3-årsgränsen, en stor förändring för PPM-fonderna

De senaste åren har det varit flera tillfällen som fonder som funnits valbara i premiepensionssystemet har varit del i skandaler. För att minska riskerna att liknande saker sker igen och säkerställa en hög kvalité på utbudet i PPM-systemet så har regeringen infört hårdare krav på fondbolagen som vill finnas med på plattformen. Här går vi igenom 3 av dessa förändringar och vilka fördelar och nackdelar de för med sig.

Vad har hänt med fonder i PPM – Falcon Funds

De två största och mest omtalade situationerna har varit när fondbolaget Falcon Funds uppdagades i uppdrag granskning för ett par år sedan. De hade arbetat aggressivt med försäljning av sina fonder till privatpersoner i Sverige och på det sättet fått in flera miljarder kronor under förvaltning.

Det var väll inte allt?

Värst med Falcon Funds var att de hade ett antal innehav i sina fonder, aktier, i bolag utomlands där det var omöjligt att få insyn i bolagens ekonomi. Genom dessa aktier har ledningen i Falcon Funds tömt sina fonder på enorma summor pengar. Det hela slutade med att fonderna stängdes av från PPM och en omfattande rättsprocess påbörjades.

Vad mer har hänt i PPM – Allra

Allra är ytterligare ett fondbolag som hade offensiv försäljning av sina fonder i PPM-systemet och som på olika sätt förskingrade pengar från pensionsspararna. De startade upp bolag i Dubai där de skapade och finansiella instrument som deras egna fonder köpte för skyhöga och orimliga värderingar med förluster för spararna som följd.

Dags att städa upp

Det är i ljuset av dessa händelser som ändringar har skett för att minska riskerna för fula fiskar att ta sig in i systemet och utnyttja småsparares pensionspengar. En av de största förändringarna som påverkar oss som konsumenter är 3-årsgränsen och den går vi igenom här.

3-års gränsen

För att minska riskerna att lycksökare startar fonder och lurar småsparare så har man infört en gräns på att fonden måste ha funnits i 3 år för att kunna bli valbar i PPM. Den här gränsen är vanlig för många stora institutioner som väljer förvaltare för sina pengar. Man anser att det är först efter 3 år som fonden kan ha en historik att luta sig mot. När en fond fyller 3 år så får den dessutom en ranking hos morningstar för första gången.

Finns det något nackdel med 3-års gränsen?

Den största nackdelen är att spararna inom PPM troligen kommer att missa de bästa åren i en del nischfonder som dyker upp. Tar vi 2008 som exempel så gick aktiemarknaden ner rejält i finanskrisens spår. Samtidigt drog bankerna åt sig öronen och ställde hårda krav på att låna ut pengar till företag.

High Yield-rushen 2008-2010

I ljuset av de förändringarna så blev högränteobligationer väldigt attraktivt att investera i. Så kallade high yield fonder gjorde väldigt bra avkastningen eftersom räntan i på högrisklån till företag hade gått upp kraftigt. När sen räntorna gick ner så kunde man hämta hem stora vinster som småsparare. Liknande möjligheter dyker ofta upp när marknaden förändras kraftigt på kort tid och det är första 12-24 månaderna som man ofta kan dra nytta av förändringen.

När tåget har gått

Lagom till att 3-årsgränsen passerats och fonderna släpps in i PPM så kan trenden de rider på vara förbi. Ett annat tåg som har passerat de senaste åren var företagsobligationer för företag med hög kreditvärdighet, alltså låga räntor. Där har vi senaste åren haft en stigande ränta vilket har gjort att fonder med FRN-obligationer, i princip 3 månaders rörlig ränta, har varit de stora vinnarna. Att som privatperson inte ens ha chansen att skära guld när de stora trendvågorna kommer är något som många anser är helt förkastligt.

Argument för 3-årsgränsen

Om vi ska vända på det hela och nyansera debatten en aning så kan man fråga sig vilka fördelar det finns med 3-årsgränsen. Den mest självklara är att det är lätt att se i backspegeln och peka på vilka trender som blev gynnsamma för investerarna. Backar vi bandet ytterligare ett antal år, till millenieskiftet, så var det många som 1999 sa att it-aktier är så bra så alla borde äga dem. 2 år senare hade nästan varenda småsparare i landet förlorat pengar på it-bubblan.

Rätt eller fel

Med facit i hand så kan man säga att oerfarna småsparare kanske inte ska hoppa på tuvorna och ta den typen av ”trendrisker”. Pensionspengarna är till för att bygga en säker framtid som pensionär. Vad som är rätt får du som konsument välja helt och hållet själv.