Tänk på det här när du ska göra pensionsval

För den som ska göra val för pensionen så kan det ofta kännas svårt att veta vart man ska börja. När antalet val blir många så kan det ofta stå still och kännas jobbigt, tiden fram till pension gör valen svåra att överblicka. För att hjälpa dig som precis börjar nytt jobb eller av någon annan anledning ska göra ett pensionsval så har vi samlat 4 saker att tänka på:

  • Avkastning
  • Avgifter
  • Risker
  • Återbetalningsskydd

Avkastning till liten insats

Den vanligaste frågan vi ställer oss inför pensionsvalet är hur vi ska få en bra avkastning på sparpengarna. De allra flesta vill ha så bra avkastning som möjligt till så lite ansträngning som möjligt. Är du väldigt intresserad av investeringar så kanske du hellre vill ha hög avkastning oavsett insats men då tillhör du en minoritet.

Avkastning jämfört med snittet

Frågan som vi egentligen bör ställa oss är hur man får så bra avkastning som möjligt jämfört med genomsnittet på marknaden. Du kan alltid få en genomsnittsavkastning genom att välja ett sparande i indexfonder. Om du till exempel väljer en pensionsfond som följer världsindex så kommer du, med avdrag för fondens avgift, att få snittet på världens aktiemarknader i avkastning.

Låg avgift

Den näst vanligaste frågan är hur vi får så låga avgifter som möjligt. Tankegången är att med en hög avkastning och en låg avgift så är pensionen räddad. Problemet med det resonemanget är att du i de allra flesta fallen får vad du betalar för. Om du betalar nästan ingenting för ditt sparande så kommer du att få nästan ingenting, i pensionsvärlden innebär det att du kommer att få snittavkastning minus din låga avgift. Du får du lite sämre avkastning än världsmarknadens utveckling över lång tid.

Avgifter jämfört med snittet

Här är en bättre fråga att ställa sig. Givet den avkastning jag vill ha och de marknader som jag vill investera i, hur får jag så låg avkastning som möjligt jämfört med genomsnittspararen som också investerar i samma marknader. Om du till exempel bestämmer dig för att spara i en aktiv Sverigefond och efter det letar upp de fonderna som har högst avkastning i det segmentet.

Nu kan du jämföra

Då kan det vara en bra idé att börja jämföra avgifterna. Om du kan hitta en fond som har hög avkastning och tar mindre betalt än resten i samma liga så har du börjat närma dig en riktig vinnare.

Glöm inte riskerna

Det är alltid lätt att stirra sig blind på avkastning för att sen vända blicken till kostnaderna utan att tänka på den viktigaste faktorn, riskerna. När aktiemarknaden går bra, vilken den har gjort de senaste 9 åren, så är det lätt att glömma bort de dåliga tiderna. Riskmåttet finns för att värdera hur mycket ditt sparande kan minska i värde när det är en nedgång på aktiemarknaden.

Riskmåttet är aldrig exakt

Riskmåttet som används för sparande och pensioner, standardavvikelse, baseras på sannolikhet och de senaste 3 eller 5 årens svängningar för den fond eller aktie som du tänker investera i. Eftersom vi inte vet något om framtiden och historiken inte är någon garanti för hur det kommer att bli imorgon, så är risken alltså bara en fingervisning av vad som kan hända.

Minus 10% kan bli minus 20 eller minus 3

Om du väljer att spara i en globalfond som har en risknivå på 10 så betyder det att 9 av 10 gånger så kommer den här fonden att svänga plus eller minus 10% runt sitt medelvärde under de senaste 12 månaderna. Det betyder dels att 1 av 10 gånger kan det bli bra mycket mer men också mycket mindre. Dessutom behöver värdet som fonden har idag inte vara nära medelvärdet de senaste 12 månaderna, det kan vara både lägre och högre. Med andra ord, så ska du alltid vara lite extra försiktig när du tänker på vilken risk du är beredd att ta.

Återbetalningsskydd

Om du har fru, man, partner eller barn så är det ofta klokt att välja återbetalningsskydd på dina pensionspengar. Det betyder att om du dör så tillfaller pengarna dina efterlevande, alltså familjen i det här fallet. När du ska göra ett pensionsval, läs alltid på om vad som gäller i just det här fallet. Våga fråga någon om hjälp, det blir oftast enklare då.