Företagslån

Hitta bästa företagslån 2024
Lån till företag med bra villkor
Jämför företagslån med låg ränta
Företagslån utan säkerhet (och med)
Låna pengar till företag snabbt

Bästa företagslån 2024

Det bästa företagslånet hittar du enkelt via den populära låneförmedlaren Lendo. De hjälper dig att snabbt jämföra lån mellan 50 000 kr och upp till 5 000 000 kr från 19 olika företagslångivare. Ansökan tar bara en minut och du får svar inom 24 timmar. Ansökan är inte bindande.

Konsument.se rekommenderar Lendo.

Ansök nu via Lendo →


Jämför företagslån

Vi har listat svenska långivare som erbjuder billiga lån till företag – utan säkerhet och med säkerhet. Ansök direkt på respektive webbplats och få snabbt besked.

FöretagEgenskaperBetygNästa steg
Lendo Företagslån Lån eller kredit från 50 000 kr upp till 5 miljoner kr
Jämför företagslån hos upp till 19 långivare
Ansökan tar 1 minut – svar inom 24 timmar
Ansök nu →
Froda Företagslån Lån upp till 15 miljoner kronor
40x snabbare än banken
Hjälpt fler än 50 000 företag
Ansök nu →
Krea Finansiering från 20 000 kr upp till hela 30 000 000 kr
Jämför företagslån hos upp till 30 långivare
Förslag redan inom 1 dag – helt kostnadsfritt
Ansök nu →

Lånevillkoren uppdateras regelbundet så besök långivarens webbplats för att ta del av aktuella villkor innan du ansöker om ett lån.


Vad är ett företagslån?

Företagslån

Ett företagslån är ett lån från en bank eller annan finansiell institution till ett företag, med syftet att finansiera dess verksamhet. Lånet ska återbetalas enligt de avtalade villkoren, normalt med ränta. Lån till företag är en vital del av ekonomin eftersom de ger företag kapital för att växa, anställa personal, köpa inventarier, eller hantera kassaflödet. Lånen kan vara säkrade eller osäkrade, lång- eller kortfristiga, och kan ha fasta eller rörliga räntor.

Det finns olika typer av företagslån och de struktureras på olika sätt beroende på företagets behov och kreditvärdighet. Processen att ansöka om ett företagslån innefattar oftast en kreditkontroll, och en utvärdering av företagets finansiella hälsa samt dess förmåga att återbetala lånet.

Vissa lån för företag kräver att företaget ställer tillgångar som säkerhet, medan andra inte gör det. Villkoren för återbetalning och räntan på lånet kan variera kraftigt beroende på en rad faktorer, inklusive långivarens policy och företagets kreditvärde.


Typer av lån till företag

Att förstå olika typer av företagslån kan hjälpa företagsägare att välja det lån som bäst passar deras behov och ekonomiska situation. Varje lån har sina egna unika egenskaper och kan vara lämpligt i olika affärsscenarier.

Vanliga företagslån

Vanliga företagslån är traditionella lån som tillhandahålls av banker eller andra finansiella institutioner. De innebär en engångs utbetalning av en specifik summa pengar som sedan ska återbetalas över en förutbestämd tidsperiod med en fast eller rörlig ränta. Vanliga lån till företag kan vara:

 • Säkrade lån: Dessa lån kräver en form av säkerhet, till exempel fastigheter eller andra värdefulla tillgångar, som kan säljas av långivaren om låntagaren inte kan återbetala lånet.
 • Osäkrade lån: Dessa lån kräver inte någon säkerhet, men långivaren tar en högre risk vilket oftast resulterar i högre räntor.

Checkkrediter

Checkkredit är en typ av kreditlinje som tillåter företag att övertrassera sitt bankkonto upp till en viss gräns. Det är en flexibel finansieringslösning som ger tillgång till likviditet när det behövs. Räntan beräknas endast på den utnyttjade delen av krediten.

Brygglån

Brygglån är kortfristiga lån som hjälper företag att täcka likviditetsbehov under en tillfällig period tills permanent finansiering erhålls. De används ofta i situationer där snabb tillgång till kapital är nödvändig, till exempel för att täcka driftskostnader eller genomföra en fastighetsaffär innan långsiktig finansiering kan säkras.

