Bästa sättet att spara pengar 2024

Spara pengar med ränta
Bästa sättet att spara pengar
Tips: Hur kan man spara pengar
Tryggt, långsiktigt och hållbart

Tips: Bästa sättet att spara pengar med ränta 2024

Det bästa sättet att spara pengar just nu är via SaveLends fasträntekonto. De erbjuder en sparränta på hela 6% om du binder dina pengar under 1 års tid. Sparandet omfattas av ett kapitalskydd som innebär att dina pengar är säkra.

Konsument.se rekommenderar SaveLend.

Öppna sparkonto hos SaveLend →


Här kan du spara med ränta

SparkontoSparränta (12 mån)Sparränta (Fria uttag)InsättningsgarantiOmdömeNästa steg
SaveLend6,00%Minst 12 månJaÖppna konto →
Multitude Bank4,40%4,30%JaÖppna konto →
Saldo Bank4,00%Minst 6 månJaÖppna konto →
Avanza4,10%3,70%JaÖppna konto →
Nordnet3,60%3,60%JaÖppna konto →
Swedbank3,55%2,10%JaÖppna konto →
Nordea3,50%2,00%JaÖppna konto →
SEB3,46 %2,00%JaÖppna konto →
Handelsbanken3,21%2,00%JaÖppna konto →

Läs mer om sparkonton som sparform längre ner på sidan.


De flesta vet hur viktigt det är att spara pengar, att ha en liten buffert om något oförutsett skulle hända. Tyvärr kan det kännas oöverstigligt att komma igång med ett sparande. Det finns många orsaker till det och en av de främsta orsakerna till att inte komma igång är det är svårt att hitta lättöverskådlig information och någon form av jämförelse mellan de olika sparformerna som finns tillgängliga på marknaden.

Det första som du måste veta – för att få ett så bra sparande som möjligt – är hur mycket du kan spara och vad du sparar till. Är det ett långsiktigt sparande, till exempel till en längre semesterresa, en kapitalvara du inte vill ta på avbetalning eller ett nytt boende, eller är det ett allmänt sparande som är till för oförutsedda utgifter? Du kanske har tänkt att öppna ett konto och spara till barn?

Anledningen till att det är önskvärt att bryta ned sparfrågorna till mindre beståndsdelar gör att det blir lättare att komma igång när du väl ser behovet eller vad det är du verkligen vill med ditt sparande. Du kan även se över dina utgifter och försöka att minska dessa så att du faktiskt får pengar över att spara för. Det finns många enkla sätta att dra ned på dina utgifter utan att göra allt för stora eftergifter i det dagliga livet. Men tänk att även 50 kronor i månaden är en bra start till sparande.

Det kan även vara en fördel att dela upp sparandet när du väl har kommit så långt i din planering. Även om det är ett långsiktigt sparande kan du dela upp det, till exempel en del som är låst i ett visst antal år och en mindre del som du kan köpa aktier eller kryptovalutor för. En fördel med den strategin är att om du själv är lite aktiv och jobbar med pengarna så jobbar pengarna för dig. Du kan se hur din investering och ditt sparande växer.


Långsiktigt sparande

Grundplåten till ett boende, en segelbåt eller sportbilen är ett långsiktigt sparande om du inte vill behöva låna till allt. Oavsett vad ditt slutmål är gällande ditt långsiktiga sparande är en tumregel att det bör vara ett sparande över minst 5 år och gärna längre. Ett alternativ är möjligheten att spara i en bank eller ett finansiellt institut där du kan låsa pengarna i till exempel 5 år. Det kan vara särskilt bra om du vet att du har svårt att inte röra dessa pengar i det dagliga livet.

Kortsiktigt sparande

Vill du spara pengar snabbt till en solsemester, bröllop eller något annat som du kommer att införskaffa inom en snar framtid, låt säga 12 till 24 månader, räknas det som ett kortsiktigt sparande. Även om du sparar kortsiktigt kan det vara en idé att se över vad det finns på marknaden när det gäller olika sparformer. Se till att pengarna jobbar för dig, att de gör mesta möjliga på kort tid för att det ska vara det bästa sparandet för dig.


