Ny lag om högkostnadskrediter – Vad innebär den?

Den 1:a september 2018 trädde en ny lag i kraft gällande det som kallas för högkostnadskrediter. Lagen är till för att sänka kostnaderna på lån och för att du som konsument ska bli tydligt informerad om vad det innebär att ta ett lån med höga avgifter eller hög ränta. Förutom en lagstiftning som ska vara till konsumenternas fördel så har man nu för första gången från lagstiftarens håll visat på vad man anser är en hög ränta. Här kommer vi att gå igenom vad lagen innebär för dig som funderar på att låna pengar.

Vad är en högkostnadskredit?

”En kredit med en effektiv ränta som minst uppgår till referensräntan enligt 9 § räntelagen (1975:635) med ett tillägg av 30 procentenheter och som inte huvudsakligen avser kreditköp eller är bostadskredit”.

Du kan läsa mer om den nya konsumentkreditlagen i lagrådsremissen här.

Alla lån som har en effektiv ränta på mer än 30% är alltså vad man kallar för högkostnadskrediter.

Räntetak

Här har man från lagstiftarens håll bestämt att en ränta som är högre än 40% + gällande referensränta är att anse som en för hög ränta. Taket är alltså satt till den nivån. Om du lånar 15.000 kr så kommer du alltså inte att få en högre ränta än 40%. Det här gäller även dröjsmålsräntor så det går inte att ta igen detta med höga räntor på försenade betalningar.

I praktiken betyder det här att de riktigt små sms-lånen kommer att försvinna från marknaden. Att låna ut 500 kr eller 1.000 kr är inte en lönsam affär om räntan får vara max 40%, 200kr eller 400 kr i de här exemplen.

Kostnadstak

Lagen säger också att totala kostnaden för ett lån inte får vara högre än 100% av ursprungssumman. Alla räntor och avgifter på lånet får alltså uppgå till maximalt den summa som du har lånat. Exempelvis ett lån på 6.000 kr får inte kosta dig som konsument mer än 12.000 kr att betala tillbaka. Samma exempel som ovan med ett sms-lån på 1.000 kr som inte kan kompensera den lägre räntan med en fast avgift. Ett sms-lån på 1.000 kr som ska marknadsföras, administreras, kreditprövas, betalas ut och i vissa fall drivas in, kommer inte att vara lönsamt att göra för en total intäkt till låneföretaget på 1.000 kr.

Måttfullhet vid marknadsföring

Det här är ett kryptiskt uttalande som inte kommer att få några tydliga ramar innan enskilda fall har prövats rättsligt. Det sägs att marknadsföringen inte ska väcka särskild uppmärksamhet och att den heller inte får vara påtvingande. För den reklambyrå som jobbar med kreditgivare så kommer det här att bli en balansakt eftersom hela tanken med reklam är att väcka särskild uppmärksamhet. Återstår att se vad det här betyder i praktiken.

Särskild upplysning

När ett företag marknadsför en högkostnadskredit så måste de vara tydliga med vad riskerna innebär med hög skuldsättning. Man ska också höra tydligt kunna se vart man som konsument kan höra av sig för att få skuldrådgivning eller annan hjälp med höga skulder. Vi har sett hur spelmarknaden växer på trots att det finns liknande lagstiftning för information vid spelberoende i Sverige. Återstår även här att se vilken effekt varningstexterna kommer att ge. Sammantaget dock bra att det finns lagkrav på information och upplysningar.

Förlängning av lån begränsas

En långivare får i och med nya lagen inte förlänga ett lån mer än en gång. Så länge som en avbetalningsplan läggs upp eller något annat görs för att förlänga krediten som inte medför extra kostnader så är flera förlängningar fortfarande tillåtet.

Risker med begränsningen

Risken med det här lagkravet är att skulderna snabbare dras till inkasso eller kronofogden än tidigare. Låneföretaget har tidigare valt att förlänga löptiden på obetalda lån och belägga dessa med extra avgifter. Längre löptid innebär högre risker för låneföretaget och därmed vill de ha avkastningen för det risktagandet. En risk är att vi kommer att se en ökning av ärenden hos kronofogden nu när kreditföretagen går med förlust på att låta obetalda lån förlängas.


Sidansvarig

Konsument.se
Konsument.se

Senast uppdaterad: 2018-09-17 av Konsument.se