Villaförsäkring

Behöver du försäkra din villa? Här hittar du:

Sveriges bästa villaförsäkringar 2023
Möjligheten att försäkra din villa online
Allmänna råd och tips
Svar på vanliga frågor

Bästa villaförsäkringen 2023 – Bäst i test

Nedan hittar du villaförsäkringarna som är bäst i test 2023. Besök respektive försäkringsbolags webbplats för att beräkna priset för just din villa.

Kom ihåg att du som konsument alltid har 14 dagars ångerrätt om du har ingått ett distansavtal via Internet.

HemförsäkringEgenskaperBetygNästa steg
1
Hedvig - Villaförsäkring Sveriges bästa villaförsäkring 2023
Försäkra huset till fullvärde
Ingen bindningstid
Se ditt pris
2
ICA Försäkring - Villaförsäkring Mycket bra villaförsäkring 2023
Drulle och extra bra reseskydd ingår
PlusPaket för fördubblad ersättning
Se ditt pris
3
Sensor Försäkring - Villaförsäkring Utmärkt försäkringsalternativ för villa
Starkt grundskydd med det mesta
Många tilläggsförsäkringar
Se ditt pris

Uppgifterna uppdateras regelbundet men kontrollera alltid de dagsaktuella villkoren på respektive webbplats.


En villaförsäkring är, som namnet antyder, en slags utökad hemförsäkring för fristående hus och villor. Skillnaden mellan en hemförsäkring och en villaförsäkring är främst att en hemförsäkring ger ersättning för skador som uppstår på dina tillhörigheter i hemmet, medan villaförsäkringen även är ett skydd för bostadsbyggnaden och den tillhörande tomten.

Det innebär att du med en villaförsäkring kan få ersättning för exempelvis stormskador på hus och tomt, vilket normalt inte ingår i hemförsäkringen. Vissa villaförsäkringar ger också ersättning för skador på andra byggnader som hör till fastigheten, såsom uthus och garage. De flesta försäkringsbolag säljer kombinerade villa- och hemförsäkringar som kallas just villahemförsäkringar, men om du redan har en hemförsäkring sedan tidigare (till exempel via en fackförening) kan du i många fall köpa till villaförsäkringen separat.

Som regel kan man säga att du behöver en villaförsäkring om du äger huset du bor i. Om du bara hyr räcker det med en hemförsäkring.


Viktigt att tänka på

villaforsakring

För att hitta en villaförsäkring som passar dina behov bör du jämföra de olika alternativen på marknaden. Tänk på att den billigaste inte alltid är den bästa, så du bör jämföra mer än bara pris. Vilken försäkring som är bäst är individuellt och kan till exempel variera beroende på husets värde och skick, samt dina egna preferenser.


Vad ingår?

En villaförsäkring gäller som regel både dig som tecknar försäkringen och andra personer i din familj som är folkbokförda på samma adress som dig. Om du har barn som inte har fyllt 18 år kan försäkringen omfatta även dem, oavsett om de är bosatta hos dig eller inte. Det är även viktigt att tänka på att en försäkring som har samma namn, men som finns hos olika bolag, inte nödvändigtvis behöver täcka exakt samma saker, även om principen är densamma. Bland de olika försäkringsbolagen kan det också finnas olika villaförsäkringspaket, och i regel är det så att ju mer försäkringen kostar desto mer täcker den när olyckan är framme.
Nedan följer dock en överblick av de skydd som de flesta villahemförsäkringar brukar innehålla. De flesta av dessa saker är också sådant som ingår i hemförsäkringen.

Egendomsskydd av lösöre kan ge dig ersättning vid exempelvis stöld, brand och skadegörelse. Även saker som du har lånat eller hyrt kan omfattas av skyddet. Däremot omfattar inte skyddet exempelvis bilar och mopeder. När det gäller vissa föremål är ersättningen begränsad till ett visst belopp.

