Hemförsäkring

Den bästa hemförsäkringen 2024
Billigast hemförsäkring just nu
Jämför hemförsäkringar enkelt
Teckna och försäkra ditt hem nu

Bästa hemförsäkringen 2024 (bäst i test)

Den bästa hemförsäkringen tecknar du, enligt Konsument.se, hos Hedvig. De erbjuder prisvärda försäkringar med bra skydd för hyresrätter, bostadsrätter och villor. Dessutom har de en studentförsäkring som gäller oavsett om du står på kontraktet, hyr i andra hand eller är inneboende. Enkel skadeanmälan med personlig service och drulle ingår alltid. Du har ingen bindningstid och får hjälp att byta om du redan har en annan hemförsäkring.

Konsument.se rekommenderar Hedvig.

Se ditt pris hos Hedvig →

Se deras webbplats för mer information och aktuella försäkringsvillkor.


Jämför hemförsäkring och hitta den bästa och billigaste för dig

Konsument.se har valt ut Sveriges bästa hemförsäkringar. Klicka dig vidare för att teckna en försäkring direkt via internet och kom ihåg att du som konsument alltid har du en ångerrätt på 14 dagar.

HemförsäkringEgenskaperOmdömeNästa steg
Hedvig - Hemförsäkring Mest populär på Konsument.se
Hus & villa, bostadsrätt, hyresrätt, student
Ingen bindningstid, säg upp när du vill
Se ditt pris →
Gofido Hemförsäkring Välj vad som ska ingå
Sätt din egen självrisk
Gör skadeanmälan på 2 min
Se ditt pris →

Vad är en hemförsäkring?

Hemförsäkring

En hemförsäkring är ett grundläggande skydd som varje hushåll bör ha. Den fungerar som en ekonomisk buffert ifall olyckan skulle vara framme. Hemförsäkringen består vanligtvis av flera delar, inklusive en egendomsförsäkring som skyddar dina ägodelar, en ansvarsförsäkring som täcker kostnader om du råkar skada någon annans egendom eller person, rättsskydd som hjälper till med juridiska kostnader och ofta även en överfallsskydd och krisförsäkring som kan ge stöd vid allvarliga händelser. Det är en övergripande försäkring som täcker många olika situationer och risken för ekonomiska förluster kopplade till ditt boende och din vardag.

Vidare inkluderar hemförsäkringen ofta ett reseskydd som gäller under kortare resor inom Sverige och utomlands. Den täcker även övernattningskostnader om ditt hem blir obeboeligt på grund av till exempel en brand eller vattenskada. Det finns även möjlighet att utöka skyddet med tilläggsförsäkringar som exempelvis allriskförsäkring eller drulleförsäkring, vilka täcker skador som uppkommer genom olyckshändelser eller rent av klantighet.

En hemförsäkring är inte lagstadgad, men starkt rekommenderad då den ger ett värdefullt skydd för en relativt låg kostnad. Det är även vanligt att hyresvärdar och bostadsrättsföreningar kräver att du har en hemförsäkring.


Vad täcker en hemförsäkring?

Hemförsäkringen är en mångfacetterad försäkring som omfattar en rad olika skydd. Nedan följer en mer detaljerad genomgång av de viktigaste delarna:

1. Egendomsförsäkring

Egendomsförsäkringen täcker dina personliga tillhörigheter såsom möbler, kläder, elektronik, och andra värdesaker mot olika typer av skador och risker som brand, inbrott, vattenskada och vissa naturskador. Det kan även finnas ett skydd för pengar och värdepapper. Försäkringsbeloppet, det maximala belopp försäkringsbolaget betalar ut, bör motsvara värdet på alla dina ägodelar.

2. Ansvarsförsäkring

Om du eller någon i ditt hushåll råkar skada någon annans egendom eller person, täcker ansvarsdelen av hemförsäkringen de ekonomiska krav som kan uppstå. Det kan handla om allt från att ditt barn råkar krossa en ruta hos grannen till att du själv orsakar en trafikolycka med din cykel.

3. Rättsskydd

Rättsskyddet i din hemförsäkring kan hjälpa till med juridiska kostnader om du blir indragen i en tvist. Det kan exempelvis handla om tvister gällande köp, försäljning eller reparationer av varor, arv, eller grannkonflikter.

4. Överfallsskydd

Överfallsskyddet ger ekonomisk ersättning om du blir utsatt för ett våldsamt brott som exempelvis misshandel eller rån. Det kan handla om ersättning för medicinska kostnader, rehabilitering, och ibland även kristerapi.

5. Krisförsäkring

Denna del täcker terapikostnader och andra stödtjänster efter en allvarlig händelse som kan vara psykiskt påfrestande, till exempel en brand i hemmet eller en naturkatastrof.

6. Reseskydd

Hemförsäkringens reseskydd gäller oftast under resor som varar i upp till 45 dagar och kan inkludera ersättning för förlorat eller skadat bagage, stöld, olycksfall eller akut sjukdom under resan.

Utöver dessa grundläggande komponenter, erbjuder många försäkringsbolag möjligheten att teckna tilläggsförsäkringar för att skräddarsy skyddet efter dina specifika behov. Exempel på tilläggsförsäkringar hittar du nedan.

Varje försäkringsbolag har sina egna villkor och det är därför viktigt att noga granska försäkringsbrevet och eventuellt jämföra olika alternativ för att säkerställa att hemförsäkringen uppfyller dina behov och förväntningar.


Vanliga tilläggsförsäkringar

Tilläggsförsäkringar är tilläggsskydd som du kan välja att lägga till din grundläggande hemförsäkring. Här är några av de vanligaste:

Allriskförsäkring / Drulleförsäkring

Denna försäkring täcker oförutsedda skador som kan uppkomma genom olyckshändelser eller klantighet. Till exempel om du tappar din mobiltelefon eller spiller dryck på din laptop.

