Varför krävs hälsodeklaration vid liv- och olycksfallsförsäkringar?

Att det är viktigt att ha bra personförsäkringar vet vi alla. Olycksfallsförsäkringen skyddar dig mot höga kostnader om du råkar ut för en olycka och livförsäkringen, som ofta även innehåller en sjukförsäkring är ett viktigt ekonomiskt skydd för både dig och din familj. De kan ses som ett komplement till det skydd du har från samhället.

Privat försäkring

Har du tecknat privata försäkringar har du starkare skydd mot oförutsedda händelser som påverkar din ekonomi negativt. Via ditt fackförbund erbjuds du ofta en gruppförsäkring som ger dig ett bra skydd, men vill du ytterligare komplettera detta för att få ett ännu bättre skydd ska du titta på en individuell personförsäkring.

En privat personförsäkring kan vara en:

Vad kan en försäkring täcka?

En sjuk- och olycksfallsförsäkring kan till exempel innehålla:

 • Ersättning för sjukdom
 • Ersättning för kroppsskada, till exempel ben- eller armbrott, tandskada med mera
 • Ersättning vid medicinsk invaliditet, vid bestående nedsättning av din kroppsfunktion
 • Ersättning vid ekonomisk invaliditet, vid bestående nedsättning av din arbetsförmåga kan du få ett ekonomiskt skydd
 • Efterlevandeskydd vid dödsfall

Jämför försäkringar

Jämför olika försäkringars innehåll och premier när du ska teckna en ny försäkring. En bra försäkring ska ge dig ett fullgott skydd om du blir sjuk eller skadar dig.

 • Titta på skyddet för både små och stora skador i olycksfallsförsäkringen
 • En livförsäkring kan till exempel innehålla en del som kallas sjukkapital. Denna ger dig ett ytterligare ekonomiskt skydd om du blir långtidssjukskriven
 • Se över vilka sjukdomar eller skador som inte omfattas av försäkringen
 • Se över vilket efterlevande skydd som finns. Om det värsta skulle inträffa ska inte familjen bli ekonomiskt lidande
 • Titta på försäkringens karenstid. Det kan ta en tid innan försäkringen börjar gälla. Om du råkar ut för en skada under karenstiden får du ingen ersättning
 • Titta på eventuell självrisk. De flesta personförsäkringar har ingen självrisk

Varför måste jag svara på frågor om min hälsa?

När försäkringsbolaget kräver en hälsodeklaration är det för att fastställa priset för din försäkring. Bolaget gör en helhetsbedömning av din hälsa vid tecknandet av försäkringen och erbjuder dig därefter ett pris. Beroende på hur bra hälsa du har blir din försäkring billigare eller dyrare.

Om din hälsa är mindre bra räknar försäkringsbolaget med att du kan komma att bli sjukskriven eller drabbas av en skada och därmed får du betala ett högre pris för ditt försäkringsskydd.

Undantagsklausul – vad är det?

Du kan bli erbjuden en undantagsklausul i din försäkring om du till exempel har en känd sjukdom vid tecknandet av försäkringen. Då betalar du normalpris för ditt försäkringsskydd men har inget skydd för den skada eller sjukdom som undantagsklausulen gäller. Ibland du även nekas försäkring.

Svara sanningsenligt

Det är viktigt att du svarar sanningsenligt på alla frågor i hälsodeklarationen för att vara säker på att få rätt försäkring till rätt pris. Om hälsodeklarationen inte stämmer eller är ofullständig riskerar du annars att inte få någon ersättning alternativt en lägre sådan.

När skickar jag in hälsodeklarationen?

I regel behöver du skicka in din hälsodeklaration inom 30 dagar från och med det datum du har skrivit under den. Missar du att skicka in hälsodeklarationen inom utsatt tid kommer du att behöva fylla i en ny innan din ansökan kan behandlas.

Vad händer sen?

När du bestämt dig för vilken försäkring du vill ha och har fyllt i hälsodeklarationen signerar du den och skickar in till försäkringsbolaget. Antingen har du fått din hälsodeklaration hemskickad med post eller så signerar du och skickar digitalt. Ditt försäkringsbolag återkommer till dig med beslut så snart din hälsodeklaration är granskad.

Kan det krävas fler uppgifter?

Ibland kan försäkringsbolaget behöva ta in fler uppgifter angående din nuvarande hälsa. Det kan hända att de behöver kontakta din läkare eller andra vårdgivare du varit hos. Om det behövs sker det inte utan ditt medgivande. Försäkringsbolaget hör då av sig med information om vilka de behöver kontakta och varför.

Är mina uppgifter i hälsodeklarationen sekretessbelagda?

Ja, alla uppgifter i din hälsodeklaration är sekretessbelagda. Om du fyller i och skickar in den via försäkringsbolagets hemsida är denna skyddad enligt gällande sekretessregler och behandlas enligt GDPR, General Data Protection Regulation.

Läs på och jämför

På Konsumentverkets sida Hallåkonsument kan du läsa på, få svar på frågor samt jämföra olika försäkringar.


Sidansvarig

Erik Gustafsson
Erik Gustafsson
Försäkringsexpert hos Konsument.se
Erik Gustafsson är ansvarig för försäkringsområdet på Konsument.se vilket innebär att han kontinuerligt granskar och uppdaterar information och uppgifter om olika försäkringstyper och bolag. Erik har mångårig erfarenhet från försäkringsbranschen.

Senast uppdaterad: 2019-03-29 av Erik Gustafsson