Moderna Försäkringar

Bästa alternativ till Moderna Försäkringar (2024)

Moderna Försäkringar har gått ihop med Trygg-Hansa. Informationen på den här sidan är därför inaktuell.

Hitta ett alternativ här:

Se bästa försäkringsbolag 2024


Moderna Försäkringar

Moderna Försäkringar är en de större aktören i Sverige inom sakförsäkringar.

Koncernen försäkrar över 2,8 miljoner kunder och har mer än 3 000 medarbetare. Moderna Försäkringar erbjuder bland annat försäkringar för villa, hem, bil och husdjur.


Omdöme

Moderna Försäkringar har tillstånd av Finansinspektionen att bedriva försäkringsverksamhet. Det innebär att bolaget uppfyller de strikta krav som myndigheten ställer på t.ex. ett högt skydd för konsumenter. Finansinspektionen har även säkerställt att Moderna Försäkringar har tillräckligt med buffertkapital för att minimera risken för likvidation eller konkurs.

Det innebär att Moderna är ett tryggt val.

Kom ihåg att du som konsument alltid har 14 dagars ångerrätt om du har ingått ett försäkringsavtal på distans (t.ex. via internet).


Bilförsäkring

Moderna Försäkringar Bilförsäkring

Vid tecknande av försäkring gäller försäkrat intresse, vilket innebär att försäkringen endast gäller om det är bilens ägare som är försäkringstagare. Enligt lag måste alla bilar som inte är avställda i vägtrafikregistret ha en trafikförsäkring. Trafikförsäkringen ersätter både sak- och personskador som du orsakar, men däremot inga skador på din egen bil.

Modernas halvförsäkring innehåller förutom trafikförsäkring även vad som kallas delkasko, vilket innebär att den även innehåller brand-, stöld-, glas-, räddnings-, maskin- samt rättsskyddsförsäkring. För mer värdefulla bilar kan det vara värt att teckna en helförsäkring. Förutom att den innehåller samma skydd som en halvförsäkring ingår det även en vagnskadeförsäkring. Den ersätter skador på din egen bil som uppkommer vid en yttre olyckshändelse, skadegörelse eller trafikolycka.

Tilläggsförsäkringen Hyrbil ersätter 75 % av kostnaderna för en hyrbil i som mest 60 dagar om din bil är på reparation eller inte kan användas på grund av skada. Om du inte vill ha en hyrbil får du i stället en viss summa i ersättning per dag. Du kan även lägga till Trafikolycksfall och krishjälp, Assistans, Allrisk Bil och Kombiförsäkring som innehåller både hyrbils- och assistansförsäkring.


Hemförsäkring

Moderna Försäkringar Hemförsäkring

Försäkringen ger dig ersättning för saker som exempelvis kläder och möbler om de försvinner genom stöld eller skadas genom vatten- och brandskada. Hemförsäkringen omfattar allt som du använder för ditt privata bruk, även om du hyr eller lånar sakerna. Modernas försäkring täcker dig, dina saker och hela din familj som bor i hushållet. Om du har omyndiga barn som är folkbokförda på en annan plats gäller vanligen din hemförsäkring under tiden de tillbringar hos dig.

Modernas billigaste hemförsäkring, Hemförsäkring Liten, innehåller följande:

 • Egendomsskydd av lösöre som ger dig ersättning vid exempelvis stöld eller brand.
 • Ansvarsskydd eller skadeståndsskydd som kan betala eventuella skadestånd på upp till fem miljoner kronor samt ett rättsskydd som kan ge dig ersättning för kostnader som uppkommer vid en rättstvist då du behöver ett juridiskt ombud.
 • Reseskydd som till exempel ersätter dig för sjukvårdskostnader eller bagage som tappas bort eller är försenat.
 • Överfallsskydd som kan ge dig ersättning om du exempelvis skulle bli misshandlad.
 • ID-stöld ersätter ombudskostnader om du skulle utsättas för krav på grund av att din identitet har blivit stulen.
 • Krishantering ger dig ersättning för upp till 10 psykologbesök i händelse av en traumatisk upplevelse.
 • Mobbning ersätter kostnader för upp till 10 besök hos en samtalsterapeut om ditt barn blir mobbat i skolan. Om Elev- och Ombudsmannen ger skolan kritik betalas även en schablonersättning ut.
 • Skadedjursskyddet ger ersättning för de åtgärder som krävs för att bekämpa skadedjur.

Om du väljer Hemförsäkring Medium ingår det även Allrisk lösöre samt ett utökat reseskydd som bland annat omfattar ett avbeställningsskydd. Hemförsäkring Large omfattar även ett elektronikskydd, en självriskreducering vid brand eller inbrott samt en fördubblad ersättning för lösöre som du har någon annanstans än i bostaden.


Villaförsäkring

Moderna Försäkringar Villaförsäkring

När du äger en villa räcker det inte att enbart ha en hemförsäkring eftersom den inte ersätter skador på vare sig ditt hus eller din tomt och du behöver därför även en villaförsäkring.

En villaförsäkring omfattar skador på hela ditt hus som uppkommer genom till exempel översvämning eller brand. Försäkringen omfattar även bland annat inredning i kök och badrum samt rörledningar. Du kan också få ersättning för vattenskador som uppkommer i badrum eller från rör, men däremot inte om det kommer från dräneringen eller läckage i taket. Du kan även få ersättning för andra byggnader som finns på tomten.

Det ingår också ett ansvars- samt ett rättsskydd. Det första gäller om du skulle bli skadeståndsskyldig, exempelvis till en gäst eller en granne, medan rättsskyddet är till för att hjälpa dig ekonomiskt om du skulle hamna i tvist med någon i egenskap av villaägare. Om du behöver kristerapi för något som villaförsäkringen täcker i övrigt kan du få ersättning för upp till 10 behandlingstillfällen.

