Inkomstförsäkring

I behov av en inkomstförsäkring? Då är det här platsen för dig!

Bästa inkomstförsäkringarna 2023
Se billigaste inkomstförsäkringen nedan
Allt du behöver veta
Svar på vanliga frågor

Bästa inkomstförsäkringen – bäst i test 2023

InkomstförsäkringEgenskaperBetygNästa steg
Konsumentförsäkring Inkomstförsäkring Bästa fristående inkomstförsäkringen 2023
Försäkra inkomst upp till 90 000 kr i månaden
Få extra ersättning i upp till ca 10 månader
Bli medlem
Unionen Inkomstförsäkring Bäst för dig som är tjänsteman
Försäkra inkomst upp till 60 000 kr i månaden
Få extra ersättning i upp till ca 7 månader
Bli medlem
Ledarna Inkomstförsäkring Bäst för dig som är i chefsposition
Försäkra inkomst upp till 80 000 kr i månaden
Få extra ersättning i upp till ca 5 månader
Bli medlem
Kommunal Bäst för dig inom kommun och region
Försäkra inkomst upp till 45 000 kr i månaden
Få extra ersättning i upp till ca 10 månader
Bli medlem

En inkomstförsäkring är ett komplement till arbetslöshetskassans ersättning, om du skulle bli arbetslös. Den ersättning du får från arbetslöshetskassan (a-kassan) är dryga 20 000 kronor, vilket sällan täcker hela den lön du förlorar ifall du skulle mista jobbet. Tecknar du däremot en inkomstförsäkring kan du få upp till 80 % av vad du hade i lön innan du blev arbetslös, med andra ord är det en slags arbetslöshetsförsäkring. Beroende på val av försäkring kan du få täckning mellan 60–300 dagar.


Krav för att du ska kunna teckna en inkomstförsäkring

Inkomstförsäkring

För att få teckna en inkomstförsäkring måste du uppfylla några grundkrav:

  • Du måste vara tillsvidareanställd
  • Du måste omfattas av LAS – lagen om anställningsskydd
  • Du måste vara skriven i Sverige
  • Du kan inte vara i riskzonen att bli arbetslös på grund av olika orsaker, till exempel att företaget lider av arbetsbrist.
  • Vissa företag vill också att du helst inte ska ha överstigit en viss ålder. Detta kan dock variera beroende på vilken försäkring du tecknar, men vanligtvis ligger åldern mellan 55 och 65 år.
  • Du måste vara medlem i en a-kassa. De flesta inkomstförsäkringarna har även något som kallas kvalifikationstid, vilket innebär att du måste ha haft försäkringen i en viss tid för att den ska vara giltig. Även det skiljer sig åt mellan de olika företagen, men vanligtvis är det ett minimum på 12 månader.
  • Du kan inte heller teckna dig för vilken försäkring du vill utan det styrs av vilket fackförbund du tillhör. Varje fackförbund har olika antal ersättningsdagar och andra villkor.

Vem behöver en inkomstförsäkring?

Om du behöver teckna en försäkring eller inte beror helt och hållet på din arbetssituation, ditt sparade kapital, vad du besitter för kompetens och därmed hur attraktiv du är på arbetsmarknaden, samt ditt eget behov av ekonomisk trygghet.

Generellt kan man säga att ditt behov av en inkomstförsäkring styrs av hur mycket du tjänar. Skulle du ha en inkomst som ligger under den summa som a-kassan kan ge i ersättning, har du knappast ett behov av att teckna en extra försäkring. Låg din tidigare lön på en summa som ligger över maxersättningen a-kassan kan erbjuda, rekommenderas det att du tecknar en inkomstförsäkring eftersom den ersätter 80 % upp till en viss summa.

Karensdagar

Karensdagar kallas de dagar då du är sjuk och borta från jobbet. Den första dagen du är borta från ditt arbete behöver din arbetsgivare inte betala ut någon sjuklön till dig. Är du sjuk under en längre tid och därmed missar fler arbetsdagar har du rätt till en sjuklön som då ligger på 80 % av din ordinarie lön.

Du bör ha i åtanke att oavsett om det gäller a-kassan eller din inkomstförsäkring så gäller karensdagar. När det kommer till en inkomstförsäkring kan du inte ta ut någon ersättning förrän du tagit 7 karensdagar, men det är möjligt att din a-kassa har fler. Dessa styrs av lagen om arbetslöshetsförsäkring. Riskerar du att bli arbetslös bör du tänka på att du kan stå helt utan ersättning under en kortare tid, se det som en självrisk. När det gäller inkomstförsäkringen räknas självrisken i dagar. Spara pengar från din senaste löneutbetalning och var noggrann med att fylla i ditt ersättningskort hos din a-kassa så att du inte förlorar några pengar.

