CFD Trading i Sverige

Vad är CFD-kontrakt?
Så fungerar CFD-handel
Bästa CFD-mäklaren i Sverige
Testhandla med gratis demoläge

Bästa mäklare för CFD-handel 2024 (bäst i test)

Den bästa mäklaren för CFD-handel är AvaTrade. De grundades redan 2006 och har över 400 000 kunder i många olika länder. De är en internationellt reglerade mäklare med över 12 500 köpbara tillgångar och flera populära handelsplattformar och appar. Utöver CFD så kan du handla med råvaror, index, ETF, aktier, fonder och kryptovalutor. De har även ett gratis demoläge där man kan lära sig hur handeln fungerar.

Skapa konto has AvaTrade →

Vad är CFD handel? Denna artikel kommer försöka att besvara denna fråga samt på ett översiktligt och enkelt sätt förklara vad den här typen av handel går ut på. Artikeln tar upp såväl risker som fördelar samt viktiga begrepp tillhörande denna form av trading.


Vad är CFD?

CFD

CFD är förkortning för Contracts for Difference och är ett finansiellt derivatinstrument som används vid handeln av samma namn. Ett derivatinstrument är ett samlingsnamn på en typ av värdepapper som är kopplat till framtida händelser eller utvecklingar, samtidigt som värdet baseras på värdet av en underliggande tillgång. Just CFD gör det möjligt att spekulera i finansiella marknader utan att för den sakens skull behöva köpa eller sälja dess underliggande tillgångar. Priset baseras på marknadspriset av tillgången som i detta fall kan vara en råvara, valuta eller aktier. Det är alltså förändringen i detta pris som det handlas med, inte råvaran i sig. Detta innebär att en trader aldrig köper valuta, aktier eller olja och rent fysiskt blir ägare till detta, utan endast handlar med priset på dessa tillgångar. Ett CFD-kontrakt är således ett avtal mellan två parter där båda åtar sig att utbyta den skillnad på en tillgångs värde som uppstått under kontraktets löptid – från det att det öppnas till dess att det stängs.


Hur fungerar CFD handel 2024?

För att handla med CFD väljer du först vilken produkt du är intresserad av och sedan om du tror att den kommer att stiga eller falla i värde. Om du tror att tillgången kommer att stiga i värde öppnar du en köpposition – detta kallas också ”gå lång” och förklaras närmare längre ned i texten. Tror du däremot att värdet på tillgången kommer att minska öppnar du en säljposition – du ”går kort”. Hur stora vinsterna (eller förlusterna) blir avgörs av marknadens utveckling. Ett CFD-kontrakt upprättas i de flesta fall utan någon löptid. När du vill avsluta det lägger du helt enkelt en order i samma storlek i motsatt riktning. Det finns dock även terminskontrakt tillgängliga som ger en löptid mellan angivna datum.

CFD har en fördel gentemot andra derivatinstrument och detta är den förenklade prissättningen. Till skillnad från andra instrument replikeras här priset på den underliggande tillgången vilket gör att de har samma pris. Om OMXS30 står i 1 300 gör även CFD:n detta. I nedanstående exempel visas hur handeln går till på ett grundläggande plan.

Exempel: Du är intresserad av att investera i en råvara där priset står i 70 USD. Detta betyder att priset är detsamma i CFD, 70 USD. Du tror att råvaran kommer att öka i värde och öppnar en köpposition. Om priset då stiger och hamnar på 80 USD, innebär det en mellanskillnad på 10 USD som då också blir vinsten. Du tjänar därmed mellanskillnaden när denna position är avslutad, och hur stor vinsten blir styrs genom antalet CFD som köps eller säljs. Så här fungerar CFD trading, oavsett vilken produkttyp som det handlas med och det är upp till dig att spekulera i huruvida värdet på varan kommer öka eller minska.

Notera att när det gäller mäklare är CFD-priset annorlunda än priset på den underliggande tillgången eftersom de tar ut en så kallad spread på köp- och försäljningspriset och handlar på båda sidor av marknaden.

Fortsätt till AvaTrade


Viktiga begrepp inom CFD trading

Hävstång och säkerhetskrav

Precis som vid vanlig Forex trading finns här också ett säkerhetskrav. Detta är en procentsats av den stora positionens totala värde och som vid handel reserveras av kapitalet, för att leverantören ska kunna täcka eventuella förluster. Med en hävstång betalar du endast säkerhetskravet och får en större exponering mot finansmarknaden, en hävstång på 1,5 gånger index ger dig 1,5 % när den vanliga aktien stiger 1 %. På samma sätt multipliceras förlusterna vilket innebär att du kan förlora mer än vad du initialt investerade.

