Barnförsäkring

Hitta bästa barnförsäkringen 2024
Jämför barnförsäkringar
Pris – vad kostar en barnförsäkring?
Teckna en försäkring för ditt barn

Populärast barnförsäkring på Konsument.se

Den mest populära barnförsäkringen på Konsument.se är Dina Försäkringar. Du får ett ekonomiskt skydd dygnet runt fram tills att barnet fyller 25 år. Utöver skydd för ekonomisk och medicinsk invaliditet så får du t.ex. ersättning vid fraktur och mycket mer. Just nu får du dessutom 20% rabatt första året.

Se ditt pris hos Dina Försäkringar →


Jämför och hitta den bästa barnförsäkringen

FörsäkringsbolagEgenskaperNästa steg
Dina Försäkringar - Barnförsäkring Sjukdom och olycksfall dygnet runt
Allvarlig diagnos ger ersättning direkt
Sveriges nöjdaste privatkunder (SKI)
Se ditt pris →
Folksam - Barnförsäkring Upp till 50% rabatt första året
Ersättning vid diagnos, sjukdom & olycka
Väldigt höga snittbetyg
Se ditt pris →
If - Barnförsäkring Försäkrad dygnet runt till 25
Ersättning även för ärr
Rabatt med deras förmånsprogram
Se ditt pris →
Länsförsäkringar - Barnförsäkring Ersättning vid diagnoser & olycksfall
Få extra trygghet för hela familjen
Inkluderar även ersättning för ärr
Se ditt pris →
Trygg-Hansa - Barnförsäkring Flest försäkrade barn i Sverige
Försäkringsbelopp upp till 2,4mSEK
Få snabb hjälp - helt utan självrisk
Se ditt pris →

Om barnförsäkringar

Som nyblivna föräldrar vill vi ge våra barn en bra start i livet. Genom att teckna en barnförsäkring i samband med födseln får ni som vårdnadshavare ett grundläggande ekonomiskt skydd om barnet plötsligt blir sjuk eller skadas i en olycka.

Har ditt barn en medfödd sjukdom eller ett handikapp som gör att han eller hon aldrig kommer att kunna arbeta ger barnförsäkringen ett utökat ekonomiskt stöd i form av ett engångsbelopp betalas ut till såväl barnet som föräldrarna.

Trots att det kallas barnförsäkring gäller försäkringen under hela uppväxten, dygnet runt, tills den dag barnet fyller 25 år.

Har ni tidigare tecknat en gravidförsäkring upphör den att gälla när barnet blir över sex månader. Se därför till att teckna barnförsäkringen innan dess för att behålla ett fullgott försäkringsskydd och inte råka ut för karensdagar där försäkringen inte gäller.[/bg_collapse]

Det finns många missuppfattningar om att en gravidförsäkring går över i en barnförsäkring den dagen barnet blir sex månader. Det stämmer inte, utan vårdnadshavaren måste aktivt välja att teckna en barnförsäkring.

Det finns också skillnader mellan gravidförsäkring och barnförsäkring. När du tecknar en gratis gravidförsäkring, ibland kallad “Bas” eller “Grund”, ger försäkringen generellt inte ersättning för sjukdomar utan endast för olycksfall i samband med förlossningen och när barnet är fött. Har du betalat för ett utökat skydd, ofta kallat “Plus” eller “Extra”, kan försäkringen täcka ersättning för sjukdom upp till att barnet är sex månader.

Dock kan barnförsäkringen ibland ge ersättning för fler sjukdomar så kontrollera med försäkringsbolaget du tecknade din gravidförsäkring hos vad som ingår i den försäkring du/ni redan har.

En annan fråga har varit huruvida barn som börjar på förskola och genom skoltiden är skyddade via kommunens olycksfallsförsäkring och därför inte behöver en individuell försäkring. Att barnet är försäkrat under tiden de är i förskolan eller skolan och på väg till eller från skolan/förskolan stämmer. Men det gäller bara om barnet råkar ut för ett olycksfall när det är i skolan eller på väg dit eller hem. Genom att utöka försäkringsskyddet med en privat barnförsäkring är det skyddat mot kostnader som kan uppkomma vid plötslig sjukdom eller skada utanför skoltid.


Vanliga frågor & svar

När ska jag teckna en barnförsäkring?

