Försäkringsbolag i Sverige

Vi samlar marknadens bästa försäkringsbolag, välj i listan nedan!

Hitta främsta försäkringsbolagen 2021
Välj försäkringsbolag för dina behov
Information om svenska försäkringsbolag
Frågor och svar

Lista: Bästa försäkringsbolagen 2021

Hitta det bästa svenska försäkringsbolaget för dig och dina behov i listan nedan. Klicka vidare för att teckna din försäkring direkt via nätet. Kom ihåg att du som konsument alltid har en ångerrätt på 14 dagar.

 Topplista:
#1
#2
#3
BilförsäkringICA BilförsäkringModerna FörsäkringarEvoli
HemförsäkringHedvigICA HemförsäkringModerna Hemförsäkring
VillaförsäkringHedvigICA VillaförsäkringModerna Villaförsäkring
FritidshusförsäkringICA FritidshusförsäkringModerna Fritidshusförsäkring
ReseförsäkringEuropeiska ERVICA Reseförsäkring
InkomstförsäkringAccept
MC-försäkringICA MC-försäkringModerna Försäkringar Motorcykelförsäkring
OlycksfallsförsäkringICA Olycksfallsförsäkring
HundförsäkringICA HundförsäkringModerna Försäkringar Hundförsäkring
KattförsäkringICA KattföräskringModerna Försäkringar Kattförsäkring
BarnförsäkringModerna Försäkringar Barnförsäkring
BåtförsäkringAtlantica
HusvagnsförsäkringModerna Försäkringar Husvagnsförsäkring

Vi uppdaterar uppgifterna ovan regelbundet men kontrollera alltid med respektive bolags webbplats att utbudet är aktuellt.


I Sverige finns för närvarande (2021) nästan 400 aktiva försäkringsbolag som tillhandahåller försäkringar inom ett flertal olika områden (läs mer på vår sida om försäkringar för att förstå skillnaden mellan alla olika områden och kategorier).

De flesta av dessa bolag är mindre lokala företag och följande lista fokuserar på de större företagen och företagsgrupperna som tillsammans har den absoluta majoriteten av den svenska försäkringsmarknaden.

Under “Frågor och svar” nedan finner du fördelningen av marknadsandelar mellan de olika bolagen.


Hur fungerar ett försäkringsbolag?

Försäkringsbolag Ett försäkringsbolag är ett företag som specialiserat sig på att erbjuda olika typer av försäkringar.

En försäkring bygger på att försäkringsgivaren erbjuder ett löfte om trygghet, säkerhet och finansiell kompensation om olyckan skulle vara framme. För att få ta del av detta skydd lägger försäkringstagaren ut en summa varje månad eller kvartal en avgift, och är därmed en betalande medlem i försäkringen. Eftersom försäkringsbolaget säljer flera olika typer av försäkringar med olika inriktningar (bil, båt och bostad, etcetera) ackumulerar de snabbt en stor summa pengar. Den dagen som någon av de försäkrade medlemmarna råkar ut för något och behöver ekonomiskt assistans, är det den totala summan från alla betalande försäkringsmedlemmar som hjälper till att stå för kostnaden. Försäkringar bygger alltid på att det rent statistiskt inte är troligt att alla medlemmar skulle råka ut för samma problem samtidigt, och att det snarare är troligt att bilstölder, inbrott i huset, förseningar på resan eller vad försäkringen nu än täcker, inte är en vanlig del i vardagen. Det gör att försäkringsbolaget kan räkna med att sällan behöva betala ut en premie till de flesta av de betalande medlemmarna, vilket är hur försäkringsbolaget går med vinst.

Det är dock värt att notera att ett försäkringsbolag kan stöta på en knepig situation om det skulle visa sig att många eller alla medlemmar i en försäkring plötsligt får anledning att utnyttja denna, och kräver ekonomisk ersättning. För försäkringsbolet att då ha möjlighet att fullfölja sin del av avtalet och betala ut premier till alla kan bli svårt. Ett försäkringsbolag måste därför hushålla med pengarna och alltid vara redo för det oväntade, eller räkna med värsta tänkbara scenario hela tiden.

