Omstartslån

Bäst omstartslån med lägst ränta
Med eller utan säkerhet
Med eller utan betalningsanmärkning
Även med skuld hos Kronofogden

Bästa omstartslånet 2024

Det bästa omstartslånet (om du inte har en aktiv skuld hos Kronofogden) hittar du via Lendo. De samarbetar med ett stort antal olika långivare som kan acceptera en eller flera betalningsanmärkningar. Med en enda kostnadsfri ansökning kan du snabbt och enkelt få ett flertal låneerbjudanden utan att förbinda dig till någonting.

Konsument.se rekommenderar Lendo.

Ansök via Lendo →

Bästa omstartslånet med skulder hos Kronofogden

Det bästa omstartslånet om du har skuldsaldo hos Kronofogden söker du hos Nstart. De har hittills hjälpt över 13 000 kunder med sämre kreditvärdighet att samla sina lån och få bättre villkor. Även om du har betalningsanmärkningar, skulder hos Kronofogden och lågt UC-score så kan du få låna upp till 500 000 kr via Nstart. Det är kostnadsfritt att ansöka och du förbinder dig inte till något.

Konsument.se rekommenderar i sådana fall Nstart.

Ansök hos Nstart →


Jämför de bästa omstartslånen (med eller utan säkerhet)

Följande långivare erbjuder privatlån som kan användas för att lösa tidigare lån och skulder och få en omstart.

OmstartslånLånebeloppRäntaAnmärkningarNästa steg
Lendo10 000 kr - 600 000 kr5,20% - 33,93% Betalningsanmärkningar OK
Inga skulder hos Kronofogden
Ansök nu →
Likvidum5 000 kr - 600 000 kr4,95% - 25,95% Betalningsanmärkningar OK
Inga skulder hos Kronofogden
Ansök nu →
Nstart30 000 kr - 500 000 kr17,80% - 27,95% Betalningsanmärkningar OK
Skulder hos Kronofogden OK
Ansök nu →
Compricer5 000 kr - 600 000 kr4,70% - 33,75% Betalningsanmärkningar OK
Inga skulder hos Kronofogden
Ansök nu →
Banky20 000 kr - 150 000 kr29,50% Betalningsanmärkningar OK
Skulder hos Kronofogden OK
Ansök nu →
Enklare5 000 kr - 600 000 kr5,07% - 33,46% Betalningsanmärkningar OK
Inga skulder hos Kronofogden
Ansök nu →

Introduktion till omstartslån

Omstartslån

Omstartslån är en typ av privatlån som är avsett för personer som behöver en ekonomisk omstart. Det kan vara särskilt användbart för de som har haft ekonomiska svårigheter och behöver konsolidera befintliga skulder, betala av skulder hos Kronofogden, eller förbättra sin kreditvärdighet. Det kan vara kan vara en lösning för att komma ur en svår ekonomisk situation och börja om på nytt med en mer hanterbar ekonomisk situation.

Målgrupp:

 • Individer med låg kreditvärdighet
 • Personer med skulder hos Kronofogden
 • De som har svårt att få lån på grund av många förfrågningar hos UC

Syfte:

 • Att samla skulder och krediter
 • Att förbättra kreditvärdighet
 • Att lösa akuta ekonomiska problem

Exempel på användning:

 1. Skuldkonsolidering
 2. Betalning av skulder hos Kronofogden
 3. Finansiering av oförutsedda utgifter

Varför vill man ta ett omstartslån?

Att ta ett omstartslån kan vara motiverat av flera olika skäl. Här är några av de vanligaste anledningarna:

1. Ekonomisk stabilitet:

 • Mål: Att skapa en stabil ekonomisk grund att stå på.
 • Metod: Samla alla smålån och krediter under ett och samma lån för att minska de månatliga kostnaderna.

2. Förbättra kreditvärdighet:

 • Mål: Att reparera och bygga upp en bättre kreditvärdighet.
 • Metod: Regelbundna och fullständiga betalningar av lånet kan positivt påverka kreditvärdigheten.

