Integritetspolicy för Konsument.se

Denna integritetspolicy avser att informera om behandlingen av personuppgifter som sker på Konsument.se.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

De personuppgifter Konsument.se insamlar är sådana du anger vid användande av vårt kontaktformulär. Dessa uppgifter inkluderar namn, e-postadress och meddelande. Denna behandling grundar sig på att du ger samtycke till behandlingen när du lämnar dina personuppgifter till oss.

Vi använder verktyget Google Analytics för att mäta trafiken till Konsument.se och för att utvärdera webbplatsens funktionalitet. Detta innebär att personuppgifter i form av din IP-adress insamlas, liksom indirekt data om dig i form av information om hur länge du är på Konsument.se och vad du klickar på insamlas och överförs till Google Inc. (”Google”). Inför denna behandling har en intresseavvägning gjorts och vi har gjort bedömningen att denna behandling är nödvändig för att vi ska kunna utvärdera vår verksamhet och erbjuda den bästa möjliga upplevelsen. Mer information om hur Google använder de överförda personuppgifterna finns bland annat här, och där finns även information om hur du går tillväga för att förhindra att Google Analytics insamlar uppgifter om dig.

På Konsument.se används även så kallade cookies, i enlighet med vår policy om cookies som du hittar här.

Hur behandlar vi personuppgifter?

Vi är måna om din integritet och det är därför viktigt för Konsument.se att all behandling sker på ett korrekt vis, i enlighet med gällande lagar och på ett sätt som säkerställer en trygg och lämplig behandling. All behandling av dina personuppgifter sker enbart till de ändamål som angivits vid insamlandet av personuppgifterna, om du inte får tydlig information om annat, och i tillämpliga fall ombeds att godkänna annan användning.

Om du vill veta vilka personuppgifter om dig som vi behandlar har du rätt att begära tillgång till dessa personuppgifter. Du har även rätt att begära rättelse eller radering av inkorrekta personuppgifter. Om du anser att Konsument.se:s behandling av dina personuppgifter sker på ett inkorrekt sätt har du rätt att begära en begränsning av behandlingen. För att nyttja någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss, kontaktuppgifter framgår nedan.

Utöver vad som framgår ovan kommer Konsument.se inte att ge ut dina personuppgifter till någon annan eller överföra dem till något annat land än Sverige utan att du fått tydlig information om detta och i tillämpliga fall fått tillfälle att samtycka till sådant utlämnande.

Om du har synpunkter på behandlingen, vill använda någon av dina rättigheter i 2.3 ovan eller av annan anledning vill komma i kontakt med oss nås vi på följande uppgifter:

Konsument.se
Box 1091, 116 74 Stockholm
E-post: Kontaktformulär

Du har också rätt att vända dig direkt till Datainspektionen, som är behörig tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter, för att framföra klagomål. Kontaktuppgifter till Datainspektionen hittar du på www.datainspektionen.se.

Hur länge sparar vi personuppgifter?

Perioden för hur länge vi sparar personuppgifter beror på vilken sorts behandling det är fråga om – behandlingen sker i allmänhet till dess vi uppnått vårt ändamål med behandlingen, vilket följer dessa principer.

De personuppgifter vi samlar in via kontaktformuläret behöver vi för att hantera frågorna eller förslagen, och i förekommande fall skicka flera svar och frågor. Vi lagrar därför dina personuppgifter även efter initiala svar.

Personuppgifter som insamlas via vår hemsida, via cookies eller Google Analytics, lagras av oss bara under den tid du är inne på Konsument.se.

Övrigt

Konsument.se kan komma att uppdatera och ändra denna Integritetspolicy. Om så sker kommer du att få ett meddelande om detta från oss, och få möjlighet att acceptera de nya villkoren.


Sidansvarig

Konsument.se
Konsument.se

Senast uppdaterad: 2023-06-20 av Konsument.se