Värdesaksförsäkring

För personer med särskilt värdefulla föremål som smycken, konst, antikviteter eller dyr elektronik, kan en värdesaksförsäkring vara lämplig. Den ger ett högre skydd och en högre ersättningsnivå än den vanliga hemförsäkringen.

Idrottsförsäkring

Om du eller någon i din familj är aktiv inom idrott kan en idrottsförsäkring vara ett bra komplement. Den kan täcka skador på dyr idrottsutrustning samt personskador som uppstår under idrottsutövande.

Husdjursförsäkring

För husdjursägare kan en husdjursförsäkring vara ett viktigt tillägg. Den kan täcka veterinärkostnader vid sjukdom eller olycksfall, samt ersättning vid dödsfall eller om djuret skulle försvinna.

Elektronikförsäkring

Denna typ av försäkring täcker skador eller stöld av elektroniska enheter som mobiltelefoner, datorer och tablets.

Hyresförlustförsäkring

För dig som äger och hyr ut en fastighet kan en hyresförlustförsäkring täcka utebliven hyra om fastigheten blir obeboelig på grund av skada.

Juridiskt skydd

Även om en grundläggande rättsskyddsförsäkring ofta ingår i hemförsäkringen kan ett utökat juridiskt skydd vara av värde, särskilt om du driver ett eget företag eller har andra komplexa juridiska behov.

Tilläggsförsäkringarna kan variera mellan olika försäkringsbolag, både när det gäller vad de täcker och vad de kostar. Det är därför viktigt att jämföra olika alternativ och läsa försäkringsvillkoren noga.


Jämför hemförsäkring på Konsument.se för bästa pris

Att jämföra olika hemförsäkringar kan vara en utmaning, men det är en viktig process för att säkerställa att du får det skydd du behöver till ett rimligt pris. Här på Konsument.se finns en jämförelsetjänst som hjälper dig att jämföra hemförsäkringar från olika försäkringsbolag.

Jämförelsetjänsten kan hjälpa dig att identifiera vilka försäkringsbolag som erbjuder de täckningar och tilläggstjänster som är viktigast för dig. Dessutom kan du se hur försäkringsbolagen rankas baserat på kundrecensioner och hur de presterar i olika tester och undersökningar. Denna tjänst kan vara ett värdefullt verktyg för att få en bättre förståelse för marknaden och de alternativ som finns tillgängliga. Genom att sedan ange dina personliga uppgifter och behov på respektive försäkringsbolags webbplats, kan du få en översikt över olika försäkringars täckning och kostnader.

När du jämför hemförsäkringar är det viktigt att inte bara fokusera på pris, utan även på vilken typ av skydd och service du får. Läs igenom försäkringsvillkoren noggrant och överväg att kontakta försäkringsbolagen direkt om du har några frågor eller funderingar.


Billig hemförsäkring – så hittar du den billigaste

 1. Jämför olika försäkringsbolag: Använd jämförelsetjänster som den här på Konsument.se för att få en översikt över rekommenderade försäkringsbolag.
 2. Begär offerter: Kontakta flera försäkringsbolag direkt och begär offerter, särskilt om du har speciella behov som inte täcks av standardförsäkringar.
 3. Självrisk: Överväg att höja din självrisk för att sänka din premie, men var medveten om att en högre självrisk innebär att du måste betala mer ur egen ficka om en skada inträffar.
 4. Samla försäkringar: Teckna flera försäkringar hos samma bolag (t.ex. hemförsäkring, bilförsäkring och livförsäkring) för att ofta få en rabatt.
 5. Årlig betalning: Betala premien årligen istället för månadsvis om det är möjligt, då många försäkringsbolag erbjuder rabatter för årlig betalning.
 6. Säkerhetsåtgärder: Implementera säkerhetsåtgärder i din bostad som lås, larm och brandvarnare, som kan hjälpa dig att kvalificera dig för lägre premier.
 7. Granska ditt behov regelbundet: Se över ditt försäkringsskydd regelbundet och justera det efter dina aktuella behov. Du vill inte betala för mer skydd än du faktiskt behöver.

Genom att använda Konsument.se så kan du enkelt hitta den billigaste hemförsäkringen för dig och ditt hem.


Hemförsäkring för lägenhet

Att välja rätt hemförsäkring för din lägenhet är en viktig del av att säkra din ekonomiska stabilitet och trygghet. Varje boendeform har sina egna särdrag som kan påverka vilken typ av försäkringsskydd som är mest lämpligt. Här följer en utförligare genomgång för varje boendeform:

Hemförsäkring hyresrätt – hyresrättsförsäkring

När du bor i en hyresrätt, äger du inte själva bostaden, men dina personliga tillhörigheter inuti behöver skydd. Här är några punkter att beakta:

 • Personliga Tillhörigheter: Din hemförsäkring bör täcka dina personliga tillhörigheter som möbler, elektronik och kläder mot risker som brand, stöld och vattenskada.
 • Ansvarsskydd: Det är viktigt att din försäkring inkluderar ansvarsskydd som täcker om du eller någon i ditt hushåll orsakar skada på någon annans egendom eller person.
 • Rättsskydd: Rättsskydd kan vara användbart om du blir inblandad i en tvist, till exempel med din hyresvärd eller grannar.

Bostadsrättsförsäkring

Som bostadsrättsinnehavare har du ett större ansvar jämfört med hyresgäster. Här är några viktiga aspekter att överväga:

 • Bostadsrättstillägg: Många försäkringsbolag erbjuder ett bostadsrättstillägg som täcker skador på de delar av bostaden som du som bostadsrättsinnehavare ansvarar för, som exempelvis inre väggar, golv och tak.
 • Vatten- och översvämningsskydd: Om en vattenläcka uppstår kan skadorna bli omfattande. Se till att din hemförsäkring erbjuder tillräckligt skydd mot vattenskador.

