Trafikförsäkring

Dags att teckna trafikförsäkring? Då är den här sidan för dig!

Lista över bästa trafikförsäkringar 2024
Hitta en billig trafikförsäkring idag
Viktig information om försäkringsbolag
Vanliga frågor och svar

Bästa trafikförsäkring 2024 (bäst i test)

Den bästa billiga trafikförsäkringen tecknar du, enligt Konsument.se, hos Hedvig. Deras trafikförsäkring ger ett starkt och mycket prisvärt skydd som har fått genomgående höga betyg från svenska konsumenter. Trafikförsäkringen skyddar föraren, passagerarna och personer utanför bilen vid en olycka – samt annans egendom.

Konsument.se rekommenderar Hedvig.

Se ditt pris hos Hedvig →

Se deras webbplats för mer information och aktuella försäkringsvillkor.


Jämför trafikförsäkring

Konsument.se har utnämnt trafikförsäkringen som är bäst i test. Klicka vidare för att teckna din försäkring direkt via nätet och kom ihåg att du som konsument alltid har en ångerrätt på 14 dagar.

BilförsäkringEgenskaperOmdömeNästa steg
Hedvig - Bilförsäkring Omfattande skydd för hela bilen
Byter försäkring åt dig – ingen bindningstid
Reparation på valfri verkstad
Se ditt pris →
Gofido - Bilförsäkring Konkurrenskraftigt pris
Ingen bindningstid
Anpassa ditt skydd
Se ditt pris →
OKQ8 - Bilförsäkring Trygg och populär försäkring
Rabatt på drivmedel hos OKQ8
Återbäring när du tankar och handlar
Se ditt pris →

Uppgifterna uppdateras regelbundet men kontrollera alltid de dagsaktuella villkoren på respektive webbplats.


Enligt trafikskadelagen (1975:1 410) måste alla motordrivna fordon som används i trafik vara trafikförsäkrade och denna trafikförsäkring ska tecknas av fordonets ägare. Skulle denne vara omyndig ska försäkringen tecknas av vårdnadshavare. En trafikförsäkring gäller även om fordonet fått användningsförbud, körförbud eller är i okörbart skick. Det enda läge när du inte behöver trafikförsäkringen är om du aktivt ställt av fordonet. Det innebär alltså att en aktiv avställning av fordonet är det enda möjliga sättet för dig att göra dig fri från försäkringsplikt. Inte ens beslagtagning av polisen eller överlämning till bilfirma för försäljning förändrar läget.

Skulle det ske en kollision med ett annat fordon och sakskador uppstår som följd, ersätts dessa skador i regel av trafikförsäkring. Är det du som orsakat olyckan ersätter din trafikförsäkring i sin tur skadorna på den andra personens fordon och vice versa. Om den skadade medverkat till skadan genom till exempel uppsåt, grov vårdslöshet i trafik eller vårdslöshet i samband med rattfylla kan ersättningen från trafikförsäkringen minska. Skulle du krocka med något annat än ett fordon, som exempelvis en lyktstolpe ersätts skadorna på detta objekt också i regel av din trafikförsäkring. Du får inte ersättning genom trafikförsäkringen för skador på det egna fordonet eller eventuella varor som transporteras i fall där du själv orsakat skadan. En trafikförsäkring täcker inte heller skadegörelse på fordonet, brand eller stöld.


Trafikförsäkringsföreningen

Trafikförsäkringsföreningen (TFF) fungerar som ett samarbetsorgan för trafikförsäkringsbolagen i Sverige och har en central roll i landets trafikförsäkringssystem. TFF:s har flera uppgifter, dels kan de betala ut ersättning till personer som fått antingen person- eller sakskador av fordon som är okända, oförsäkrade eller registrerade i andra länder än Sverige. De tar även ut en lagreglerad avgift från personer som inte trafikförsäkrat sina motordrivna fordon. TFF upprätthåller även de svenska intressena i internationella trafikförsäkringsorgan som Gröna Kort-systemet och liknande. En annan viktig aspekt som Trafikförsäkringsföreningen arbetar aktivt med är att försöka minska antalet oförsäkrade fordon i Sverige.

TFF bildades år 1929 som en följd av att obligatorisk trafikförsäkring infördes i landet. Alla försäkringsbolag som tillhandahåller trafikförsäkring är enligt lag medlemmar i TFF. Verksamheten styrs till stor del av bestämmelser i trafikskadelagen. TFF:s stadgar är sanktionerade av regeringen och står även under Finansinspektionens tillsyn.

TFF kan kontaktas via ett kontaktformulär eller via telefon. Om du använder kontaktformuläret fyller du i vad ärendet gäller och uppger sedan ett referens-, skade- eller personnummer. Du skriver sedan din fråga och fyller i dina kontaktuppgifter och får svar via mejl. Har du en fråga om en avgift eller skada kan du kontakta TFF via telefon, fax eller fysiskt besök. Öppettiderna är måndag – torsdag: klockan 08.00-18.00, samt fredag klockan 08.00-16.00.

