5 sätt att få mer i pension utan att spara mer pengar

Under 2018 så är cirka 190.000 personer över 65 år sysselsatta med någon form av arbete. Det är en ökning med 6 procentenheter på 10 år. Trenden är också tydlig att allt fler äldre driver näringsverksamhet utöver pensionen. Samtidigt finns det fortfarande yrkesgrupper där många inte orkar gå igenom ett helt arbetsliv i samma yrkesroll.

Lägre egenavgifter för dig född 1952 eller senare

För den som driver näringsverksamhet och som är född 1952 eller senare så är egenavgiften så låg som 10,21%. För den som är 66 år eller äldre och driver eget företag vid sidan om pensionen så kostar det alltså bara runt 1.000 kr per månad att ta ut en lön på 10.000 kr före skatt. Vilket kan jämföras med 3.000 kr för samma lön för den som är yngre än 66 år.

Svårt att rekrytera i vissa branscher

Det dyker titt som tätt upp artiklar om verksamheter som rekryterar nya chefer och specialister, bland annat inom kommunal sektor ute i landet, där pensionerade medarbetare hoppar in och axlar rollen på nytt.

Vi lever längre och är friskare

Medelåldern ökar hela tiden och vi blir allt friskare vilket i sig är positivt. Allt det här sammantaget är några av faktorerna som gör att allt fler arbetar längre upp i åren. Lägg därtill att många pensionärer upplever att de inte lever helt gott på sin pension så kommer ytterligare en faktor till att fler fortsätter arbeta.

Yrkesgrupper med krävande jobb

Sen finns en annan del av samhället där vi har människor med fysiskt krävande jobb, tuffa arbetstider och hög psykisk belastning. I den här kategorin är det få som arbetar efter 65 års ålder och många som vill gå tidigare i pension.

Pensionssystemet kan bli snedfördelat

Pensionssystemet som det ser ut idag har bygger på att premiera livsinkomsten. Den som arbetar under många år och har hög lön för en stor avsättning i allmän pension. Utöver det så kommer individernas enskilda val att ha stor inverkan på den totala pensionen. Det som kan bli märkligt för en del är att varje intjänad krona kan slita olika mycket på en människas kropp och välmående och det är inget som den allmänna pensionen tar hänsyn till. Oavsett om du arbetat hårt eller inte för de pengar du förvärvar så kommer pensionen att tilldelas i samma mängd.

Hur mycket får jag i pension

Från den allmänna pensionen så får alla samma procentuella tilldelning i pension numera. Totalt får vi 18,5% av vår inkomst avsatt i pension. 16% sätts av i allmän pension som egentligen är en skuld som staten skriver upp till dig. Så länge som Sverige har en stabil ekonomi så kommer pensionerna att kunna betalas ut i nivå med de skulder som staten har till Sveriges alla pensionärer.

2,5% i premiepension

Motsvarande 2,5% av din årslön betalas in varje år i premiepensionssystemet, det är där som du själv får placera pengarna i olika fonder. De här pengarna fonderas på riktigt och det är upp till dig att förvalta dem väl, eller överlåta till statens soffliggarfond att göra jobbet åt dig.

Vad kan jag göra för att få en bättre pension?

För den som är nära pensionen så är det svårt att spara sig till stora belopp med tanke på att ränta-på-ränta effekten inte kommer hinna göra så stor skillnad. Samma gäller för placeringar i PPM-systemet, hög årlig avkastning över lån tid gör skillnad där. Det du kan göra för att förbättra din pension är framför allt att:

  • Arbeta längre som allt fler gör, om du orkar så kan det löna sig
  • Sänk dina kostnader, kan du inte öka dina intäkter så kan du hitta smarta sätt att leva billigare.
  • Omförhandla lån, sänk dina räntekostnader och i vissa fall kan det till och med vara en bra idé att baka ihop lån och förlänga återbetalningstiden för att därmed sänka månadskostnaden.
  • Se över avtal för el och försäkringar
  • Ta reda på om du har rätt till ekonomiskt stöd som pensionär

Sidansvarig

Konsument.se
Konsument.se

Senast uppdaterad: 2019-04-05 av Konsument.se