Ansvarsskydd eller skadeståndsskydd kan betala eventuella skadestånd på upp till flera miljoner kronor samt ge ett rättsskydd som kan ge dig ersättning för kostnader som uppkommer vid en rättstvist då du behöver juridisk hjälp. Du kan endast få ersättning för tvister som gäller dig som privatperson och försäkringen gäller i vissa fall inte om du har orsakat skadan genom uppsåt. Ansvarsskyddet hjälper dig även att ta reda på om du verkligen är skadeståndsskyldig samt att förhandla fram hur stort skadeståndet ska vara.

Reseskydd ersätter dig för vårdkostnader om du skulle bli sjuk eller råka ut för en olycka, och även för akut tandvård om du är på en resa. Du kan även få ersättning för bagage som tappas bort eller är försenat. Hur länge reseförsäkringen gäller kan variera mellan olika försäkringar.

Överfallsskydd kan ge dig ersättning om du exempelvis skulle bli misshandlad eller utsatt för vissa sexualbrott. Beroende på vilket brott du har utsatts för betalas ersättningen ut i form av ett schablonbelopp som både kan vara en ersättning för exempelvis medicinsk invaliditet samt den kränkning du har utsatts för. I vissa fall kan du dock inte få ersättning för överfall som sker i samband med din yrkesutövning eller om det är en person som begår överfallet och denne omfattas av samma försäkring som du.

ID-stöld är en försäkring som hjälper dig om någon har använt din identitet när det sökt kredit och fått det eller gjort en betalning och det har medfört krav på betalning som inte blivit gjord. Om du behöver professionell hjälp med att exempelvis bestrida fakturor kan försäkringen ersätta skäliga ombudskostnader. Kostnader för att återanskaffa nya ID-handlingar kan också betalas ut.

Krishantering ger dig ersättning för kristerapi i händelse av en ersättningsbar skada som exempelvis stöld eller brand.

Mobbningsförsäkring ersätter kostnader för krishjälp om ditt barn blir mobbat i skolan. Om Barn- och Elevombudsmannen väcker talan om skadestånd mot skolan för att de inte gör tillräckligt för att stoppa kränkande behandling kan försäkringen betala ut ett schablonbelopp.

Detta är punkter som du normalt även finner i en hemförsäkring, men när du väljer villaförsäkring tillkommer det några punkter som hemförsäkringen inte täcker. Här följer några av de punkter som en villaförsäkring kan addera:

Med en villaförsäkring får du ett skydd för bostadsbyggnaden. Din villa omfattas då av försäkringen om det till exempel rör skada vid översvämning, brand eller om ett träd skulle falla på byggnaden. Försäkringen kan också innefatta rörledningar, inredning i kök och badrum, värmepannan eller andra installationer. Vattenskador kan också täckas men i vissa försäkringar gäller inte det om vattenskadan kommer genom dräneringen eller taket. Skyddet täcker också skador som orsakats av skadedjur.

Skydd för tomtmarken innebär att även din tomt är försäkrad vid vissa naturskador, oavsett om det gäller skador på växter, träd, uppfarter eller liknande. Det kan även innefatta skador på flaggstång, staket, belysning i din trädgård eller din brygga om du har strandtomt. Du får ersättning för både skadegörelse och för skador som orsakats av naturens krafter. I det senare fallet måste dock skadorna ha uppstått vid väder som officiellt klassificeras som storm – till exempel måste vindstyrkan vid skadetillfället ha uppgått till stormstyrka.

Det finns en grundsjälvrisk men den kan variera mellan olika försäkringar och bolag. Ha i åtanke att beroende på vilken villaförsäkring du väljer kan den täcka både fler eller färre punkter, och det går därmed att hitta en som är lämplig för dig och dina behov om du jämför alternativen.