Lagen om anställningsskydd

Lagen om anställningsskydd (LAS) följer en princip som innebär att den som anställdes sist är den första som förlorar jobbet vid nedskärningar. Detta gäller för många företag men långt ifrån alla, eftersom reduceringar idag även kan styras av vilka kompetenser och behov företaget har. Men generellt kan du tänka att du som varit anställd en kortare tid ligger mer i riskzonen än de som varit anställda en längre tid och har en fast anställning. I detta fall är en inkomstförsäkring en billig investering och en trygghet om du känner dig osäker gällande din anställning.

En sparad buffert

Har du under dina verksamma år lyckats spara så att du har en buffert, har du större möjlighet att täcka upp dina förlorade inkomster ifall du skulle förlora jobbet. Här beror det givetvis på vilket kapital du har sparat, men vet du med dig att du är eftersökt på arbetsmarknaden är det mycket möjligt att leva på din buffert tills du hittar ett nytt jobb. Ett pris värt att betala under en kortare tid.

Ersättning om företaget går i konkurs

Du kan även få inkomstförsäkring om du är egenföretagare och din verksamhet går i konkurs. Vad som är viktigt att ha i åtanke är dock att du inte får någon ersättning från din inkomstförsäkring om du också får den så kallade lönegarantiersättning. Detta är den statliga ersättningen som du får när det företag du arbetar på går i konkurs. Detta betalas ut till dig istället för den lön som du inte kan få utbetald. Länsstyrelsen betalar ut den och vilken summa som betalas ut har beslutats av Tingsrätten och en konkursförvaltare.

Arbeta deltid vid ersättning

Precis som a-kassan tillåter att du kan få arbeta deltid i upp till 75 dagar, finns det vissa inkomstförsäkringar som också tillåter detta. Vet du med dig att du kan hamna i en situation där du kommer att jobba deltid bör du kolla upp vilken inkomstförsäkring som är bra för dig. Det är inte alltid den billigaste som är den bästa, sålla bland alternativen så du hittar de villkor som passar bäst när det kommer till din situation. Om du har en inkomstförsäkring som följer 75-dagarsregeln så får du kompletterande ersättning de dagar a-kassan betalar ut sin ersättning till dig.

Ersättning när du får vid avgångsvederlag

Du har rätt att få ersättning från din inkomstförsäkring även om du får avgångsvederlag. Ett avgångsvederlag får du om företaget till exempel inte följer LAS när de väljer att låta dig gå, trots att du inte var sist in. Vad som är viktigt för dig att tänka på är att så länge du har ditt avgångsvederlag betalas inte ersättning ut, den förskjuts tills avgångsvederlaget är färdigutbetalt. Då ska du anmäla dig direkt till a-kassan för att du inte ska gå miste om någon ersättning.

Om du säger upp dig själv

Du kan i vissa fall få ersättning om du måste säga upp dig, och om du uppfyller de krav som gäller för inkomstförsäkring. Det krävs dock att du har giltiga skäl och att du kan styrka dessa för att få ut din ersättning både från a-kassan och försäkringen. Giltiga skäl är till exempel om din arbetsgivare inte betalt ut en kostnad – som din lön – om din nuvarande arbetsplats gör dig sjuk och företaget inte kan omplacera dig, och om du blir mobbad på ditt jobb. Andra orsaker kan vara om ditt företag flyttar och det blir för långt för dig att pendla, att du inte kan flytta med på grund av din familj, om du arbetar deltid och dina dagar är slut hos a-kassan, samt om din partner får jobb på annan ort som kräver att du följer med.

Tänk dock på att om skulle du säga upp dig och du inte har några giltiga skäl eller att du inte kan styrka dina skäl blir du avstängd i hela 45 dagar, det vill säga 9 veckor, plus de 7 karensdagarna som gäller för a-kassa.

Andra tillfälle då du får ersättning

Det finns även andra tillfällen då du är berättigad till ersättning endast genom att uppfylla grundkraven. Har du till exempel en provanställning kan du få ersättning om du ofrivilligt blir utan arbete. Du kan även få ersättning om du är timanställd. Detta räknas inte som en anställningsform utan snarare en löneform och du har en visstidsanställning. Här gäller 75-dagarsregeln och för att få full ersättning grundad på din inkomst måste du vara arbetslös på heltid. Du kan även få ersättning om du har aktivitetsstöd under förutsättning att du har en inkomstförsäkring som täcker detta och att du givetvis uppfyller övriga krav.