Sparformer

Sparkonto

Detta är det absolut säkraste sättet att spara pengar, dessvärre med en väldigt låg avkastning. En sak som du måste vara uppmärksam på när du öppnar ett sparkonto är att det finansiella institutet omfattas av insättningsgarantin. Det betyder att om det institut där du har satt in dina pengar skulle gå i konkurs går staten in och betalar tillbaka dina pengar. Insättningsgarantin omfattar belopp upp till 950 000 kronor. Du har även möjlighet att ansöka om ett tilläggsbelopp på upp till 5 miljoner kronor.

Konto till barn

Här bör du fundera över om barnet ska ha rätt att ta ut pengar eller om du som förmyndare är den enda som får ta ut kapital. Vanligtvis gäller att barnen har rätt till kontot den dagen de fyller 18 år.

Fonder

Det finns olika sätt att spara på i fonder. Det skiljer även skattemässigt mellan de olika alternativen. Du kan välja att beskattas direkt när du avyttrar fonderna, det är det klassiska sättet att spara i fonder – en så kallad fonddepå. Den fonddepån är föremål för beskattning på 30 % när du gör en vinst vid till exempel försäljning eller byte av fonder inom fondkontot. Det beskattas även med en årlig schablonintäkt på värdet. Om du säljer fonder med förlust är den avdragsgill i din inkomstdeklaration. Skatten på utdelning betalas av fondbolaget och fondbolaget skickar kontrolluppgifter till Skatteverket avseende kapitalvinster och förluster och även schablonintäkter.

Väljer du ett investeringssparkonto (ISK) kan du spara i både fonder och marknadsnoterade värdepapper, i dagligt tal aktier, samt bankinlåning. Om du väljer ISK som sparform betalar du ingen skatt vid vinst eller utdelning. Enkelt förklarat är att du kan sälja och byta fonder och aktier i ditt ISK konto utan att detta är föremål för beskattning. IS-kontot är schablonbeskattat, vilket innebär att skatten beräknas på statslåneräntan i november föregående år + 0,75 procentenheter, dock lägst 1,25. Detta tas upp till en 30 % beskattning under inkomstslaget kapital. ISK som sparfond är fördelaktigt om du tycker om att vara aktiv i ditt sparande, hänger med i vad som händer och tittar till ditt konto med jämna mellanrum för att se över samt göra förändringar i ditt innehav. Viktig att notera är att skatten tas ut även vid värdeminskning på kontot.

Optioner

En option är ett avtal mellan en utställare och en innehavare som ger innehavaren av optionen rätt, men inte skyldighet, att i framtiden sälja eller köpa en underliggande tillgång till ett i förhand bestämt pris. Det kan exempelvis vara en aktie eller en valuta. Optioner delas upp i sälj – eller köpoption. Den som ställer ut en säljoption åtar sig att på anmodan köpa den underliggande tillgången och vice versa, det vill säga att den som ställer ut en köpoption åtar sig att på anmodan sälja den underliggande tillgången till det förutbestämda priset. En fördel med optioner är att de till skillnad från aktier, möjliggör en fördelning av risken mellan olika aktörer.

Obligationer

Obligationer är ett räntebärande så kallat enkelt skuldebrev. Det betyder att innehavaren till skuldebrevet, obligationen, har lånat ut pengar till en kommun, staten eller ett större företag. Dessa obligationer är så kallade kupongobligationer, vilket innebär att det, förutom det nominella belopp som betalas ut till innehavaren när skuldebrevet löper ut även, ger periodiska utbetalningar. Det krävs även mindre kapital att investera i obligationer jämfört med aktier.

Certifikat

Ett certifikat är ett instrument för handel på penningmarknaden. På engelska benämns dessa ETC (Exchange Traded Certificate), det kan liknas vid en speciell kategori av strukturerade produkter som är utan kapitalskydd. Det kan var som fonder som handlas på börsen men oftast är den underliggande tillgången råvaror eller valutor i stället för aktier. Risken att spara i certifikat är hög men du kan samtidigt fördubbla dina sparpengar snabbt.


Warranter

En warrant är ett hävstångsinstrument där innehavaren av warranten har rätten att antingen sälja eller köpa underliggande tillgång till ett förutbestämt pris på en bestämd dag. En warrant är en typ av option men i princip alla warranter som har ett värde på inlösendagen avräknas kontant, vilket betyder enkelt förklarat att du får ett belopp motsvarande värdet istället för att få köpa eller sälja de underliggande tillgångarna.

