Fritidshusförsäkring

Behöver du en försäkring till ditt fritidshus? Hitta årets bästa fritidshusförsäkring hos oss.

Försäkra ditt fritidshus för ökad trygghet
Få ordentlig ersättning vid olyckshändelser
Fritidshusförsäkringen som är bäst i test 2023

Bästa fritidshusförsäkringen – bäst i test 2023

FritidshusförsäkringEgenskaperBetygNästa steg
ICA Försäkring - Fritidshusförsäkring Bästa försäkringen för fritidshus 2023
Allrisk för byggnad och saneringsförsäkring
Ersätter hyresbortfall vid skada (om du hyr ut)
Se ditt pris →

Vad är fritidshusförsäkring?

Fritidshusförsäkring är en försäkring som skyddar ditt fritidshus mot olika händelser, som till exempel naturskador, läckage, inbrott eller skadedjursangrepp. En fritidshusförsäkring kan även täcka skador runtom byggnaden och eventuella föremål inne i huset om du väljer dessa tillägg. Försäkringen ger också trygghet och kan vara en hjälp vid akuta händelser, såsom om det börjar brinna i ditt fritidshus.

Behöver jag en?

Om du äger ett fritidshus är det bra att ha en fritidshusförsäkring, eftersom det annars kan vara svårt att få ersättning vid skador på ett fritidshus. En fritidshusförsäkring ger också trygghet och kan vara en hjälp vid akuta händelser. Det är även viktigt att tänka på att fritidshus och sommarstugor kan vara mer utsatta för skador eftersom de inte bebos året runt.


Vad ingår i en fritidshusförsäkring?

De flesta fritidshusförsäkringar täcker skador på byggnaden, såsom brand, stormskador och vattenskador. De täcker även skador på föremål inne i huset, såsom möbler och vitvaror. Det är viktigt att läsa igenom försäkringsvillkoren för att få en fullständig bild av vad som ingår i försäkringen. Här är några exempel på vad ingår och du kan ersättas för i en grundläggande fritidshusförsäkring:

  • Naturskador
  • Läckage
  • Skadedjursangrepp
  • Brand
  • Inbrott
  • Stöld

Med vissa tilläggsförsäkringar kan du även få ersättning för bland annat:

  • Skador på/stöld av småbåt
  • Skogsskador
  • Allmän försumlighet

Olika tilläggsförsäkringar till fritidshus

Här är några exempel på värdefulla tilläggsförsäkringar som du kan teckna till din fritidshusförsäkring:

Drulleförsäkring/allriskförsäkring

Drulle, även kallad allrisk, är en tilläggsförsäkring för fritidshus som ger ersättning för skador som inte täcks av en vanlig fritidshusförsäkring. Dessa skador kan t.ex. ha orsakats av olyckshändelser. Drulleförsäkring har samma funktion för fritidshus som drulletillägg till en hemförsäkring och ger alltså ersättning för skador som kan uppstå vid till exempel försumlighet, till exempel om man tappar en kopp kaffe över en dyr soffa eller råkar spräcka trägolvet.

Kortfattat så är drulleförsäkring en tilläggsförsäkring som ger extra trygghet och ersättning för fritidshhusägare som vill skydda sitt hus och dess innehåll mot skador som inte alltid täcks av en vanlig fritidshusförsäkring.

Värdeextra

Värdeextra minskar åldersavdraget på ersättningen, vilket kan göra en stor skillnad för äldre fritidshus som åldrats och försämrats med tiden. Försäkringen kan ingå i de större fritidshusförsäkringarna men går även att teckna separat.

Utökad byggnadsförsäkring

Utökad byggnadsförsäkring ger möjlighet till lägre självrisk vid skador, vilket innebär att man behöver betala mindre av skadekostnaden själv. Tillägget innebär även värdeminskningsskydd, vilket minskar åldersavdraget på ersättningen vid skador. Detta tillägg kan ge mer ersättning och skydd för fritidshuset, vilket är viktigt för fritidshusägare som vill ha en extra trygghet.

Bostadsrättstillägg

Bostadsrättstillägg är ett tillägg för fritidshus som är bostadsrätter. Det rekommenderas att teckna denna försäkring om fritidshuset är en bostadsrätt, eftersom detta kan vara en kostnad som inte redan ingår i avgiften till bostadsrättsföreningen.

Skog

Skogstillägg gäller för fritidshusägare som har skogsägor i närheten av fritidshuset. Tillägget ger ersättning för skador på skogen orsakade av bl.a. brand, snöbrott och viss skadedjursangrepp. Skogstillägg är viktigt för de som har skogsägor och vill ha ordentlig trygghet vid olyckor eller naturkatastrofer som kan påverka skogen.

Småbåt

Småbåt är en tilläggsförsäkring för fritidshusägare som har en liten båt. Denna tilläggsförsäkring ger ersättning för skador på båten vid stöld och skadegörelse, men ger även ansvars- och rättsskyddsförsäkring. Detta kan vara viktigt för många båtägare som vill skydda sin investering och ha trygghet vid olyckor eller olycksrisker på vattnet.


Försäkring sommarstuga och sommarhus

Givetvis gäller din fritidshusförsäkring även för sommarstugan eller sommarhuset. Innan man ska försäkra sommarstuga är det värt att jämföra olika försäkringsbolag och deras erbjudanden på marknaden. Det kan vara bra att tänka på vilka tilläggsförsäkringar man kan tänkas behöva, såsom värdeextra för dyra föremål, drulle för skador orsakade av försumlighet och skogstillägg för skogsägor runtom sommarstugan.

I vissa fall kan det vara lämpligt att teckna försäkring för en högre ersättning om man har dyrbar utrustning och möbler i sommarstugan, men det innebär också en högre premie. I övrigt gäller samma rekommendationer för att försäkra sommarstuga som för en vanlig fritidshusförsäkring.


Vanliga frågor och svar

Vad innebär åldersavdrag?

Åldersavdrag är en form av avdrag på ersättningen vid skador på ditt fritidshus eller en byggnadsdel som inte är ny. Åldersavdraget görs för att ta hänsyn till att byggnader och material kan försämras med tiden och därför inte har samma värde som nya byggnader och material. Åldersavdraget görs som en procentsats av den beräknade ersättningen och kan variera mellan olika försäkringsbolag.

Hur jämför man fritidshusförsäkringar?

När du jämför fritidshusförsäkringar är det viktigt att titta på vad de olika försäkringarna täcker för skador och vad de kostar. Det kan även vara bra att jämföra villkoren och vad som gäller vid skador och olyckor. Du hittar alla försäkringsgivare som vi redan granskat och jämfört för att få tillgång till de bästa alternativen direkt hos oss.

Vilken fritidshusförsäkring passar mig?

Det beror givetvis främst på dina behov. Om du har ett äldre fritidshus som du inte besöker särskilt ofta så kanske det räcker med en billig fritidshusförsäkring. Om du däremot har ett sprillans nytt fritidshus med skog och småbåt så är det oftast lönt att välja en mer omfattande försäkring. Då kan du istället ta en högre självrisk för att hålla priset nere, eftersom det är mindre sannolikt att skador sker.


Sidansvarig

Erik Gustafsson
Erik Gustafsson
Försäkringsexpert hos Konsument.se
Erik Gustafsson är utbildad försäkringsrådgivare med mångårig erfarenhet från försäkringsbranschen. Erik är ansvarig för försäkringsområdet på Konsument.se vilket innebär att han kontinuerligt granskar och uppdaterar information och uppgifter om olika försäkringstyper och bolag.

Senast uppdaterad: 2023-08-27 av Erik Gustafsson