Till exempel kan säkerhetskravet sägas vara 10 % och att konsumenten köper 1 000 delar till ett pris av 100 USD styck. Vid vanlig aktiehandel, där köpet gör konsumenten till ägare av aktier, skulle detta kosta 100 000 kronor. Men CFD:s hävstångseffekt gör att konsumenten endast behöver använda 10 000 kronor för att placera 100 000 kronor (100 000 kronor x 10 %). Med andra ord möjliggör detta säkerhetskrav att konsumenten kan placera långt mer på marknaden än vad som behöver satsas. Hävstångseffekten blir i detta fall 10:1, om aktien ökar eller minskar med 1 % innebär det att en CFD kommer att öka eller minska med 10 %.

Säkerhetskravet kan delas in i två komponenter, initialt säkerhetskrav och löpande säkerhetskrav. Det förstnämnda är det finansiella kravet som måste uppfyllas för att få öppna en position. Denna kan pendla från som lägst 0,5 % upp till 30 % av värdet på tillgången. Denna procentuella summa dras från användarens konto när en ny position öppnas och återfås när denna stängs. I det redan nämnda exemplet ovan ligger säkerhetskravet på 10 000 kronor.

Det andra säkerhetskravet är löpande och behöver finnas på kontot för att täcka marknadssvängningar som annars kan påverka affären negativt. Om marknadssvängen hotar att missgynna affären reserveras det löpande säkerhetskravet på kontot. Finns inte dessa pengar på kontot kommer de krävas in genom inbetalning.

Spread

Detta syftar till skillnaden som uppstår mellan köpkursen och säljkursen. Intervallen däremellan är en spread.

Gå lång eller kort

Att gå kort inom denna typ av finanshandel betyder att den position som du innehar ger vinst om tillgångens värde faller. Motsatsen till att gå kort är att gå lång där vinsten uppnås genom att marknadspriset istället stiger. Att gå med vinst när marknadsvärdet minskar kallas också att ha kort position eller att blanka. Genom CFD kan det öppnas korta positioner utan att ett lån upprättas på den underliggande tillgången. Detta är dock en handel som kräver stor riskmedvetenhet för att undvika stora förluster.

CFD – aktier och courtage

Till skillnad från vanlig trading tas det ut ett courtage för varje aktie-CFD. Vid en sådan affär tas courtage ut två gånger, både vid öppning och stängning. För populära CFD-aktier kan courtaget ligga på en relativt låg nivå, cirka 0,05 % av tillgångens värde. Marknader utanför aktier är som alltid courtagefria.


Egenskaper

Först och främst möjliggör detta instrument att handel kan bedrivas med råvaror, valutor och andra tillgångar över hela världen. Också marknader som ränta och aktieindex är öppna för CFD-handel. Du har full exponering mot den tillgång den vill handla, utan att för den sakens skull behöva äga den rent fysiskt. Eftersom du också satsar på att en viss tillgång går upp eller ned, och inte ett visst företag, elimineras risken att investera i exempelvis ett oljebolag vars aktier minskar i värde trots att priset på olja går upp.

Det kräver dock kunskap och erfarenhet att göra det med framgång och det är risker involverade. Det finns också möjlighet att tjäna pengar både när värdet går ner och när det går upp, genom att gå kort eller lång. Hävstångseffekten gör också att eventuell vinst ökar men det finns också risk för förluster.

Handeln underlättas rent generellt av att derivatsystemet har en relativt enkel prissättning där tillgångens marknadsvärde är detsamma som CFD. Handeln kan bedrivas i stort sett dygnet runt och vissa marknader har också möjliggjort söndagshandel. En annan möjlighet är att CFD-kontrakten kan användas för att ”hedga”* andra öppna positioner, detta genom att på förhand minska den potentiella förlusten genom att ”gå kort” eller blanka som det också kallas. Vinsten för den korta CFD-positionen kompenserar då den uppstådda värdeförlusten.

*Att ”hedga” är att tillämpa en investeringsstrategi för att eliminera eller minska riskerna i samband med ogynnsam kurs- och prisutveckling. Detta görs då med hjälp av mot- eller täckningsaffärer.


Risker

Som med all finansiell handel finns det risker och det är viktigt att vara väl införstådd med detta när du börjar med trading. Några av fördelarna kan också visa sig vara nackdelar när det kommer till att handla med CFD. Hävstången är något som inte bara kan leda till stora vinster, det kan också leda till stora förluster. Effekten blir större vid förändringar på marknaden – både positiva och negativa sådana.