Kryptovaluta

I dagens globala och internetbaserade värld kan du även spara i kryptovaluta. En kryptovaluta är en digitalvaluta som beskrevs först 1998. Den mest kända är Bitcoin men utvecklingen är i det närmaste explosionsartad. I maj 2016 fanns det 680 stycken till ett värde av närmare 140 miljarder dollar. Självklart kan du spara i kryptovaluta och det finns svenska aktörer som hjälper till med detta. Du bör dock ta dig en funderare på om det är rätt sparform för dig. Det är en förhållandevis ny valuta och marknaden är relativt instabil men ju fler som får upp ögonen för denna valuta desto mer stabil kommer marknaden att bli. Kryptovaluta beskattas som kapitalvinst, det vill säga med 30 % skatt på vinstbeloppet.


Risker

En sak som är viktig att överväga när du väljer sparform är hur riskbenägen du är – och om du är det överhuvudtaget. Det enda sparande som inte involverar någon risk är det traditionella bankkontot – förutsatt att du väljer att med insättningsgaranti. Räntan på sparkonton är dock för närvarande mycket låg vilket gör att det som huvudsakligen kommer att öka summan är det du betalar in.
I den andra änden av riskskalan finns den riskbenägna personen som finner en glädje och tillfredställelse i att se sina sparade pengar öka genom att ta vissa risker. En bra tumregel är att inte riskera mer än vad du har råd att förlora. Det finns mer eller mindre riskbenägna sparformer och en taktik kan vara att blanda olika risker i ditt sparande. Det är möjligt både med ett vanligt fondkonto men framför allt med ett ISK i och med att i ISK kan du även spara i andra värdepapper än just rena fonder. I ett ISK kan du börja i en liten skala gällande till exempel aktier eller räntebärande papper. De flesta aktörer på den svenska marknaden har utomordentliga hemsidor där du som kund får tips gällande vad som är bra att investera i för tillfället och även vad du inte ska investera i.


Vanliga frågor och svar

✅ Var kan jag få råd om sparande?

Om du känner dig osäker på hur du ska spara men du vet att du ska spara kan du alltid ta kontakt med en finansiell rådgivare. De flesta banker tillhanda håller den tjänsten. Du kan även söka på nätet efter råd om specifika värdepapper eller något annat som har med ditt sparande att göra. Det finns dock några saker du bör tänka på när du väl sitter i ett möte med en finansiell rådgivare. Ha alla fakta, siffror och en klar målbild. Var realist, du kan inte förvänta dig en skyhög avkastning utan någon risk. Tänk efter hur mycket du kan förlora i ditt sparande och vilken risk du är villig att ta. Du kan, om du har tid och verkligen är intresserad, träffa olika finansiella rådgivare. Det är bra med olika infallsvinklar.

✅ Vilket är det bästa sättet att spara pengar?

Det är omöjligt att svara på eftersom det helt styrs av din ekonomi, din riskbenägenhet, ditt syfte med sparandet och hur länge du vill spara. Du kommer stöta på mängder av vitt skilda åsikter och spara pengar tips i din research, men detta råd har alla gemensamt – olika sparformer passar olika bra för olika personer.

✅ Kan jag göra uttag från ett sparkonto?

De flesta sparkonton begränsar det antal uttag du kan göra. Konton med de högsta räntorna tillåter ibland inte några uttag alls under bindningstiden. Fundera därför på om du kommer att behöva tillgång till pengarna någon gång innan bindningstidens slut innan du väljer att öppna ett sådant konto.


Referenser

  1. “Fem saker att tänka på för ditt sparande”. Finansinspektionen.
  2. “Konsumentskyddet på finansmarknaden” (pdf). Finansinspektionen.


Sidansvarig

Anders Larsson
Anders Larsson
Finansexpert hos Konsument.se
Anders Larsson är huvudansvarig för informationen om lån och krediter på Konsument.se. Det innebär att han regelbundet kontrollerar och sammanställer uppgifter om olika lånetyper och långivare. Anders har lång erfarenhet från finansbranschen.

Senast uppdaterad: 2024-04-10 av Anders Larsson