3. Skuldkonsolidering:

 • Mål: Att förenkla skuldbetalningar och minska räntekostnader.
 • Metod: Omstartslån kan användas för att betala av andra högräntelån och krediter, vilket kan leda till lägre totala räntekostnader.

4. Undvika Kronofogden:

 • Mål: Att lösa skulder och undvika ytterligare komplikationer med Kronofogden.
 • Metod: Använda omstartslånet för att betala av utestående skulder hos Kronofogden.

5. Investering i framtiden:

 • Mål: Att investera i utbildning, bostad eller egen verksamhet.
 • Metod: Lånet kan ge den ekonomiska boost som behövs för att investera i framtida möjligheter.

Att ta ett omstartslån kan vara ett strategiskt beslut för att hantera och övervinna ekonomiska svårigheter, förbättra kreditvärdighet, och investera i framtiden. Det är dock viktigt att noggrant överväga sina egna ekonomiska förutsättningar och möjligheter att betala tillbaka lånet innan man ansöker.


Hur mycket kan man låna?

Beloppet man kan låna genom ett omstartslån varierar beroende på flera faktorer som långivarens villkor, enskildas ekonomiska situation, och om lånet har säkerhet eller inte. Här är några riktlinjer för hur mycket man generellt kan låna:

Långivarens villkor

Varje långivare har sina egna kriterier och villkor för hur mycket de är villiga att låna ut. Det är viktigt att noga läsa igenom dessa villkor innan man ansöker om lånet.

Individens ekonomiska situation

Långivaren kommer att göra en bedömning av din ekonomiska situation, inklusive inkomst, utgifter, och befintliga skulder, för att bestämma hur mycket du kan låna.

Lån med eller utan säkerhet

Omstartslån kan vara antingen med eller utan säkerhet. Lån med säkerhet tenderar att ha högre lånebelopp och lägre räntor eftersom långivaren har någon form av säkerhet.

Exempel på lånebelopp

 • Utan säkerhet: Upp till 50 000 SEK
 • Med säkerhet: Upp till 500 000 SEK eller mer, beroende på värdet av säkerheten.

Exempeltabell

LånetyperMöjligt LånebeloppTypisk Ränta
Omstartslån utan säkerhetUpp till 50 000 SEKHögre
Omstartslån med säkerhetUpp till 500 000 SEKLägre

Observera att dessa siffror är generella och kan variera beroende på den specifika långivaren och den enskilda ansökarens förhållanden.


Ansökan och kreditprövning

När man ansöker om ett omstartslån genomgår man en process där långivaren utvärderar ens ekonomiska stabilitet och förmåga att återbetala lånet. Här är stegen i ansökningsprocessen och vad kreditprövningen innebär:

Ansökningsprocess

 1. Inlämning av ansökan:
  • Fyll i och skicka in ansökningsformuläret online eller via post.
  • Bifoga nödvändiga dokument, såsom inkomstbevis och identifikation.
 2. Kreditprövning:
  • Långivaren granskar din ekonomiska historik och nuvarande ekonomiska situation.
  • Kreditupplysning genom UC eller annan kreditupplysningsföretag.
 3. Beslut:
  • Långivaren fattar ett beslut baserat på den insamlade informationen.
  • Beskedet kan komma direkt eller inom några dagar, beroende på långivaren.

Vad bedöms i kreditprövningen?

 • Inkomst: Regelbunden och stabil inkomst är viktigt.
 • Skulder: Befintliga skulder och deras storlek påverkar beslutet.
 • Betalningsanmärkningar: Eventuella betalningsanmärkningar kan minska chanserna att få lånet.
 • Återbetalningsförmåga: Förmågan att betala tillbaka lånet inom avtalad tid.

Tips för en lyckad ansökan

 • Ha alla nödvändiga dokument redo.
 • Se till att ha en stabil inkomst.
 • Var ärlig och transparent om din ekonomiska situation.
 • Undvik att ha för många förfrågningar hos UC.

Ansökan och kreditprövning är centrala delar i processen att ta ett omstartslån. Det är viktigt att vara väl förberedd och ha god insikt i sin egen ekonomi för att öka chanserna att få lånet beviljat.


