Båtförsäkring

Ute efter att teckna båtförsäkring?

Lista med bästa båtförsäkringar 2024
Enbart de främsta båtförsäkringarna
Det du behöver veta om försäkringsbolag
Få svar på vanliga frågor

Bästa båtförsäkringen 2024 (bäst i test)

Den bästa båtförsäkringen hittar du enkelt via Compricer. De hjälper dig helt kostnadsfritt att jämföra olika båtförsäkringar oavsett om du har en segelbåt, inombordare eller utombordare. Ansökan är inte bindande och du får personlig hjälp hela vägen.

Konsument.se rekommenderar Compricer.

Hitta båtförsäkring nu →


Jämför båtförsäkringar

FörsäkringsbolagStöldSkadegörelseSjöskadaUppl. skadaTransportskadaNästa steg
AtlanticaJaJaJaJaJaJämför pris
AlandiaJaJaJaJaJaJämför pris
Svenska SjöJaJaJaJaJaJämför pris
SvedeaJaJaJaJaJaJämför pris
Dina FörsäkringarJaJaJaJaJaJämför pris
FolksamJaJaJaJaJaJämför pris
IfJaJaJaJaJaJämför pris
Trygg-HansaJaJaJaJaJaJämför pris
Water CirclesJaJaJaJaJaJämför pris
LänsförsäkringarJaJaJaJaJaJämför pris
PantaeniusJaJaJaJaJaJämför pris
SvelandJaJaJaJaJaJämför pris
VardiaJaJaJaJaJaJämför pris
GjensidigeJaJaJaJaJaJämför pris

Om båtförsäkringar

Båtförsäkringar är individuellt prissatta och du måste därför beräkna kostnaden för att försäkra just din båt på respektive försäkringsbolags webbplats. Där kan du även ta del av övriga försäkringsvillkor.

Sverige räknas som ett av världens mest fritidsbåttäta länder. I Transportstyrelsens senaste mätning uppgick antalet fritidsbåtar i landet till cirka 822 000 stycken. Varav hälften är småbåtar, som jollar, ekor och roddbåtar följt av dagtursbåtar, huvudsakligen små motorbåtar och var tionde fritidsbåt är en ruffad motorbåt avsedd för övernattning.

En majoritet av alla båtägare försäkrar sin båt. Över två tredjedelar av alla båtar är försäkrade i någon form. Nästan 40 procent har en speciell båtförsäkring och knappt 30 procent omfattas av hemförsäkringen. Resterande båtar, som inte är försäkrade, utgörs av mindre båtar utan motor.

Precis som bilar, motorcyklar, mopeder, snöskotrar, husbilar och lastbilar hör båtar till kategorin motorfordon. I Sverige behöver i stort sett alla fordonstyper enligt lag ha en trafikförsäkring, men båtar är undantaget den regeln. Det innebär att du kan framföra en motorbåt eller segelbåt som är oförsäkrad.

Skulle något hända med dig, dina medpassagerare, din båt, eller om du kör på en annan båt och skadar den eller personerna som färdas i den får du stå för alla kostnader själv om du saknar en försäkring.

Med en båtförsäkring är du bättre skyddad och får ersättning om din båt skadas i en olycka, blir stulen eller förstörd och får rättshjälp vid tvister som gäller köp och försäljning av båten. Utöver grundskyddet finns olika tilläggsförsäkringar som ger ett utökat skydd.

I Sverige finns en handfull försäkringsbolag som förser privatpersoner med båtförsäkringar. Vilka de är ser du under “Jämför båtförsäkringar” här ovan.


Frågor & svar

✅ Var kan jag teckna en båtförsäkring?

Några av försäkringsbolagen du kan teckna en båtförsäkring hos är: If, Alandia, Atlantica (del av Moderna försäkringar), Svedea, Svenska Sjö, Vardia, Länsförsäkringar, Folksam och Pantaenius.

✅ Hur mycket kostar en båtförsäkring?