Ägarlägenhet

När du äger din lägenhet utökas ansvaret ytterligare. Här är några punkter att tänka på:

 • Fastighetsskydd: Eftersom du äger själva lägenheten, behöver du en försäkring som täcker både dina personliga tillhörigheter och själva lägenheten inklusive inre och yttre strukturer.
 • Försäkringsvärde: Det är viktigt att försäkringsvärdet motsvarar återuppbyggnadsvärdet av din lägenhet samt värdet av dina tillhörigheter för att undvika underförsäkring.

Genom att noga överväga dessa aspekter och jämföra olika försäkringsalternativ kan du säkerställa att du får en hemförsäkring som passar just din boendesituation och dina behov.


Villaförsäkring – Hemförsäkring för villa och hus

När det kommer till att försäkra en villa eller ett fristående hus, finns det flera aspekter att tänka på för att säkerställa ett omfattande skydd. Här är några viktiga punkter:

Byggnadsförsäkring

 • Strukturell täckning: En byggnadsförsäkring är avgörande för att skydda själva byggnaden och dess fasta delar såsom väggar, tak, golv och inbyggda system som VVS och el.
 • Annan bebyggelse: Om din fastighet inkluderar andra byggnader som garage, förråd eller gästhus, bör dessa också inkluderas i försäkringen.
 • Vatten- och översvämningsskydd: Se till att din försäkring täcker vattenskador, speciellt om du bor i ett område som är benäget för översvämningar eller andra vattenrelaterade problem.

Tilläggsförsäkringar

 • Allriskförsäkring: En allriskförsäkring kan täcka skador som inte täcks av den vanliga byggnadsförsäkringen.
 • Trädgårdsförsäkring: Om du har en trädgård eller utomhusanläggningar kan en trädgårdsförsäkring vara ett viktigt tillägg.

Säkerhetsåtgärder

 • Hemlarm och övervakningssystem: Att investera i säkerhetssystem kan inte bara ge dig en känsla av trygghet, utan också leda till lägre försäkringspremier.
 • Brandvarnare och brandsläckare: Säkerhetsutrustning mot brand är viktigt för att skydda din fastighet och kan också ge rabatter på din försäkringspremie.

Värdering av fastigheten

 • Rätt värdering: Se till att din fastighet är korrekt värderad så att du får tillräckligt med skydd för att täcka återuppbyggnadskostnaderna i händelse av en total förlust.

Försäkringsskydd för villor och hus kan vara komplexa och det är viktigt att noga överväga dina behov, värdera din fastighet korrekt och jämföra olika försäkringsalternativ. Läs mer på sidan om villaförsäkring där du även kan teckna en försäkring.


Fritidshusförsäkring – Hemförsäkring för fritidshus och sommarstuga

Att ha en hemförsäkring för ditt fritidshus eller din sommarstuga är lika viktigt som för din permanenta bostad. Här är några aspekter att beakta när du söker efter en försäkring för ditt fritidshus:

Särskild fritidshusförsäkring

Att teckna en särskild fritidshusförsäkring är rekommenderat eftersom den är skräddarsydd för att passa de specifika behoven och riskerna som är förknippade med en bostad som inte är bebodd året runt. Denna typ av försäkring kan inkludera skydd för byggnaden, dina tillhörigheter, samt ansvars- och rättsskydd.

 • Unika risker: Fritidshus och sommarstugor kan vara mer utsatta för inbrott, vattenskador och skador orsakade av djur eller insekter, särskilt under de månader då de inte är bebodda.

Täckningsområden

Fritidshusförsäkringen bör täcka flera viktiga områden för att säkerställa att du har ett omfattande skydd.

 • Byggnadsskydd: Detta skydd täcker skador på själva byggnaden orsakade av exempelvis brand, storm eller inbrott. Det kan också täcka andra strukturer på fastigheten som garage, förråd och bryggor.
 • Egendomsskydd: Skydd för möbler, elektronik, personliga tillhörigheter och andra värdefulla föremål mot stöld, brand och andra skador.
 • Ansvars- och rättsskydd: Ansvarsskyddet täcker skador eller skador som du eller din familj kan orsaka till andra, medan rättsskyddet hjälper med legala kostnader om du blir inblandad i en rättslig tvist.

Säkerhetskrav

Försäkringsbolag kan ha olika säkerhetskrav för att erbjuda försäkringsskydd för fritidshus och sommarstugor.

 • Lås och larm: Installation av godkända lås och larm kan inte bara förbättra säkerheten utan också kvalificera dig för rabatter på din försäkringspremie.
 • Brandförebyggande åtgärder: Installation av brandvarnare, brandsläckare och andra brandförebyggande system är viktiga säkerhetsåtgärder som kan påverka din försäkringspremie.

Säsongsvariationer

Försäkringskostnader och villkor kan variera beroende på säsong och geografiskt läge av ditt fritidshus eller sommarstuga.

 • Väderrelaterade risker: Om ditt fritidshus ligger i ett område som är benäget för stormar, översvämningar eller andra väderrelaterade risker, kan det påverka din försäkringspremie och täckning.

Extra skydd

För att säkerställa ett omfattande skydd kan du överväga att lägga till extra försäkringar till din grundläggande fritidshusförsäkring.

 • Vatten- och avloppsskydd: Denna tilläggsförsäkring kan täcka skador orsakade av vattenläckor eller avloppsproblem.
 • Allriskförsäkring (Drulle): Denna tilläggsförsäkring täcker ofta oförutsedda händelser och skador som inte täcks av den vanliga fritidshusförsäkringen.

Läs mer på sidan om fritidshusförsäkring där du även kan teckna en försäkring.