Omstartslån med eller utan säkerhet

När man överväger ett omstartslån är det viktigt att förstå skillnaden mellan lån med och utan säkerhet, samt hur dessa påverkar lånevillkoren och kraven.

Lån med säkerhet

Ett omstartslån med säkerhet innebär att låntagaren tillhandahåller en form av säkerhet, ofta i form av en bostad eller annan värdefull egendom, som långivaren kan ta i anspråk om låntagaren inte kan betala tillbaka lånet. Detta minskar risken för långivaren, vilket ofta resulterar i lägre räntor och möjligheten att låna större belopp. Dock innebär det också en risk för låntagaren, som kan förlora sin egendom om hen inte kan uppfylla återbetalningskraven.

Lån utan säkerhet

Å andra sidan, omstartslån utan säkerhet kräver inte någon form av säkerhet. Detta innebär mindre risk för låntagaren, men ofta högre räntor och striktare återbetalningsvillkor, eftersom långivaren inte har någon säkerhet att falla tillbaka på. Beloppet man kan låna är ofta också lägre jämfört med lån med säkerhet.

Att överväga

När man väljer mellan att låna med eller utan säkerhet är det viktigt att noggrant överväga sina egna ekonomiska omständigheter, behov och förmåga att återbetala lånet. Det är också viktigt att jämföra olika långivares erbjudanden och villkor för att hitta det lån som bäst passar ens situation.


Att tänka på vid ett omstartslån

Att ta ett omstartslån är ett stort beslut som kräver noggrann övervägning och planering. Det är viktigt att inte bara fokusera på det omedelbara behovet av finansiering, utan också att tänka på långsiktiga konsekvenser och förmågan att återbetala lånet.

Ränta och avgifter

Var uppmärksam på räntor och eventuella avgifter som är associerade med lånet. Dessa kan variera kraftigt mellan olika långivare, och det är viktigt att räkna ut den totala kostnaden för lånet för att undvika obehagliga överraskningar.

Återbetalningsplan

En genomtänkt och realistisk återbetalningsplan är avgörande. Se till att månadsbetalningarna är överkomliga och att du har en stabil inkomst för att kunna betala tillbaka lånet i tid.

Lånevillkor

Läs noggrant igenom lånevillkoren och se till att du förstår alla krav och förpliktelser. Om något är oklart, tveka inte att fråga långivaren för klargörande.

Alternativa lösningar

Innan man tar ett omstartslån bör man också överväga andra alternativ, såsom budgetrådgivning, skuldsanering, eller att förhandla med befintliga långivare om bättre betalningsvillkor.

Framtida ekonomisk planering

Överväg hur lånet passar in i din framtida ekonomiska planering. Ett omstartslån bör inte ses som en permanent lösning, utan snarare som ett steg mot en mer stabil ekonomisk framtid.

Genom att vara medveten om och noggrant överväga dessa aspekter kan man undvika potentiella fallgropar och göra informerade och ansvarsfulla beslut gällande ett lån.


Fördelar och nackdelar med ett omstartslån

Ett omstartslån kan vara en lösning för många, men det är viktigt att väga fördelarna mot nackdelarna för att avgöra om det är rätt val. Här är några av de potentiella fördelarna och nackdelarna:

Fördelar

 1. Konsolidering av skulder: Ett omstartslån kan samla flera skulder till en enda betalning, vilket kan förenkla hanteringen av skulder och potentiellt minska de totala räntekostnaderna.
 2. Förbättrad kreditvärdighet: Genom att regelbundet betala av ett lån kan låntagare förbättra sin kreditvärdighet över tid.
 3. Möjlighet att betala av skulder hos Kronofogden: Lånet kan ge individer möjligheten att betala av utestående skulder hos Kronofogden och undvika ytterligare rättsliga åtgärder.
 4. Flexibilitet: Många långivare erbjuder flexibla återbetalningsplaner, vilket kan vara fördelaktigt för de med oregelbunden inkomst.