Den tidigaste formen av försäkringsbolag i Sverige finns noterad redan på medeltiden, i form av en kooperativ brandstod. Att tillsammans skydda staden eller byn mot bränder eller stölder var ofta målet med de tidiga försäkringarna. Idag kan du fortfarande skydda dig mot just brand via en hemförsäkring, och stadens gemensamma skydd mot hot av olika slag sköts idag på kommunal nivå och finansieras genom skatter.

Skillnaden mellan en försäkring och klassiskt sparande är att du inte kan få tillbaka de inbetalade avgifterna. Det betyder att du kan vara betalande medlem i en försäkring i många år, kanske hela livet, men aldrig råka ut för den händelse som försäkringen skyddar mot och därför aldrig behöva utnyttja försäkringen. Du har då ingen möjlighet att få tillbaka den summan som du betalat genom åren, utan den tillfaller per automatik försäkringen och försäkringsbolaget. Det är helt enkelt priset du betalar för att försäkringsbolaget ska ta över risken för en viss händelse eller situation.

Hur mycket du betalar för en försäkring räknas ut via speciella tabeller specialiserade på sannolikhet för att en viss typ av händelse ska inträffa. Det är bland annat därför det kostar mer med en bilförsäkring för den som precis har tagit körkort, än för den som haft ett felfritt körande under många år. Försäkringsbolaget har rätt att titta på precis vilka parametrar de vill för att bestämma kostnaden på en försäkring, samt för att skapa en kostnadsutveckling med åren, det vill säga om försäkringen blir dyrare och dyrare eller billigare och billigare med åren. I fallet med bilförsäkringen betalar du som regel mindre och mindre för varje år som du kan visa upp ett prickfritt och olycksfritt körande. Försäkringsbolaget kan också titta på variabler som bostadsort, yrke, ålder, antal tidigare skador och den generella hälsoaspekten, till exempel om du är rökare eller inte. Tidigare hade försäkringsbolag möjlighet att också ha med könstillhörighet som en variabel när det kommer till att räkna ut kostnad för en försäkring, men det är inte längre tillåtet enligt praxis från en dom i EU-domstolen.


Att välja rätt försäkringsbolag

Det finns många försäkringar och försäkringsbolag på marknaden och det kan ibland vara klurigt att få grepp om vilka bolag som erbjuder vad och vad olika försäkringar egentligen täcker. Med en smart jämförelse mellan olika alternativ, som den vi presenterar här, kan du få rätsida på begreppen och få en bättre insikt rent generellt. När det kommer till försäkringar och att välja rätt försäkringsbolag för just dig och din privata situation, gäller det ofta att noga läsa igenom alla papper. Det är ofta det bästa sättet att få rätsida på dina försäkringar.

En bra början är ofta att se över hur din situation ser ut idag: hos vilket eller vilka bolag har du försäkringar och vad täcker de? Det är inte ovanligt att du tecknat lite olika försäkringar här och där i samband med diverse köp eller olika händelser i livet, och att det senare är svårt att få en övergripande bild över vad du är försäkrad mot och vilket bolag som faktiskt täcker vad. Genom att göra en djupdykning i de egna försäkringarna kan du få rätsida med hur många försäkringar du har i dagsläget, hur dessa ser ut och vad de skyddar mot. En vanlig situation är att flera olika försäkringar överlappar och ger dubbelt eller rent av trippelt skydd mot vissa typer av händelser och situationer, medan andra delar av livet ligger helt utan försäkring. Kanske har du också redan idag flera försäkringar hos samma bolag, vilket kan vara en anledning att fortsätta på den redan inslagna banan och teckna ytterligare försäkringar där, eller att bredda sig med en kompletterande försäkring hos ett annat försäkringsbolag på marknaden.

