Företagsförsäkring

Hitta bästa företagsförsäkring 2024
Få lägre pris på din företagsförsäkring
Jämför företagsförsäkring enkelt
Försäkra ditt företag direkt online

Populärast företagsförsäkring på Konsument.se

Det populäraste sättet att hitta företagsförsäkring på Konsument.se är via Söderberg & Partners. De är en försäkringsförmedlare som hjälper företag i alla branscher att jämföra olika försäkringsbolag och teckna den bästa företagsförsäkringen just för dem. Tack vare deras kundvolym så kan de pressa priserna och erbjuda villkorsgaranti.

Få en gratis offert →


Jämför och hitta bästa företagsförsäkringen

FöretagsförsäkringEgenskaperNästa steg
Söderberg & Partners Populäraste företagsförsäkringen på Konsument.se
Försäkring för bl.a. ansvar, egendom, avbrott och rättsskydd
Underlättar att jämföra olika försäkringsbolag och priser
Villkorsgaranti med 10% lägre pris i snitt
Få en offert →
Folksam - Företagsförsäkring Försäkring för småföretag och medelstora företag
Försäkring för företaget, ägaren och medarbetarna
Få Folksamrabatt för olika produkter och hjälpmedel
Få en offert →
Dina Försäkringar - Företagsförsäkring Försäkring för egendom, avbrott & ansvar
Även rättsskyddsförsäkring och cyberförsäkring
Komplettera med försäkring för olycksfallsavbrott
Få en offert →
Trygg-Hansa - Företagsförsäkring Försäkra verksamhet, medarbetare, lokaler & fordon
Anpassade företagsförsäkringar för din bransch
För företag med alla olika omsättningsnivåer
Få en offert →
Länsförsäkringar - Företagsförsäkring Företagsförsäkringar och personförsäkringar
Lantbruksförsäkringar för dig med gård, lantbruk & skog
Även transport- och fordonsförsäkringar
Få en offert →
If - Företagsförsäkring Bransch-, ansvars-, sjukvårds-, bil- och fastighetsförsäkring
Försäkra företagets fordon och anställda
Försäkrar även helt nystartade företag
Få en offert →
Svedea - Företagsförsäkring 99% av skadeärenden hanteras samma dygn
Anpassad efter just ditt företag
Ansvar, egendom, avbrott, & rättsskydd
Få en offert →
Gjensidige - Företagsförsäkring Ett av Nordens största försäkringsbolag
Försäkrar verksamhet, medarbetare och fastigheter
Försäkrar även fordon och inventarier
Få en offert →

Som företagare kan det kännas tryggt att teckna en företagsförsäkring. Alla kan råka ut för oförutsedda händelser och då är det bra att ha en extern part som kan komma in och täcka upp dina förluster eller ekonomiska behov. Det här är bra att ha oavsett vilken typ av företag du bedriver, men en företagsförsäkring för dig som driver enskild firma är vanligtvis viktigare än för dig som driver ett aktiebolag. I ett AB har du möjlighet att fondera pengar på ett annat sätt och till exempel köpa nya inventarier eller datorer efter en brand eller en stöld, medan du i en enskild firma ofta sitter trängre till med tillgängligt kapital.

En försäkring för ett företag fungerar oftast på samma sätt som en försäkring du tecknat som privatperson. Du försäkrar dig mot ett antal olika faktorer, vilka väljer du själv och baserat på vilken typ av verksamhet du bedriver och vilka tillgångar du har i form av anläggningar och inventarier. Se till att noga jämföra de olika försäkringarna mot varandra för att hitta den som är bäst och billigast utifrån dina behov. Som vanligt behöver inte den billigaste företagsförsäkringen vara den bästa, utan det gäller att se till att du har täckning nog för de risker du själv ser i din verksamhet.


Några av de vanligaste formerna av försäkring för företag

Företagsförsäkring

Egendomsförsäkring – en försäkring som täcker upp för oväntade och svårförutsedda händelser som påverkar dina egendomar som maskiner, bilar och datorer. Stölder, inbrott, brand eller översvämningar/vattenläckor är sådana saker som kan täckas av en egendomsförsäkring. När du tecknar en försäkring av den här typen, jämför villkoren mellan olika bolag och försäkra dig om att du får en försäkring som täcker oavsett om du äger eller hyr din lokal.

Avbrottsförsäkring – bra för dig som har en producerande verksamhet. Om något händer som gör att dina maskiner blir stillastående kan du få ersättning inte bara för den direkta skadan, utan även kompensation för det inkomstbortfall som uppstår av att du inte kan producera. Det här kan ofta täcka upp även för avbrott som är skenbart enkla att hantera. Som att du spiller kaffe över din dator, eller att dina frisörsaxar går sönder. Jämför olika försäkringar mot varandra för att säkerställa att den försäkring du tittar på inte bara har en låg kostnad utan även är skräddarsydd för det du gör i din vardag för att försörja dig.