Tilläggsförsäkringar – utökat skydd

villaforsakring

Utöver grundskyddet som din villaförsäkring erbjuder går det ofta att teckna tilläggsförsäkringar. Dessa kan antingen innefatta ett helt nytt område eller ge dig ett mer utökat skydd på en redan befintlig punkt. Till exempel kan du i vissa fall teckna ett tillägg som gör att försäkringsbolaget ersätter dig om en plötslig eller oförutsedd yttre händelse leder till skada på, eller förlust av, lös egendom. Du kan också teckna en villaförsäkring med ett utökat reseskydd. Ett utökat reseskydd kan bland annat ge dig ett avbeställningsskydd samt ersättning för sjukhusvistelse. Har du dyra elektronikprodukter eller vitvaror som du vill försäkra är detta också möjligt, och du kan dessutom skaffa ett utökat skydd för egendom som du förvarar på andra platser än i ditt hem. Om du har specifika behov som din husförsäkring inte täcker är det klokt att undersöka vilka tilläggsförsäkringar som bolaget erbjuder samt vilka villkor som gäller.


Vanliga frågor och svar

✅ Gäller försäkringen för dolda fel?

I regel skyddar villaförsäkringen inte mot dolda fel men även det är en sådan punkt som kan vara bra att kolla upp när du väljer din försäkring. Är du osäker och har svårt att hitta information om det kan du alltid ta kontakt med försäkringsbolaget i fråga.

✅ Vad är hussvamp och på vilket sätt kan det skada mitt hus?

Hussvamp är en rötsvamp som förstör virket i ditt hus och som kan växa upp till sex millimeter per dygn. Många försäkringar omfattar sanering och reparation när din villa har drabbats av hussvamp, men var noga med att kolla upp det innan du väljer din villaförsäkring.

✅ Vad är aktsamhetskrav?

Det betyder att du måste vara försiktig för att minska risken för skador. Det innebär exempelvis att du måste låsa dörren när du inte ska vara hemma. Om du är oaktsam kan du antingen få en lägre ersättning eller ingen alls. Även om du anser dig bo i ett kvarter som är lugnt och ofarligt bör du till exempel låsa din ytterdörr när du åker och handlar för att försäkringen ska täcka kostnaderna vid eventuellt inbrott.

✅ Var gäller villaförsäkringen?

Villaförsäkringen omfattar den adress som du har uppgivit som försäkringsställe. Reseförsäkringen gäller när du befinner dig i Norden, men om du reser utanför Norden gäller den i 60 dagar. Skulle du däremot inte vara bosatt i Sverige gäller försäkringen bara i Sverige. Det finns ofta tilläggsförsäkringar att välja som gör att du till exempel kan få utökat skydd för egendom som du förvarar på annan plats än i ditt hem.

✅Går det att byta villaförsäkring?

Ja, det går, men observera giltighetstiden. De flesta villaförsäkringar gäller ett år i taget och det innebär att du bara kan säga upp din försäkring under den tiden om ditt behov skulle upphöra (om du till exempel säljer villan). Annars måste du vänta till dess att det är dags att förnya försäkringen innan du kan byta.

✅ Behövs en villaförsäkring för ett hus som hyrs ut?

Om du äger ett hus som du hyr ut behöver du en försäkring som täcker byggnaden och tomten – om huset hyrs ut omöblerat. Flera försäkringsbolag har separata hus- och tomtförsäkringar för just det syftet. En hemförsäkring som täcker lösöre ska tecknas av din hyresgäst.

✅ Ersätts skadegörelse på träd och växter på tomten?

Ja, men de flesta försäkringsbolag ställer vissa krav för att ersättning ska utgå. Bland annat ska personen som utfört skadegörelsen inte haft lov att vistas på tomten, och skadegörelsen måste vara uppsåtlig.


Referenser

  1. “Villaägarna”

Sidansvarig

Erik Gustafsson
Erik Gustafsson
Försäkringsexpert hos Konsument.se
Erik Gustafsson är utbildad försäkringsrådgivare med mångårig erfarenhet från försäkringsbranschen. Erik är ansvarig för försäkringsområdet på Konsument.se vilket innebär att han kontinuerligt granskar och uppdaterar information och uppgifter om olika försäkringstyper och bolag.

Senast uppdaterad: 2023-08-27 av Erik Gustafsson