Lån för att starta eget

Lån för att starta eget är utformade för att hjälpa nya företagare med initiala uppstartskostnader. De kan täcka allt från inköp av inventarier till marknadsföring och anställning av personal. Dessa lån har ofta mer fördelaktiga villkor för att uppmuntra entreprenörskap.

Uppstartslån

Uppstartslån är liknande lån för att starta eget, men de är oftast avsedda för företag som redan har kommit igång men som behöver ytterligare kapital för att expandera eller övervinna kortsiktiga hinder.

Företagskredit

Företagskredit är en kreditlinje som företag kan använda efter behov. Till skillnad från traditionella lån, betalar företagen bara ränta på det belopp som har utnyttjats.

Företagsleasing

Företagsleasing ger företag möjligheten att hyra utrustning eller fastigheter istället för att köpa dem. Detta kan vara ett bra alternativ för företag som vill behålla sin kapitalstruktur och likviditet.

Fastighetslån

Fastighetslån används för att finansiera köp, byggande eller renovering av kommersiella fastigheter. Dessa lån har oftast längre löptider och kan ha fasta eller rörliga räntor.

Varje typ av lån har sina egna fördelar och nackdelar, och valet av lån beror på företagets unika behov och ekonomiska situation.


Företagsformer

Varje företagsform har sina egna unika krav och möjligheter när det kommer till finansiering. Det är viktigt att förstå hur företagslån fungerar i relation till olika företagsstrukturer.

Företagslån för aktiebolag

Aktiebolag (AB) är separata juridiska enheter från sina ägare, vilket innebär att företaget självt kan ansöka om och hålla lån. Lån för aktiebolag kan vara säkrade eller osäkrade, och de villkor under vilka lån erbjuds kan variera beroende på företagets finansiella hälsa, kreditvärdighet och andra faktorer.

Företagslån för handelsbolag

I handelsbolag (HB) är delägarna personligen ansvariga för bolagets skulder, vilket inkluderar lån. Detta kan påverka de villkor under vilka lån erbjuds, samt de typer av säkerheter som krävs. Det kan även ha en inverkan på de räntor som erbjuds.

Företagslån för enskild firma och småföretag

För enskilda firmor och småföretag kan lån vara ett bra sätt att skaffa nödvändigt kapital för att växa eller överleva ekonomiskt svåra tider. Lånens villkor kan variera kraftigt beroende på företagets finansiella situation och kreditvärdighet.

Lån till nystartade företag

Nystartade företag kan ha svårt att kvalificera sig för traditionella lån på grund av brist på kredithistorik eller säkerheter. Det finns dock speciella låneprogram och finansiella institutioner som är inriktade på att hjälpa nystartade företag.


Tillgångar som kan användas som säkerhet

Att använda tillgångar som säkerhet kan underlätta för företag att erhålla lån och få tillgång till bättre lånevillkor. Här är några av de tillgångar som ofta används som säkerhet i företagslån:

 • Fastigheter: Byggnader och mark är vanliga former av säkerhet eftersom de ofta har högt värde.
 • Utrustning och Maskiner: Företagsutrustning och maskiner kan användas som säkerhet.
 • Fordon: Företagsfordon som lastbilar och bilar kan också användas som säkerhet.
 • Lager: Varor i lager kan fungera som säkerhet, även om deras värde kan vara mer flyktigt.
 • Företagskonton: Företagets bankkonton eller andra finansiella konton kan användas som säkerhet.
 • Fakturor: Oinbetalda fakturor kan finansieras genom fakturabelåning, där fakturorna fungerar som säkerhet.

Att använda tillgångar som säkerhet kan hjälpa till att minska risken för långivaren, vilket i sin tur kan leda till lägre räntor och bättre lånevillkor. Det är dock viktigt att notera att om låntagaren inte kan återbetala lånet, kan långivaren ta tillgångarna som säkerhet och sälja dem för att täcka kostnaden för lånet.


Fördelar och nackdelar med företagslån

Företagslån kan vara en effektiv väg för att finansiera tillväxt och hantera kassaflödesproblem, men de kommer också med sina nackdelar.

