Husförsäkring

Hitta den bästa husförsäkringen 2024
Jämför husförsäkring och teckna idag
Få bästa pris och försäkra ditt hus
Billiga och prisvärda husförsäkringar

Populärast husförsäkring på Konsument.se

Den populäraste husförsäkringen (oavsett om du bor i vanligt hus eller radhus) hos Konsument.se är Hedvig. Utöver allrisk för såväl byggnad som lösöre så ingår dessutom reseskydd och drulleförsäkring.

Se ditt pris hos Hedvig →

Se deras webbplats för mer information och aktuella försäkringsvillkor.


Jämför och hitta den bästa husförsäkringen 2024

VillaförskringEgenskaperNästa steg
Hedvig - Villaförsäkring Mycket bra villaförsäkring
Försäkra huset till fullvärde
Ingen bindningstid och drulle ingår
Se ditt pris →
Gofido Hemförsäkring Välj vad som ska ingå
Sätt din egen självrisk
Gör skadeanmälan på 2 min
Se ditt pris →

Vad är en husförsäkring?

En husförsäkring är en försäkring som skyddar ditt hus och de värden som finns i och omkring det. Det är en omfattande form av skydd som täcker olika typer av risker och skador som kan drabba ditt hus. Denna typ av försäkring är avgörande för alla husägare, då den erbjuder ekonomisk trygghet vid oväntade händelser.

Husförsäkringen kan delas upp i flera delar, inklusive:

 1. Byggnadsförsäkring
 2. Lösöreförsäkring
 3. Ansvarsskydd
 4. Rättsskydd
 5. Övriga skydd

Denna försäkring är central för att säkerställa att du som husägare kan hantera oväntade händelser utan stora ekonomiska konsekvenser.


Därför ska du ha en bra husförsäkring

Att inneha en bra husförsäkring är grundläggande för alla husägare av flera anledningar. Den erbjuder inte bara skydd mot oförutsedda skador och händelser utan ger också en känsla av trygghet och säkerhet. Här är några centrala skäl till varför en husförsäkring är viktig:

1. Ekonomiskt skydd: Den primära fördelen med en husförsäkring är det ekonomiska skyddet den erbjuder. Vid skador orsakade av exempelvis brand, vattenläckage, stormar, eller inbrott, kan kostnaderna för reparationer eller ersättning av förlorade tillhörigheter bli betydande. Husförsäkringen täcker dessa kostnader.

2. Juridiskt skydd: Om du skulle råka ut för rättsliga krav relaterade till din fastighet, erbjuder husförsäkringen juridiskt skydd och hjälp. Detta kan inkludera situationer där någon skadas på din fastighet eller om du blir inblandad i grannfejder.

3. Skydd för personliga tillhörigheter: Förutom själva huset, täcker försäkringen även dina personliga tillhörigheter. Detta innebär att du kan få ersättning om dina ägodelar blir stulna eller skadade.

4. Oförutsedda händelser: Husförsäkringen ger dig trygghet mot oförutsedda händelser. Det kan vara allt från naturskador som översvämningar och stormar till skador orsakade av elektriska fel.

5. Anpassningsbar täckning: Många försäkringsbolag erbjuder möjligheten att anpassa din försäkring efter dina specifika behov, vilket innebär att du kan välja tillägg som ger dig den täckning som passar just din situation.

Att ha en adekvat husförsäkring innebär att du kan leva och bo i ditt hus utan att oroa dig för de ekonomiska konsekvenserna av oväntade händelser.


Vad ingår mer specifikt i en husförsäkring?

Byggnadsförsäkring

Byggnadsförsäkringen är mer än bara ett skydd för husets yttre struktur. Den täcker även viktiga komponenter som ledningar, uppvärmningssystem och inbyggda apparater. Vidare kan den inkludera kostnader för rivning och bortforsling vid en skada samt återuppbyggnad enligt gällande byggnormer.

Lösöreförsäkring

Denna del av husförsäkringen går ofta längre än bara grundläggande skydd för personliga tillhörigheter. Den kan inkludera speciella föremål som konstverk och antikviteter, samt tillhandahålla ersättning för förlorad eller skadad egendom även utanför hemmet, exempelvis under resor.