Hemförsäkring student – Studentförsäkring

För studenter kan en hemförsäkring vara en ekonomisk livlina i händelse av oväntade situationer som stöld, brand eller andra skador. Det är inte bara viktigt att skydda dina personliga tillhörigheter, men också att ha ett ansvarsskydd och eventuellt rättsskydd. Här är några överväganden för studenter som söker efter en hemförsäkring:

Basbehov

 • Personliga tillhörigheter: Denna del täcker dina ägodelar såsom kläder, möbler, böcker och elektronik om de blir stulna eller skadade av till exempel brand eller vatten.
 • Ansvarsskydd: Om du eller någon i ditt hushåll orsakar skada på någon annans egendom eller person kan ansvarsskyddet hjälpa till att täcka kostnaderna.
 • Rättsskydd: Om du skulle bli inblandad i en rättslig tvist kan rättsskyddet hjälpa till att täcka juridiska kostnader.

Specialerbjudanden för studenter

Många försäkringsbolag erbjuder specialdesignade hemförsäkringar för studenter till reducerade priser eller med extra förmåner.

 • Rabatterade priser: Som student kan du vara berättigad till rabatterade priser på hemförsäkring.
 • Extra förmåner: Vissa försäkringsbolag erbjuder extra förmåner som till exempel ett utökat skydd för elektroniska enheter eller cyklar, som kan vara särskilt värdefulla för studenter.

Tilläggsskydd

Enligt dina specifika behov och boendesituation kan du överväga tilläggsskydd.

 • Cykelskydd: Många studenter använder cykel som huvudsakligt transportmedel, och ett extra cykelskydd kan vara värdefullt.
 • Elektronikskydd: Studenter har ofta behov av olika elektroniska enheter för sina studier och sociala liv, ett utökat skydd för elektronik kan vara fördelaktigt.

Självrisk och betalningsplan

 • Självrisk: Välj en självrisk som passar din ekonomiska situation. En högre självrisk kan sänka din premie, men det innebär också högre utgifter vid en skada.
 • Betalningsplan: Se över möjligheterna för betalningsplaner, till exempel månadsvis, kvartalsvis eller årlig betalning, och välj det som passar din ekonomi bäst.

Genom att jämföra olika försäkringsalternativ och vara medveten om vad som täcks, kan du hitta en hemförsäkring som passar dina behov och din budget som student.


Teckna hemförsäkring – steg för steg

Att teckna en hemförsäkring kan kännas överväldigande, men med rätt information och en steg-för-steg guide blir processen mer hanterbar. Här är en genomgång av de steg du bör följa när du tecknar en hemförsäkring:

Steg 1: Bedöm ditt behov

 • Värdera dina tillhörigheter: Inventera och värdera alla dina personliga tillhörigheter för att bestämma hur mycket skydd du behöver.
 • Överväg andra skydd: Tänk på om du behöver extra skydd som ansvarsskydd, rättsskydd eller specialtäckningar som cykel- eller elektronikskydd.

Steg 2: Jämför olika försäkringsbolag

 • Använd jämförelsesidor: Använd jämförelsesidor som den här på Konsument.se för att jämföra olika försäkringsbolags erbjudanden och priser.

Steg 3: Begär offerter

 • Kontakta försäkringsbolag: Begär offerter från flera olika försäkringsbolag baserat på dina behov och önskemål.
 • Ställ frågor: Var inte rädd för att ställa frågor om försäkringens omfattning, pris och andra villkor.

Steg 4: Läs igenom försäkringsvillkoren

 • Förstå villkoren: Läs igenom försäkringsvillkoren noggrant för att förstå vad som täcks, vad som inte täcks och under vilka omständigheter.

Steg 5: Teckna försäkringen

 • Fyll i ansökan: När du har bestämt dig för en försäkring, fyll i ansökan enligt de instruktioner som försäkringsbolaget ger.
 • Bekräftelse: Efter att du har skickat in din ansökan och betalat eventuell första premie, ska du mottaga en bekräftelse samt dina försäkringshandlingar från försäkringsbolaget.

Steg 6: Förvara försäkringsdokumenten säkert

 • Spara dokumenten: Spara dina försäkringsdokument på en säker plats och/eller digitalt så att du enkelt kan hitta dem när du behöver dem.

Vanliga rabatter och kampanjer

Att välja en hemförsäkring kan vara en utmaning, särskilt med tanke på de många alternativ och erbjudanden som finns tillgängliga på marknaden. Försäkringsbolag har en tendens att erbjuda en mängd rabatter och kampanjer för att locka och behålla kunder. Att vara medveten om dessa erbjudanden kan hjälpa dig att spara pengar och få mer värde för pengarna.

Samlingsrabatter

Försäkringsbolag uppmuntrar ofta kunder att samla alla sina försäkringsbehov under ett tak genom att erbjuda samlingsrabatter. Till exempel, om du tecknar både en hem- och bilförsäkring med samma bolag, kan du vara berättigad till en rabatt. Detta är ett sätt för försäkringsbolagen att uppmuntra kundlojalitet, samtidigt som det ger kunderna en ekonomisk fördel och förenklar hanteringen av försäkringarna.

Säkerhetsrabatter

Att investera i säkerhetsåtgärder för din bostad kan inte bara ge dig en känsla av trygghet, utan också leda till ekonomiska besparingar genom säkerhetsrabatter. Försäkringsbolag belönar ofta hushåll som har godkända inbrottslarm och brandlarm installerade med rabatterade premier. Detta är i linje med försäkringsbolagens intresse av att minska risken för skador och därmed skadekrav.

Lojalitetsrabatter

Efter att ha varit en lojal kund hos ett försäkringsbolag under flera år kan du vara berättigad till lojalitetsrabatter. Dessa rabatter är ett sätt för försäkringsbolagen att visa uppskattning för din lojalitet och uppmuntra långsiktiga relationer med sina kunder.

Grupprabatter

Genom medlemskap i vissa förbund eller organisationer kan du vara berättigad till grupprabatter på hemförsäkring. Försäkringsbolag har ofta avtal med olika organisationer för att erbjuda rabatterade försäkringspremier till deras medlemmar.