Parkeringsskada

Om ditt motorfordon fått en skada medan det varit parkerat kan du i vissa fall ha rätt till ersättning från Trafikförsäkringsföreningen. Det finns två grundkrav för att kunna få ut denna ersättning. Det ena är att du ska kunna visa att skadan orsakats av ett annat motordrivet fordon som sedan avlägsnat sig från platsen. Det andra är att incidenten måste ha inträffat i Sverige. Är detta uppfyllt ska du sedan göra anmälan enligt följande principer:

 1. Har ditt motorfordon vagnskadegaranti ska du anmäla parkeringsskadan till det försäkringsbolag där du har vagnskadegarantin registrerad.
 2. Om du saknar vagnskadegaranti men har trafikförsäkring i övrigt ska du anmäla skadan till ditt allmänna försäkringsbolag.
 3. Är ditt motorfordon oförsäkrat eller registrerat i utlandet ska du anmäla skadan direkt till trafikförsäkringsföreningen.

Skadan utreds och handläggs av garantigivaren och försäkringsbolaget i de två första fallen.

Om du har möjlighet att få ersättning för parkeringsskadan eller ej beror främst inte på din egen försäkringssituation, utan snarare på bestämmelser i trafikskadelagen. Det krävs att skadan ska ha orsakats av ett okänt motorfordon och medan ditt fordon stod parkerat. Du ska med andra ord kunna bevisa att det är högst sannolikt att skadan uppkommit på detta sätt. Det kan du göra genom att kunna framhålla bevis att skadorna ser ut som de som orsakats av andra motorfordon. Du ska också kunna beskriva var och när ditt fordon stod parkerat och hur det blivit skadat. Du kan även ha ett vittne som iakttagit när skadan uppstått, alternativt noterat skillnaden i fordonets skick när det parkerades respektive hämtades. Denne kan kunna styrka sitt vittnesmål genom att berätta om till exempel hjulspår på platsen och delar från det skadade fordonet, likt glassplitter eller liknande. Får du skadan godkänd tas denna ersättning som ett avdrag från din självrisk. Denna självrisk är lagstadgad och består av 5 % av basbeloppet det aktuella året. Blir du nekad ersättning kan du vända dig till försäkringsbolaget med dina invändningar. Ändrar de inte sin bedömning då kan du vända dig till trafikförsäkringsföreningen för en omprövning av beslutet.

Bila i utlandet

När du ska bila i utlandet med din svenskregistrerade bil behöver du även här tänka på trafikförsäkringen. Värt att notera är dock att din svenska trafikförsäkring gäller i 47 andra länder, dessa är: Andorra, Italien, Rumänien, Belgien, Kroatien, Schweiz, Bulgarien, Lettland, Serbien, Cypern, Liechtenstein, Slovakien, Danmark, Litauen, Slovenien, Estland, Luxemburg, Spanien, Finland, Malta, Storbritannien, Frankrike, Nederländerna, Tjeckien, Grekland, Norge, Tyskland, Irland, Polen, Ungern, Island, Portugal och Österrike.

Dessa länder kan kort sammanfattat sägas vara de flesta länder i Europa, samt några andra runt medelhavet. Ska du bila till/inom dessa länder räcker det vanligtvis att du har din svenska registreringsskylt. Ibland kan det dock krävas att du visar upp ditt så kallade gröna kort. Detta gäller för följande länder: Albanien, Makedonien, Tunisien, Azerbajdzjan, Marocko, Turkiet, Bosnien-Hercegovina, Moldavien, Ukraina, Iran, Montenegro, Vitryssland, Israel och Ryssland.

Gröna kort-samarbetet finns i dessa 48 länder och regleras av en byrå i varje enskilt land. I Sverige är denna byrå TFF. Skulle en skada ske när du bilar utomlands ska du kontakta denna myndighet och visa upp ditt gröna kort. Detta förenklar processen kring skaderegleringen. Dock är det trafikförsäkringsbolaget som står för den slutgiltiga kostnaden. Du kan kontakta ditt försäkringsbolag för att erhålla ett grönt kort hemma i Sverige.

Om en trafikolycka sker när du är utomlands finns det även möjlighet att sköta all kontakt med ditt svenska försäkringsbolag när du kommer hem. Detta gäller för länder inom EES (EU + Island, Norge och Liechtenstein), Schweiz eller annat land som är medlem i Gröna kortet-samarbetet. Då kan du få skadan reglerad av ditt svenska försäkringsbolag när du kommer hem och slipper ha kontakt med ett utländskt försäkringsbolag via ett språk som du kanske inte behärskar. Om du råkat ut för en olycka som din motpart orsakat ska du kontakta den svenska skaderegleringsrepresentanten för försäkringsbolaget som motparten har sin försäkring hos. Är det du som är vållande till olyckan ska du kontakta det informationscentrum där din motparts fordon är registrerat. Har du svårt att hitta det kan TFF hjälpa till. TFF kan även gripa in och agera skadeersättningsorgan vid utlandsolyckor om inte det nationella skadeersättningsorganet löser denna uppgift.