Som CFD-handlare finns det en risk att förlora mer än den ursprungliga insättningen. Beroende på positionens angivna säkerhetskrav kan en värdeminskning göra att du förlorar relativt mycket. Exempelvis kan en positions säkerhetskrav på 500 kronor innebära en förlust på 1 000 kronor om rörelsen uppgår till 10 %. Med andra ord en dubblering av den befintliga insättningen vilket kan leda till en negativ spiral där ytterligare pengar satsas för att ”väga upp” detta.

Det kan också tillkomma extra kostnader vid handel, beroende på hur länge positionerna hålls öppna kan en avgift för innehav tas ut. Hålls positionerna öppna under en lång tid kan det i vissa fall innebära att innehavskostnaderna, som tillämpas på kontot dagligen, överskriver vinsten som görs på handeln. Därmed har affären gått med förlust snarare än vinst. Också här kan en stor rörlighet i positionen, eller allt för höga innehavskostnader, verka till konsumentens nackdel och göra så att mer än den initiala insättningen går förlorad.

Risk för likvidering kan uppkomma om konsumenten inte har tillräckligt med pengar på kontot för att täcka upp för säkerhetskraven. De positioner som då finns kan delvis eller helt bli likviderade. Faktorer som stark eller snabb variation på marknaden, så kallad marknadsvolatilitet, kan lätt påverka saldot på kontot. Det är därför av största vikt att kontrollera att medlen på kontot uppfyller säkerhetskraven, alternativt stänga positionerna.


Viktigt att tänka på

Om du ämnar ägna dig åt CFD-handel är det viktigt att du är införstådd med riskerna som det innebär. Med hävstångseffekten blir avkastningen större, men likaså blir förlusten om värdepappret istället sjunker i värde. För dig som vill utveckla dina kunskaper är det möjligt använda en CFD simulation som tillåter dig prova på handeln utan satsa något kapital, och därmed inte ta några risker innan du har lärt dig hur handeln fungerar.

När du känner att du har förstått vad CFD innebär och vilka risker som medföljer har du möjlighet att hitta en mäklare via vår sajt som förmedlar CFD. Jämför olika mäklare och deras avgifter samt villkor för handeln. CFD Avanza är en svensk aktör men det finns andra alternativ, även utländska. Beroende på vilken aktör du väljer kan processen för deklaration skilja sig åt.

En faktor som är viktig att tänka på är att inte glömma bort att deklarera för de vinster som görs i samband med handeln. Beroende på varifrån handeln bedrivs kan du själv behöva sammanställa siffror och ta upp det i deklarationen. Den skatt som tas ut är så kallad reavinstskatt på 30 % av vinsten men för aktuella och uppdaterade siffror uppmanas läsaren att vända sig till Skatteverket. Vissa bolag där CFD trading genomförs rapporterar in sammanställningen av årets siffor direkt till Skatteverket vilket gör att det redan är förifyllt på deklarationsblanketten. Då detta endast gäller ett par plattformar bör den som handlar vara noggrann med att ta reda på hur deklarationen fungerar.


NätmäklareSpråkDemolägeGrundadesAntal kunderBetygNästa steg
AvaTradeSvenskaJa2006400 000+Skapa ett konto →

Vanliga frågor

Vad står CFD för?

CFD står för Contracts for Difference. När du köper en CFD spekulerar du i marknaden, och köper inte själva aktien.

Var kan jag handla CFD?

Generellt sett kan du handla CFD online, på handelsplattformar som inte står under Finansinspektionens tillsyn. Det förekommer dock viss övervakning av CFD:er av Finansinspektionen, men i regel finns det inte på vanliga börsen.

Är CFD-trading något för mig?

För att få utbyte av denna typ av handel bör du ha kunskap om de finansiella marknaderna och gärna erfarenhet av day trading. Eftersom denna form av trading medför stora risker är det viktigt att du är införstådd med dessa och har vägt dem mot fördelarna innan du öppnar en position.

Referenser

  1. “AvaTrade”. AVA Trade EU Ltd är reglerad av Central Bank of Ireland (No.C53877).

Sidansvarig

Anders Larsson
Anders Larsson
Finansexpert hos Konsument.se
Anders Larsson är utbildad ekonom med lång erfarenhet från finansbranschen. Anders är huvudansvarig för informationen om lån och krediter på Konsument.se. Det innebär att han regelbundet kontrollerar och sammanställer uppgifter om olika lånetyper och långivare.

Senast uppdaterad: 2023-12-22 av Anders Larsson