Viktiga saker att veta om förseningsavgifter

Avgiften som tillkommer om datumet för en faktura passerar kallas för en förseningsavgift. En avgift som många människor dessvärre har sett och kommer att se många gånger till. Här får ni all information ni behöver för att känna er säkra på vad förseningsavgift är.

Förseningsavgiften enligt lagen

1981:739 heter lagen om ersättning för inkassokostnader m.m. Detta är en lag som skyddar privatpersoner från att få orimliga förseningsavgifter med mera. Denna lag kom till år 1981 men år 2013 kom en ny lagändring. Den lagändringen heter 2013:56. Läs om lagen i fulltext på regeringens hemsida alternativt på regeringskansliets hemsida.

När man läser lagen ser man tydligt vilka avgifter som högst får begäras. Även under vilka villkor som företag får begära en förseningsavgift.

Första skedet är en påminnelse

Redan första dagen efter ett förfallodatum har passerat kan företaget skicka en påminnelse. Denna påminnelse kan kosta max 60 kr enligt lagen. I lagen står det att företag måste informera kund om villkoren för att ha rätt att ta ut ränta och andra avgifter.

Ofta står det på den första räkningen att du har x antal dagar på dig att betala. Annars tillkommer en påminnelseavgift på 60 kr. Skulle den inte bli betald på x antal dagar kommer de skicka ärendet över till inkasso vilket ger ytterligare kostnader. 180 kr kostar det att enbart få fakturan registrerad hos ett inkassobolag.

Utöver de kostnaderna kan företagen ta ut ränta 30 dagar från den dagen de har skickat en påminnelse till dig.

Förseningsavgifter kan bli en dyr historia

Lagen kräver inte mer än att det finns en max-kostnad samt att villkoren står med vid uppkomsten av skulden. Eftersom det är så kan det trots lagändringen bli väldigt dyrt. Om en räkning inte är på en stor summa kan den ändå växa fort. Räntor kan vara höga och alla tillhörande avgifter gör att skulden växer i rasande takt. Om du dessutom får många förseningsavgifter så kan det både bli kostsamt samt att fakturor kan hamna hos Kronofogden. I värsta fall får du betalningsanmärkningar vilket påverkar allt från möjligheten till att få hyreskontrakt till framtida låneutrymme.

Förseningsavgift för företag

Från den 16 mars 2013 har denna lag fått några ändringar. En av ändringarna är att företag kan få ta ut en större avgift redan första dagen efter förfallodatum. Istället för att de måste skicka påminnelser med mera kan de få en direkt förseningsavgift på 450 kr.

Detta är en engångskostnad och får inte öka därefter. Men detta är en hjälp för att företag inte ska vänta med sina fakturor. Med lagändringen tvingas en förbättring fram för att företag ska betala i tid. Något som alla parter tjänar på i slutändan.

Läs villkoren

Enligt lag måste det stå skrivet hur mycket de olika avgifterna är på. Även hur lång tid du har på dig att betala fakturan. Så var noga med att läsa alla villkor, de kan skiljas mellan företag. Om ett företag inte följer lagen kan du anmäla detta.

Konsumentverket och datainspektionen finns till för att lagarna ska efterföljas. Även att dina uppgifter behandlas rätt. Besök dessa myndigheter för information, rådgivning och anmälning.

Tips för att undvika förseningsavgifterna

Kanske känns som ett onödigt råd, ingen vill väl ha en förseningsavgift?

Det är lätt att försöka glömma räkning som man ändå inte kan betala. Att undvika den lite till för att man inte vill ta i problemet. Just detta gör att skulden växer sig stor. Alla kan råka ut för oförutsedda utgifter som gör att man inte har möjlighet att betala i tid men du kan trots det undvika ytterligare avgifter.

Ring företaget. Om du ringer upp de du är skyldig kan du undvika förseningsavgifterna. Förklara din situation, var ärlig mot dem. Säg när och eventuellt hur mycket du kan betala. Många gånger kan de helt enkelt ändra förfallodatumet.

Var ärlig och håll dina löften. Lova aldrig något som du inte kan hålla. Företaget som du är skyldig är också människor. Därför tjänar man på att prata med dem. Men om man inte håller sitt ord kan det straffa sig hårt. Det kan komma många tillfällen i framtiden då du behöver det företag igen. Därför är det viktigt att hålla sina löften.

Att få en förseningsavgift är tveklöst jobbigt och dyrt. Om ni riskerar att få en förseningsavgift, hör av er till företaget och tala med dem. Ofta kan de hjälpa dig, bara ni har en kommunikation sinsemellan.