Faktorer som påverkar priset är bland annat båtens marknadsvärde, fabrikat, årsmodell samt hur gammal ägaren till båten är och även var ägaren bor. Det har betydelse då statistik kan visa att vissa farvatten är mer olycksdrabbade än andra och att det är en större risk att äga båt i dessa vatten. Det finns vissa saker försäkringstagaren själv kan göra för att påverka priset. Att sätta in säkerhetsutrustning, som positioneringssystem och startspärr eller ha sin båtplats i en bevakad hamn med ordentligt lås och larm kan sänka premien. Är du en rutinerad förare med skepparexamen eller förarbevis kan det sänka kostnaden ytterligare. Tumregeln är att ju lägre försäkringsbolaget bedömer att risken är, desto billigare blir din båtförsäkring.

✅ Måste jag ha en båtförsäkring?

Det finns ingen lag som kräver att alla som har båt måste inneha en båtförsäkring, men det kan stå dig dyrt om du struntar i en försäkring och olyckan är framme. Det kan kosta dig tusentals kronor att reparera din båt, blir din utrustning stulen står du utan ersättning och hamnar du i en rättstvist får du stå för alla rättegångskostnader själv.

✅ Hur vet jag om jag har båtförsäkring i min hemförsäkring?

Kontakta ditt försäkringsbolag eller läsa igenom villkoren som följde med hemförsäkringen. Om det var länge sedan du tecknade hemförsäkringen kan villkoren ha ändrats och många småbåtar som tidigare omfattades av hemförsäkringen gör det inte längre. Detta kan många småbåtsägare ha missat så kontakta ditt försäkringsbolag för att få uppdaterade villkor och möjlighet att köpa till en båtförsäkring om det inte ingår i hemförsäkringen.


Övriga frågor och svar

Vad ingår i en båtförsäkring?

Vad som ingår i en båtförsäkring skiljer sig åt mellan olika försäkringsbolag. Dock är grundskyddet snarlikt för alla försäkringsbolag. I grundskyddet ingår vanligtvis hjälp med eller skydd mot:

 • Brandskador – Om din båt börjar brinna på grund av kortslutning, blixtnedslag eller explosion.
 • Sjöskador – För den händelse att båten går på grund, kantrar, har ett läckande skrov eller krockar med en annan båt.
 • Torrläggning och transportskador – När din båt skadas vid sjösättning, upptagning, lastning, lossning eller under transport.
 • Stöld och skadegörelse – Vid händelse att din båt utsätts för stöld, stöldförsök eller skadegörelse.
 • Ansvarsfrågor – Blir du som båtförare eller ägare krävd på skadestånd får du ersättning för möjliga skador som du orsakar andra personer eller andra personers egendom.
 • Rättsskyddsförsäkring – Vid tvister som kan uppstå vid till exempel köp och försäljning av båten får du ersättning för advokatarvoden och rättegångskostnader.

Utöver grundskyddet finns flertalet tilläggsförsäkringar som ger ett utökat skydd. Det kan vara tillägg för:

 • Utökat område – En båtförsäkring gäller främst i svenskt vatten och när du befinner dig på havet kring Danmark, Finland, Norge samt i Östersjön, Kattegatt och Skagerack. Vid resor längre bort kan det behövas en tilläggsförsäkring som gäller för den plats du ska åka till.
 • Personlig egendom – Har du utrustning i båten som fisketillbehör, kikar och regnkläder kan du behöva en tilläggsförsäkring som skyddar detta.
 • Uthyrning – Båtförsäkringen är nästan alltid avsedd för privat bruk och inte uthyrning.

Vad är skrovnummer?

Ett skrovnummer ska finnas på alla fabrikstillverkade båtar tillverkade efter -98. Skrovnumret är framtaget efter internationell standard och ser ofta ut på följande sätt: FI-BUS23456E017.

De två bokstäverna som står först i numret informerar oss om vilket land båten tillverkats i (båtar som tillverkats i USA saknar de två första bokstäverna). De tre siffror som följer visar tillverkaren till båten och sista två siffrorna är båtens årsmodell.

Skrovnumret är båtens registreringsnummer. Försäkringsbolag, polis och båthandlare har ett register över nummer från olika båttillverkare och kan se om det skrovnummer du uppger stämmer.