Privat inkomstförsäkring

Enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring får din ersättning från a-kassa och inkomstförsäkring inte uppgå till mer än 80 % av din inkomst. Anledningen är att du inte ska kunna tjäna mer när du är arbetslös än du gör när du arbetar. Eftersom du inte kan ha dubbelt medlemskap i fackföreningsförbund kan du heller inte ha två fackliga inkomstförsäkringar. Men du kan givetvis teckna en privat försäkring tillsammans med din inkomstförsäkring. Detta innebär två premier i månaden men bara utbetalning från en. Det finns dock ett undantag, du kan få ersättning från din privata försäkring om du har tagit den som komplement då de antal dagar som du kan få ersättning är för få, men du kan fortfarande inte få ut mer än 80 % av din förlorade inkomst.

Skulle du få en avgångsersättning från Trygghetsrådet så kan du trots det få ersättning från försäkringen. Men dessa två samordnas så att den totala ersättningen inte överstiger 80 % av din tidigare lön.

Inkomstförsäkring för egen företagare

Som delägare i ett företag gäller också ersättning från inkomstförsäkring, men här kan det finnas en ganska markant skillnad mellan olika försäkringar. Läs därför noga igenom det finstilta för att se vilken försäkring som passar dig och din situation bäst och se till att jämföra de olika alternativen. Försäkringen för egenföretagare är vanligtvis indelad i en grundförsäkring som ger ersättning under ett visst antal dagar. Du kan sedan teckna en tilläggsförsäkring som ger dig ytterligare några dagar. Men det är inte bara ersättningstiden som kan skilja sig åt, utan även vad maxlönen är. De största skillnaderna hittar du i grundförsäkringen, tilläggsförsäkringen är tämligen likvärdig oavsett bolag. Men samma villkor gäller som för en arbetstagares inkomstförsäkring.


