Hemförsäkring

Vill du teckna en hemförsäkring? Då är det här sidan för dig!

Alla bästa hemförsäkringar 2021
Teckna billigaste hemförsäkringen
Alla typer av hemförsäkringar
Få svar på dina frågor

Lista: Bästa billigaste hemförsäkringen 2021

Konsument.se har valt ut Sveriges bästa hemförsäkringar. Klicka dig vidare om du vill teckna en försäkring direkt via internet, som konsument har du alltid en ångerrätt på 14 dagar.

 FörsäkringsbolagFörsäkringFörsäkringsbeloppAllriskskyddGrundsjälvriskÖvrigtPris
1
ICA FörsäkringStandard1 000 000 kr100 000 krFlera alternativSe villkorSe pris
2
ICA FörsäkringPlus1 000 000 kr100 000 krFlera alternativSe villkorSe pris
3
Moderna FörsäkringarSmall1 000 000 krNej1 500 krSe villkorSe pris
4
Moderna FörsäkringarMedium1 000 000 kr100 000 kr1 500 krSe villkorSe pris
5
Moderna FörsäkringarLarge1 000 000 kr100 000 kr1 500 krSe villkorSe pris
6
IfStandard1 500 000 krNej1 500 krSe villkorIndividuellt
7
IfStor1 500 000 kr80 000 kr1 500 krSe villkorIndividuellt
8
IfExtra1 500 000 kr50 000 kr1 500 krSe villkorIndividuellt
9
FolksamBas1 500 000 krNej1 500 krSe villkorIndividuellt
10
FolksamMellan1 500 000 kr40 000 kr1 500 krSe villkorIndividuellt
11
FolksamStor1 500 000 kr80 000 kr750 krSe villkorIndividuellt
12
Dina FörsäkringarStandardFlera alternativ50 000 kr1 500 krSe villkorIndividuellt
13
SvelandStandard1 000 000 krNej1 500 krSe villkorIndividuellt
14
Trygg-HansaStandard1 000 000 kr50 000 kr1 500 krSe villkorIndividuellt
15
Tre KronorBas1 000 000 krNej1 500 krSe villkorIndividuellt
16
Tre KronorPlus1 000 000 kr100 000 kr1 500 krSe villkorIndividuellt
17
AktsamBas1 000 000 kr35 000 kr1 500 krSe villkorIndividuellt
18
GjensidigeBas1 000 000 krNej1 500 krSe villkorIndividuellt
19
LänsförsäkringarBasFlera alternativ0 - 100 000 kr1 500 krSe villkorIndividuellt
20
VardiaBasValfrittNej1 500 krSe villkorIndividuellt
21
VardiaStorValfritt80 000 kr1 200 krSe villkorIndividuellt
22
Water CirclesBasValfrittNej1 500 krSe villkorIndividuellt
23
Water CirclesSuperValfritt75 000 kr1 500 krSe villkorIndividuellt

Vi uppdaterar regelbundet uppgifterna men kontrollera alltid de dagsaktuella villkoren med respektive försäkringsbolag innan du skaffar en hemförsäkring.


Hemförsäkringen är Sveriges vanligaste försäkring och innehåller ett skydd för din bostad och egendom och för samtliga personer i hushållet. Oavsett om du bor i hus eller lägenhet, i bostadsrätt eller hyresrätt, så bör du alltid ha en hemförsäkring.

Ditt hem är inte bara platsen där du bor, det är också här du samlar på dig minnen och förhoppningsvis känner trygghet. Ett led i den tryggheten är hemförsäkringen. Med denna försäkring kan du få ersättning om din bostad bland annat skulle drabbas av brand- eller vattenskador, samt om du skulle få inbrott, bli rånad på värdesaker eller hamna i en rättstvist. Beroende på vilken typ av bostad du har finns det olika typer av hemförsäkringar. Dessa täcker olika aspekter. Du kan även välja en hemförsäkring som grundskydd och därefter välja flera tilläggsförsäkringar.

