Vad är dröjsmålsränta?

Att betala sina räkningar i tid är alltid en god idé och du riskerar att dina köp blir väldigt dyra om nu dröjsmålsräntan börjar gälla. Se alltid tid att ha koll på dina fakturor, se till att du betalar dem i tid och att du har teckning på ditt konto, där betalningarna dras ifrån.

Generell förklaring av dröjsmålsränta

Dröjsmålsränta är en ränta som företagen kan ta ut om du inte betalar din faktura i tid. Enligt räntelagen måste det ha gått 30 dagar efter det att räkningen skulle varit betald, innan dröjsmålsräntan börjar gälla. När du får en betalningsavi måste det alltid framgå tydligt vilken dröjsmålsränta som gäller.

Omförhandlad dröjsmålsränta

Det är viktigt att verkligen kolla upp vilken dröjsmålsränta som gäller för den specifika fakturan. Det är mycket vanligt att man inte tar hänsyn till räntelagen utan har satt upp specifika krav på dröjsmålsräntan och att den redan börjar gälla från dag ett, efter det att betalningen skulle varit betald.

Olika regler

Reglerna skiljer sig åt mellan företag och privatpersoner. När det gäller fakturering mellan två näringsidkare och där skulden uppkommit i samband med utfört arbete, behöver det inte stå med något om dröjsmålsränta på fakturan. Dröjsmålsräntan behöver heller Inte redovisas när det gäller fakturor utställda till myndigheter eller andra offentliga verksamheter.

Hur hög är dröjsmålsräntan?

Om det inte har avtalats något annat vid fordrans uppkomst så är gängse praxis att dröjsmålsräntan är 8 % högre än Riksbankens gällande referensränta. Riksbankens referensränta bestäms två gånger per år. Dock kan det ha ingåtts speciella avtal avseende dröjsmålsräntan och då kan denna ränta både vara 10, 20 och 30 %.

Påminnelser

Företagen har ingen skyldighet att skicka ut påminnelser utan kan redan efter första dagen skicka den obetalda fakturan till inkasso. Är det så att det kommer en påminnelse och att det först står om dröjsmålsränta på påminnelsefakturan, så är det från datumet på påminnelsefakturan som dröjsmålsräntan baseras på.

Exempel

Du har anlitat en firma som skall hjälpa dig att renovera ditt badrum enligt följande:

Kostnaden för renoveringen: 100 000 kr

Jobbet färdigt: 1 oktober, då du också får din räkning

Dröjsmålsränta: Framgår tydligt på fakturan att den tas ut efter förfallodagen

Storlek på dröjsmålsräntan: Inget annat står angivet så med gängse praxis blir dröjsmålsräntan 8 % då Riksbankens referensränta just vid tillfället är 0 %

Betalning av fakturan sker 21 oktober, alltså 20 dagars försening

Uträkning av dröjsmålsräntan

Dröjsmålsräntan är angivet i en procentsats per år och i det specifika räkneexemplet var det 20 dagars försening alltså 20/365 av 8 % av 100 000 kr.

0,08 * 100 000 = 8 000 kr

8000 * 20/365 = 438,36 kr

Den totala kostnaden för räkningen blir således

100 000 + 438.36 = 100 438.36 kr

Bara genom att betala räkningen 20 dagar för sent blir det en extrakostnad på nästan 500 kr, vilket i och för sig är en liten summa i sammanhanget, men en väldigt onödig merkostnad.

Viktigt att tänka på

När du köper något eller tar ett lån, var då extra noggrann att kolla upp vilka villkor som gäller. Följer dröjsmålsräntan gängse praxis eller är det specifika krav som gäller. Det är alltid viktigt att kolla det finstilta i avtalen. Är du osäker på vad som gäller, fråga hellre än gång för mycket och kontakta företaget som står bakom fakturan.

Vad kan du göra för att minimera kostnaden

Ibland händer oförutsedda saker som tenderar att slå hål på ekonomin och gör att man inte kan betala vissa räkningar i tid. Då är det bra att ha tillgång till en buffert av något slag. Det viktigaste att göra om du inte har en buffert är att snabbt kontakta den ansvariga för fakturan och göra upp en betalningsplan. Visar man att man har en god vilja och vill betala tillbaka kan man då oftast få till en bra avbetalningsplan med en vettig dröjsmålsränta.