Alla inkomstförsäkringar

InkomstförsäkringGrundförsäkringTilläggsförsäkringBranscher
1
Unionen• Max 60.000 kr
• Max 150 dagar
• Max 150.000 kr
• Max 200 dagar
• De flesta
2
Ledarna• Max 80.000 kr
• Max 100 dagar
• Max 120.000 kr
• Max 200 dagar
• De flesta
3
Accept• Max 85.000 kr
• Max 300 dagar
• Max 85.000 kr
• Max 540 dagar
• Alla
4
Jusek• Max 80.000 kr
• Max 120 dagar
• Max 80.000 kr
• Max 300 dagar
• Bank, Ekonomi, Försäkring
• Juridik
5
Lärarnas Riksförbund• Max 60.000 kr
• Max 200 dagar
• Skola, Utbildning
6
Civilekonomerna• Max 80.000 kr
• Max 120 dagar
• Max 80.000 kr
• Max 300 dagar
• Bank, Ekonomi, Försäkring
• Försäljning, Marknadsföring
7
Finansförbundet• Max 60.000 kr
• Max 120 dagar
• Max 100.000 kr
• Max 300 dagar
• Bank, Ekonomi, Försäkring
8
FTF• Max 80.000 kr
• Max 120 dagar
• Max 80.000 kr
• Max 300 dagar
• Bank, Ekonomi, Försäkring
9
GS Facket• Max 35.000 kr
• Max 100 dagar
• Lantbruk, Skog
10
Fysioterapeuterna• Max 50.000 kr
• Max 120 dagar
• Max 80.000 kr
• Max 300 dagar
• Hälsa, sjukvård
11
Akademikerförbundet SSR• Max 80.000 kr
• Max 140 dagar
• Max 80.000 kr
• Max 300 dagar
• Div. akademiker
12
KyrkA• Obegränsad lön
• Max 200 dagar
• Div. akademiker
13
Lärarförbundet• Max 60.000 kr
• Max 200 dagar
• Skola, Utbildning
14
Elektrikerna• Obegränsad lön
• Max 100 dagar
• El, Energi
15
Naturvetarna• Max 80.000 kr
• Max 150 dagar
• Max 80.000 kr
• Max 330 dagar
• Flera
16
SEKO• Obegränsad lön
• Max 100 dagar
• 9 branscher
17
DIK• Max 80.000 kr
• Max 120 dagar
• Max 80.000 kr
• Max 300 dagar
• Kultur
18
TJ• Max 50.000 kr
• Max 120 dagar
• Max 80.000 kr
• Max 300 dagar
• Trafik, Transport
19
ST• Max 80.000 kr
• Max 150 dagar
• Max 80.000 kr
• Max 300 dagar
• Samhälle, Infrastruktur
20
Sveriges Skolledarförbund• Max 70.000 kr
• Max 150 dagar
• Skola, Utbildning
21
SULF• Max 80.000 kr
• Max 150 dagar
• Max 80.000 kr
• Max 300 dagar
• Skola, Utbildning
22
Handels• Max 35.000 kr
• Max 100 dagar
• Butik
23
Vårdförbundet• Max 60.000 kr
• Max 200 dagar
• Sjukvård
24
Sveriges Arbetsterapeuter• Max 50.000 kr
• Max 120 dagar
• Max 80.000 kr
• Max 300 dagar
• Sjukvård
25
Journalistförbundet• Max 60.000 kr
• Max 100 dagar
• Max 60.000 kr
• Max 200 dagar
• Journalistik
26
Sveriges Arkitekter• Max 60.000 kr
• Max 120 dagar
• Max 80.000 kr
• Max 300 dagar
• Arkitekter
27
Sveriges Farmaceuter• Max 80.000 kr
• Max 120 dagar
• Max 80.000 kr
• Max 300 dagar
• Sjukvård
28
SLF• Max 60.000 kr
• Max 150 dagar
• Lantbruk, Skog
29
Kommunal• Max 35.000 kr
• Max 100 dagar
• Flera
30
Jobbgarant• Max 160.000 kr
• Max 264 dagar
• De flesta
31
Sveriges Ingenjörer• Max 100.000 kr
• Max 150 dagar
• Max 100.000 kr
• Max 330 dagar
• Ingenjörer
32
LIVS• Max 35.000 kr
• Max 100 dagar
• Butik
33
Sveriges Läkarförbund• Max 100.000 kr
• Max 120 dagar
• Max 100.000 kr
• Max 300 dagar
• Sjukvård
34
Transport• Obegränsad lön
• Max 100 dagar
• Trafik, Transport
35
SRAT• Max 80.000 kr
• Max 120 dagar
• Max 80.000 kr
• Max 300 dagar
• Sjukvård
36
Sveriges Psykologförbund• Max 50.000 kr
• Max 120 dagar
• Max 80.000 kr
• Max 300 dagar
• Sjukvård
37
Säljarnas• Max 50.000 kr
• Max 60 dagar
• Max 50.000 kr
• Max 120 dagar
• Försäljning, Marknadsföring

Uppgifterna uppdateras regelbundet men kontrollera alltid de dagsaktuella villkoren på respektive webbplats.


Vanliga frågor och svar

✅ Kan jag få ersättning om jag är sjukskriven?

Nej, du kan inte få någon ersättning om du är sjukskriven. Inkomstförsäkringen är ett komplement till a-kassan och fokus ligger på att ge stöd till de som förlorat jobbet. Är du sjukskriven får du sjukersättning som ska täcka din inkomstförlust.

✅ Får jag ersättning om jag är föräldraledig?

Nej, det kan du inte få eftersom inkomstförsäkringen ger dig ett extra stöd utöver a-kassan och när du är föräldraledig får du föräldrapenning.

✅ Gäller försäkringen om jag får jobb utomlands och sen förlorar det jobbet?

I regel gäller inkomstförsäkringen endast i Sverige men det finns vissa undantag. Hör med din a-kassa och bolaget där du har din inkomstförsäkring för att veta vad som gäller.

✅ Vad ska jag tänka på när jag tecknar en försäkring?

Jämför de olika villkoren, ersättningarna, priser och dagar som du kan få ersättning via en inkomstförsäkring. Om du är osäker på om du klarar dig på den summa som försäkringen kan erbjuda, kostar det inte många kronor att få en bättre trygghet med en tilläggsförsäkring.Sidansvarig

Erik Gustafsson
Erik Gustafsson
Försäkringsexpert hos Konsument.se
Erik Gustafsson är utbildad försäkringsrådgivare med mångårig erfarenhet från försäkringsbranschen. Erik är ansvarig för försäkringsområdet på Konsument.se vilket innebär att han kontinuerligt granskar och uppdaterar information och uppgifter om olika försäkringstyper och bolag.

Senast uppdaterad: 2023-09-03 av Erik Gustafsson