Hur mycket du får betala för en hemförsäkring varierar från försäkringsbolag till försäkringsbolag, men beror också på dina individuella omständigheter. Boende i storstadsområden betalar som regel mer än de som bor i glesbygden, eftersom bostäder i exempelvis Stockholm är mer skadedrabbade. Du bör jämföra olika hemförsäkringar innan du väljer att teckna en. Vid denna jämförelse är det viktigt att du inte lägger för stor vikt vid priset – vad försäkringen täcker är lika viktigt. Lägg också tid på att göra en realistisk uppskattning av värdet på dina ägodelar – det kommer löna sig den dag du behöver ersättning. Ett för lågt belopp innebär att du inte kan ersätta alla dina förlorade ägodelar vid exempelvis ett inbrott.


Typer av hemförsäkringar

hemförsäkringBeroende på hur du bor så finns det olika, anpassade försäkringar för just din bostad:

Bostadsrättsförsäkring

Äger du en bostadsrätt är det du som bär ansvaret för lägenheten och de skador som kan uppstå i den. I detta fall ska du satsa på en hemförsäkring där en bostadsrättsförsäkring ingår. Bostadsrättsförsäkringen kommer att ersätta dig ifall skador uppstår på lägenhetens fasta inredning eller på ytskiktet, och hemförsäkringen står för skador på lösa tillhörigheter.

Hyresrättsförsäkring

Om du bor i en hyresrätt behöver du inte ta ansvar för till exempel reparationer av lägenheten, detta ska skötas av hyresvärden. I det här fallet fungerar en hemförsäkring som skydd för dina personliga tillhörigheter och saker, och du bör välja en hemförsäkring anpassad för hyresgäster. Denna försäkring kan också täcka upp skadestånd om du skulle orsaka en större skada i din hyresrätt.

Villaförsäkring

För dig som bor i en villa är förutsättningarna en aning annorlunda. Här vill du nämligen ha en hemförsäkring där en villaförsäkring ingår, ofta kallad villahemförsäkring, då du behöver en försäkring som täcker både huset och tomten. Dessa två försäkringar ger ett kombinerat skydd åt hela huset, inklusive fristående garage och dessutom lös egendom och eventuella skador som kan uppstå i villan.

Ägarlägenhetsförsäkring

Äger du lägenheten du bor i har du en större frihet jämfört med någon som hyr en lägenhet, men det kommer också med ett större ansvar. Om du ska skaffa en hemförsäkring till din lägenhet ska den då skydda lägenhetens fasta inredning (här ingår bland annat köksbänken och handfatet) och dina privata saker. Välj en hemförsäkring som är anpassad efter dessa behov.

Studentboende

Studenter har oftast begränsad ekonomi och en hemförsäkring kan därmed kännas som ett onödigt utlägg. Det finns dock studenthemsförsäkringar till ett nedsatt pris, dessa kommer med ett lägre månadsbelopp och kan vara precis nog för att täcka den egendom du har i ditt studentboende.

Fritidshus

Ett fritidshus är en bostad som du kanske endast bor i under vissa perioder på året. Det får då inte samma underhåll likt en bostad du vistas i varje dag och är mer utsatt när det kommer till inbrottsförsök. Det kan därför vara bra att teckna en särskild fritidshusförsäkring. Denna försäkring ska skydda mot förslitningsskador från bland annat väder och vind, samt skydda den egendom du har i fritidshuset.

Se de respektive försäkringbolagens webbplatser för de specifika villkoren för varje enskild försäkring.

Normalt består en hemförsäkring av följande delar:

Bostadsskydd

Om ditt hem drabbas av t.ex. skadegörelse, brand, vattenläckage eller översvämning så ersätter bostadsskyddet kostnaden för de skador som uppkommer

Egendomsskydd

Om du har drabbats av inbrott i ditt hem eller stöld utanför ditt hem så ersätter egendomsskyddet förlusterna. Det innefattar normalt dock inte till exempel hyrbilar. I egendomsskyddet ingår även ersättning om du blir utsatt för skadegörelse, om en naturkatastrof likt översvämning eller jordbävning orsakar skador i ditt hem, eller om du drabbas av vattenläckage eller en eldsvåda. Egendomsskyddet täcker då ditt lösöre, vilket innebär att du kan få ersättning för dina saker men inte bostaden.