Så snart barnet har fötts är det dags att teckna försäkringen. Plötsligt oförutsedda sjukdomar eller olycksfall får ni ingen ersättning för om det är sjukdomar eller skador som uppkommit innan försäkringen tecknades. Därför är det bra att inte vänta för länge med att teckna barnförsäkringen även om den gäller upp till barnet är sex månader.

Var kan jag teckna en försäkring för mitt barn?

Hos följande svenska försäkringsbolag kan du teckna en barnförsäkring:

Gjensidige, Länsförsäkringar, Folksam, Trygg Hansa, If, Moderna Försäkringar, Skandia, Dina Försäkringar, Vardia, Förenade Liv, Bliwa, Solid Försäkring och Förenade Liv.

Vill du göra en jämförelse mellan barnförsäkringar kan du klicka på varje enskilt företag i tabellen högre upp på sidan.

Varför barnförsäkring?

Genom att försäkra barnet redan från tidig ålder har du rätt till ersättning om barnet blir allvarligt sjukt eller skadas i en olycka. Om ditt barn inte kan arbeta på grund av sjukdom eller skada har barnet ett ekonomiskt stöd när det kommer upp i arbetsför ålder.

Vad ingår i en barnförsäkring?

Via försäkringen kan ni bland annat få ersättning för:

 • Kostnader för läkarbesök eller tandläkarbesök om ditt barn råkat ut för ett olycksfall
 • Bestående fysisk eller psykisk funktionsnedsättning (medicinsk invaliditet)
 • Bestående arbetsoförmåga (ekonomisk invaliditet)
 • Ärr och frakturer
 • vissa diagnoser, ex. vis cancer, MS, diabetes m.m.
 • Rehabilitering och hjälpmedel
 • Krishjälp
 • Dödsfall orsakat av plötslig sjukdom eller olycka
 • Förälder som har rätt till vårdbidrag

Kontakta ditt försäkringbolag för mer information om fullständiga villkor.

Vad kostar en barnförsäkring?

En barnförsäkring kostar mellan 1200 – 2800 kronor per år beroende på omfattning och försäkringsbelopp. Försäkringsbeloppet varierar mellan 500 000 kronor upp till 2 500 000 kronor. Tumregeln är att ju högre försäkringsbelopp ni väljer, desto mer kostar försäkringen.

Hur högt försäkringsbelopp ska vi välja?

Det är upp till er som föräldrar att besluta om, men ersättningen hänger ihop med försäkringsbeloppet.

Om ert barn får en bestående skada efter en sjukdom eller ett olycksfall baseras ersättningen på invaliditetsgraden gånger försäkringsbeloppet. Har ni teckna er barnförsäkring med 500 000 kronor i försäkringsbelopp och skadan anses orsaka 10 procents invaliditet blir ersättningen 50 000 kronor.

Väljer ni istället ett högre försäkringsbelopp, låt oss säga två miljoner, och skadan anses orsaka 10 procents invaliditet blir ersättningen 200 000 kronor.

Vi kan inte välja försäkringsbelopp, endast prisbasbelopp?

En del försäkringsbolag utgår från prisbasbelopp och sätter inga fasta försäkringsbelopp. Beloppet styrs av regeringen och gäller ett år i taget och är baserat på hur priserna ökat eller minskat i samhället. För år 2017 är prisbasbeloppet satt till 44 800 kronor.

Väljer du att försäkra ditt barn upp till 50 prisbasbelopp är försäkringsbeloppet:
50 x 44 800 kr= 2 240 000 kronor.

Vilken är den bästa barmförsäkringen 2024 (bäst i test)?

Vilken som är den bästa barnförsäkringen är svårt för oss att svara på då alla vårdnadshavare har olika preferenser för vad som räknas som bra eller bäst. Har ni en ärftlig sjukdom i släkten kanske den sjukdomen ingår i en barnförsäkring, men inte i en annan. Är då barnförsäkringen där ekonomiskt skydd för just den specifika sjukdomen bättre än den andra som har ersättning för ex. vis diabetes som inte den andra har?

En barnförsäkring är i grund och botten en individuell försäkring som ska passa ert barn. Gå därför inte alltid på det andra anser vara bäst utan försöka att bilda er en egen uppfattning. Det har ni igen senare om något skulle inträffa som gör att ni måste utnyttja försäkringen.

Är det omöjligt att försäkra ett barn som har en diagnos eller sjukdom?