Ansvarsförsäkring – om det på grund av din verksamhet uppstår skada på annans egendom eller personskada på tredje man kan försäkringen täcka skadeståndsbeloppet. Här gäller givetvis att det inte finns ett uppsåt eller någon allvarlig oaktsamhet som ligger bakom skadan. Men om du vidtagit alla tänkbara försiktighetsåtgärder och någon ändå skadar sig täcker försäkringen, vilket kan spara mycket pengar. Se även konsultförsäkring.

Rättsskyddsförsäkring – om du hamnar i en tvist kan det komma att bli väldigt dyrt med extern juristhjälp. I det fall en sådan situation skulle uppstå kommer en rättsskyddsförsäkring vara mycket välkommet att ha så att du slipper betala advokaten ur egen ficka. Tvister kan uppstå av många olika anledningar; någon kan vägra betala dina fakturor, det kan råda oenighet om hur ett kontrakt ska tolkas eller så behöver du hantera en överklagandesituation i samband med en offentlig upphandling.

Sjuk- eller olycksfallsförsäkringar – om du är ensamföretagare är det här mycket viktigt. Som du säkert redan vet så täcks du som företagare inte tillnärmelsevis i samma utsträckning som en vanlig löntagare av det försäkringsskydd samhället ger. Om du råkar ut för en olycka eller blir borta länge på grund av sjukdom kan det sluta väldigt illa varför en sån här försäkring kan vara mycket bra att ha. Samma gäller för eventuella nyckelpersoner i din verksamhet oavsett om de är ägare eller anställda. Om en sådan nyckelperson försvinner på grund av någon av dessa anledningar finns möjlighet att försäkra även för detta och på så sätt komma undan med så liten skada för ditt företag som möjligt.


Plocka ihop din egen försäkring

De flesta försäkringsbolag jobbar så att de erbjuder en grundförsäkring med ett par olika varianter enligt ovan. Sedan går det att plocka ihop olika typer av tilläggsförsäkringar för att ditt försäkringsskydd ska bli så bra som möjligt för dig och din verksamhet. När du ska välja försäkring är det alltså bra att ställa upp de olika bolagen mot varandra i någon form av tabell för att du ska kunna se och jämföra vad den totala slutkostnaden blir för dig med de olika typer av skydd du behöver. Det gäller alltså att göra en djupare analys än att bara titta på pris rakt upp och ner och försöka hitta den billigaste.

Gör en riskanalys

En bra sak att göra är en enkel riskanalys. Det kan du göra själv eller tillsammans med dina eventuella medarbetare. En av de mest grundläggande modellerna för riskanalys är en tvåfältsmodell där ni först brainstormar fram ett antal olika risker eller händelser som ni riskerar att råka ut för, sedan gör ni en sannolikhetsbedömning för att de ska inträffa på en skala 1–5. Därefter prissätter ni riskerna: hur pass skadligt är det om ni kommer råka ut för en viss händelse? Även här i skala 1–5. Varje risk multipliceras sedan med kostnaden för att få fram en siffra som avgör om det är värt att teckna en särskild försäkring för just den risken. En lämplig riktpunkt kan vara att om siffran överstiger åtta så är det värt att överväga att försäkra sig mot den risken. En jordbävning är till exempel en risk med låg sannolikhet för att den ska inträffa, en etta. Men om det skulle hända är ändå kostnaden extremt hög för företaget, en femma. Här slår dock sannolikheten ner totalsumman så en särskild jordbävningsförsäkring är inte värd att satsa på. Att någon tappar en kopp kaffe över sin dator (eller liknande händelse på grund av försumlighet eller den mänskliga faktorn) är en risk med hög sannolikhet att den någon gång ska inträffa, en fyra eller femma. Kostnaden är lägre, en tvåa, om du bara ser till utrustningen och inte eventuellt affärskritiskt innehåll i datorn. Totalsumman blir någonstans mellan åtta och tio vilket gör att här kan det vara värt att titta på någon form av drulleförsäkring eller liknande.

Titta på mer än bara priset per månad

En försäkring är dels en löpande kostnad, men sedan betalar du också en självriskpremie om något skulle hända. Den kan skilja sig åt mellan olika bolag och är också värd att ta med i kalkylen. Försäkringen ska skydda dig mot oförutsedda händelser, men samtidigt måste du också delbetala utfallet för att det ska finnas fler incitament att vara försiktig med saker även om företaget har en försäkring. Om så inte vore fallet skulle priset på de flesta försäkringar gå upp. Trots det är det en bra sak att jämföra pris och kostnader även här för att hitta den försäkring som inte bara är den billigaste månadsvis utan även har en rimlig kostnad när du behöver använda dig av den.