Nackdelar

 1. Högre räntor: Omstartslån, särskilt de utan säkerhet, kan ha högre räntor jämfört med andra typer av lån, vilket kan öka den totala återbetalningssumman.
 2. Risk för överskuldsättning: Det finns en risk att man hamnar i en ännu sämre ekonomisk situation om man inte kan hantera återbetalningarna, särskilt om man fortsätter att ackumulera ytterligare skulder.
 3. Förlust av säkerhet: För lån med säkerhet finns risken att förlora den egendom som används som säkerhet om man inte kan uppfylla återbetalningskraven.
 4. Begränsade belopp och strikta villkor: Vissa långivare kan ha strikta kvalifikationskrav, begränsade lånebelopp och mindre fördelaktiga villkor.

Att ta ett lån kan ha både positiva och negativa konsekvenser. Det är viktigt att noggrant överväga både fördelarna och nackdelarna, samt att ha en solid plan för återbetalning, innan man beslutar sig för att ta ett sådant lån.


Dålig kreditvärdighet

Dålig kreditvärdighet kan vara en stor hinder för att få tillgång till finansiering och kredit. Det är dock inte omöjligt att få ett omstartslån även med dålig kreditvärdighet, men det kan innebära vissa utmaningar och begränsningar.

Vad innebär dålig kreditvärdighet?

Dålig kreditvärdighet uppstår när en individ har en historik av missade betalningar, överskuldsättning, eller andra negativa ekonomiska beteenden. Detta påverkar individens förmåga att få lån, krediter, och ibland även arbete och bostad.

Hur påverkar det möjligheten att få ett omstartslån?

Även om dålig kreditvärdighet kan göra det svårare att få låmna pengar, finns det långivare som specialiserar sig på att erbjuda lån till individer med lägre kreditvärdighet. Dessa lån kan dock ha högre räntor och striktare villkor på grund av den ökade risken för långivaren.

Strategier för att förbättra kreditvärdighet

 1. Regelbundna betalningar: Genom att betala räkningar och skulder i tid kan man gradvis bygga upp en positiv betalningshistorik och förbättra sin kreditvärdighet.
 2. Skuldsanering: Att söka skuldrådgivning och genomgå en skuldsaneringsprocess kan hjälpa till att lösa skuldproblem och förbättra kreditvärdigheten på lång sikt.
 3. Budgetering och sparande: Att ha en välbalanserad budget och spara pengar regelbundet kan skapa ekonomisk stabilitet och öka chanserna att få lån i framtiden.

Dålig kreditvärdighet kan vara en utmaning, men genom ansvarsfull ekonomisk hantering och proaktiva strategier kan man förbättra sin kreditvärdighet och öka möjligheterna att få låna pengar.


Omstartslån med skulder hos Kronofogden

Att ha skulder hos Kronofogden kan vara en av de mest utmanande ekonomiska situationerna en person kan stå inför. Det kan begränsa ens ekonomiska möjligheter och skapa stress och oro. Omstartslån kan dock vara en potentiell lösning för de som har skulder hos Kronofogden.

Utmaningar med skuldsaldo hos Kronofogden

Skulder hos Kronofogden kan leda till betalningsanmärkningar som varar i tre år och kan påverka ens förmåga att få lån, hyra bostad, eller till och med få vissa jobb. Det kan också leda till beslag av inkomst, vilket gör det ännu svårare att lösa sin ekonomiska situation.

Möjligheter med omstartslån

Ett omstartslån kan erbjuda en möjlighet att betala av skulder hos Kronofogden och därmed undvika fortsatta rättsliga påföljder och beslag. Det kan också hjälpa till att konsolidera andra skulder och skapa en mer hanterbar ekonomisk situation.

Viktiga överväganden

 • Ränta och villkor: Lån till personer med skulder hos Kronofogden kan ha högre räntor och mindre fördelaktiga villkor på grund av den högre risken för långivaren.
 • Återbetalningsförmåga: Det är viktigt att noggrant överväga sin förmåga att återbetala lånet och att inte ta på sig mer skulder än man kan hantera.
 • Långsiktig planering: Att lösa skulder hos Kronofogden bör vara en del av en större strategi för att uppnå ekonomisk stabilitet och undvika framtida skulder.

