Villkor

Genom att besöka och använda Konsument.se anses du ha accepterat våra användarvillkor. Konsument.se förbehåller sig rätten att när som helst ändra användarvillkoren, uppdatera eller ändra webbplatsen samt på valfritt sätt begränsa användandet av den.

Din användning av den här webbplatsen och eventuella tvister som uppstår till följd av sådan användning omfattas av tillämplig lagstiftning.

Ansvarsbegränsning

Informationen på Konsument.se är endast avsedd som allmän information. Informationen är inte alltid uttömmande eller fullt uppdaterad. Felskrivningar och tekniska brister kan förekomma. Vi uppmanar alltid alla besökare att kontrollera de dagsaktuella villkoren på respektive myndighets eller företags webbplats.

Din användning av information på Konsument.se sker helt på egen risk och vi bär inget ansvar för den. Du ansvarar själv för att kontrollera att eventuella produkter eller tjänster eller annan information du hittar via webbplatsen är korrekt och överensstämmande med dina personliga önskemål och förutsättningar.

Andra webbplatser

Ibland kan Konsument.se länka till andra webbplatser. Dessa länkar tillhandahålls för att du lättare ska få tillgång till mer information. De betyder inte att vi rekommenderar webbplatserna eller ansvarar för deras information.

Rätt att använda material

Allt material på Konsument.se skyddas av upphovsrättslagen. Citera oss gärna, men ange och länka till källan.

Kontaktuppgifter

Kontaktformulär

Konsument.se
Flaggan 113
116 74 Stockholm

Ansvarig för webbplatsen är organisationen Konsument.se. Ansvarig utgivare är Stefan Larsson.

Se även vår integritetspolicy.


Sidansvarig

Konsument.se
Konsument.se

Senast uppdaterad: 2023-06-20 av Konsument.se