Förhandla om priset och läs det finstilta

Försäkringsbolag tenderar att gilla trogna kunder som inte bråkar för mycket. Om du har en verksamhet som har behov av flera olika försäkringar, eller om du driver till exempel en enskild firma och är beredd att lägga även dina privata försäkringar i potten, går det oftast att komma överens om priset med försäkringsbolaget. Detta särskilt om du kan visa på att du haft många år utan att ha haft några större problem. Även försäkringsbolag tittar på sina inkomstströmmar och gör en riskkalkyl innan de låter någon teckna en försäkring. Använd det till din fördel och se till att prata direkt med en säljare istället för att bara teckna upp dig på nätet. På så sätt kan du förhoppningsvis öka dina chanser att teckna den billigaste möjliga försäkringen och sänka dina kostnader ordentligt.

Som alltid när du ska teckna ett avtal gäller det att ha koll på det finstilta. Vad innebär det här avtalet för mig, finns det några situationer när försäkringen inte kommer betalas ut, är självrisken oberoende av händelse eller villkoras den och riskerar att öka beroende på situation? Det finns flera fallgropar här och om det är så att du har många och dyra försäkringar kan det vara bra att ta hjälp av juridisk expertis för att bena ut vilken som är det bästa alternativet. Precis som med dina privata försäkringar (du kan till exempel inte räkna med att få ersättning för en stulen cykel om du låst den med ett snöre istället för ett godkänt lås) så är försäkringspremien också avhängig vilka risker bolaget ser med din verksamhet, och hur du själv agerar för att förebygga dem. Driver du en verksamhet med mycket stöldbegärlig utrustning kan du räkna med att premien går upp, men du kan också sänka den något genom att installera larm, teckna avtal med väktare och ha ordentliga lås och säkerhetsdörrar. Se till att ha med dig din egen riskanalys när du träffar försäkringsbolaget, tillsammans med förberedda svar på vilka åtgärder du har vidtagit för att möta de risker du ser. Den som är väl förberedd kommer också sitta i en mycket bättre förhandlingssits och ha bättre möjligheter att få ner priset på sina försäkringar. Om det ställs särskilda krav på säkerhetsanordningar i avtalet, se till att ha koll på dem och lev upp till dem. Annars riskerar du att stå utan ersättning vid till exempel ett inbrott i dina lokaler. Då står du där med hela skadan själv samtidigt som du har betalat dyra premier till ingen nytta.

När du träffar försäkringsbolaget, ha gärna med dig bilder eller produktspecifikationer på hur dina lokaler, lås, dörrar och fönster är utformade. Det är också ett bra sätt att visa på vad du gör och andas seriositet när det gäller det förebyggande arbetet.

Var med i någon nätverksorganisation

Ytterligare en enkel och bra åtgärd du kan göra för att ha möjlighet till att få ett bra pris på försäkringen till företaget är att vara med i någon form av bransch- eller företagarorganisation. Det finn olika intresseorganisationer för företagare, men engagera dig gärna i något mer branschspecifikt också. Det här är ett lätt och bra sätt att visa för försäkringsbolaget att du är en seriös aktör vilket kommer göra dem mer villiga att försäkra dig. Försäkringsbedrägerier är ett stort problem idag och något som bolagen vill undvika att råka ut för till varje pris. Här framstår den som är med i olika organisationer och gärna har ett antal år i branschen som ett säkrare kort än den som har kort erfarenhet och har ett nystartat företag.

Prata med flera och jämför

Det här är egentligen en självklarhet och knappast något nytt för någon företagare. Men se till att inte låsa upp dig till ett bolag direkt, utan ta in offerter från flera och var noggrann när du jämför de olika bolagens villkor. På så sätt kan du vara mer säker på att inte bara få den billigaste företagsförsäkringen, utan även den bästa.

Det enklaste sättet att jämföra företagsförsäkringar är genom att använda en specialiserad försäkringsförmedlare.

Kontakta Söderberg & Partners för en offert


Vanliga frågor och svar

Vilken är bästa företagsförsäkringen 2024 (bäst i test)?

Konsument.se rekommenderar att du använder jämförelsetabellen i början av sidan för att hitta företagsförsäkringen som är bäst för just dig och ditt företag.

Kan jag påverka hur mycket en försäkring kostar?

Ja, genom att vidta olika åtgärder för att minska eventuella risker. Även antalet skadefria år påverkar priset på försäkringen.

Hur kan jag se vilken skillnad det är mellan olika försäkringar både vad gäller pris och vad de täcker?

Att använda internet är ett bra tips. Här kan du oftast se vad din premie är, månadskostnad och vad försäkringen täcker.

Kan jag försäkra mina firmabilar genom företaget?

Ja, många försäkringsbolag erbjuder försäkringar för företag som är i behov av firmabilar i sin verksamhet och då ingår en viss försäkring för avbrott, feltankning och fel på motorer.


Sidansvarig

Erik Gustafsson
Erik Gustafsson
Försäkringsexpert hos Konsument.se
Erik Gustafsson är ansvarig för försäkringsområdet på Konsument.se vilket innebär att han kontinuerligt granskar och uppdaterar information och uppgifter om olika försäkringstyper och bolag. Erik har mångårig erfarenhet från försäkringsbranschen.

Senast uppdaterad: 2024-05-26 av Erik Gustafsson