Ett omstartslån kan vara en lösning för de med skulder hos Kronofogden, men det kräver noggrann övervägning och ansvarsfull ekonomisk hantering. Att ha en klar och realistisk plan för återbetalning och framtida ekonomisk stabilitet är avgörande för att dra nytta av de möjligheter som lånet kan erbjuda.


Omstartslån med många förfrågningar hos UC

Många förfrågningar hos UC (Upplysningscentralen) kan signalera till potentiella långivare att en person kan vara i en osäker ekonomisk situation, vilket kan göra det svårare att få lån. Omstartslån kan dock vara en möjlig väg framåt även för de med många förfrågningar hos UC.

Hur förfrågningar hos UC påverkar låneansökningar

Varje gång en person ansöker om ett lån eller en kredit gör de flesta långivare en kreditupplysning genom UC, och varje förfrågning registreras. Många registrerade förfrågningar kan leda till en minskad kreditvärdighet och minskade chanser att få lån beviljade, eftersom det kan tolkas som att personen är finansiellt instabil eller överbelånad.

Möjligheter med omstartslån

Trots många förfrågningar hos UC finns det långivare som kan erbjuda omstartslån. Dessa lån kan hjälpa individer att konsolidera befintliga skulder, minska antalet förfrågningar hos UC över tid och förbättra deras ekonomiska situation.

Att tänka på

 • Högre räntor: Personer med många förfrågningar hos UC kan behöva betala högre räntor på grund av den ökade risken för långivaren.
 • Strikta villkor: Lånevillkoren kan vara mindre fördelaktiga, och det kan vara svårare att förhandla om dessa villkor.
 • Begränsade lånebelopp: Det kan vara svårare att få större lån beviljade.

Strategier för förbättring

 1. Minska antalet förfrågningar: Undvik att göra onödiga kreditansökningar och fokusera på att minska antalet förfrågningar över tid.
 2. Förbättra kreditvärdighet: Betala befintliga skulder i tid och arbeta proaktivt för att förbättra din kreditvärdighet.
 3. Överväg alternativa långivare: Vissa långivare använder inte UC för kreditupplysning och kan vara mer benägna att godkänna låneansökningar trots många förfrågningar hos UC.

Att ha många förfrågningar hos UC kan vara en utmaning när man söker lån, men genom ansvarsfull hantering av skulder och krediter, samt genom att överväga alternativa långivare och omstartslån, kan man öka sina chanser att få tillgång till finansiering.


Med eller utan medsökande

När man ansöker om ett omstartslån har man möjligheten att göra det antingen med eller utan en medsökande. Valet mellan dessa alternativ kan ha en betydande inverkan på låneansökan och dess villkor.

Med medsökande

Att ha en medsökande kan öka chanserna att få lånet beviljat, särskilt om medsökanden har en stabil ekonomi och god kreditvärdighet. Medsökanden delar ansvaret för lånet, vilket kan minska risken för långivaren och potentiellt leda till bättre lånevillkor och lägre räntor.

Utan medsökande

Att ansöka om ett omstartslån utan medsökande innebär att hela ansvaret för lånet ligger på den enskilda ansökanden. Detta kan vara ett bra alternativ för de som föredrar att hantera sina finanser självständigt, men det kan också göra det svårare att få lånet beviljat och kan leda till högre räntor.

Viktiga aspekter att ha i åtanke

 • Ansvarsfördelning: Med en medsökande delas ansvaret för återbetalning av lånet, vilket kan vara fördelaktigt om ekonomiska svårigheter uppstår.
 • Lånevillkor: Att ha en medsökande kan leda till mer fördelaktiga lånevillkor, såsom lägre räntor och högre lånebelopp.
 • Relationen till medsökande: Det är viktigt att ha en öppen och ärlig kommunikation med medsökanden om lånet och dess villkor, eftersom båda parter delar ansvaret.

Valet mellan att ansöka om ett omstartslån med eller utan medsökande bör baseras på individens unika omständigheter, behov och preferenser. Det är viktigt att noggrant överväga fördelarna och nackdelarna med varje alternativ och att ha klara och tydliga avtal med eventuella medsökande.