Onlinerabatter

Numera erbjuder många försäkringsbolag rabatter till kunder som köper försäkring online eller väljer självbetjäningsalternativ. Dessutom kan papperslösa policydokument också leda till mindre administrativa kostnader för försäkringsbolaget, vilket i sin tur kan leda till lägre premier för dig. Vissa försäkringsbolag är t.o.m. helt digitala.

Kampanjer och tidsbegränsade erbjudanden

Tidsbegränsade kampanjer med rabatterade priser eller extra täckningar kan vara tillgängliga under vissa perioder. Det kan vara klokt att hålla utkik efter sådana kampanjer när du överväger att teckna en ny försäkring eller byta försäkringsbolag.

Bonus- och återbäringssystem

Vissa försäkringsbolag erbjuder bonusar eller återbäring till kunder som inte gör några krav under en viss period. Detta är ett sätt att belöna kunder för att ha en låg riskprofil och uppmuntra dem att fortsätta upprätthålla en säker bostadsmiljö.

Genom att vara informerad om de olika rabatterna och kampanjerna som är tillgängliga, kan du göra välgrundade beslut och maximera värdet av din hemförsäkring. Det är alltid en bra idé att diskutera med ditt försäkringsbolag eller en försäkringsmäklare för att förstå alla möjliga rabatter och erbjudanden som kan vara tillgängliga för dig.


Allt om rättshjälp

Rättshjälp, som ibland täcks av en hemförsäkring, är ett stöd som hjälper till med de juridiska kostnaderna i händelse av en tvist. Detta kan vara en livräddare i situationer där juridiska avgifter snabbt kan stapla upp sig. Här dyker vi ner i vad rättshjälp innebär när det gäller hemförsäkring.

1. Vad är rättshjälp?

Rättshjälp inom ramen för en hemförsäkring erbjuder ekonomiskt stöd för att täcka juridiska avgifter som kan uppstå vid tvister. Det kan handla om allt från grannfejder till konsumenttvister eller arvsfrågor.

2. Hur fungerar det?

När en tvist uppstår och du behöver juridisk representation, kan rättshjälpen i din hemförsäkring hjälpa till att täcka kostnaderna för en advokat. Det finns vanligtvis en självrisk och en maximal summa som försäkringsbolaget kommer att täcka.

3. Varför är det viktigt?

Juridiska tvister kan bli dyra och ha en ekonomisk påverkan. Att ha rättshjälp som en del av din hemförsäkring ger en viss trygghet att du kan få professionell juridisk hjälp utan att dränera dina finanser.

4. Hur får man tillgång till rättshjälp?

Tillgången till rättshjälp via din hemförsäkring beror på de specifika villkoren i din policy. Det är viktigt att noggrant läsa igenom försäkringsvillkoren och vid behov diskutera med ditt försäkringsbolag eller en försäkringsmäklare för att förstå hur du kan utnyttja rättshjälp när du behöver det.

5. Vad ska man tänka på?

Det är viktigt att vara medveten om eventuella begränsningar och undantag som kan gälla för rättshjälpsskyddet i din hemförsäkring. Till exempel, vissa typer av tvister kanske inte täcks, eller det kan finnas en vänteperiod innan skyddet träder i kraft.

Att ha en klar förståelse för hur rättshjälp fungerar och hur det kan stödja dig i tider av juridiska tvister är viktigt för att fullt ut utnyttja de förmåner som din hemförsäkring kan erbjuda.


Inneboende – vad gäller?

Att vara inneboende kan vara ett kostnadseffektivt sätt att bo, men det kommer med vissa försäkringsmässiga överväganden. Här går vi igenom vad som gäller när det kommer till hemförsäkring och inneboende.

Försäkringsskydd för inneboende

Som inneboende är du inte automatiskt täckt av fastighetsägarens eller huvudhyresgästens hemförsäkring. Det är därför viktigt att överväga att teckna en egen hemförsäkring för att skydda dina personliga tillhörigheter och erbjuda ansvarsskydd.

Personlig egendom

 • Skydd för personlig egendom: Din personliga egendom som kläder, elektronik och möbler täcks inte av din värd eller huvudhyresgästs försäkring. En egen hemförsäkring kan ge skydd mot risker som brand, stöld eller vattenskador.

Ansvars- och rättsskydd

 • Ansvarsskydd: Om du orsakar skada på fastigheten eller på någon annans person eller egendom, kan ansvarsskyddet i din hemförsäkring hjälpa till att täcka de kostnader som uppstår.
 • Rättsskydd: Om du hamnar i en juridisk tvist kan rättsskyddet hjälpa till med juridiska kostnader.

Särskilda överväganden

 • Kommunikation med värden: Det är klokt att kommunicera med din värd eller huvudhyresgäst om din försäkringssituation för att undvika missförstånd och säkerställa att alla parter är korrekt försäkrade.
 • Särskilda försäkringar: Vissa försäkringsbolag erbjuder specialdesignade försäkringar för personer som bor inneboende, med anpassade nivåer av skydd och premiealternativ.

Att ha en egen hemförsäkring som inneboende ger dig en nivå av skydd och trygghet, och säkerställer att du inte står ekonomiskt ansvarig för oförutsedda händelser.


Sambo – så fungerar det

Att leva som sambo medför både rättigheter och skyldigheter, och det finns särskilda försäkringsmässiga överväganden att ta hänsyn till. Här diskuterar vi hur hemförsäkring fungerar i en sambosituation:

Gemensam hemförsäkring

Många par som bor tillsammans väljer att teckna en gemensam hemförsäkring. Detta kan vara kostnadseffektivt och förenkla processen vid en skadehändelse.

 • Fördelar: En gemensam hemförsäkring kan vara billigare än att ha separata försäkringar, och det förenklar administrationen då ni bara har en försäkring att hålla reda på.
 • Täckning: En gemensam hemförsäkring täcker båda personernas personliga tillhörigheter, samt erbjuder ansvarsskydd och eventuellt rättsskydd.

