Tips till dig som ska jobba hemifrån

Att arbeta hemifrån är både högaktuellt och högt debatterat. Det finns både för- och nackdelar som alla lagar och berörda slits mellan. Finns det ett rätt svar på detta eller finns det kanske inte en lösning på att låta arbetare jobba hemifrån. Vissa yrken passar bättre och vissa människotyper likaså, kan man i dagens samhälle säga ja till en anställd och nej till en annan?

Av all information att döma är det inga rätta svar och absolut inga raka lösningar för att få ett rättvist system där alla som kan jobba hemifrån också får göra det.

Solklara fördelar med att arbeta hemifrån

En person som tycker om och kan hantera frihet under ansvar har mycket att vinna på att arbeta hemifrån. Bestämma själv inom vissa ramar och att få arbeta för sig själv är något som kan göra vissa väldigt effektiva.

Det finns många yrken som kan utföras utanför kontor eller arbete och med arbetare hemma kan man spara in på dyra hyror och mycket annat. Om kostnad för kontor går ner kan företag lägga pengar på andra saker.

Sovmorgnar

Om man är hemma och arbetar kan man sova en timme längre de dagar som man känner sig krasslig eller är sliten. Då har man ändå en hel dag som man arbetar bättre och med mer motivation.

Många yrken ger chans till att arbeta de timmar då kontoret egentligen är stängt vilket gör att mer arbete kan utföras eller att man kan flytta arbete för att anpassa dagarna.

Klara nackdelar med att arbeta hemifrån

En stor nackdel är att alla anställda inte har samma driv, kunskap eller motivation som verkligen krävs för att jobba hemifrån. Skulle företag införa jobb hemifrån måste de på något sätt som inte strider mot lagen göra så att alla arbetar så effektivt och bra som möjligt. Om det misslyckas kan det kosta företag väldigt mycket pengar.

Ensamheten

En annan nackdel är att den sociala biten inte blir tillfredsställd och ställer då krav på den anställda. Om man inte är social på jobbet behöver man vara det på fritiden vilket en del kanske inte är. Detta är i långa loppet skada arbetet eftersom person utan socialt umgänge inte mår bra, det är viktigt för alla att träffa och prata med andra människor.

Även anställda som har drivet att arbeta hemifrån löper risk. De kan både arbeta för hårt och de kan få svårt att skilja på arbete och fritid. Det är negativ stress som ofta leder till sjukskrivning.

Vad kan lösa problemet?

Det är trots allt ett slags problem idag eftersom det finns många som gärna vill jobba hemifrån men arbetsgivare inte vill detta. Det finns också svårigheter i och med inte alla klarar av detta vilket arbetsgivare vet men inte får säga till om.

En lösning kanske kan vara att det finns guider eller riktlinjer som måste följas. Att arbetsgivare måste ge anställda en chans till att arbeta hemifrån så länge de fysiskt sätt kan utföra sitt jobb hemifrån. Om den anställda inte levererar resultat som är uppsatta i förväg eller om den anställda visar andra försämringar kan arbetsgivaren kräva att den anställda jobbar som förut igen.

Att ange exakta riktlinjer kräver kunskap, forskning och mycket mer. Om det fanns något slags system som både arbetsgivaren och den anställda kan luta sig mot hade det nog hjälpt mycket.

Man kan inte direkt klandra arbetsgivare för att vara osäkra

Många kan nog erkänna för sig själva att de inte hade varit förtjusta i att en av ens egna anställda som kostar en hel del varje månad ska gå utanför chefens kontroll helt. Idag finns inga direkta lagar eller riktlinjer som hjälper och säkerställer för att arbetsgivare ska kunna erbjuda anställda ett erbjudande om jobb hemifrån.

Många lagar däremot kan verka för att göra denna debatt svårare eftersom arbetsgivare måste vara lika mot alla sina anställda för att inte diskriminera. Detta gör att de kanske hellre säger blankt nej än att låta de som arbetar bra med mer kontroll får arbeta helt fritt.

Avslutningsvis kan man konstatera att denna debatt kommer att fortsätta vilket bara är bra för vi kommer då hitta en bra lösning till slut. Så länge alla fortsätter att argumentera kan vi hitta hållbara lösningar och föra utvecklingen framåt.


Sidansvarig

Konsument.se
Konsument.se

Senast uppdaterad: 2019-04-05 av Konsument.se