Frågor och svar

✅ När kan jag säga upp försäkringen?

Du kan säga upp din trafikförsäkring om du säljer ditt fordon eller ställer av fordonet. Du har även möjlighet att säga upp din trafikförsäkring om du avregistrerar ditt fordon eller tecknar en ny trafikförsäkring i ett annat försäkringsbolag.

✅ Vad går trafikförsäkringsavgiften till?

Avgiften är med och bidrar till ersättning som betalas ut till människor som blivit skadade eller fått en sakskada, orsakat av ett oförsäkrat fordon.

✅ Vad räknas som motordrivet fordon?

Alla motordrivna fordon måste ha trafikförsäkring. Vad som räknas som motordrivna fordon kan du hitta i den här listan:

 • Personbil
 • Lastbil
 • Buss
 • Motorcykel
 • Moped
 • Traktor
 • ”Fyrhjuling”/ATV
 • Snöskoter
 • Trädgårdstraktor eller åkgräsklippare med dragkrok eller dragögla
 • Truck

Om du ändå är osäker på vad som gäller för ditt fordon kan du kontakta Trafikförsäkringsföreningen (TFF). Ett vanligt undantag är motordrivna fordon som enbart framförs i ett inhägnat tränings-eller tävlingsområde. En oförsäkrad motorcross måste med andra ord transporteras mellan dessa områden, den får inte köras på vägen.


Övriga frågor och svar

Hur beräknas Trafikförsäkringsavgiften?

Trafikförsäkringsavgiften ska betalas från den första dagen som ditt motordrivna fordon är oförsäkrat. Du som fordonsägare ska betala en avgift för varje oförsäkrad dag. Det är värt att notera att denna avgift är betydligt högre än en vanlig försäkringspremie. Avgiften baseras nämligen på vad olika försäkringsbolag har för årspremie på sina trafikförsäkringar. Det är en sanktion och på ett sådant sätt att ingen kan tjäna på att vara oförsäkrad. Avgiften får dock inte vara mer än 10 % högre än den dyraste premien på marknaden (inklusive skatt). Sedan beror avgiften på vilket typ av motordrivet fordon du har.

Skulle du komma upp i 90 oförsäkrade dagar sänks dock avgiften med 50 %. Från dag 181 som oförsäkrad sänks avgiften till 25 % av den ordinarie kostnaden. Detta för att motverka alltför höga skulder av trafikförsäkringen. Som lägst kan avgiften bli sju kronor per dag. Avgiftstabellen utvärderas minst två gånger per år och revideras vid behov utifrån eventuella förändringar i försäkringsbolagens premier.

Vilka fordon måste ha en trafikförsäkring?

En trafikförsäkring är obligatorisk och lagstadgad för buss, fyrhjuling, lastbil, moped, motorcykel, personbil, snöskoter, traktor, truck och åkgräsklippare. Undantag sker för fordon som enbart körs inom ett inhägnat område under t.ex. en tävling.

Vad händer om jag inte tecknar en trafikförsäkring?

Då åläggs du att betala en så kallad trafikförsäkringsavgift. Storleken på avgiften beror på fordonet och utvärderas och revideras normalt två gånger per år och baseras på försäkringsbolagens aktuella årspremier. Avgiften är alltid så pass hög att det lönar sig att teckna trafikförsäkring istället för att fortsätta att betala den.

När måste jag teckna trafikförsäkringen?

Redan samma dag som du införskaffar fordonet.

Finns det någon åldersgräns för att teckna försäkringen?

Ja, du måste ha fyllt 18 år. I annat fall måste målsman, t.ex. en förälder, teckna försäkringen.

Vilka svenska försäkringsbolag erbjuder försäkringen?

Just nu Aktsam, Dina Försäkringar, Folksam, Gjensidige, ICA Försäkring, if, Länsförsäkringar, Moderna Försäkringar, Redo, Svedea, Sveland, Swedbank Tre Kronor, Trygg-Hansa, Vardia och WaterCicles. Notera att det kan tillkomma och försvinna bolag samt att produktutbudet kan förändras över tid. Trafikförsäkringen är dock en stabil produkt för de flesta försäkringsbolag.


Relaterade sidor

 • Bilförsäkring innehåller mer information om bilförsäkringar, inklusive halv- och helförsäkringar.
 • Svedea Trafikförsäkring
 • ICA Trafikförsäkring
 • Moderna Försäkringar Trafikförsäkring

Referenser

 1. “Vägtrafikregistret”. Transportstyrelsen.
 2. “Tabell för trafikförsäkringsavgiften”. Trafikförsäkringsföreningen.


Sidansvarig

Erik Gustafsson
Erik Gustafsson
Försäkringsexpert hos Konsument.se
Erik Gustafsson är ansvarig för försäkringsområdet på Konsument.se vilket innebär att han kontinuerligt granskar och uppdaterar information och uppgifter om olika försäkringstyper och bolag. Erik har mångårig erfarenhet från försäkringsbranschen.

Senast uppdaterad: 2024-05-20 av Erik Gustafsson