Flyttskydd

När du befinner dig processen att flytta mellan två olika bostäder så kan flyttskyddet täcka de båda adresserna samtidigt under en begränsad period.

hemförsäkring

Krisskydd

Om du eller någon i din familj har genomlidit en traumatisk upplevelse som till exempel ett rån eller en misshandel så kan du eller ni genom krisskyddet få tillgång till exempelvis en psykolog för att diskutera och bearbeta upplevelsen.

Reseskydd

Ett reseskydd gäller normalt under en begränsad tidsperiod (normalt 45–60 dagar, se de olika försäkringsbolagens individuella villkor) och täcker bland annat kostnaderna som kan uppstå i samband med olycksfall, sjukdomsfall, sjukhusvistelser, sjukvårdstransport och stölder under en resa. Du kan även få ersättning för outnyttjad resetid samt för vissa fall där du har tvingats till en hemresa i förtid. Skulle du också behöva uppsöka akut tandvård på semestern kan försäkringsbolaget täcka även detta.

Rättsskydd – Juridiskt ombud

Om du hamnar i en tvist så kan rättsskyddet täcka ersättningen för ett juridiskt ombud som kan hjälpa dig. Ett undantag brukar dock vara skilsmässotvister som inte täcks av hemförsäkringen.

Skadeståndsskydd – Ansvarsskydd

Vid händelse av att du eller någon i din familj, av misstag, har skadat en annan person så kan ansvarsskyddet hjälpa dig om du till exempel krävs på ersättning av den drabbade. Skadeståndsskyddet täcker eventuella skadestånd som du eller ni har dömts att betala.

Överfallsskydd

Om du har råkat ut för ett överfall och skadats på ett eller flera sätt så kan överfallsskyddet täcka kostnaderna för de skador som har uppstått.

Tilläggsförsäkringar

Utöver dessa delar som har listats ovan kan man teckna så kallade tilläggsförsäkringar till hemförsäkringen. Dessa kan bland annat vara:

Allrisk- eller otursförsäkring

Denna tilläggsförsäkring går även under namnet drulleförsäkring och täcker plötsliga oturshändelser. Det kan till exempel vara att du råkar tappa mobilen i golvet så skärmen spricker.

Försäkring för enskilda värdesaker

Äger du många dyra smycken och klockor eller har du prytt väggarna i din bostad med värdefull konst? I så fall kan du välja att försäkra just dessa föremål med ett alternativ som är speciellt utformad för att täcka just dina värdesaker.

Utökad reseförsäkring

En utökad reseförsäkring innehåller i princip samma beståndsdelar som reseskyddet, men kan ge dig bättre ersättning om du drabbas av förseningar eller får andra reserelaterade problem. En utökad reseförsäkring passar individen som reser mycket, i jobbet och privat.

Försäkring för hemelektronik

Har du utrustat ditt hem med till exempel en stor tv som du är rädd om, kan en tilläggsförsäkring i form av hemelektroniksförsäkring vara ett alternativ.

Säga upp hemförsäkringen

En sak att tänka på när du tecknar en hemförsäkring, är att när du ingått ett avtal med försäkringsbolaget kommer din försäkring att gälla i ett år. När det kommer till hemförsäkringar gäller de i regel ett år i taget, ett så kallat försäkringsår. Under detta år kan du inte säga upp eller byta din försäkring. Detta är endast möjligt när avtalstiden mellan dig och försäkringsbolaget har gått ut. Det finns dock undantag till denna regel, och dessa är ifall du flyttar utomlands och inte längre är i behov av en försäkring, eller flyttar ihop med någon som har hemförsäkring och därmed kan använda dennes.

Om du flyttar utomlands för att arbeta eller plugga, kommer du inte längre täckas av din svenska hemförsäkring. Det finns tilläggsförsäkringar men dessa fokuserar mer på själva resan utomlands och är inte anpassade för de som stannar utomlands en längre tid. Det finns dock försäkringsalternativ som är speciellt inriktade mot de som flyttar utomlands. Dessa försäkringar täcker då saker som kan hända även på hemmaplan, till exempel skadestånd om din bostad skulle råka ut för en översvämning, ersättning vid tandvård samt skydd för de saker du har i bostaden.