Fördelar:

 • Tillgång till kapital: Företagslån ger omedelbar tillgång till kapital som kan användas för en mängd olika ändamål, från att täcka driftskostnader till investeringar i tillväxt.
 • Bygga kredit: Genom att ta ut och återbetala ett lån kan företag bygga upp sin kreditprofil, vilket kan vara fördelaktigt för framtida finansieringsbehov.
 • Skattemässiga fördelar: Räntan på företagslån är ofta avdragsgill, vilket kan minska företagets skattebörda.

Nackdelar:

 • Skuldsättning: Lån ökar företagets skuldsättning och kan lägga till finansiell stress om inkomsterna inte möter förväntningarna.
 • Räntekostnader: Räntan på lånet är en kostnad som företaget måste bära, och höga räntor kan vara kostsamma över tid.
 • Risk att förlora säkerhet: Om lånet inte kan återbetalas riskerar företaget att förlora de tillgångar som används som säkerhet.

Ränta och avgifter

Räntan och avgifterna på företagslån varierar beroende på flera faktorer, inklusive långivaren, lånets löptid, företagets kreditvärdighet och eventuell säkerhet. Här är några komponenter att överväga:

 • Ränta: Räntan är kostnaden för att låna pengar och uttrycks oftast som en årlig procentsats (effektiv ränta). Det finns fasta räntor, där räntan förblir konstant under lånets löptid, och rörliga räntor, där räntan kan ändras över tid baserat på marknadsförhållandena.
 • Startavgifter: Vissa långivare tar ut en avgift för att upprätta lånet. Denna avgift kan vara en fast summa eller en procentuell del av lånebeloppet.
 • Serviceavgifter: Det kan finnas avgifter för att underhålla lån, till exempel månadsserviceavgifter eller årliga avgifter.
 • Förseningsavgifter: Om du missar en betalning eller betalar efter förfallodagen kan långivaren ta ut en förseningsavgift.
 • Förtidsbetalningsavgifter: Vissa långivare tar ut en avgift om du betalar av lånet i förtid. Syftet med denna avgift är att kompensera långivaren för förlorade ränteintäkter.

Jämför företagslån och hitta det bästa

Att jämföra olika företagslån kan hjälpa dig att hitta det lån som bäst uppfyller dina behov och har de mest fördelaktiga villkoren.

Här är några steg för att jämföra lån:

 1. Identifiera dina behov: Bestäm hur mycket du behöver låna, vilken löptid som passar och vilken typ av lån som passar bäst för ditt företags behov.
 2. Jämför räntor: Jämför räntor från olika långivare för att hitta den mest fördelaktiga räntan.
 3. Undersök avgifter: Se till att du är medveten om alla avgifter som är associerade med lånet, inklusive startavgifter, serviceavgifter och eventuella förtidsbetalningsavgifter.
 4. Kontrollera villkor och krav: Läs igenom lånevillkoren noggrant och se till att du uppfyller alla krav som långivaren har.
 5. Få flera offerter: Ansök förslagsvis om lån via en låneförmedlare för att se vilka villkor som är tillgängliga på marknaden. Konsument.se har sammanställt en lista med rekommenderade låneförmedlare högst upp på den här sidan.

Genom att jämföra olika lånealternativ kan du säkerställa att du får det bästa möjliga lånet för ditt företag.


Ansök om företagslån – så här gör du

Processen för att ansöka om ett företagslån varierar mellan olika långivare, men här är några generella steg som du kan förvänta dig:

 1. Förbered dokumentation:
  • Företagsplan: En detaljerad företagsplan som visar hur du planerar att använda lånet och hur du planerar att betala tillbaka det.
  • Finansiell information: Historisk och prognostiserad finansiell information inklusive balansräkningar, resultaträkningar och kassaflödesprognoser.
  • Personlig finansiell information: Långivare kan också begära personlig finansiell information från företagets ägare eller ledning.
 2. Välj långivare:
  • Basera valet på räntor, avgifter, lånevillkor och omdöme. Se listan med rekommendationer högst upp på den här sidan.
 3. Fyll i ansökan:
  • Fyll i ansökan om företagslån hos den valda långivaren. Ansökan kommer att be om information om ditt företag, din personliga och företagsmässiga finansiella historia, och hur du planerar att använda lånet.
 4. Vänta på granskning och godkännande:
  • Långivaren kommer att granska din ansökan, kontrollera din kredit och eventuellt begära ytterligare information eller dokumentation.
 5. Underteckna låneavtalet:
  • Om din ansökan godkänns, kommer du att få ett låneavtal att granska och underteckna.
 6. Motta lånebeloppet:
  • Efter att du undertecknat låneavtalet kommer lånebeloppet att överföras till ditt företags bankkonto eller betalas ut på annat sätt som överenskommits.
 7. Börja återbetalningen:
  • Återbetalningen av lånet börjar enligt det schema som anges i låneavtalet.