Jag hittar inte mitt skrovnummer. Kan jag försäkra min båt ändå?

Ja, du kan försäkra en båt utan skrovnummer. Tänk på att köper du en båt som saknar skrovnummer (många tror att deras båt saknar skrovnummer men det kan vara gömt på svåråtkomliga ställen) och det visar sig att båten är anmäld stulen så kan försäkringen vara ogiltig.

Då riskerar du som köpare att få båten beslagtagen av polisen som lämnar tillbaka den till dess rättmätige ägare. Att du köpt båten i ”god tro” ger tyvärr ingen ersättning.

Vilken båtförsäkring är bäst?

Det beror på vilken typ av båt du har, hur ofta du är ute på sjön, hur långt du reser, om du behöver några tilläggsförsäkringar m.m.

Om du inte får tillräckligt med information på försäkringsbolagens webbplats kan du kontakta Svenska Båtunionen som är båtklubbarnas paraplyorganisation.

Hur gör jag för att få den billigaste båtförsäkringen?

Via en rad åtgärder kan du sänka din premie och självrisk och på så sätt få en billigare båtförsäkring. Du kan bland annat:

 • Installera ett båtlarm.
 • Ha ett klass 3-lås och alltid ha båten fastkedjad när du ligger i hamn.
 • DNA- och ID-märka skrov och motor.
 • Installera spårsändare i motorn.
 • Montera en startspärr i motorn som hindrar obehöriga från att starta motorn.
 • Samla flera försäkringar hos samma bolag för att få rabatt

Vad som krävs för att få reducerad självrisk kan du kontrollera på respektive försäkringsbolags webbplats.

Ingår vattenskotern i försäkringen för fritidsbåten?

Nej. För din vattenskoter behöver du en separat vattenskoterförsäkring. I grundskyddet ingår ofta skydd mot skador vid upptagning och transport, brand, stöld och skadegörelse, rättskydd och ansvarsskydd.

Vill du ha en mer omfattade försäkring kan du utöka med skydd för grundstötning, kollision och trailerförsäkring.

Vad kostar det att försäkra en vattenskoter?

Priset för att försäkra en vattenskoter varierar mellan olika försäkringbolag. Precis som när det kommer till båtar tittar försäkringsbolagen på; tillverkare, årsmodell, marknadsvärdet, hur den används, om den har CE-märkning, ålder på ägaren, var ägaren bor m.m.

På försäkringsföretagens webbplatser brukar det ofta finnas en kalkylator där du kan fylla i dina personuppgifter och uppgifter om ditt fordon. I det här fallet vattenskoter. Kalkylatorn räknar sedan ut en preliminär kostnad och då vet du på ett ungefär vad de skulle kosta dig att teckna en försäkring hos det bolaget.

Tjänsten är kostnadsfri. Bestämmer du dig för att teckna en försäkring har du ångerrätt i upp till 14 dagar när du tecknar försäkringen via Internet eller telefon.


Akuta problem

Hamnar du i nödläge ring alltid 112.

Om du påträffar föremål som driver, hittar fel på utmärkning, ser fyrar som är släckta eller lägger märke till saker som kan vara en fara för sjötrafik rapportera detta till Sjöfartsverket.

 • Telefon: 0771-63 06 85 (Ring dygnet runt, samtalet är kostnadsfritt)
 • VHF: Anropa MSI SWEDEN på lämplig trafikkanal.

Referenser

 1. Båtlivsundersökningen“. Transportstyrelsen.
 2. “Fakta om båtlivet i Sverige 2017”. Sjöfartsverket
 3. “Samverkan motbåtbrott”. Larmtjänst AB.

Sidansvarig

Erik Gustafsson
Erik Gustafsson
Försäkringsexpert hos Konsument.se
Erik Gustafsson är ansvarig för försäkringsområdet på Konsument.se vilket innebär att han kontinuerligt granskar och uppdaterar information och uppgifter om olika försäkringstyper och bolag. Erik har mångårig erfarenhet från försäkringsbranschen.

Senast uppdaterad: 2024-04-03 av Erik Gustafsson