Vanliga hemförsäkringsfrågor

✅ Vilka erbjuder bäst hemförsäkring 2021?

I den här listan finner du de mest populära bolagen för hemförsäkring på Konsument.se just nu, och du kan därefter se vem som kan erbjuda dig den bästa hemförsäkringen.

✅ Hur gör jag för att jämföra hemförsäkringar?

När du hittat ett hemförsäkringsbolag i vår lista så kan du läsa vidare och se vad företaget har för villkor så att du kan fatta ett informerat beslut genom att jämföra olika priser.

✅ Vad bör jag tänka på när jag ska välja hemförsäkring?

Om du tecknat din försäkring via telefon eller internet så har du 14 dagars ångerrätt, vilket är en bra regel att alltid hålla i minnet.


Övriga frågor

Vad är en hemförsäkring? Vad ingår?

Se genomgången ovan.

Vad kostar en hemförsäkring?

Det varierar mellan olika försäkringsbolag och olika försäkringar samt beroende på hur stor din självrisk är. Läs villkoren hos respektive bolag och kontrollera deras prisuppgifter för att hitta en billig hemförsäkring.

Måste man ha en hemförsäkring?

Man bör alltid ha en hemförsäkring. Ca 95 % av alla hushåll i Sverige har det. Oavsett om du bor i lägenhet (bostadsrätt eller hyresrätt), hus eller villa, även som inneboende i andra hand.

Hur säger jag upp min hemförsäkring?

Normalt löper en hemförsäkring ett år i taget. Kontrollera avtalstiden för din nuvarande försäkring och meddela ditt försäkringsbolag att du vill säga upp försäkringen från slutdatumet. . Om försäkringsbehovet helt har upphört på grund av att du har flyttat från bostaden så kan du avsluta försäkringen i förtid.

Hur byter jag?

Vanligtvis löper en hemförsäkring alltså ett år i taget. Om du vill byta försäkring så kan du meddela ditt nuvarande försäkringsbolag att du vill säga upp din försäkring från slutdatumet – och samtidigt teckna en ny försäkring med samma datum som startdatum.

Vad är självrisken?

Självrisken varierar mellan olika bolag och olika försäkringar. När du tecknar en försäkring så kan du ibland välja olika nivåer av självrisk vilket kommer att påverka priset för försäkringen (som betalas per månad, kvartal eller år). Se avtalsvillkoren på webbplatsen för respektive försäkringsbolag för ytterligare detaljer.

Vilka svenska försäkringsbolag erbjuder hemförsäkringar?

Bland annat Akademikerförsäkring, Folksam, Gjensidige, ICA Försäkringar, If, Länsförsäkringar, Moderna Försäkringar, Nordea, Sveland, Swedbank, Tre Kronor, Unionen, Vardia och WaterCircles.

Vilka svenska fackförbund erbjuder hemförsäkringar?

Bland annat Fackförbunden Akademikerförbundet SSR, Byggnads, DIK, Fastighets, GS-facket (Facket för Skogs-, Trä- och Grafisk bransch), IF Metall, Jusek, Kommunal, Ledarna, LO, Lärarförbundet, Naturvetarna, Sveriges Arbetsterapeuter, Sveriges Farmaceuter, Sveriges Ingenjörer, Svenska Logopedförbundet, Officersförbundet, Unionen, Vision erbjuder (ofta rabatterade) hemförsäkringar i samband med något eller några av försäkringsbolagen ovan.


Referenser

  1. “Konsumentförsäkringslag (1980:38)”. Notisum.
  2. “Frågor och svar: Försäkra”. Finansinspektionen.

Sidansvarig

Erik Gustafsson
Erik Gustafsson
Försäkringsexpert hos Konsument.se
Erik Gustafsson är utbildad försäkringsrådgivare med mångårig erfarenhet från försäkringsbranschen. Erik är ansvarig för försäkringsområdet på Konsument.se vilket innebär att han kontinuerligt granskar och uppdaterar information och uppgifter om olika försäkringstyper och bolag.

Senast uppdaterad: 2020-12-14 av Erik Gustafsson

Du är här: Hem » Hemförsäkring