Utökat ansvarsskydd

Ansvarsskyddet i en husförsäkring kan sträcka sig bortom de grundläggande fallen av person- eller egendomsskada. Det kan även erbjuda skydd i situationer där du oavsiktligt orsakar skador i ditt yrkesliv eller vid fritidsaktiviteter.

Fördjupat rättsskydd

Rättsskyddet är inte bara begränsat till tvister som direkt rör huset. Det kan också täcka juridiska kostnader för en rad olika civilrättsliga tvister, inklusive arbetsrelaterade dispyter eller familjerättsliga ärenden.


Eventuella tilläggsförsäkringar

Förutom grundskyddet som erbjuds av en standard husförsäkring, finns det ofta möjligheter att utöka skyddet genom olika tilläggsförsäkringar. Dessa tillägg kan anpassa försäkringen ytterligare för att passa specifika behov och omständigheter. Här är några vanliga typer av tilläggsförsäkringar:

Allrisk- eller drulleförsäkring

Denna typ av tillägg ger ett bredare skydd för personliga tillhörigheter. Den kan täcka skador eller förluster som orsakas av olyckshändelser, vilket standard lösöreförsäkringen kanske inte täcker.

Översvämningsskydd

Med tanke på riskerna för klimatrelaterade händelser kan ett översvämningsskydd vara ett viktigt tillägg, särskilt i områden som är benägna för översvämningar.

Förlängd byggnadsgaranti

Detta tillägg kan vara relevant för nybyggda hus och erbjuder utökat skydd bortom den standardgaranti som ofta medföljer nya byggnader.

Uthyrningsskydd

Om du planerar att hyra ut en del av ditt hus, kan detta tillägg ge extra skydd mot risker som är associerade med uthyrning, till exempel skador orsakade av hyresgäster.

Särskilt värdefulla föremål

För husägare som har speciellt värdefulla föremål, såsom konstverk, antikviteter eller samlarobjekt, kan detta tillägg erbjuda ett adekvat skydd som överstiger den normala lösöreförsäkringen.

Att välja rätt tilläggsförsäkringar beror på din specifika situation och de värden som du vill skydda. Det är viktigt att bedöma dina risker och behov noggrant för att säkerställa att du har ett fullständigt skydd.


Pris på en husförsäkring

Priset på en husförsäkring varierar beroende på flera faktorer. För att förstå hur mycket en husförsäkring kan kosta och vad som påverkar priset är det viktigt att titta på följande aspekter:

Husets karaktär och placering

Priset på försäkringen beror delvis på husets storlek, ålder, konstruktion och placering. Hus i områden med högre risk för översvämningar eller inbrott kan ha högre försäkringspremier.

Försäkringens omfattning

En grundläggande husförsäkring är billigare, men tilläggsförsäkringar som utökat skydd för naturkatastrofer eller värdefulla föremål ökar kostnaden.

Självrisknivå

Självrisken, det belopp du själv betalar vid en skada, påverkar också premien. En högre självrisk kan leda till en lägre årlig premie, men det innebär också högre kostnader för dig vid en skadehändelse.

Rabatter och erbjudanden

Vissa försäkringsbolag erbjuder rabatter baserade på olika faktorer som att ha flera försäkringar hos samma bolag, att vara långvarig kund, eller att ha installerat säkerhetssystem i huset.

Jämförelse och konkurrens

Försäkringsmarknaden är konkurrenskraftig, och priser kan variera mellan olika försäkringsbolag. Det lönar sig att jämföra olika erbjudanden för att hitta det mest kostnadseffektiva alternativet för din situation.

Priset på en husförsäkring är alltså beroende av en kombination av faktorer relaterade till både ditt hus och de val du gör kring din försäkring. Att aktivt jämföra och utvärdera olika alternativ kan hjälpa dig att hitta en försäkring som både passar dina behov och din budget.

Se ditt pris hos Hedvig →


Jämför husförsäkringar

Att jämföra husförsäkringar är en viktig del av processen att välja rätt försäkring för ditt hem. En genomtänkt jämförelse kan hjälpa dig att hitta en försäkring som inte bara är kostnadseffektiv utan också erbjuder det skydd du behöver. Här är några steg och tips för att effektivt jämföra olika husförsäkringar:

1. Följ rekommendationerna här på Konsument.se

På den här sidan har vi samlat de bästa husförsäkringsbolagen för att göra det enklare för dig som konsument att jämföra olika alternativ. Vi föreslår att du väljer en av våra rekommendationer och begär en individuell prisuppgift på försäkringsbolagets webbplats.