Individuell hemförsäkring

Det finns situationer där det kan vara lämpligt eller nödvändigt att ha individuella hemförsäkringar även om man bor tillsammans.

 • Personlig egendom: Om ena parten har värdefulla tillhörigheter som kräver extra försäkringsskydd, kan det vara klokt att ha en separat försäkring.
 • Särskilda behov: Om ena parten har särskilda försäkringsbehov, till exempel konstverk eller särskilda ansvarsrisker, kan individuella försäkringar vara en bättre lösning.

Överväganden vid samboavtal

 • Juridiska aspekter: Ett samboavtal kan hjälpa till att klargöra ägandeförhållandena och vad som händer med gemensamma tillgångar om relationen skulle ta slut. Detta kan också påverka hur ni väljer att arrangera er försäkring.

Kommunikation är nyckeln

 • Öppen dialog: Det är viktigt med öppen kommunikation mellan parterna om vad som täcks av försäkringen, och vad varje part är ansvarig för. Detta kan bidra till att undvika missförstånd och konflikter i framtiden.

Att förstå hur hemförsäkring fungerar när man är sambo och hur man bäst skyddar sig själv och sin partner är centralt för att skapa en trygg och säker boendesituation.


Om du bor i andra hand

Att bo i andra hand innebär att du hyr en bostad av en person som själv hyr eller äger bostaden. Detta boende arrangemang är vanligt, men medför vissa försäkringsmässiga överväganden. Här svarar vi på några vanliga frågor om hur hemförsäkring fungerar när du bor i andra hand.

A. Behöver jag en egen hemförsäkring om jag bor i andra hand?

Ja, det är starkt rekommenderat att ha en egen hemförsäkring när du bor i andra hand. Även om den förstahandshyresgästen eller fastighetsägaren har en försäkring, täcker den inte dina personliga tillhörigheter eller personligt ansvar.

B. Vad täcker min hemförsäkring?

Din hemförsäkring täcker dina personliga tillhörigheter mot risker som stöld, brand och vattenskada. Den erbjuder också ansvarsskydd om du orsakar skada på fastigheten eller någon annans person eller egendom.

C. Behöver jag informera hyresvärden om min hemförsäkring?

Det är en god idé att informera hyresvärden eller den person som hyr ut till dig om din hemförsäkring. Detta kan hjälpa till att undvika missförstånd i händelse av en skada.

D. Kan jag få extra täckning utöver standardhemförsäkringen?

Ja, beroende på värdet av dina tillhörigheter och din specifika situation kan det vara värt att överväga tilläggsförsäkringar som erbjuder utökat skydd.

E. Var kan jag hitta mer information om hemförsäkring för andrahandsboende?

Du kan kontakta försäkringsbolag direkt eller använda jämförelsesidor online för att få mer information om hemförsäkring och hur den fungerar när du bor i andra hand.


Att förstå självrisk

Självrisk är en grundläggande komponent i en hemförsäkring som representerar den del av skadekostnaden som försäkringstagaren ansvarar för att betala. Här följer en detaljerad genomgång av vad självrisk innebär och hur den påverkar din hemförsäkring.

Definition

Självrisk definieras som den summa pengar som du som försäkringstagare måste betala ur egen ficka innan försäkringsbolagets täckning träder in.

Syftet med självrisk

Självrisken tjänar flera syften:

 1. Riskdelning: Den främjar en fördelning av risken mellan dig och försäkringsbolaget, vilket hjälper till att hålla premierna lägre.
 2. Förebyggande av små anspråk: Den avskräcker från små anspråk som kan belasta försäkringsbolaget och leda till högre administrativa kostnader.

Självrisk och premie

Det finns en invers relation mellan storleken på självrisk och premien för försäkringen. Högre självrisk leder i allmänhet till lägre premie och vice versa.

Hur man väljer självrisk

När du väljer en självrisk bör du överväga:

 1. Din ekonomiska kapacitet: Kan du täcka självrisken i händelse av en skada?
 2. Din risktolerans: Är du villig att ta en högre risk för en lägre premie?

Exempel

Om du har en självrisk på 1000 kr och skadan kostar 5000 kr, skulle du betala de första 1000 kronorna av skadekostnaden, och försäkringsbolaget skulle täcka de återstående 4000 kronorna.


Flytta en hemförsäkring – i korthet

 1. Kontakt med försäkringsbolaget: Kontakta ditt nuvarande försäkringsbolag och informera dem om din nya bostad. Begär information om hur detta kan påverka din försäkringspremie och villkor.
 2. Översikt av nya villkor: Granska de nya villkoren och premien som erbjuds av ditt nuvarande försäkringsbolag för den nya bostaden.
 3. Bekräftelse eller uppsägning:
  • Om du accepterar de nya villkoren, informera försäkringsbolaget om att du vill flytta din försäkring till den nya adressen.
  • Om du inte accepterar de nya villkoren, överväg att säga upp din försäkring och hitta ett nytt försäkringsbolag som erbjuder bättre villkor.

Denna förenklade process omfattar de viktigaste stegen för att flytta en hemförsäkring till en ny bostad, och erbjuder också en alternativ väg om de nya villkoren inte är acceptabla.


Typiska villkor, begränsningar och undantag

Begränsningar och undantag är kritiska aspekter av en hemförsäkringspolicy som definierar gränserna för försäkringsskyddet. De specificerar de maximala ersättningsbeloppen och identifierar de situationer eller föremål som inte täcks av försäkringen.

Begränsningar

 1. Maximala ersättningsbelopp:
  • Varje försäkringspolicy har maximala ersättningsbelopp som definierar den högsta summa pengar som försäkringsbolaget kommer att betala ut för en viss typ av förlust eller skada. Detta belopp kan vara per incident, per år, eller över en annan tidsperiod.
 2. Specifika begränsningar för vissa föremål:
  • Vissa föremål i hemmet kan ha specifika begränsningar i termer av ersättning. Till exempel kan smycken, konstverk och särskilda elektroniska enheter ha separata begränsningar som är lägre än de allmänna begränsningarna.
 3. Försäkringsbelopp för särskilda situationer:
  • Försäkringspolicys kan ha särskilda begränsningar för olika typer av skador. Till exempel kan det finnas olika maximala ersättningsbelopp för brand- jämfört med vattenskador.

