Rörligt elpris idag – Teckna nytt rörligt elavtal

Billigaste rörliga elpriserna idag
Jämförelse av olika svenska elbolag
För- och nackdelar, frågor och svar
Andra alternativ

Rekommenderade elbolag med billiga rörliga priser – september 2023

ElbolagAvtalstypBindningstidJämförspris *OmdömeNästa steg
FortumFast pris12 månader120,34 öre/kWhVälj elavtal
Stockholms ElbolagFast pris12 månader120,88 öre/kWhVälj elavtal
Cheap EnergyFast pris12 månader122,90 öre/kWhVälj elavtal
Skellefteå KraftFast pris12 månader124,05 öre/kWhVälj elavtal
Svealands ElbolagFast pris12 månader138,27 öre/kWhVälj elavtal
* Jämförpriset är beräknat på 5000 kWh/år för samma postnummer och bindningstid och inkluderar totalt elpris, ev. fast månadsavgift och moms.
ElbolagAvtalstypBindningstidJämförspris *OmdömeNästa steg
Cheap EnergyRörligt prisIngen49,89 öre/kWhVälj elavtal
Stockholms ElbolagRörligt prisIngen57,17 öre/kWhVälj elavtal
Skellefteå KraftRörligt prisIngen59,96 öre/kWhVälj elavtal
FortumRörligt prisIngen62,48 öre/kWhVälj elavtal
Telge EnergiRörligt prisIngen69,74 öre/kWhVälj elavtal
Svealands ElbolagRörligt prisIngen76,12 öre/kWhVälj elavtal
* Jämförpriset är beräknat på 5000 kWh/år för samma postnummer och inkluderar totalt elpris, ev. fast månadsavgift och moms.
ElbolagAvtalstypBindningstidJämförspris *OmdömeNästa steg
TibberTimprisIngenSpotpris + 49 kr/månadenVälj elavtal
Cheap EnergyTimprisIngen47,57 öre/kWhVälj elavtal
Telge EnergiTimprisIngen57,50 öre/kWhVälj elavtal
Skellefteå KraftTimprisIngen59,96 öre/kWhVälj elavtal
Stockholms ElbolagTimprisIngen60,07 öre/kWhVälj elavtal
FortumTimprisIngen62,48 öre/kWhVälj elavtal
Svealands ElbolagTimprisIngen64,20 öre/kWhVälj elavtal
* Jämförpriset är beräknat på 5000 kWh/år för samma postnummer och inkluderar totalt elpris, ev. fast månadsavgift och moms.

Vad innebär rörligt pris på el? Hur sätts det?

Ett elavtal med rörligt pris, även känt som spotprisavtal, är en typ av elavtal där priset på el varierar från dag till dag. Detta skiljer sig från ett fastprisavtal, där priset är låst under en viss period, vanligtvis ett eller flera år.

Priset på ett rörligt elavtal bestäms av elbörsen Nord Pool. Nord Pool är den största elbörsen i Europa och hanterar fysisk handel med el i 16 länder, inklusive Sverige. På Nord Pool köper och säljer elproducenter och elhandlare el, och det pris som fastställs genom denna handel blir det rörliga elpriset.

Det finns flera faktorer som påverkar priset på elbörsen. En av de viktigaste är utbud och efterfrågan. Om det finns mycket el tillgänglig men efterfrågan är låg, kommer priset att sjunka. Omvänt, om efterfrågan är hög men utbudet är lågt, kommer priset att stiga.

Väderförhållanden spelar också en stor roll i prissättningen. Till exempel, under kalla vintermånader när efterfrågan på el för uppvärmning är hög, kan priset stiga. På samma sätt kan priset sjunka under regniga eller blåsiga perioder när produktionen av vattenkraft och vindkraft är hög.

Internationella energipriser, speciellt priset på kol och gas, påverkar också elpriset. Om priset på kol och gas stiger, kan det bli dyrare att producera el, vilket kan leda till högre elpriser.

Varje dag fastställs ett nytt pris för nästkommande dygn baserat på handeln på elbörsen. Detta pris gäller sedan för all el du förbrukar under det dygnet. Din faktura baseras på genomsnittet av dessa dagliga priser under faktureringsperioden.