Om du vill göra ytterligare jämförelser så kan du t.ex.:

2. Titta på försäkringens omfattning

Se till att jämföra vad som faktiskt ingår i försäkringen. Kontrollera vilka typer av skador och händelser som täcks och se till att försäkringen uppfyller dina specifika behov.

3. Kontrollera självrisk och maximal ersättning

Jämför självriskbelopp och maximala ersättningsnivåer. En lägre självrisk kan vara attraktiv, men det kan också innebära en högre premie.

4. Läs kundrecensioner och feedback

Kolla in vad andra kunder säger om deras erfarenheter med olika försäkringsbolag. Kundrecensioner kan ge värdefulla insikter om bolagets kundservice, skadehantering och allmän tillförlitlighet.

5. Förhandla och fråga om rabatter

Tveka inte att förhandla med försäkringsbolagen eller fråga om eventuella rabatter. Många bolag erbjuder rabatter för saker som att kombinera flera försäkringar eller att ha installerat säkerhetssystem i hemmet.

6. Regelbunden översyn

Försäkringsbehov kan förändras över tid. Gör det till en vana att regelbundet jämföra och ompröva din husförsäkring för att säkerställa att du alltid har det bästa möjliga skyddet.

Genom att jämföra olika alternativ noggrant kan du säkerställa att du får ett omfattande skydd till en rimlig kostnad. Att välja rätt husförsäkring är en viktig del av att skydda din största investering – ditt hem.


Husförsäkring kontra hemförsäkring

Husförsäkringen är en specifik typ av hemförsäkring anpassad för villor, hus och radhus.

Omfattningen

Hemförsäkringen är en bred försäkring som täcker flera olika aspekter av ditt boende och dina personliga tillhörigheter. Den är inte bara begränsad till lägenheter utan kan anpassas för olika typer av boenden, inklusive hus.

Anpassning för hus

När hemförsäkringen anpassas för att fungera som en husförsäkring, innebär det att den utvidgas för att täcka specifika behov och risker som är associerade med att äga och bo i ett fristående hus, radhus eller liknande.

 • Byggnadsskydd: Den täcker inte bara personliga tillhörigheter utan också själva byggnaden. Detta innebär skydd för husets yttre och inre struktur mot skador orsakade av exempelvis brand, vatten och storm.
 • Ansvar och Rättsskydd: Precis som en vanlig hemförsäkring, inkluderar husförsäkringen ansvarsskydd och rättsskydd, vilket är viktigt för alla typer av bostäder.

Fördelar med husförsäkring

En av de stora fördelarna med att ha en husförsäkring är att den erbjuder ett mer omfattande skydd jämfört med en vanlig hemförsäkring för lägenheter. Det ger en extra säkerhet och trygghet för de specifika risker och ansvar som kommer med att äga ett större boende som ett hus.

Viktigt att tänka på

För husägare är det viktigt att säkerställa att deras hemförsäkring är anpassad för att ge adekvat skydd för deras specifika typ av boende. Det är viktigt att noggrant gå igenom försäkringens detaljer för att förstå exakt vad som täcks och vad som eventuellt behöver kompletteras med tilläggsförsäkringar.


Populära husförsäkringar

När det gäller att välja en husförsäkring är det viktigt att hitta en försäkring som erbjuder ett omfattande skydd anpassat till dina specifika behov. Här är några försäkringsbolag som är kända för att erbjuda bra husförsäkringar:

Hedvig

Hedvig är relativt nytt på marknaden men har snabbt blivit populärt för sitt moderna tillvägagångssätt och användarvänliga service.

 • Innovativt tillvägagångssätt: De använder teknologi för att förenkla försäkringsprocessen och göra den mer tillgänglig.
 • Utmärkt kundsupport: De har fått beröm för sin snabba och effektiva kundservice.