Undantag

 1. Specifika risker:
  • Vissa risker kan vara undantagna från täckning. Exempel på vanliga undantag inkluderar översvämningar, jordbävningar och krigshändelser.
 2. Föremål eller egendom:
  • Vissa typer av egendom eller föremål kan vara undantagna från täckning, eller kräver särskild tilläggsförsäkring.
 3. Underhållsrelaterade skador:
  • Skador som uppstår på grund av bristande underhåll eller slitage över tiden är ofta undantagna från täckning.
 4. Avsiktliga handlingar:
  • Skador som orsakas av avsiktliga handlingar eller grov oaktsamhet täcks inte av de flesta hemförsäkringar.
 5. Exotiska eller ovanliga händelser:
  • Vissa mycket ovanliga eller exotiska händelser, som skador från kärnkraftsolyckor eller terrorattacker, kan vara undantagna.

Det är av största vikt att noggrant granska och förstå begränsningarna och undantagen i din hemförsäkringspolicy. Detta hjälper dig att veta vad som är täckt, vad som inte är täckt, och under vilka omständigheter du kan göra anspråk på ersättning.


Rekommenderade hemförsäkringar 2024

Att välja rätt hemförsäkring kan vara en utmanande uppgift, men genom att jämföra olika erbjudanden och läsa recensioner kan du hitta en försäkring som passar dina behov. Här följer de svenska hemförsäkringsbolag som vi rekommenderar just nu:

Hedvig

 1. Innovativa: Hedvig utmärker sig med sin innovativa approach till försäkringar och använder modern teknologi för att förbättra kundupplevelsen.
 2. Snabb skadereglering: Kunderna uppskattar den snabba och smidiga skaderegleringen som erbjuds.
 3. Transparent kommunikation: Tydlig och öppen kommunikation är en av Hedvigs styrkor, vilket gör det enkelt för kunderna att förstå villkoren.
 4. Användarvänlig app: De erbjuder en användarvänlig app som gör det enkelt att hantera sin försäkring och rapportera skador.
 5. Kundcentrerad service: Hedvig fokuserar på att erbjuda personlig service och tillgänglighet genom digitala kanaler.

Klicka här för att besöka Hedvig och se ditt pris

Gofido

 1. Onlinefokus: Gofido är en digital försäkringsleverantör som gör det enkelt att teckna och hantera försäkringar online.
 2. Konkurrenskraftiga priser: Gofido erbjuder konkurrenskraftiga priser och enkla processer som attraherar prismedvetna konsumenter.
 3. Enkel process: Teckningsprocessen är enkel och rak på sak, vilket sparar tid för kunderna.
 4. Digital skadereglering: De erbjuder digital skadereglering som förenklar processen vid en skada.
 5. Modern teknologi: Gofido använder modern teknologi för att förbättra kundupplevelsen och effektivisera processerna.

Klicka här för att besöka Gofido och se ditt pris

Dessa försäkringsbolag representerar en mix av traditionella och moderna aktörer på marknaden, var och en med sina unika styrkor och erbjudanden.


Andra hemförsäkringar

Denna tabell ger en översikt över några andra försäkringsbolag som erbjuder hemförsäkringar i Sverige:

FörsäkringsbolagBeskrivning
GjensidigeErbjuder en rad olika hemförsäkringar med möjlighet till tilläggsförsäkringar.
FolksamKänd för sin starka koppling till fackföreningar och erbjuder solida försäkringsalternativ.
LänsförsäkringarPopulär bland villaägare och erbjuder omfattande försäkringar med bra kundservice.
IfStort urval av försäkringar med olika täckningsnivåer och tilläggsoptioner.
Tre KronorSpecialiserad på försäkringar med fokus på enkelhet och tydlighet i villkoren.
Dina FörsäkringarLokalt fokuserad aktör som erbjuder personlig service och konkurrenskraftiga priser.
SwedbankSamarbetar med Folksam för att erbjuda hemförsäkringar, kända för sina förmånliga villkor.
SkandiaErbjuder heltäckande försäkringar med fokus på trygghet och kundtillfredsställelse.
Moderna FörsäkringarModern aktör som erbjuder digitala lösningar och flexibla försäkringsalternativ.
Trygg-HansaEtt av Sveriges största försäkringsbolag med ett brett utbud av försäkringsalternativ för hemmet.
SvedeaSpecialiserad på specifika kundgrupper som motorcyklister, men erbjuder också omfattande hemförsäkringar.

Fackförbund med hemförsäkringar

Många fackförbund i Sverige erbjuder förmånliga hemförsäkringar till sina medlemmar, ofta i samarbete med etablerade försäkringsbolag. Här är en lista med ett flertal av dem:

FackförbundHemförsäkringsbolag
Akademikerförbundet SSRFolksam
ByggnadsLänsförsäkringar
DIKTrygg-Hansa
FastighetsFolksam
GS-facket (Facket för Skogs-, Trä- och Grafisk bransch)If
IF MetallFolksam
JusekLänsförsäkringar
KommunalFolksam
LedarnaTrygg-Hansa
LOFolksam
LärarförbundetLärarförsäkringar
NaturvetarnaLänsförsäkringar
Sveriges ArbetsterapeuterFolksam
Sveriges FarmaceuterTrygg-Hansa
Sveriges IngenjörerTrygg-Hansa
Svenska LogopedförbundetFolksam
OfficersförbundetTrygg-Hansa
UnionenFolksam
VisionFolksam

Alternativa sätt att jämföra hemförsäkringar

Att jämföra hemförsäkringar kan vara en utmanande uppgift, men det finns flera verktyg och plattformar som kan underlätta processen. Bland dessa är Zmarta och Compricer två populära jämförelsesajter som kan vara till stor hjälp.