Företagslån utan UC

När ett företag ansöker om ett lån genomförs ofta en kreditkontroll för att bedöma företagets och/eller företagsägarens kreditvärdighet. I Sverige är Upplysningscentralen (UC) en av de större aktörerna inom kreditupplysning. En kreditkontroll hos UC kan påverka kreditbetyget negativt, särskilt om flera kontroller görs inom en kort tidsperiod. Detta kan i sin tur påverka företagets möjlighet att få ytterligare finansiering i framtiden.

Lån till företag utan UC innebär att långivaren inte använder sig av Upplysningscentralen för att göra kreditkontrollen, utan istället använder sig av andra kreditupplysningsföretag. Detta kan vara fördelaktigt för företag som vill undvika negativ inverkan på deras kreditbetyg hos UC, eller som har blivit nekade lån på grund av tidigare kreditkontroller hos UC. Företagslån utan UC kan ha olika villkor och räntor jämfört med lån som innefattar en kreditkontroll hos UC, och det är viktigt att noga undersöka och jämföra dessa villkor innan man ansöker om ett sådant lån.

Företagslån utan säkerhet

Lån till företag utan säkerhet är lån som inte kräver någon form av säkerhet eller pant i företagets tillgångar. Dessa lån är mindre riskfyllda för låntagaren, eftersom det inte finns någon risk att förlora tillgångar om man inte kan betala tillbaka lånet. Dock kan dessa lån vara svårare att få godkända, och de kan också ha högre räntor jämfört med säkrade lån, eftersom långivaren tar en större risk.

För företag som inte har tillräckligt med tillgångar för att ställa som säkerhet, eller som inte vill riskera sina tillgångar, kan ett osäkrat företagslån vara ett attraktivt alternativ. Det är dock viktigt att vara medveten om att de högre räntorna kan göra lånet dyrare över tid, och att det kan vara svårare att kvalificera sig för ett osäkrat lån om företaget eller dess ägare har en låg kreditvärdighet.

Företagslån med betalningsanmärkningar

Betalningsanmärkningar kan ha en betydande negativ inverkan på företagets eller företagsägarens kreditvärdighet, vilket kan göra det svårare att få godkända för företagslån. Dock finns det långivare som specialiserar sig på att låna pengar till företag med betalningsanmärkningar eller mindre än perfekt kredit.

Dessa lån kan ha högre räntor och strängare återbetalningsvillkor jämfört med traditionella företagslån. Det kan också vara färre lånealternativ tillgängliga. Det är viktigt att noga överväga villkoren och se till att företaget har förmågan att betala tillbaka lånet enligt de överenskomna villkoren, för att undvika ytterligare finansiella problem.

Genom att jämföra olika långivare och undersöka alla tillgängliga lånealternativ, kan företag med betalningsanmärkningar hitta finansieringslösningar som möter deras behov.


Alternativ till lån: Kreditkort för företag

Kreditkort för företag erbjuder en flexibel finansieringslösning och kan vara ett bra alternativ till traditionella företagslån. De ger företag möjlighet att hantera kassaflödet, betala för oväntade utgifter och dra nytta av belöningar och rabatter. Här är några aspekter att överväga när det gäller företagskreditkort:

 • Likviditet: Företagskreditkort ger tillgång till omedelbar likviditet som kan användas för att täcka oväntade kostnader eller investera i tillväxtmöjligheter.
 • Belöningsprogram: Många företagskreditkort erbjuder belöningsprogram där företaget kan tjäna poäng eller cashback på inköp.
 • Uppskjuten Betalning: Möjligheten att skjuta upp betalningar till slutet av faktureringscykeln kan hjälpa företag att hantera sitt kassaflöde effektivare.
 • Separation av företagsutgifter och personliga utgifter: Användning av ett företagskreditkort kan hjälpa till att hålla företagets och personliga utgifter separerade, vilket förenklar redovisningen och skattekomplikationer.