Du kan också köpa tillägg som till exempel allriskförsäkringen för byggnad som ersätter skador som uppkommer genom plötsliga och oförutsedda händelser. En annan tilläggsförsäkring är “huskombi” som bland annat ersätter våtrumsskador i form av läckage genom tät- och ytskikt och läckage genom yttertak.


Hundförsäkring

När du ska försäkra din hund genom Moderna kan du välja mellan tre olika veterinärvårdsförsäkringar som går under namnen Enkel, Dubbel och Trippel. Din hund kan försäkras redan när den är sex veckor gammal och fram tills den fyller åtta år. En hundförsäkring ersätter veterinärkostnader för undersökningar och vård när din hund blir skadad eller sjuk. Oavsett vilken försäkring du väljer består självrisken av en fast del, samt en rörlig som du väljer när du tecknar försäkringen.

När du har en livförsäkring på din hund kan du få ersättning om din hund avlider på grund av skada eller sjukdom. Storleken på ersättningen är beroende av hundens marknadsvärde som i första hand är baserat på inköpspriset, men kan höjas om hunden meriteras vid exempelvis en utställning. En oregistrerad hund eller en som är av blandras får endast ett begränsat livbelopp om den inte är meriterad.


Kattförsäkring

Precis som för försäkringen för hund kan du välja mellan tre nivåer på försäkringen – Enkel, Dubbel och Trippel. Här väljer du utifrån om du enbart vill ha ersättning för behandlingskostnader eller om du vill att skyddet ska täcka mer, som till exempel MR- och CT-röntgen samt receptbelagd medicin. Väljer du Trippel så täcks även inackordering på pensionat. Du kan teckna försäkring på din katt från och med sex veckors ålder upp till den är åtta år.


Barnförsäkring

Du kan teckna en barnförsäkring som gäller för ditt barn dygnet runt och det är ingen självrisk vid ersättning. Här kan du välja mellan att enbart ha grundskydd eller ett mer utökat skydd i form av Medium och Large. Barnförsäkringen täcker det mesta för olycksfall och vanliga sjukdomar. Väljer du ett av de utökade alternativen kan du även få ersättning för till exempel vård i hemmet och krishjälp.


Gravidförsäkring

Moderna Försäkringar erbjuder en gravidförsäkring som är ett grundskydd för dig som är gravid, fostret och din partner. Här kan du välja mellan Gratis och Large beroende på vad du vill vara försäkrad mot. Försäkringen gäller under hela graviditeten och även efteråt, om du har valt det mer omfattande skyddet. Den kan täcka allt från komplikationer under graviditeten och krishjälp till dödsfall


Personförsäkring

Hos Moderna försäkringar kan du teckna en personförsäkring som ger dig ett bra skydd om du drabbas av sjukdom eller olycksfall. Du kan välja mellan Olycksfall, Medium och Large. Har du valt ett utökat skydd kan du får ersättning för olika typer av rehabilitering och även invaliditet.


Fritidshusförsäkring

Äger du ett fritidshus så bör du ha det försäkrat. Fritidshusförsäkringen hos Moderna Försäkringar täcker allt från byggnad och tomt till lösöre. Du kan välja att teckna ett grundskydd eller ett utökat grundskydd som bland annat ger dig allrisk, elektronikskydd och begränsad sänkning av värdet på huset.


Husvagnsförsäkring

Moderna Försäkringar har en omfattande försäkring för din husvagn och ditt lösöre. Du kan här välja att teckna en halvförsäkring eller en helförsäkring. Väljer du det sistnämnda får du även ersättning om du inte kan utnyttja din husvagn under semester på grund av en skada.


Släpvagnsförsäkring

Släpvagnsförsäkringen hos Moderna Försäkringar täcker det mesta oavsett om du använder den eller om du har den parkerad. Du kan välja mellan halv- och helförsäkring. Det som tillkommer i helförsäkringen är ersättning för vagnskada och skadegörelse. Trafikskador täcks av din bilförsäkring.


Båtförsäkring

Båtförsäkringen som du kan teckna är Atlantica Båtförsäkring och det går att välja mellan ett antal olika alternativ utifrån dina behov. Här hittar du även märkesförsäkringar för bland annat Evinrude, Mercury, Honda och Suzuki. Modernas försäkringar passar alla från seglare och motorbåtsägare till fiskeguider.


Entusiastförsäkring

Du kan försäkra din entusiastbil hos Bilsport & MC som ingår i Moderna Försäkringar. Väljer du dessutom att helförsäkra får du ett fullgott skydd där du bland annat får ersättning om din bil har blivit stulen och du har rätt att välja verkstad eller om du föredrar att laga bilen själv.


MC-försäkring

Du kan försäkra alla sorters motorcyklar hos Moderna Försäkringar oavsett om du har en veteranmoped eller en Harley Davidson. Genom Bilsport & MC får du en komplett försäkring, till och med om du har byggt den själv.


Bolagsuppgifter

 • Bolagsnamn: Moderna Försäkringar, filial till Tryg Forsikring A/S Danmark
 • Org. nr: 516403-8662
 • Besöksadress: Sveavägen 167, Stockholm
 • Telefonnummer: 0200-259 259

Relaterade länkar


Sidansvarig

Erik Gustafsson
Erik Gustafsson
Försäkringsexpert hos Konsument.se
Erik Gustafsson är ansvarig för försäkringsområdet på Konsument.se vilket innebär att han kontinuerligt granskar och uppdaterar information och uppgifter om olika försäkringstyper och bolag. Erik har mångårig erfarenhet från försäkringsbranschen.

Senast uppdaterad: 2024-02-19 av Erik Gustafsson