Kom också ihåg att innehållet i en försäkring kan ändras med tiden, vilket är ytterligare en anledning till att regelbundet se över sina försäkringar och de försäkringsbolag du valt att samarbeta med. Kanske har ditt försäkringsbolag idag en ny försäkringsprodukt som gör att du kan slopa två tidigare försäkringar med intilliggande innehåll, och betala en månadsavgift istället för flera? Ett exempel är om du idag har en bilförsäkring, en försäkring på motorcykeln och ytterligare en på till exempel sonens eller dotterns moped, kanske du kan komma billigare undan och fortfarande uppnå samma skydd med en samlad försäkring för hela familjens fordon? Att samla flera försäkringar på samma ställe kan dessutom ge rabatt. Kom dock fortfarande ihåg att läsa det finstilta och hålla koll på vad försäkringarna faktiskt täcker: när det kommer till försäkring är det billigaste alternativet inte alltid det bästa.

 


Svensk Försäkrings Nämnder

I Sverige finns en central organisation via namn Svensk Försäkrings Nämnder, som arbetar för att säkerställa ett korrekt agerande från både försäkringsbolag och försäkringstagare. Svensk Försäkrings Nämnder kan hjälpa till med att pröva tvister inom olika typer av försäkringsområden så som olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring, rättsskyddsförsäkring eller ansvarsförsäkring. Huvuduppgiften är att verka för att en enhetlig praxis ska regera bland svenska försäkringsbolag, och att alla försäkringsbolag ska göra liknande bedömningar i specifika fall.

Det kan finnas anledning att kontakta Svensk Försäkrings Nämnder om du som försäkringstagare upplever att du fått en felaktig bedömning från sitt försäkringsbolag. Försäkringsbolaget kan också själva kontakta Svensk Försäkrings Nämnder för rådgivning om praxis i specifika fall, och för att försäkra sig om att de agerat lagenligt.

När olyckan är framme och du behöver utnyttja sin försäkring gäller det att du är väl påläst om vad försäkringen faktiskt täcker. Ett inbrott i bilen är till exempel ofta inte skyddat via försäkringen om bilen inte var låst vid inbrottstillfället. Kan du utnyttja din försäkring och få en ny mobiltelefon om du tappat din telefon i golvet? Och vad blir skillnaden om någon knuffade dig så att mobilen gled ur handen och att du själv tappade den? Läs noga igenom avtalet för att vara på det klara med vad exakt som din försäkring skyddar emot. De flesta försäkringar på den svenska marknaden kommer med långa och utförliga beskrivningar för vad som gäller i olika situationer, men det kan naturligtvis hända att det finns mindre tydliga anvisningar i texten, eller att du råkar ut för något som försäkringen helt enkelt glömt eller inte räknat med att behöva benämna. I sådana lägen gör försäkringsbolaget en bedömning av fallet och meddelar om du har rätt att utnyttja din försäkring eller inte. Det kan naturligtvis hända att försäkringsbolaget gör en felaktig bedömning eller inte har förstått situationen till fullo. Det är sådana här lägen du kan vända sig till Svensk Försäkrings Nämnder för en mer objektiv behandling av ärendet.


Tillstånd för att bedriva försäkringsverksamhet

I Sverige kan du inte starta ett försäkringsbolag och börja sälja försäkringar hur som helst, utan marknaden är reglerad och det krävs tillstånd från Finansinspektionen för att bedriva den här typen av verksamhet. Ett försäkringsbolag är den organisation som säljer och administrerar försäkringar, medan den lagliga försäkringsgivaren är den som rent formellt sett är ansvarig för att verksamheten sköts, och att försäkringen följer svenska lagar och regler. I de flesta fall är försäkringsgivaren och försäkringsbolaget samma företag, men det händer att det är två skilda verksamheter som arbetar tillsammans.

Försäkringsgivare som är verksamma i Sverige måste ha ett officiellt tillstånd av Finansinspektionen i ryggen. Finansinspektionen övervakar försäkringsbolagens verksamhet för att förvissa sig om att allt går rätt till, och Finansinspektionen har rätt att dra in tillståndet om bolaget missköter sig. Det finns alltid uppgifter i ditt avtal med ett försäkringsbolag gällande vem som är den officiella försäkringsgivaren. Du kan själv kontrollera via Finansinspektionens hemsida om bolaget har tillstånd och om de tidigare blivit utredda, samt hur länge de har bedrivit sin verksamhet. Om det visar sig att det bolag du kollar upp inte har tillstånd hos Finansinspektionen ska du vara försiktig med att teckna en försäkring just här, och samma sak gäller om försäkringsbolaget saknar officiellt organisationsnummer.

