eget kapital att tjäna några reella summor pengar på handeln. Lösningen på detta, för vissa, kallas hävstång och innebär att du kan öka dina chanser till ett positivt resultat, men det innebär också ökade risker. En hävstång på 10:1 gör att ordern ökar med 10 gånger. Detta ger ett resultat där 1 % ökning istället ger 10 %. Viktigt för valutahandlaren att veta är att hävstångseffekten kan gå åt båda håll, både plus och minus, och förlusterna kan bli relativt stora.

Lot

Lot är namnet på en enhet konsumenten köper vid valutahandel. Lotsen varierar i storlek där standard är 100 000 enheter, mini-lots 10 000 enheter samt mikro-lots på 1 000 enheter. Vissa erbjuder även nano-lots med ett litet värde på 100 enheter.

Vid köpet av en mini-lot SEK/USD till priset av 1,1065 köps alltså 10 000 SEK till värdet av amerikansk dollar.

Säkerhetsmarginal

Vid valutahandel används en så kallad mäklare som i detta fall är som en bank, beredd att hantera ordern och erbjuda en hävstång. För att utföra detta kräver mäklaren en garant, något som kallas en säkerhetsmarginal. Denna baseras alltid på basvalutan, i vårt exempel är det SEK i valutaparet. Säkerhetsmarginalerna för följande order blir alltså:

Vid en mini-lot på 10 000 enheter i SEK/USD krävs 25 euro vid hävstångseffekten 400:1 (10 000 gånger 0,25 %).


Vilka är fördelarna?

valutahandel

Nedan listas, utan rangordning, de fördelar som valutahandel anses ha.

  • Hög likviditet, i många fall högre volym än på börsmarknaden. Det innebär att det finns både fler säljare och köpare och därför går det snabbt att handla. Risken att bli sittande med tillgångar som ingen vill ha är låg.
  • Ingen courtage eller kommission.
  • Relativt god tillgänglighet av information. Statistik som påverkar marknaden publiceras dagligen vilket ger dig underlag för beslutsfattande.
  • Valutahandeln är öppen fem dagar i veckan, dygnet runt. Det innebär att du har möjlighet att reagera direkt på händelser som kan påverka marknaden eftersom du inte måste vänta på att marknaden ska öppna.
  • Hävstångseffekten kan ge stora vinster även på små investeringar.

Vilka risker finns det?

All form av handel, vare sig det handlar om aktier eller valutor medför alltid en risk att förlora pengar likväl som att tjäna pengar. Detta är en regel som inte går att bortse från och den som önskar ge sig in i valuta trading bör vara medveten om detta.

Inom valuta handel kan du handla med hävstångseffekt, något som både ger chans till större vinster men dessvärre också större förluster. Genom hävstången kan du handla för ett mycket större belopp än det som du investerat i egna pengar. Små förändringar kan leda till antingen stora vinster eller också rejäla förluster vid felbedömningar. Men utan möjligheten till hävstången skulle Forex trade vara relativt ointressant för privatpersoner utan större kapital och fyller därför en funktion i handeln.

Att marknaden rör sig snabbt kan också vara en nackdel då det i sin tur innebär att det är viktigt att reagera snabbt för att undvika förluster. Av den anledningen är det viktigt att använda dig av riskhanteringsverktyg i din handel. Ett exempel på ett sådant är stop loss-funktionen. Enkelt förklarat låter denna funktion dig ställa in att sälja eller köpa ett valutapar när det ökar eller minskar i värde till en viss självvald nivå.

Viktigt att tänka på

Den som är valutahandel-nybörjare men vill börja med Forex trading bör läsa på och lära sig hur handeln fungerar från grunden. Det är också viktigt att överväga vilka mål du har med investeringen, vilken bakgrund, valutahandel utbildning och kompetens du besitter och vilken risknivå som är acceptabel.

Hitta och tillämpa valutahandel tips och så kallade riskstrategier som kan innebära att begränsa storleken på investeringen, ha särskilda dagar och timmar uppsatta för handel eller lägga tid på analys och portföljdiversifiering. När du har gjort detta kan du jämföra olika valutamäklare som till exempel Avanza valutahandel och Forex valutahandel, men det finns även fler alternativ. Titta på faktorer som avgifter och villkor samt om det är några specifika tilläggstjänster du efterfrågar. Välj en valutamäklare som uppfyller dina kriterier men var noggrann med att läsa alla villkor innan du påbörjar din handel.

Förutom risktagande är det viktigt att känna till att du måste betala skatt på valutahandel. Beroende på vilken valutamäklare eller plattform som används är inte redovisningsplikten densamma, du kan därför inte räkna med att alla belopp som bör tas upp i deklarationen rapporteras till Skatteverket. Detta ansvar ligger på dig själv och fungerar likadant som för skatt på andra kapitalvinster och förluster. En vinst skattas med 30 % och en förlust kan du göra avdrag på upp till 70 %. Är valutamäklaren svensk, till exempel valutahandel Forex eller valutahandel Avanza, lämnas endast en kontrolluppgift till Skatteverket, resten är upp till konsumenten själv att anmäla. För aktuella nivåer vad gäller valutahandel-skatt uppmanas konsumenten att söka på Skatteverkets hemsida efter korrekt och uppdaterad information.

Avslutning och sammanfattning

Det finns både fördelar och nackdelar med valutahandel men i slutänden är det upp till dig att bestämma vilken del som väger över och om denna typ av finansiell investering passar för dina förutsättningar. Det är alltid viktigt att läsa på innan en investering i valuta görs, detta för att motverka att det tas för stora risker och att satsningarna blir undermåliga. Det är upp till konsumenten att redovisa de finansiella vinster som gjorts och att skatta på dessa enligt svenska skatteregler. Tack vare valutamäklare och väl utarbetade plattformar görs valutahandel tillgängligt för de som är intresserade av att börja med Forex trading.


Vanliga frågor

✅ Vad är Forex trading?

Forex trading innebär valutahandel och är en förkortning för FOReign EXchange.

✅ Vad är en valutamäklare?

En valutamäklare, eller Forex broker på engelska, kan likställas med en bank som hjälper dig att handla valuta.

✅ Vad ska jag som är intresserad av valutahandel tänka på?

Först och främst ska du vara införstådd med riskerna. Var noggrann med att läsa på ordentligt och analysera valutorna så att du bättre kan förutspå marknadens svängningar. Välj en strategi, hitta en lämplig valutamäklare och starta gärna ett demo-konto innan du börjar handla på riktigt.


NätmäklareSpråkDemolägeGrundadesAntal kunderOmdömeNästa steg
AvaTradeSvenskaJa2006400 000+Skapa ett konto →

Referenser

  1. “AvaTrade”. AVA Trade EU Ltd är reglerad av Central Bank of Ireland (No.C53877).

Sidansvarig

Anders Larsson
Anders Larsson
Finansexpert hos Konsument.se
Anders Larsson är huvudansvarig för informationen om lån och krediter på Konsument.se. Det innebär att han regelbundet kontrollerar och sammanställer uppgifter om olika lånetyper och långivare. Anders har lång erfarenhet från finansbranschen.

Senast uppdaterad: 2024-07-18 av Anders Larsson