Med betalningsanmärkning (eller utan)

Betalningsanmärkningar kan vara en stor belastning och kan påverka ens förmåga att få lån, hyra bostad, och ibland även få arbete. Omstartslån kan dock vara tillgängliga även för de med betalningsanmärkningar, även om det kan innebära vissa begränsningar och utmaningar.

Låna med betalningsanmärkning

Att ha en eller flera betalningsanmärkningar kan göra det svårare att få lån beviljade och kan leda till mindre fördelaktiga lånevillkor, som högre räntor och striktare återbetalningskrav. Det finns dock långivare som är villiga att bevilja omstartslån till personer med betalningsanmärkningar, särskilt om det finns tecken på förbättring i den ekonomiska situationen.

Låna utan betalningsanmärkning

Att ansöka om omstartslån utan betalningsanmärkningar ökar chanserna att få lånet beviljat och kan leda till bättre lånevillkor, som lägre räntor och högre lånebelopp. Det är dock fortfarande viktigt att ha en stabil inkomst och en sund ekonomisk situation.

Överväganden och tips

 • Förbättra din ekonomiska situation: Arbeta proaktivt för att lösa ekonomiska problem och förbättra din ekonomiska situation, även om du har betalningsanmärkningar.
 • Jämför långivare: Om du har betalningsanmärkningar, jämför olika långivare och deras villkor för att hitta det mest fördelaktiga omstartslånet.
 • Var transparent: Var ärlig om din ekonomiska situation när du ansöker om lån, och diskutera öppet eventuella betalningsanmärkningar med långivaren.

Att ha betalningsanmärkningar kan vara en utmaning när man söker omstartslån, men det är inte omöjligt. Genom att vara proaktiv, jämföra långivare och vara transparent om sin ekonomiska situation kan man öka chanserna att få låna pengar och förbättra sin ekonomiska framtid.


Vanliga frågor

Kan jag få ett omstartslån med betalningsanmärkning?

Ja, det finns långivare som erbjuder lån till personer med betalningsanmärkningar, men villkoren kan vara mindre fördelaktiga.

Hur påverkar många förfrågningar hos UC mina chanser att få låna?

Många förfrågningar hos UC kan minska dina chanser men det betyder inte att det är omöjligt. Testa att ansöka hos en långivare och avvakta svar innan du ansöker om fler lån. Undvik att ansöka om fler mindre lån under tiden.

Kan jag få ett omstartslån om jag har skulder hos Kronofogden?

Ja, det är möjligt att få ett lån trots skulder hos Kronofogden, men det kan kräva en noggrann sökning efter lämpliga långivare.

Vad är skillnaden mellan att låna med och utan säkerhet?

Omstartslån med säkerhet kräver någon form av säkerhet, som en bostad, medan lån utan säkerhet inte kräver någon säkerhet.

Kan jag ansöka om ett omstartslån med en medsökande?

Ja, att ansöka med en medsökande kan öka chanserna att få lånet beviljat och kan leda till bättre lånevillkor.

Hur mycket kan jag låna med ett omstartslån?

Beloppet du kan låna varierar beroende på din ekonomiska situation, kreditvärdighet, och långivarens villkor. Generellt kan du få låna upp till 600 000 kr.

Vad ska jag göra om jag inte kan betala tillbaka mitt lån?

Om du har problem med återbetalningen bör du omedelbart kontakta din långivare för att diskutera din situation och eventuellt omförhandla villkoren.

Är räntan hög på omstartslån?

Räntan kan vara högre än på andra typer av lån, särskilt om du har låg kreditvärdighet eller betalningsanmärkningar.


Relaterad läsning


Källor


Sidansvarig

Anders Larsson
Anders Larsson
Finansexpert hos Konsument.se
Anders Larsson är huvudansvarig för informationen om lån och krediter på Konsument.se. Det innebär att han regelbundet kontrollerar och sammanställer uppgifter om olika lånetyper och långivare. Anders har lång erfarenhet från finansbranschen.

Senast uppdaterad: 2024-05-15 av Anders Larsson