Det kan dessutom ibland vara oklart om det som erbjuds är en försäkring eller snarare en tjänst, då ordet “försäkring” inte är skyddat utan kan användas om ett brett spektrum av olika produkter. De företag som erbjuder tjänster men kallar dem för försäkringar har som regel inte tillstånd via Finansinspektionen.


Vanliga frågor och svar

✅ Vilket är det bästa försäkringsbolaget 2021?

Här hittar du listan med alla de bästa och mest populära försäkringsbolagen i Sverige på Konsument.se just nu.

✅ Var kan jag jämföra olika försäkringsbolag?

Se den här tabellen och välj det bolag som verkar passa just dig och dina behov allra bäst. Läs mer på respektive webbplats.

✅ Vad är viktigt att tänka på när jag väljer försäkringsbolag?

Se över dina nuvarande försäkringar och ta reda på vad som saknas, vilken typ av försäkring du kan behöva och om det finns något överlapp. Det kan finnas paketerbjudanden hos ditt nuvarande försäkringsbolag, till exempel.

✅ Hur tecknar jag en försäkring?

Se vår lista och klicka vidare direkt till det försäkringsbolag som du är intresserad av. Räkna på din försäkring och teckna den direkt online med hjälp av ditt BankID. Kom ihåg att du alltid har 14 dagars ångerrätt om du har tecknat en försäkring via Internet.


Övriga frågor

Vilket svenskt försäkringsbolag har nöjdast kunder?

Enligt SKI – Svenskt Kvalitetsindex så hade Länsförsäkringar högst kundnöjdhet i Sverige med 77.4% under 2016. Fördelningen för de enskilda försäkringsområdena var sakförsäkring privat (Länsförsäkringar), sakförsäkring företag (Dina försäkringar), bilförsäkring privat (Länsförsäkringar), pensions-/livförsäkring privat (Länsförsäkringar), försäkringsförmedlare (Söderberg & Partner) samt tjänstepension företag (KPA).

Vilka är de mest populära skadeförsäkringsbolagen i Sverige?

Det mest populära bolaget, sett till försäkringspremier, är Länsförsäkringar (30%) följt av If (18%), Folksam (16%), Trygg Hansa (15%), Moderna Försäkringar (3%). Övriga försäkringsbolag har tillsammans 18%.

Vilka är de mest populära livförsäkringsbolagen i Sverige?

Det största bolaget, återigen sett till totala försäkringspremier, är Folksam (16%) följt av Alecta (15%), Skandia (13%), AMF (9%), SEB Pension (7%), Nordea Liv (7%), Swedbank Försäkring (6%), Länsförsäkringar (5%), Handelsbanken (4%), SPP (3%). Övriga bolag har tillsammans 15%.

Vilka mindre, lokala bolag finns det?

Ett omfattande lista på mindre lokala bolag kommer inom kort.


Referenser

  1. “Försäkringar i Sverige” (.pdf). Svensk Försäkring, Försäkringsföretagens branschorganisation”
  2. “Finansiella tjänster: Försäkringar”. Konsumentverket.
  3. “Försäkring 2016”. Svenskt Kvalitetsindex.

Sidansvarig

Erik Gustafsson
Erik Gustafsson
Försäkringsexpert hos Konsument.se
Erik Gustafsson är utbildad försäkringsrådgivare med mångårig erfarenhet från försäkringsbranschen. Erik är ansvarig för försäkringsområdet på Konsument.se vilket innebär att han kontinuerligt granskar och uppdaterar information och uppgifter om olika försäkringstyper och bolag.

Senast uppdaterad: 2021-04-05 av Erik Gustafsson

Du är här: Hem » Försäkringsbolag i Sverige