Fördelar och nackdelar

Ett rörligt elavtal kan ha både fördelar och nackdelar, beroende på dina specifika behov och omständigheter. Här är några av de viktigaste att överväga:

Fördelar

 1. Potential för lägre priser: Historiskt sett har rörliga priser ofta varit lägre än fasta priser i genomsnitt. Om du är villig att acceptera viss osäkerhet kan du potentiellt spara pengar med ett rörligt elavtal.
 2. Ingen bindningstid: De flesta rörliga elavtal har ingen bindningstid, vilket innebär att du kan byta avtal när du vill utan att behöva betala någon avgift.
 3. Följer marknaden: Med ett rörligt elavtal kan du dra nytta av prisnedgångar på elmarknaden. Om elpriserna sjunker kommer ditt elpris också att sjunka.

Nackdelar

 1. Prisvolatilitet: Priset på ett rörligt elavtal kan variera kraftigt från dag till dag. Detta kan göra det svårt att budgetera för dina elkostnader.
 2. Risk för höga priser: Även om rörliga priser kan vara lägre i genomsnitt, finns det också en risk att priserna skjuter i höjden under perioder av hög efterfrågan eller lågt utbud.
 3. Kräver aktivitet: För att dra nytta av ett rörligt elavtal kan det krävas att du håller ett öga på elmarknaden och eventuellt byter avtal om priserna börjar stiga.

Alternativ till rörligt elavtal

Det finns flera alternativ till rörliga elavtal. Vilket som passar bäst beror på dina individuella behov och omständigheter. Här är några av de mest populära alternativen:

 1. Fast elpris: Med ett fastprisavtal betalar du samma pris per kilowattimme under hela bindningstiden. Detta passar dig som vill ha förutsägbarhet i dina elkostnader. Dock kan beloppet på fakturan fortfarande variera beroende på hur mycket el du förbrukar.
 2. Timprisavtal: Om du väljer ett avtal med timpris betalar du för vad elen faktiskt kostar varje timme på elbörsen plus elhandlarens påslag. Det betyder att du får olika elpriser timme för timme och att din elkostnad beror på när på dygnet du använder elen. Detta kan vara fördelaktigt om du har möjlighet att anpassa din elanvändning efter priset.
 3. Mixat pris 1 år: Med denna avtalsform har du ett elpris som förändras en gång per månad och som baseras till hälften på ett fast pris och till hälften på ett rörligt pris. Bindningstiden är 1 år.
 4. Anvisat avtal: Ett anvisat avtal får du om du inte aktivt väljer något elhandelsavtal. Det är ditt elnätsföretag som anvisar dig till en elhandlare som i sin tur ger dig ett anvisat elavtal. Du kan få ett anvisat avtal om du till exempel flyttar eller om du inte väljer ett nytt avtal när ditt tidsbundna elavtal löper ut. Ett anvisat avtal är ofta dyrare än om du själv aktivt väljer att teckna ett elavtal.

Vanliga frågor och svar

Här är några vanliga frågor och svar om rörliga elpriser:

1. Är rörligt elpris bättre än fast pris?

Det beror på. Historiskt sett har rörliga priser ofta varit lägre än fasta priser i genomsnitt, men de kan också vara mer oförutsägbara. Om du värdesätter förutsägbarhet och vill kunna budgetera dina elkostnader kan ett fastprisavtal vara ett bättre val. Om du däremot är villig att acceptera viss osäkerhet för chansen att spara pengar kan ett rörligt elavtal vara ett bra val.

2. Hur ofta ändras rörliga elpriser?

Rörliga elpriser kan ändras dagligen baserat på priset på elbörsen. Det betyder att priset du betalar för el kan variera från dag till dag.

3. Vad händer om elpriserna skjuter i höjden?

Om elpriserna skjuter i höjden kommer du att betala mer för din el om du har ett rörligt elavtal. Detta är en risk med rörliga elavtal, men det är också möjligt att priset kan sjunka.

4. Kan jag byta från ett rörligt elavtal till ett fastprisavtal?

Ja, de flesta elbolag tillåter dig att byta från ett rörligt elavtal till ett fastprisavtal. Det kan dock finnas vissa villkor eller avgifter förknippade med att byta avtal, så det är bäst att kontrollera med ditt elbolag först.


Källor

Informationen i denna artikel baseras på följande källor:

 1. Energimyndigheten – Den svenska myndigheten ansvarig för nationella och internationella energifrågor.

Sidansvarig

Karin Johansson
Karin Johansson
Elexpert hos Konsument.se
Karin Johansson är huvudansvarig för elområdet på Konsument.se och arbetar dagligen med frågor, information och jämförelser som berör elavtal, elbolag och elpriser. Karin har en lång och gedigen erfarenhet från elbranschen.

Senast uppdaterad: 2023-09-13 av Karin Johansson