Kalkyl och räkneexempel

Innan du ansöker om ett företagslån är det kritiskt att göra en noggrann kalkyl för att säkerställa att ditt företag kan hantera återbetalningarna. Detta inkluderar att bedöma företagets nuvarande finansiella hälsa, kassaflöde och framtida inkomstprognoser. Här är några grundläggande räkneexempel som kan vara användbara:

 1. Månadsbetalning: Använd en lånekalkylator på långivarens för att uppskatta den månatliga betalningen baserat på lånebeloppet, räntan och löptiden.
 2. Totala kostnaden för lånet: Beräkna den totala kostnaden för lånet över dess löptid inklusive räntor och avgifter.
 3. Avkastning på investering: Bedöm den förväntade avkastningen på investeringen från de projekt eller utgifter som lånet kommer att finansiera.

Genom att göra dessa beräkningar kan du få en bättre förståelse för hur lånet kommer att påverka ditt företags finanser och om det är ekonomiskt hållbart.


Risker och alternativ

Företagslån är en vanlig finansieringsmetod, men de kommer med vissa risker. Det är viktigt att vara medveten om dessa risker samt alternativa finansieringsmöjligheter:

 • Skuldsättning: Ökad skuldsättning kan påverka företagets kreditvärdighet och dess förmåga att få ytterligare finansiering i framtiden.
 • Räntekostnader: Räntorna på företagslån kan vara höga, särskilt för företag med låg kreditvärdighet eller om lån tas utan säkerhet.
 • Förlust av Tillgångar: Om ett säkrat lån inte återbetalas kan företaget förlora de tillgångar som ställts som säkerhet.

Andra alternativ till lån

 • Crowdfunding: Att samla in pengar från allmänheten genom plattformar som Kickstarter eller Indiegogo.
 • Ängelinvesterare och riskkapital: Att söka finansiering från individuella investerare eller riskkapitalbolag.

Svenska företagslån

Det finns en mängd olika långivare som erbjuder företagslån i Sverige och varje långivare har sina egna unika erbjudanden, räntor, och villkor. Det finns även ett flertal låneförmedlare som möjliggör enkla jämförelser av dessa långivare.

Ni hittar våra aktuella rekommendationer högst upp på den här sidan men här följer även en genomgång av kända långivare och låneförmedlare:

Lendo

Lendo är en låneförmedlare som hjälper företag att jämföra olika lånerbjudanden från olika banker och finansinstitut. Detta gör det enkelt för företag att hitta det mest fördelaktiga lånet för deras specifika behov och situation.

OPR

OPR Företagslån erbjuder snabba och enkla lån till små och medelstora företag. De har en snabb ansökningsprocess och erbjuder lån utan krav på säkerhet.

Almi

Almi erbjuder finansiering och rådgivning till företag i alla stadier, från start-ups till väletablerade företag som vill expandera. De har ett brett utbud av låneprodukter och andra finansiella tjänster.

Qred

Qred är en digital långivare som erbjuder flexibla lån till små och medelstora företag. De har en enkel online-ansökningsprocess och snabb utbetalning av lånemedel.

Froda

Froda erbjuder automatiserade företagslån med fokus på enkelhet och hastighet. De har en snabb ansökningsprocess och erbjuder konkurrenskraftiga räntor.

Svea

Svea Ekonomi erbjuder en rad olika finansiella tjänster till företag, inklusive lån. De erbjuder både säkrade och osäkrade lån med olika löptider och räntor.

Zmarta

Zmarta är en annan låneförmedlare som hjälper företag att jämföra lån från olika långivare. De strävar efter att hjälpa företag att hitta det bästa företagslånet för deras behov.

Capcito

Capcito är en digital finansieringspartner som erbjuder olika typer av finansieringslösningar till företag, inklusive företagslån. De fokuserar på att erbjuda en snabb och enkel ansökningsprocess.

Creddo

Creddo erbjuder en plattform där företag kan jämföra och ansöka om lån för företag från olika långivare. Creddo agerar som en låneförmedlare och hjälper företag att hitta lämpliga finansieringslösningar.