Zmarta

Zmarta är en jämförelsetjänst som hjälper dig att jämföra priser och villkor för hemförsäkringar från olika försäkringsbolag. Genom att använda Zmarta kan du:

 • Få en översikt: Zmarta sammanställer information från flera försäkringsbolag och ger dig en tydlig översikt över priserna och villkoren.
 • Spara tid: Istället för att besöka varje försäkringsbolags webbplats individuellt sparar du tid genom att se alla erbjudanden på en och samma plattform.
 • Få personliga erbjudanden: Baseras på den information du tillhandahåller kan Zmarta ge personliga erbjudanden som matchar dina behov och omständigheter.
 • Få tillgång till kundrecensioner: Zmarta erbjuder även kundrecensioner som kan hjälpa dig att få en bättre uppfattning om de olika försäkringsbolagens kundservice och tillförlitlighet.

Klicka här för att jämföra via Zmarta

Compricer

Compricer är en annan omtyckt jämförelsetjänst som erbjuder liknande tjänster som Zmarta, men med vissa unika funktioner:

 • Jämför flera försäkringstyper: Utöver hemförsäkringar kan du även jämföra andra typer av försäkringar som bilförsäkringar och reseförsäkringar.
 • Tydliga och detaljerade jämförelser: Compricer erbjuder tydliga och detaljerade jämförelser som hjälper dig att förstå skillnaderna mellan olika försäkringsalternativ.
 • Få rådgivning: Om du behöver hjälp med att välja en försäkring erbjuder Compricer rådgivningstjänster som kan hjälpa dig att göra ett informerat val.
 • Lär dig mer om försäkringar: Compricer har en kunskapsbank med artiklar och guider som kan hjälpa dig att förstå mer om försäkringar och vad du ska tänka på när du väljer en försäkring.

Klicka här för att jämföra via Compricer


Avsluta och säga upp en hemförsäkring

Att avsluta eller säga upp en hemförsäkring kan vara nödvändigt av flera anledningar, till exempel om du flyttar, hittar en bättre försäkringsdeal eller om dina försäkringsbehov ändras. Här är några steg och tips på hur du kan gå tillväga:

1. Kontakta ditt försäkringsbolag

 • Det första steget är att kontakta ditt nuvarande försäkringsbolag och informera dem om att du önskar avsluta din hemförsäkring. Ibland kan du behöva fylla i en uppsägningsblankett, beroende på försäkringsbolag.

2. Kontrollera uppsägningstiden

 • De flesta försäkringsbolag har en uppsägningstid som du behöver vara medveten om. Kontrollera uppsägningstiden för din försäkring och se till att du lämnar in din uppsägning i god tid.

3. Begär en skriftlig bekräftelse

 • Efter att du har skickat in din uppsägning, be om en skriftlig bekräftelse (om du inte får en automatiskt) från ditt försäkringsbolag som bevis på att du har sagt upp din försäkring.

4. Överväg att teckna en ny försäkring

 • Innan din nuvarande försäkring löper ut, bör du överväga att teckna en ny hemförsäkring för att säkerställa att du är skyddad. Jämför olika försäkringsalternativ och välj den som bäst passar dina behov.

5. Se över dina försäkringsbehov

 • Detta är en bra tidpunkt att se över dina försäkringsbehov och se till att din nya försäkring täcker allt du behöver.

Det är viktigt att inte dröja med att teckna en ny försäkring efter att du har sagt upp din gamla, eftersom det kan leda till en period utan försäkringsskydd, vilket kan vara riskfyllt.


Statistik: Andel med hemförsäkring i Sverige

Samtliga 97%
Män 96%
Kvinnor 97%
Inrikesfödda 98%
Utrikesfödda 89%

Diagram som visar den uppskattade andelen individer i olika grupper i Sverige som har en hemförsäkring, från år 2020. Utförd av SCB (Statistiska Centralbyrån).


Vanliga konsumentfrågor om hemförsäkringar

Vad ingår i en hemförsäkring?

En grundläggande hemförsäkring täcker vanligtvis skador på ditt hem och dina tillhörigheter till följd av olyckshändelser som brand, stöld, vattenläckage och naturskador.

Vad kostar en hemförsäkring?

Priset varierar beroende på flera faktorer såsom bostadens storlek, belägenhet, försäkringens omfattning och det valda försäkringsbolaget.

Måste man ha hemförsäkring?

Det är inte lag, men det är starkt rekommenderat för de allra flesta då det ger ekonomiskt skydd mot många oväntade händelser.

Hur säger jag upp min hemförsäkring?

För att säga upp din försäkring bör du kontakta ditt försäkringsbolag och följa deras procedur för uppsägning. Det kan vara bra att begära en skriftlig bekräftelse på uppsägningen.

Hur byter jag?

Om du vill byta hemförsäkring, bör du jämföra olika alternativ, teckna en ny försäkring och sedan säga upp din nuvarande försäkring enligt försäkringsbolagets uppsägningsprocedur.

Vad är självrisken?

Självrisken är den del av skadekostnaden som du själv ansvarar för innan försäkringsbolaget börjar betala ut ersättning. Självrisken kan variera mellan olika försäkringsbolag och försäkringsavtal.


Referenser

 1. “Konsumentförsäkringslag (1980:38)”. Notisum.
 2. “Frågor och svar: Försäkra”. Finansinspektionen.

Sidansvarig

Erik Gustafsson
Erik Gustafsson
Försäkringsexpert hos Konsument.se
Erik Gustafsson är ansvarig för försäkringsområdet på Konsument.se vilket innebär att han kontinuerligt granskar och uppdaterar information och uppgifter om olika försäkringstyper och bolag. Erik har mångårig erfarenhet från försäkringsbranschen.

Senast uppdaterad: 2024-05-21 av Erik Gustafsson