Bostadsrättsföreningar föreslås ge mer information till köpare

Att köpa ett boende är en av de största affärerna som vi gör under vår livstid. För den som ska köpa en bostadsrätt så handlar det om flera faktorer som att hitta rätt lägenhet eller hus, att ha nära till skola och förskola, rätt pendlingsavstånd och mycket annat. En viktig fråga som många förbiser är att säkerställa att föreningen som man köper in sig i har en stabil ekonomi.

Risk för en obehaglig överraskning

När du köper en bostadsrätt så får du alltid ta del av uppgifter om föreningens ekonomi. Där kan du läsa om föreningens intäkter, kostnader och hur mycket lån och tillgångar som föreningen har. Enligt HSB och Riksbyggen så behövs mer information än så för att få en tydlig bild av föreningens ekonomi.

-Har en förening inget sparande, inget låneutrymme och stort behov av investeringar, då finns det risk för att man överraskas av stora avgiftshöjningar, säger Niklas Widebeck, utredningschef på HSB Riksförbund i en intervju med DN.

Bristfällig information

Utöver årsredovisningen så föreslår HSB och Riksbyggen att bostadsrättsföreningar bör redovisa sin skuldsättning, sitt sparande och sitt återinvesteringsbehov. Det innebär att den som köper en lägenhet i föreningen ska kunna få en uppfattning om hur mycket pengar föreningen behöver investera varje år för att upprätthålla en hög standard på fastigheten.

Inte en lag

Förslaget är inte en lag och inget som kommer att drivas för att få ett brett riksdagsbeslut i frågan. Riksbyggen och HSB har själva valt att lyfta fram detta som något som deras egna medlemsföreningar kan göra för att ge köpare en tydlig bild av föreningen. Riksbyggens medlemsföreningar kommer att få möjligheten att komplettera sin information till köpare men det är inget som de måsta göra framöver.

Möjlighet till att utveckla en ny branschstandard

Den här typen av satsning är ofta första steget i att utveckla en ny branschstandard på en marknad. För att det ska få fäste och förändras på bred front så krävs det att köparna och säljarna ser värdet i förändringen och att de lyfter fram det i fler föreningar som de kan komma att vara delaktiga i. Risken finns att förslaget inte faller i god jord hos medlemmarna utan de ser det som något som gör bostadsaffären krångligare. Om det upplevs som en nackdel vid försäljningen så kan förslaget försvinna lika fort som det dök upp.

Fördelar med förslaget

Styrkan med att redovisa föreningars skuldsättningsgrad och behov av att investera är att du som köpare lättare kan värdera bostaden som helhet. En avgift som är låg idag kan snabbt höjas om stora renoveringar måste göras i föreningens fastigheter. En förening med god ekonomi kan visa på att avgiften kan behållas låg under en längre tid framöver.

Låna till bostaden

För den som lånar till en stor del av bostadens värde så kan den här redovisningen ge en tydligare bild av ens faktiska skuldsättningsgrad. Har en förening till exempel 30% belåningsgrad på fastigheten och du lånar till 85% så är den faktiska skuldsättningen på 115%. Omvänt så kan en förening med låg skuldsättningsgrad göra att det är trygga för dig som vill låna till bostaden, eller om du behöver låna en del till handpenningen.

Nackdelar med förslaget

Den största risken med det här förslaget är att det skapar en obalans mellan de som ska sälja och de som ska köpa bostadsrätterna. Eftersom information om skuldsättningsgrad och återinvesteringsbehov inte redovisas lika tydligt idag så har den som ska sälja inte tagit del av informationen när den köpte en gång i tiden. Faktum är att många nya bostadsrättsföreningar, framför allt i storstäderna, har ganska hög skuldsättningsgrad. Den nivån har troligen inte legat till grund för köparens värdering och prisuppfattning för bostaden.

Olika syn på bostadens pris

En säljare som behöver redovisa information som kan tolkas negativ vid försäljningen kommer självklart inte att uppskatta denna förändring. Oavsett om förslaget slår igenom stort eller inte så är det alltid klokt att både se över sin egen och föreningens ekonomi inför en bostadsaffär. Utöver att bestämma sig för vad bostadens värde är så behöver man ofta ta reda på hur mycket man själv får låna inför ett bostadsköp. Förhandla gärna med bankerna för att få så bra villkor som möjligt


Sidansvarig

Konsument.se
Konsument.se

Senast uppdaterad: 2018-09-24 av Konsument.se