Allt fler möjligheter att spara grönt

De senaste åren har marknaden för hållbart sparande vuxit enormt. Idag finns möjligheter att använda ditt sparkapital för att premiera företaget som engagerar sig i miljöprojekt och står upp för mänskliga rättigheter. Många företag går så långt som att säga att omställningen till gröna och hållbara affärsmodeller inte bara är något för det goda samvetet. Omställningen är en nödvändighet för att lyckas idag och i framtiden.

Vad är hållbarhet

Hållbarhet handlar i grunden om att ta tillvara på jordens tillgångar så att vi inte äventyrar nästa generations behov av naturresurser. Egentligen så är all form av återvinning och hantering av resursbrister sådant som lägger grunden för en hållbar framtid. Att dessutom ge sina anställda och underleverantörer skäligt betalt och inte kränka mänskliga rättigheter är delar av hållbarheten och dessutom en god grund för framtiden.

Hållbarhet som en framgångsfaktor

För att förstå hur företag som tar hänsyn till miljö och hållbarhet skulle kunna vara morgondagens vinnare så behöver vi vända lite på resonemanget. Tänk dig ett stort land som satsar på att bygga vägar, bostäder och förnyelsebara energikällor. Samma land kan idag ha ordentligt med vattenbrist och behöver se om sitt hus i alla lägen för att färskvattnet ska räcka till.

Sälja tvättmaskiner till ett land med vattenbrist

Om du som leverantör av tvättmaskiner vill sälja tusentals maskiner till det här landets pågående husbyggnadsprojekt, hur ska du vinna upphandlingen? Har du störst chans att vinna genom att sänka priset så lågt att du själv inte tjänar några pengar? Eller kan det vara så att ett hyfsat bra pris men med världens mest vattensnåla tvättmaskiner så ror man hem storaffären?

Att producera resurssnåla varor och tjänster är och kommer troligen att vara en stor konkurrensfaktor framöver.

Spara grönt

Att spara pengar hållbart, eller grönt, gör du genom att investera i företag som satsar på de tre grundpelarna, resursknapphet, mänskliga rättigheter och lönsamhet. Det sistnämnda kommer in eftersom ett företag måste tjäna pengar för att finnas med i längden. Ett bra sätt att spara hållbart är att antingen köpa fonder med en tydlig hållbarhetsprofil eller sätta in pengar på ett bankkonto där banken har ett sådant fokus. Tredje alternativet är att spara pengar i det som kallas för gröna obligationer.

Gröna obligationer – vad är det?

En grön obligation är ett lån som en bank eller ett företag ger ut för att investera i ett miljörelaterat projekt. Pengar som ni lånar in till företaget får ni ränta på precis som vilken obligation som helst. Det företaget går i god för är att pengarna används till något som utvecklar ett hållbart samhälle. Det kan handla om att bygga om fastigheter till svanenmärkta, investera i miljöprojekt för vattenrening eller något liknande.

Sparande och risker

Oavsett hur du väljer att spara så ska du alltid börja med att ställa dig frågan om vilka risker du är beredd att ta. För den som strävar efter att få en hög avkastning så innebär det att du måste ta stora risker. Om du är en van investerare så kanske du kan välja ut företag som har höga risker men trots det goda förutsättningar. Om du däremot inte är van eller intresserad och inte vill riskera att dina pengar minskar i värde så är det bättre att vara försiktig. Då kan ett sparkonto med bra ränta vara ett alternativ.

Grönt sparande och risker

Om du investerar i en fond med aktier eller obligationer som har en grön inriktning så kommer du fortfarande att utsätta ditt sparande för någon form av risk. Det finns dem som argumenterar för att en fond som väljer bort de aktierna som har sämst fokus på hållbarhetsfrågor därmed får en lägre risk än andra liknande fonder. De menar på att miljörisker och korruptionsriskerna är minimerade vilket är en sorts aktiv förvaltning.

Du bestämmer om ditt sparande

Oavsett om det skulle visa sig att hållbarheten ger lägre risk eller inte så är det bra att komma ihåg att all form av avkastning över den riskfria räntan är förenad med att ta någon form av risk. Risken att dina pengar minskar i värde under en period. Ha därför alltid en längre tidshorisont i åtanke när du väljer att köpa fonder eller aktier och investera inte mer än du är beredd att förlora. För den som vill vara väldigt försiktig så finns det sparkonton med insättningsgaranti från staten.


Sidansvarig

Konsument.se
Konsument.se

Senast uppdaterad: 2018-09-24 av Konsument.se