Att välja rätt husförsäkring innebär att hitta en balans mellan kostnad, täckningsomfattning och kundservice. Det är viktigt att noggrant granska och jämföra olika alternativ för att säkerställa att du får det bästa möjliga skyddet för ditt hem.


Andra tips för dig som är husägare

Förutom att ha en bra husförsäkring, finns det flera andra aspekter som husägare bör överväga för att säkerställa sitt hem och sin ekonomiska trygghet. Här är några viktiga tips:

Regelbundet underhåll och inspektion

 • Håll ditt hus i gott skick: Regelbundet underhåll kan förhindra många problem som annars kan leda till stora skador. Se till att inspektera och underhålla taket, rörledningar, uppvärmningssystem och andra viktiga delar av huset.
 • Förebygg skador: Genom att proaktivt adressera små problem kan du undvika större och dyrare reparationer i framtiden.

Investera i säkerhet och skydd

 • Installera säkerhetssystem: System som inbrottslarm och brandlarm kan inte bara ge dig en känsla av trygghet utan kan också minska din försäkringspremie.
 • Brandskydd: Ha alltid fungerande brandvarnare och brandsläckare hemma. Detta är grundläggande för din säkerhet.

Energibesparingar och miljövänliga åtgärder

 • Energieffektivisering: Att investera i energieffektiva lösningar kan sänka dina driftskostnader och bidra till en hållbar miljö.
 • Solpaneler och förnybar energi: Överväg att installera solpaneler eller andra former av förnybar energi för att minska energikostnader och miljöpåverkan.

Förbered för framtida behov

 • Anpassa hemmet efter förändrade behov: Tänk på framtida behov som kan uppstå, till exempel behovet av att anpassa hemmet för äldreboende.
 • Planera för större renoveringar: Ha en finansiell plan för framtida renoveringar eller utbyggnader.

Att vara husägare innebär ett ansvar som sträcker sig bortom den omedelbara ekonomin. Genom att följa dessa tips kan du inte bara skydda ditt hus och din ekonomi utan också bidra till en hållbar och trygg livsstil.


Frågor och svar om husförsäkringar

Att förstå alla aspekter av husförsäkringar kan vara komplicerat. Här går vi igenom några av de vanligaste frågorna för att hjälpa dig få en klarare bild av vad en husförsäkring innebär och hur den fungerar.

Vilka är de största riskerna som en husförsäkring skyddar mot?

En husförsäkring ger skydd mot flera stora risker, inklusive brandskador, vattenskador, storm- och översvämningsskador, samt skador orsakade av inbrott och skadegörelse.

Vad bör jag göra om jag upptäcker en skada på mitt hus?

Vid upptäckt av en skada på ditt hus, kontakta omedelbart ditt försäkringsbolag. Det är också viktigt att dokumentera skadan med bilder och detaljerad information för att underlätta försäkringsprocessen.

Hur påverkar placeringen av mitt hus min försäkringspremie?

Placeringen av ditt hus kan påverka din försäkringspremie beroende på olika riskfaktorer som översvämningsrisk, brottslighet i området och tillgång till räddningstjänster.

Kan jag justera min försäkring om mina omständigheter förändras?

Ja, de flesta försäkringsbolag tillåter dig att justera din försäkring. Det kan vara relevant om du renoverar ditt hus, bygger ut eller förändrar värdet på dina ägodelar.

Täcker husförsäkringen skador orsakade av naturliga rörelser i marken, som jordskred?

Detta beror på den specifika policyn. Vissa husförsäkringar inkluderar skydd mot skador orsakade av markrörelser, medan andra kan kräva ett separat tillägg för detta.

Vilken är den bästa husförsäkringen 2024 (bäst i test)?

Om du använder jämförelsetabellen högst upp på sidan så kan du hitta den bästa husförsäkringen för dig och dina behov.


Se även


Sidansvarig

Erik Gustafsson
Erik Gustafsson
Försäkringsexpert hos Konsument.se
Erik Gustafsson är ansvarig för försäkringsområdet på Konsument.se vilket innebär att han kontinuerligt granskar och uppdaterar information och uppgifter om olika försäkringstyper och bolag. Erik har mångårig erfarenhet från försäkringsbranschen.

Senast uppdaterad: 2024-05-27 av Erik Gustafsson