Kompar

Kompar är en låneförmedlare som hjälper företag att jämföra och hitta företagslån med konkurrenskraftiga räntor och villkor genom att sammanställa erbjudanden från olika långivare.

CrediNord

CrediNord erbjuder företagslån till små och medelstora företag. De fokuserar på att erbjuda skräddarsydda lån med flexibla återbetalningsplaner.

Fakturino

Fakturino är en låneförmedlare som hjälper företag att jämföra erbjudanden från olika långivare för att hitta det mest fördelaktiga företagslånet. De erbjuder också tjänster som fakturaköp och företagskrediter.

Fedelta

Fedelta erbjuder en rad finansiella tjänster till företag, inklusive lån till företag. De har en kundcentrerad ansats och strävar efter att erbjuda konkurrenskraftiga räntor och villkor.

Lenditum

Lenditum är en långivare som erbjuder företagslån till små och medelstora företag. De fokuserar på att erbjuda flexibla finansieringslösningar med konkurrenskraftiga räntor.

Mynt

Mynt erbjuder lån till små och medelstora företag med en enkel ansökningsprocess och snabb utbetalning av lånemedel.

Ponture

Ponture är en låneförmedlare som hjälper företag att jämföra och ansöka om företagslån från olika långivare, och att hitta den finansiering som bäst passar deras behov.

Toborrow

Toborrow är en online-plattform som förmedlar lån mellan företag och investerare, vilket ger små och medelstora företag möjlighet att låna pengar direkt från privatpersoner och institutionella investerare.

Denna översikt av olika långivare och låneförmedlare hjälper företag att förstå de olika alternativen som finns tillgängliga på den svenska marknaden. Det är viktigt att jämföra olika långivare och låneerbjudanden för att hitta det företagslån som bäst passar ditt företags behov och finansiella situation.


Vanliga frågor och svar

Vad är företagslån?

Företagslån är finansiella instrument som ger företag tillgång till kapital som behövs för att finansiera verksamheten, expandera, eller täcka andra företagsrelaterade kostnader. De kommer i olika former och har olika villkor beroende på långivare och låntagarens kreditvärdighet.

Hur får man ett företagslån?

För att få låna måste företaget vanligtvis genomgå en ansökningsprocess där långivaren utvärderar företagets finansiella hälsa, kreditvärdighet och förmåga att återbetala lånet. Processen inkluderar att fylla i en ansökan, tillhandahålla nödvändig dokumentation, och i vissa fall, ställa tillgångar som säkerhet.

Vad krävs för lån till företag?

Kraven för att kvalificera sig för ett lån varierar mellan olika långivare, men inkluderar ofta en god kreditvärdighet, en stabil inkomst, en fungerande affärsplan, och i vissa fall, säkerheter.

Kan man samla företagslån?

Ja, det är möjligt att samla flera företagslån till ett enda lån, vilket kan förenkla hanteringen och möjligen sänka den totala räntekostnaden. Detta kallas för refinansiering eller sammanslagning av lån.

Vad finns det för snabba lån till företag?

Snabba och billiga företagslån erbjuds av långivare som har en förenklad ansökningsprocess och snabb utbetalning av lånemedel. Detta inkluderar ofta digitala långivare och låneförmedlare som använder teknologi för att snabba upp godkännandet och utbetalningsprocessen.

Vad är snitträntan på ett företagslån?

Snitträntan på lån till företag varierar beroende på en rad faktorer inklusive långivare, låntagarens kreditvärdighet, lånebeloppet och löptiden. Det är viktigt att jämföra räntor från olika långivare för att få en klar bild av vad räntan kan vara för ditt specifika fall när du letar efter det bästa företagslånet.


Referenser

 1. Företagsregistret“. Statistiska centralbyrån.

Sidansvarig

Anders Larsson
Anders Larsson
Finansexpert hos Konsument.se
Anders Larsson är utbildad ekonom med lång erfarenhet från finansbranschen. Anders är huvudansvarig för informationen om lån och krediter på Konsument.se. Det innebär att han regelbundet kontrollerar och sammanställer uppgifter om olika lånetyper och långivare.

Senast uppdaterad: 2024-03-10 av Anders Larsson