Nej. Försäkringsbolagen gör ofta en individuell bedömning och trots att ett försäkringsbolag säger nej betyder det inte att andra bolag kommer att göra det. Även om du inte kan få en fullständig försäkring är det ändå viktigt att teckna en barnförsäkring då det kan hända barnet andra saker som inte är kopplat till diagnosen.

Har förälder som är hemma med sjukt barn rätt till ersättning från barnförsäkringen?

Det beror på vilken typ av sjukdom barnet drabbas av. Om du som förälder måste vara hemma från jobbet på grund av VAB (vård av sjukt barn) när barnet är förkylt eller har vattkoppor är det Försäkringskassan som betalar ut ersättning för förlorad arbetsinkomst.

Skulle däremot förkylningen eller vattkopporna leda till att barnet blir sjukare och behöver läkarvård kan du via barnförsäkringen få ersättning för sjukhusvistelsen och ekonomisk kompensation utöver stödet från Försäkringskassan.

Gäller barnförsäkringen utomlands?

Reser du inom Norden gäller vanligtvis försäkringen utan särskilda begränsningar. Ska du resa utanför Norden kan villkoren ändras. Huruvida försäkringen gäller utomlands eller inte beror på försäkringsbolaget du tecknade försäkringen hos.

Kontakta dem för mer information innan avresa.

Gäller samma försäkringsvillkor från dagen vi tecknar försäkringen till barnet fyller 25 år?

Det beror på. Barnförsäkringen tecknar du för ett år i taget och försäkringsbolaget har rätt att ändra villkor och pris varje år. Om så sker framgår det ofta i försäkringsvillkoren som skickas ut tillsammans med försäkringsförslaget.

Kan vi byta försäkringsbolag?

Ja. Är ert barn fullt friskt och ni inte har utnyttjat försäkringen brukar det inte vara några problem att säga upp den gamla och byta till en ny. Se bara till att teckna en ny innan du säger upp den försäkring du har.

Har ditt barn råkat ut för en sjukdom eller skada och/eller fått allvarliga men kan ni i vissa fall få teckna en försäkring med vissa begränsningar. Det kan innebära att försäkringen inte gäller för de sjukdomar eller skador ert barn hade innan försäkringen tecknades hos det nya bolaget.


Om ditt barn blir sjukt eller skadas genom ett olycksfall

 • Kontakta försäkringsbolaget och anmäl skadan.
 • Har ni en individuell barnförsäkring samtidigt som t.ex. skolan har en barnförsäkring så kan ni eventuellt få ersättning för till exempel invaliditet från flera försäkringar.
 • Skador och/eller sjukdomar som inträffat före 1 januari 2015 måste ni anmäla inom tre år från skadetillfället. Inträffar skadan och/eller sjukdomen efter det datumet måste ni göra en skadeanmälan inom 10 år annars preskriberas rätten till ersättning.
 • Olika försäkringsbolag kan bedöma graden av invaliditet för samma försäkringstagare på olika sätt. Då kan ni förhandla med försäkringsbolagen för att se om det bolag som vill bevilja en lägre ersättning kan ändra sitt beslut.

Överklagan

Om du är missnöjd med ett beslut om ersättning så rekommenderar vi att du kontaktar din handläggare på försäkringsbolaget. Berätta att du är missnöjd med beslutet och se om försäkringsbolaget kan erbjuda dig en möjlighet att ombepröva sitt beslut. Är detta inte möjligt, eller om du fortfarande är missnöjd trots omprövning, kan du vända dig till:

Du kan även ta ärendet vidare till domstol. Har du en hemförsäkring ingår ofta rättsskydd. Då får du ekonomisk ersättning från försäkringsbolaget som betalar en del av dina jurist- eller advokatkostnader. Kontrollera med ditt försäkringsbolag vad som ingår i rättsskyddet innan du anlitar ett ombud.


Sidansvarig

Erik Gustafsson
Erik Gustafsson
Försäkringsexpert hos Konsument.se
Erik Gustafsson är ansvarig för försäkringsområdet på Konsument.se vilket innebär att han kontinuerligt granskar och uppdaterar information och uppgifter om olika försäkringstyper och bolag. Erik har mångårig erfarenhet från försäkringsbranschen.

Senast uppdaterad: 2024-05-27 av Erik Gustafsson